ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 82
19 23.17
9 10.98
16 19.51
7 8.54
0 0.00
31 37.80
51 62.20%
2  โรงเรียนประตูชัย 2010
117 5.82
73 3.63
472 23.48
34 1.69
545 27.11
769 38.26
1241 61.74%
3  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 145
15 10.34
7 4.83
40 27.59
11 7.59
14 9.66
58 40.00
87 60.00%
4  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 189
26 13.76
13 6.88
40 21.16
8 4.23
25 13.23
77 40.74
112 59.26%
5  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 131
19 14.50
21 16.03
18 13.74
9 6.87
0 0.00
64 48.85
67 51.15%
6  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 171
16 9.36
4 2.34
21 12.28
20 11.70
25 14.62
85 49.71
86 50.29%
7  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 476
40 8.40
54 11.34
38 7.98
17 3.57
90 18.91
237 49.79
239 50.21%
8  โรงเรียนวัดสะตือ 174
6 3.45
9 5.17
30 17.24
15 8.62
27 15.52
87 50.00
87 50.00%
9  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 584
62 10.62
51 8.73
137 23.46
31 5.31
0 0.00
303 51.88
281 48.12%
10  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 100
14 14.00
0 0.00
34 34.00
0 0.00
0 0.00
52 52.00
48 48.00%
11  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 144
23 15.97
4 2.78
32 22.22
8 5.56
0 0.00
77 53.47
67 46.53%
12  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 69
11 15.94
12 17.39
9 13.04
0 0.00
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
13  โรงเรียนวัดจําปา 41
3 7.32
6 14.63
9 21.95
1 2.44
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
14  โรงเรียนวัดโคกมะยม 240
6 2.50
19 7.92
41 17.08
21 8.75
23 9.58
130 54.17
110 45.83%
15  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 331
18 5.44
11 3.32
50 15.11
35 10.57
35 10.57
182 54.98
149 45.02%
16  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 86
7 8.14
13 15.12
17 19.77
0 0.00
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
17  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 111
10 9.01
9 8.11
11 9.91
7 6.31
9 8.11
65 58.56
46 41.44%
18  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 56
3 5.36
3 5.36
13 23.21
4 7.14
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
19  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 144
10 6.94
13 9.03
31 21.53
3 2.08
2 1.39
85 59.03
59 40.97%
20  โรงเรียนวัดสฎางค์ 72
10 13.89
1 1.39
16 22.22
1 1.39
1 1.39
43 59.72
29 40.28%
21  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 48
2 4.17
0 0.00
17 35.42
0 0.00
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
22  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 164
30 18.29
10 6.10
23 14.02
1 0.61
0 0.00
100 60.98
64 39.02%
23  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 36
0 0.00
0 0.00
14 38.89
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
24  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 289
17 5.88
9 3.11
66 22.84
20 6.92
0 0.00
177 61.25
112 38.75%
25  โรงเรียนวัดนางชี 57
3 5.26
5 8.77
13 22.81
1 1.75
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
26  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1018
91 8.94
38 3.73
149 14.64
83 8.15
18 1.77
639 62.77
379 37.23%
27  โรงเรียนวัดลาดทราย 301
34 11.30
14 4.65
9 2.99
1 0.33
48 15.95
195 64.78
106 35.22%
28  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 72
9 12.50
4 5.56
3 4.17
6 8.33
3 4.17
47 65.28
25 34.72%
29  โรงเรียนวัดสะแก 179
11 6.15
6 3.35
45 25.14
0 0.00
0 0.00
117 65.36
62 34.64%
30  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 162
22 13.58
11 6.79
20 12.35
3 1.85
0 0.00
106 65.43
56 34.57%
31  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 137
8 5.84
12 8.76
20 14.60
4 2.92
3 2.19
90 65.69
47 34.31%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 77
7 9.09
3 3.90
14 18.18
2 2.60
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
33  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1810
20 1.10
36 1.99
231 12.76
56 3.09
267 14.75
1200 66.30
610 33.70%
34  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 27
0 0.00
0 0.00
9 33.33
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
35  โรงเรียนบ่อแร่ 94
3 3.19
2 2.13
18 19.15
4 4.26
4 4.26
63 67.02
31 32.98%
36  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 191
10 5.24
2 1.05
45 23.56
2 1.05
2 1.05
130 68.06
61 31.94%
37  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 70
2 2.86
7 10.00
12 17.14
0 0.00
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
38  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 83
8 9.64
0 0.00
17 20.48
1 1.20
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
39  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 83
6 7.23
1 1.20
12 14.46
7 8.43
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
40  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 154
12 7.79
12 7.79
11 7.14
7 4.55
6 3.90
106 68.83
48 31.17%
41  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 110
4 3.64
2 1.82
25 22.73
3 2.73
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
42  โรงเรียนวัดตูม 80
4 5.00
5 6.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
43  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 182
4 2.20
8 4.40
42 23.08
0 0.00
0 0.00
128 70.33
54 29.67%
44  โรงเรียนวัดบ้านแถว 27
0 0.00
1 3.70
7 25.93
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
45  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 128
8 6.25
5 3.91
23 17.97
1 0.78
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
46  โรงเรียนวัดบ้านม้า 90
7 7.78
0 0.00
16 17.78
3 3.33
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
47  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 60
6 10.00
0 0.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
43 71.67
17 28.33%
48  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 117
7 5.98
3 2.56
17 14.53
6 5.13
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
49  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 167
9 5.39
6 3.59
8 4.79
13 7.78
11 6.59
120 71.86
47 28.14%
50  โรงเรียนวัดพระงาม 156
9 5.77
5 3.21
25 16.03
4 2.56
0 0.00
113 72.44
43 27.56%
51  โรงเรียนวัดจอมเกษ 84
6 7.14
6 7.14
8 9.52
3 3.57
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
52  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 117
19 16.24
3 2.56
10 8.55
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
53  โรงเรียนวัดศิวาราม 172
10 5.81
6 3.49
31 18.02
0 0.00
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
54  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 33
2 6.06
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
55  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 122
16 13.11
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
56  โรงเรียนวัดศรีประชา 552
28 5.07
16 2.90
87 15.76
15 2.72
3 0.54
403 73.01
149 26.99%
57  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 130
7 5.38
8 6.15
15 11.54
3 2.31
2 1.54
95 73.08
35 26.92%
58  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 52
5 9.62
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
59  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 52
6 11.54
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
60  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 60
0 0.00
5 8.33
8 13.33
3 5.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
61  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 72
2 2.78
2 2.78
12 16.67
3 4.17
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
62  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 91
8 8.79
3 3.30
12 13.19
1 1.10
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
63  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 107
4 3.74
4 3.74
18 16.82
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
64  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 92
7 7.61
0 0.00
17 18.48
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
65  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 142
9 6.34
1 0.70
24 16.90
3 2.11
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
66  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 212
6 2.83
11 5.19
34 16.04
4 1.89
0 0.00
157 74.06
55 25.94%
67  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 135
4 2.96
1 0.74
30 22.22
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
68  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 58
3 5.17
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
69  โรงเรียนวัดโคกกรวด 66
6 9.09
1 1.52
9 13.64
0 0.00
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
70  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 101
4 3.96
2 1.98
16 15.84
4 3.96
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
71  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 51
2 3.92
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
72  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 63
7 11.11
7 11.11
0 0.00
2 3.17
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
73  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 126
7 5.56
4 3.17
18 14.29
3 2.38
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
74  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 505
34 6.73
18 3.56
56 11.09
15 2.97
5 0.99
377 74.65
128 25.35%
75  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 159
12 7.55
9 5.66
8 5.03
3 1.89
8 5.03
119 74.84
40 25.16%
76  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 291
28 9.62
15 5.15
26 8.93
2 0.69
1 0.34
219 75.26
72 24.74%
77  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 89
7 7.87
6 6.74
9 10.11
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
78  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 150
11 7.33
7 4.67
12 8.00
3 2.00
4 2.67
113 75.33
37 24.67%
79  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 146
14 9.59
4 2.74
18 12.33
0 0.00
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
80  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 58
2 3.45
1 1.72
10 17.24
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
81  โรงเรียนวัดปากกราน 83
7 8.43
4 4.82
8 9.64
1 1.20
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
82  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 191
14 7.33
0 0.00
32 16.75
0 0.00
0 0.00
145 75.92
46 24.08%
83  โรงเรียนวัดแค 84
1 1.19
1 1.19
0 0.00
7 8.33
11 13.10
64 76.19
20 23.81%
84  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 645
29 4.50
14 2.17
107 16.59
1 0.16
0 0.00
494 76.59
151 23.41%
85  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 124
15 12.10
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
86  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 150
4 2.67
2 1.33
25 16.67
2 1.33
2 1.33
115 76.67
35 23.33%
87  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 172
8 4.65
5 2.91
26 15.12
1 0.58
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
88  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 126
10 7.94
5 3.97
13 10.32
1 0.79
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
89  โรงเรียนบ้านลำแดง 226
14 6.19
4 1.77
34 15.04
0 0.00
0 0.00
174 76.99
52 23.01%
90  โรงเรียนวัดอินกัลยา 170
8 4.71
6 3.53
22 12.94
2 1.18
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
91  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 90
5 5.56
1 1.11
14 15.56
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
92  โรงเรียนวัดทำใหม่ 185
11 5.95
3 1.62
26 14.05
1 0.54
0 0.00
144 77.84
41 22.16%
93  โรงเรียนคอตันคลอง 27 140
6 4.29
11 7.86
10 7.14
4 2.86
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
94  โรงเรียนวัดไก่ 122
5 4.10
4 3.28
15 12.30
1 0.82
2 1.64
95 77.87
27 22.13%
95  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 128
8 6.25
10 7.81
10 7.81
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
96  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 119
15 12.61
8 6.72
2 1.68
0 0.00
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
97  โรงเรียนวัดไทรงาม 144
5 3.47
8 5.56
14 9.72
3 2.08
1 0.69
113 78.47
31 21.53%
98  โรงเรียนบ้านช้าง 149
10 6.71
0 0.00
22 14.77
0 0.00
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
99  โรงเรียนวัดโตนด 42
5 11.90
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
100  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 122
12 9.84
5 4.10
9 7.38
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
101  โรงเรียนเชาวน์วัศ 404
22 5.45
9 2.23
55 13.61
0 0.00
0 0.00
318 78.71
86 21.29%
102  โรงเรียนวัดบึง 62
9 14.52
2 3.23
1 1.61
1 1.61
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
103  โรงเรียนวัดแก้วตา 91
3 3.30
0 0.00
16 17.58
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
104  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 149
5 3.36
5 3.36
10 6.71
6 4.03
5 3.36
118 79.19
31 20.81%
105  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 122
1 0.82
0 0.00
22 18.03
1 0.82
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
106  โรงเรียนวัดช้าง 75
3 4.00
2 2.67
8 10.67
1 1.33
1 1.33
60 80.00
15 20.00%
107  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 231
9 3.90
7 3.03
28 12.12
1 0.43
1 0.43
185 80.09
46 19.91%
108  โรงเรียนวัดนาอุ่น 102
3 2.94
0 0.00
17 16.67
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
109  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 57
5 8.77
0 0.00
5 8.77
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
110  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 223
10 4.48
8 3.59
24 10.76
0 0.00
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
111  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 70
2 2.86
0 0.00
9 12.86
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
112  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 369
24 6.50
21 5.69
23 6.23
0 0.00
0 0.00
301 81.57
68 18.43%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 88
1 1.14
0 0.00
13 14.77
2 2.27
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
114  โรงเรียนวัดหันตรา 458
36 7.86
7 1.53
34 7.42
3 0.66
3 0.66
375 81.88
83 18.12%
115  โรงเรียนวัดหัวหิน 184
3 1.63
3 1.63
20 10.87
7 3.80
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
116  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 140
5 3.57
0 0.00
20 14.29
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
117  โรงเรียนวัดไผ่ 62
5 8.06
1 1.61
2 3.23
2 3.23
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
118  โรงเรียนวัดปรีดาราม 136
6 4.41
4 2.94
13 9.56
1 0.74
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
119  โรงเรียนวัดภาชี 191
7 3.66
3 1.57
21 10.99
2 1.05
0 0.00
158 82.72
33 17.28%
120  โรงเรียนวัดหนองบัว 134
6 4.48
1 0.75
15 11.19
1 0.75
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
121  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 216
12 5.56
7 3.24
14 6.48
3 1.39
1 0.46
179 82.87
37 17.13%
122  โรงเรียนประชาสามัคคี 100
5 5.00
0 0.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
123  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 65
5 7.69
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
124  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 708
36 5.08
34 4.80
46 6.50
2 0.28
1 0.14
589 83.19
119 16.81%
125  โรงเรียนวัดศาลาลอย 180
9 5.00
6 3.33
14 7.78
1 0.56
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
126  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 103
1 0.97
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
127  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
128  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 225
10 4.44
6 2.67
17 7.56
2 0.89
1 0.44
189 84.00
36 16.00%
129  โรงเรียนบ้านคู้คด 120
8 6.67
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
130  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 120
0 0.00
1 0.83
16 13.33
2 1.67
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
131  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 127
6 4.72
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
132  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 96
0 0.00
0 0.00
15 15.63
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
133  โรงเรียนวัดคานหาม 252
17 6.75
5 1.98
16 6.35
1 0.40
0 0.00
213 84.52
39 15.48%
134  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 190
9 4.74
2 1.05
14 7.37
3 1.58
1 0.53
161 84.74
29 15.26%
135  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 119
10 8.40
0 0.00
6 5.04
2 1.68
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
136  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 53
0 0.00
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
137  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 160
6 3.75
2 1.25
10 6.25
6 3.75
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
138  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
139  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 144
2 1.39
3 2.08
10 6.94
6 4.17
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
140  โรงเรียนวัดโบสถ์ 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
141  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 330
9 2.73
2 0.61
30 9.09
0 0.00
6 1.82
283 85.76
47 14.24%
142  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 162
6 3.70
0 0.00
16 9.88
0 0.00
1 0.62
139 85.80
23 14.20%
143  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 121
0 0.00
1 0.83
16 13.22
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
144  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 101
1 0.99
0 0.00
0 0.00
13 12.87
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
145  โรงเรียนวัดโพธิ์ 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
146  โรงเรียนบ้านเป็ด 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
147  โรงเรียนวัดบัวงาม 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
148  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 180
5 2.78
2 1.11
2 1.11
5 2.78
9 5.00
157 87.22
23 12.78%
149  โรงเรียนกลางคลอง 27 141
1 0.71
2 1.42
15 10.64
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
150  โรงเรียนวัดอุทการาม 106
4 3.77
1 0.94
4 3.77
2 1.89
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
151  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
152  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
1 2.94
2 5.88
30 88.24
4 11.76%
153  โรงเรียนวัดดอกไม้ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
154  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 370
14 3.78
6 1.62
12 3.24
5 1.35
6 1.62
327 88.38
43 11.62%
155  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 414
6 1.45
10 2.42
25 6.04
5 1.21
0 0.00
368 88.89
46 11.11%
156  โรงเรียนวัดหนองนาง 135
3 2.22
0 0.00
12 8.89
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
157  โรงเรียนวัดพะยอม 199
5 2.51
4 2.01
9 4.52
2 1.01
2 1.01
177 88.94
22 11.06%
158  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
159  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 57
3 5.26
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
160  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 96
3 3.13
0 0.00
6 6.25
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
161  โรงเรียนวัดทุ่งมน 68
0 0.00
1 1.47
4 5.88
1 1.47
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
162  โรงเรียนวัดหนองเป้า 175
1 0.57
3 1.71
14 8.00
0 0.00
0 0.00
157 89.71
18 10.29%
163  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 108
1 0.93
4 3.70
5 4.63
1 0.93
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
164  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 256
6 2.34
5 1.95
3 1.17
4 1.56
4 1.56
234 91.41
22 8.59%
165  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 360
8 2.22
2 0.56
3 0.83
4 1.11
10 2.78
333 92.50
27 7.50%
166  โรงเรียนวัดสามเรือน 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
167  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 294
6 2.04
5 1.70
3 1.02
1 0.34
1 0.34
278 94.56
16 5.44%
168  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
169  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
170  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
171  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
172  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 184
2 1.09
2 1.09
2 1.09
2 1.09
0 0.00
176 95.65
8 4.35%
173  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 282
4 1.42
3 1.06
0 0.00
1 0.35
4 1.42
270 95.74
12 4.26%
174  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 417
5 1.20
0 0.00
12 2.88
0 0.00
0 0.00
400 95.92
17 4.08%
175  โรงเรียนวัดพรานนก 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
1 1.45
67 97.10
2 2.90%
176  โรงเรียนวัดนาค 505
3 0.59
1 0.20
4 0.79
2 0.40
1 0.20
494 97.82
11 2.18%
177  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%

 

จำนวนนักเรียน  31,170 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,674 5.37
เตี้ย  975 3.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,810 12.22
ผอมและเตี้ย  676 2.17
อ้วนและเตี้ย  1,267 4.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,768 73.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,402 คน


26.96%


Powered By www.thaieducation.net