ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.41
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคอตันคลอง 27 31
6 19.35
11 35.48
10 32.26
4 12.90
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 82
19 23.17
9 10.98
16 19.51
7 8.54
0 0.00
31 37.80
51 62.20%
3  โรงเรียนประตูชัย 2010
117 5.82
73 3.63
472 23.48
34 1.69
545 27.11
769 38.26
1241 61.74%
4  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 171
16 9.36
4 2.34
21 12.28
20 11.70
25 14.62
85 49.71
86 50.29%
5  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 476
40 8.40
54 11.34
38 7.98
17 3.57
90 18.91
237 49.79
239 50.21%
6  โรงเรียนวัดจําปา 41
3 7.32
6 14.63
9 21.95
1 2.44
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
7  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 86
7 8.14
13 15.12
17 19.77
0 0.00
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
8  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 144
10 6.94
13 9.03
31 21.53
3 2.08
2 1.39
85 59.03
59 40.97%
9  โรงเรียนวัดสฎางค์ 72
10 13.89
1 1.39
16 22.22
1 1.39
1 1.39
43 59.72
29 40.28%
10  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 36
0 0.00
0 0.00
14 38.89
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
11  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 289
17 5.88
9 3.11
66 22.84
20 6.92
0 0.00
177 61.25
112 38.75%
12  โรงเรียนวัดนางชี 57
3 5.26
5 8.77
13 22.81
1 1.75
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
13  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 162
22 13.58
11 6.79
20 12.35
3 1.85
0 0.00
106 65.43
56 34.57%
14  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 77
7 9.09
3 3.90
14 18.18
2 2.60
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
15  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1810
20 1.10
36 1.99
231 12.76
56 3.09
267 14.75
1200 66.30
610 33.70%
16  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 27
0 0.00
0 0.00
9 33.33
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
17  โรงเรียนบ่อแร่ 94
3 3.19
2 2.13
18 19.15
4 4.26
4 4.26
63 67.02
31 32.98%
18  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 70
2 2.86
7 10.00
12 17.14
0 0.00
1 1.43
48 68.57
22 31.43%
19  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 83
8 9.64
0 0.00
17 20.48
1 1.20
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
20  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 83
6 7.23
1 1.20
12 14.46
7 8.43
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
21  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 154
12 7.79
12 7.79
11 7.14
7 4.55
6 3.90
106 68.83
48 31.17%
22  โรงเรียนวัดตูม 80
4 5.00
5 6.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
23  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 182
4 2.20
8 4.40
42 23.08
0 0.00
0 0.00
128 70.33
54 29.67%
24  โรงเรียนวัดบ้านแถว 27
0 0.00
1 3.70
7 25.93
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
25  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 128
8 6.25
5 3.91
23 17.97
1 0.78
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
26  โรงเรียนวัดบ้านม้า 90
7 7.78
0 0.00
16 17.78
3 3.33
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
27  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 60
6 10.00
0 0.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
43 71.67
17 28.33%
28  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 167
9 5.39
6 3.59
8 4.79
13 7.78
11 6.59
120 71.86
47 28.14%
29  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 117
19 16.24
3 2.56
10 8.55
0 0.00
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
30  โรงเรียนวัดศิวาราม 172
10 5.81
6 3.49
31 18.02
0 0.00
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
31  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 122
16 13.11
0 0.00
17 13.93
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
32  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 130
7 5.38
8 6.15
15 11.54
3 2.31
2 1.54
95 73.08
35 26.92%
33  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 52
5 9.62
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
34  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 60
0 0.00
5 8.33
8 13.33
3 5.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
35  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 72
2 2.78
2 2.78
12 16.67
3 4.17
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
36  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 91
8 8.79
3 3.30
12 13.19
1 1.10
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
37  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 107
4 3.74
4 3.74
18 16.82
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
38  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 92
7 7.61
0 0.00
17 18.48
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
39  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 135
4 2.96
1 0.74
30 22.22
0 0.00
0 0.00
100 74.07
35 25.93%
40  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 58
3 5.17
1 1.72
11 18.97
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
41  โรงเรียนวัดโคกกรวด 66
6 9.09
1 1.52
9 13.64
0 0.00
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
42  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 101
4 3.96
2 1.98
16 15.84
4 3.96
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
43  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 51
2 3.92
1 1.96
10 19.61
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
44  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 126
7 5.56
4 3.17
18 14.29
3 2.38
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
45  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 159
12 7.55
9 5.66
8 5.03
3 1.89
8 5.03
119 74.84
40 25.16%
46  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 291
28 9.62
15 5.15
26 8.93
2 0.69
1 0.34
219 75.26
72 24.74%
47  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 89
7 7.87
6 6.74
9 10.11
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
48  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 146
14 9.59
4 2.74
18 12.33
0 0.00
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
49  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 58
2 3.45
1 1.72
10 17.24
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
50  โรงเรียนวัดแค 84
1 1.19
1 1.19
0 0.00
7 8.33
11 13.10
64 76.19
20 23.81%
51  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 124
15 12.10
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
52  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 172
8 4.65
5 2.91
26 15.12
1 0.58
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
53  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 126
10 7.94
5 3.97
13 10.32
1 0.79
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
54  โรงเรียนวัดทำใหม่ 185
11 5.95
3 1.62
26 14.05
1 0.54
0 0.00
144 77.84
41 22.16%
55  โรงเรียนวัดไก่ 122
5 4.10
4 3.28
15 12.30
1 0.82
2 1.64
95 77.87
27 22.13%
56  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 128
8 6.25
10 7.81
10 7.81
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
57  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 119
15 12.61
8 6.72
2 1.68
0 0.00
1 0.84
93 78.15
26 21.85%
58  โรงเรียนวัดไทรงาม 144
5 3.47
8 5.56
14 9.72
3 2.08
1 0.69
113 78.47
31 21.53%
59  โรงเรียนบ้านช้าง 149
10 6.71
0 0.00
22 14.77
0 0.00
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
60  โรงเรียนวัดโตนด 42
5 11.90
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
61  โรงเรียนเชาวน์วัศ 404
22 5.45
9 2.23
55 13.61
0 0.00
0 0.00
318 78.71
86 21.29%
62  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 122
1 0.82
0 0.00
22 18.03
1 0.82
1 0.82
97 79.51
25 20.49%
63  โรงเรียนวัดช้าง 75
3 4.00
2 2.67
8 10.67
1 1.33
1 1.33
60 80.00
15 20.00%
64  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 231
9 3.90
7 3.03
28 12.12
1 0.43
1 0.43
185 80.09
46 19.91%
65  โรงเรียนวัดนาอุ่น 102
3 2.94
0 0.00
17 16.67
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
66  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 88
1 1.14
0 0.00
13 14.77
2 2.27
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
67  โรงเรียนวัดหันตรา 458
36 7.86
7 1.53
34 7.42
3 0.66
3 0.66
375 81.88
83 18.12%
68  โรงเรียนประชาสามัคคี 94
5 5.32
0 0.00
10 10.64
2 2.13
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
69  โรงเรียนวัดหัวหิน 184
3 1.63
3 1.63
20 10.87
7 3.80
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
70  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 140
5 3.57
0 0.00
20 14.29
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
71  โรงเรียนวัดไผ่ 62
5 8.06
1 1.61
2 3.23
2 3.23
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
72  โรงเรียนวัดปรีดาราม 136
6 4.41
4 2.94
13 9.56
1 0.74
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
73  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 65
5 7.69
2 3.08
4 6.15
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
74  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 103
1 0.97
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
75  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
76  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 225
10 4.44
6 2.67
17 7.56
2 0.89
1 0.44
189 84.00
36 16.00%
77  โรงเรียนบ้านคู้คด 120
8 6.67
0 0.00
11 9.17
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
78  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 120
0 0.00
1 0.83
16 13.33
2 1.67
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 127
6 4.72
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
80  โรงเรียนวัดคานหาม 252
17 6.75
5 1.98
16 6.35
1 0.40
0 0.00
213 84.52
39 15.48%
81  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 190
9 4.74
2 1.05
14 7.37
3 1.58
1 0.53
161 84.74
29 15.26%
82  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 119
10 8.40
0 0.00
6 5.04
2 1.68
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
83  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 53
0 0.00
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
84  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 160
6 3.75
2 1.25
10 6.25
6 3.75
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
85  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
86  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 144
2 1.39
3 2.08
10 6.94
6 4.17
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
87  โรงเรียนวัดโบสถ์ 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
88  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 330
9 2.73
2 0.61
30 9.09
0 0.00
6 1.82
283 85.76
47 14.24%
89  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 162
6 3.70
0 0.00
16 9.88
0 0.00
1 0.62
139 85.80
23 14.20%
90  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 101
1 0.99
0 0.00
0 0.00
13 12.87
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
91  โรงเรียนบ้านเป็ด 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
92  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 180
5 2.78
2 1.11
2 1.11
5 2.78
9 5.00
157 87.22
23 12.78%
93  โรงเรียนกลางคลอง 27 141
1 0.71
2 1.42
15 10.64
0 0.00
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
94  โรงเรียนวัดอุทการาม 106
4 3.77
1 0.94
4 3.77
2 1.89
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
95  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
96  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
1 2.94
2 5.88
30 88.24
4 11.76%
97  โรงเรียนวัดหนองนาง 135
3 2.22
0 0.00
12 8.89
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
98  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 82
1 1.22
0 0.00
7 8.54
1 1.22
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
99  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 57
3 5.26
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
100  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 96
3 3.13
0 0.00
6 6.25
1 1.04
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
101  โรงเรียนวัดทุ่งมน 68
0 0.00
1 1.47
4 5.88
1 1.47
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
102  โรงเรียนวัดหนองเป้า 175
1 0.57
3 1.71
14 8.00
0 0.00
0 0.00
157 89.71
18 10.29%
103  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 108
1 0.93
4 3.70
5 4.63
1 0.93
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
104  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 256
6 2.34
5 1.95
3 1.17
4 1.56
4 1.56
234 91.41
22 8.59%
105  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 360
8 2.22
2 0.56
3 0.83
4 1.11
10 2.78
333 92.50
27 7.50%
106  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 294
6 2.04
5 1.70
3 1.02
1 0.34
1 0.34
278 94.56
16 5.44%
107  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
1 1.33
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
108  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
109  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
110  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 184
2 1.09
2 1.09
2 1.09
2 1.09
0 0.00
176 95.65
8 4.35%
111  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 417
5 1.20
0 0.00
12 2.88
0 0.00
0 0.00
400 95.92
17 4.08%
112  โรงเรียนวัดพรานนก 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
1 1.45
67 97.10
2 2.90%
113  โรงเรียนวัดนาค 505
3 0.59
1 0.20
4 0.79
2 0.40
1 0.20
494 97.82
11 2.18%
114  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%

 

จำนวนนักเรียน  18,619 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  879 4.72
เตี้ย  505 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,201 11.82
ผอมและเตี้ย  332 1.78
อ้วนและเตี้ย  1,027 5.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,675 73.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,944 คน


26.55%


Powered By www.thaieducation.net