ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 33 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.25
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดนาบุญ 369
37 10.03
25 6.78
75 20.33
17 4.61
0 0.00
215 58.27
154 41.73%
2  โรงเรียนวัดธัญญะผล 236
13 5.51
23 9.75
20 8.47
18 7.63
20 8.47
142 60.17
94 39.83%
3  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 555
53 9.55
59 10.63
86 15.50
8 1.44
1 0.18
348 62.70
207 37.30%
4  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 594
64 10.77
17 2.86
45 7.58
41 6.90
43 7.24
384 64.65
210 35.35%
5  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 55
3 5.45
4 7.27
10 18.18
2 3.64
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
6  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 69
6 8.70
1 1.45
16 23.19
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
7  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 176
13 7.39
15 8.52
19 10.80
8 4.55
0 0.00
121 68.75
55 31.25%
8  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 394
12 3.05
20 5.08
85 21.57
1 0.25
0 0.00
276 70.05
118 29.95%
9  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 107
3 2.80
6 5.61
22 20.56
1 0.93
0 0.00
75 70.09
32 29.91%
10  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 153
12 7.84
5 3.27
26 16.99
0 0.00
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
11  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 94
2 2.13
5 5.32
18 19.15
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
12  โรงเรียนวัดอดิศร 76
3 3.95
0 0.00
13 17.11
4 5.26
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
13  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 300
13 4.33
7 2.33
51 17.00
6 2.00
0 0.00
223 74.33
77 25.67%
14  โรงเรียนวัดพืชอุดม 141
9 6.38
3 2.13
22 15.60
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
15  โรงเรียนวัดโปรยฝน 204
8 3.92
4 1.96
26 12.75
2 0.98
0 0.00
164 80.39
40 19.61%
16  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 428
5 1.17
21 4.91
54 12.62
0 0.00
0 0.00
348 81.31
80 18.69%
17  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 178
4 2.25
3 1.69
26 14.61
0 0.00
0 0.00
145 81.46
33 18.54%
18  โรงเรียนชุมชนบึงบา 814
22 2.70
8 0.98
120 14.74
0 0.00
0 0.00
664 81.57
150 18.43%
19  โรงเรียนวัดสุวรรณ 238
13 5.46
0 0.00
28 11.76
0 0.00
0 0.00
197 82.77
41 17.23%
20  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 90
7 7.78
0 0.00
3 3.33
4 4.44
1 1.11
75 83.33
15 16.67%
21  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 744
23 3.09
23 3.09
23 3.09
15 2.02
21 2.82
639 85.89
105 14.11%
22  โรงเรียนวัดแสงมณี 59
0 0.00
5 8.47
3 5.08
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
23  โรงเรียนกลางคลองสิบ 204
1 0.49
0 0.00
22 10.78
1 0.49
0 0.00
180 88.24
24 11.76%
24  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 385
11 2.86
7 1.82
12 3.12
7 1.82
0 0.00
348 90.39
37 9.61%
25  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 115
3 2.61
3 2.61
5 4.35
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
26  โรงเรียนวัดเกตุประภา 615
10 1.63
10 1.63
20 3.25
6 0.98
5 0.81
564 91.71
51 8.29%
27  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 359
1 0.28
0 0.00
19 5.29
0 0.00
0 0.00
339 94.43
20 5.57%
28  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1298
14 1.08
12 0.92
22 1.69
11 0.85
11 0.85
1228 94.61
70 5.39%
29  โรงเรียนวัดทศทิศ 154
2 1.30
0 0.00
5 3.25
0 0.00
0 0.00
147 95.45
7 4.55%
30  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1132
5 0.44
1 0.09
18 1.59
6 0.53
11 0.97
1091 96.38
41 3.62%
31  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 142
0 0.00
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
138 97.18
4 2.82%
32  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 170
1 0.59
0 0.00
3 1.76
0 0.00
0 0.00
166 97.65
4 2.35%
33  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,648 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  373 3.50
เตี้ย  287 2.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  921 8.65
ผอมและเตี้ย  158 1.48
อ้วนและเตี้ย  113 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,796 82.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,852 คน


17.39%


Powered By www.thaieducation.net