ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 421
123 29.22
94 22.33
65 15.44
94 22.33
45 10.69
0 0.00
421 100.00%
2  โรงเรียนวัดบางคูวัด 312
30 9.62
31 9.94
37 11.86
48 15.38
166 53.21
0 0.00
312 100.00%
3  โรงเรียนลําสนุ่น 347
34 9.80
29 8.36
59 17.00
58 16.71
83 23.92
84 24.21
263 75.79%
4  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 473
35 7.40
23 4.86
93 19.66
55 11.63
75 15.86
192 40.59
281 59.41%
5  โรงเรียนวัดฉาง 250
24 9.60
14 5.60
27 10.80
38 15.20
41 16.40
106 42.40
144 57.60%
6  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา 174
24 13.79
21 12.07
31 17.82
13 7.47
9 5.17
76 43.68
98 56.32%
7  โรงเรียนวัดรังสิต 455
40 8.79
52 11.43
87 19.12
18 3.96
48 10.55
210 46.15
245 53.85%
8  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1075
48 4.47
21 1.95
232 21.58
69 6.42
150 13.95
555 51.63
520 48.37%
9  โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ 375
44 11.73
26 6.93
72 19.20
12 3.20
26 6.93
195 52.00
180 48.00%
10  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 443
164 37.02
0 0.00
38 8.58
7 1.58
0 0.00
234 52.82
209 47.18%
11  โรงเรียนวัดบ่อทอง 276
30 10.87
33 11.96
32 11.59
25 9.06
5 1.81
151 54.71
125 45.29%
12  โรงเรียนวัดสว่างภพ 186
26 13.98
16 8.60
10 5.38
23 12.37
9 4.84
102 54.84
84 45.16%
13  โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง 194
13 6.70
20 10.31
49 25.26
4 2.06
0 0.00
108 55.67
86 44.33%
14  โรงเรียนวัดบ่อเงิน 197
7 3.55
2 1.02
37 18.78
12 6.09
28 14.21
111 56.35
86 43.65%
15  โรงเรียนวัดจันทาราม 110
14 12.73
10 9.09
6 5.45
10 9.09
8 7.27
62 56.36
48 43.64%
16  โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) 171
29 16.96
14 8.19
18 10.53
11 6.43
0 0.00
99 57.89
72 42.11%
17  โรงเรียนวัดบางพูน 754
85 11.27
42 5.57
172 22.81
0 0.00
0 0.00
455 60.34
299 39.66%
18  โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี 95
4 4.21
12 12.63
16 16.84
1 1.05
4 4.21
58 61.05
37 38.95%
19  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1664
60 3.61
28 1.68
293 17.61
88 5.29
174 10.46
1021 61.36
643 38.64%
20  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม 208
11 5.29
10 4.81
52 25.00
2 0.96
4 1.92
129 62.02
79 37.98%
21  โรงเรียนวัดโคก 93
8 8.60
7 7.53
7 7.53
7 7.53
5 5.38
59 63.44
34 36.56%
22  โรงเรียนคลองลาดช้าง 414
17 4.11
29 7.00
28 6.76
17 4.11
58 14.01
265 64.01
149 35.99%
23  โรงเรียนวัดบางเตยนอก(ตามรภาคอุทิศ) 353
18 5.10
9 2.55
61 17.28
6 1.70
30 8.50
229 64.87
124 35.13%
24  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 49
6 12.24
0 0.00
10 20.41
1 2.04
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
25  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร 172
5 2.91
8 4.65
9 5.23
17 9.88
20 11.63
113 65.70
59 34.30%
26  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 163
7 4.29
10 6.13
36 22.09
0 0.00
0 0.00
110 67.48
53 32.52%
27  โรงเรียนวัดผลาหาร 175
14 8.00
12 6.86
27 15.43
2 1.14
0 0.00
120 68.57
55 31.43%
28  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) 365
45 12.33
0 0.00
68 18.63
0 0.00
0 0.00
252 69.04
113 30.96%
29  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม 830
119 14.34
9 1.08
121 14.58
0 0.00
0 0.00
581 70.00
249 30.00%
30  โรงเรียนวัดเทียนถวาย 734
75 10.22
32 4.36
101 13.76
5 0.68
0 0.00
521 70.98
213 29.02%
31  โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง 95
2 2.11
4 4.21
21 22.11
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
32  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 286
22 7.69
12 4.20
38 13.29
3 1.05
4 1.40
207 72.38
79 27.62%
33  โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) 109
9 8.26
1 0.92
20 18.35
0 0.00
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
34  โรงเรียนวัดพืชนิมิต 415
34 8.19
13 3.13
64 15.42
2 0.48
1 0.24
301 72.53
114 27.47%
35  โรงเรียนสุลักขณะ 177
10 5.65
9 5.08
26 14.69
3 1.69
0 0.00
129 72.88
48 27.12%
36  โรงเรียนวัดบางเตยใน 96
9 9.38
1 1.04
16 16.67
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
37  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 168
14 8.33
7 4.17
3 1.79
13 7.74
7 4.17
124 73.81
44 26.19%
38  โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา 700
71 10.14
10 1.43
90 12.86
9 1.29
1 0.14
519 74.14
181 25.86%
39  โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) 509
36 7.07
14 2.75
71 13.95
10 1.96
0 0.00
378 74.26
131 25.74%
40  โรงเรียนวัดอู่ข้าว 92
6 6.52
4 4.35
13 14.13
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
41  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง 1048
64 6.11
70 6.68
51 4.87
45 4.29
30 2.86
788 75.19
260 24.81%
42  โรงเรียนวันครู 2502 832
40 4.81
22 2.64
102 12.26
23 2.76
17 2.04
628 75.48
204 24.52%
43  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 642
40 6.23
17 2.65
64 9.97
29 4.52
5 0.78
487 75.86
155 24.14%
44  โรงเรียนวัดดาวเรือง 207
13 6.28
11 5.31
14 6.76
6 2.90
5 2.42
158 76.33
49 23.67%
45  โรงเรียนปากคลองสอง 81
8 9.88
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
46  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง 187
14 7.49
6 3.21
21 11.23
0 0.00
2 1.07
144 77.01
43 22.99%
47  โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว 150
4 2.67
6 4.00
24 16.00
0 0.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
48  โรงเรียนวัดตะวันเรือง 231
10 4.33
12 5.19
10 4.33
8 3.46
11 4.76
180 77.92
51 22.08%
49  โรงเรียนวัดเปรมประชากร 764
31 4.06
23 3.01
78 10.21
15 1.96
20 2.62
597 78.14
167 21.86%
50  โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 120
7 5.83
6 5.00
4 3.33
5 4.17
4 3.33
94 78.33
26 21.67%
51  โรงเรียนวัดหว่านบุญ 456
15 3.29
17 3.73
53 11.62
10 2.19
3 0.66
358 78.51
98 21.49%
52  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 824
29 3.52
28 3.40
57 6.92
29 3.52
34 4.13
647 78.52
177 21.48%
53  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม 317
16 5.05
7 2.21
44 13.88
1 0.32
0 0.00
249 78.55
68 21.45%
54  โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 224
24 10.71
5 2.23
16 7.14
2 0.89
0 0.00
177 79.02
47 20.98%
55  โรงเรียนบึงเขาย้อน 555
15 2.70
17 3.06
43 7.75
23 4.14
18 3.24
439 79.10
116 20.90%
56  โรงเรียนวัดถั่วทอง 67
4 5.97
3 4.48
4 5.97
2 2.99
1 1.49
53 79.10
14 20.90%
57  โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) 609
34 5.58
11 1.81
68 11.17
6 0.99
7 1.15
483 79.31
126 20.69%
58  โรงเรียนวัดสะแก 145
7 4.83
3 2.07
20 13.79
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
59  โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย 178
9 5.06
10 5.62
17 9.55
0 0.00
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
60  โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 254
5 1.97
7 2.76
18 7.09
4 1.57
17 6.69
203 79.92
51 20.08%
61  โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
62  โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ(ประชาราตรีอนุสรณ์) 82
0 0.00
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
63  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม 572
35 6.12
15 2.62
54 9.44
7 1.22
0 0.00
461 80.59
111 19.41%
64  โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน 73
0 0.00
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
65  โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) 199
0 0.00
5 2.51
3 1.51
30 15.08
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
66  โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 890
54 6.07
12 1.35
88 9.89
7 0.79
9 1.01
720 80.90
170 19.10%
67  โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง 75
0 0.00
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
68  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 540
10 1.85
4 0.74
69 12.78
17 3.15
0 0.00
440 81.48
100 18.52%
69  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 754
9 1.19
6 0.80
120 15.92
3 0.40
0 0.00
616 81.70
138 18.30%
70  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 133
3 2.26
3 2.26
9 6.77
3 2.26
6 4.51
109 81.95
24 18.05%
71  โรงเรียนวัดบัวหลวง 122
0 0.00
0 0.00
18 14.75
3 2.46
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
72  โรงเรียนศาลาพัน 140
8 5.71
7 5.00
6 4.29
3 2.14
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
73  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 230
4 1.74
6 2.61
13 5.65
6 2.61
8 3.48
193 83.91
37 16.09%
74  โรงเรียนจารุศรบํารุง 602
15 2.49
12 1.99
46 7.64
14 2.33
9 1.50
506 84.05
96 15.95%
75  โรงเรียนคลองพระอุดม 138
4 2.90
1 0.72
14 10.14
0 0.00
3 2.17
116 84.06
22 15.94%
76  โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 670
25 3.73
28 4.18
45 6.72
3 0.45
2 0.30
567 84.63
103 15.37%
77  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 280
20 7.14
9 3.21
13 4.64
1 0.36
0 0.00
237 84.64
43 15.36%
78  โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 299
5 1.67
11 3.68
28 9.36
1 0.33
0 0.00
254 84.95
45 15.05%
79  โรงเรียนวัดเชิงท่า 78
0 0.00
3 3.85
8 10.26
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
80  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง 1032
57 5.52
24 2.33
61 5.91
0 0.00
0 0.00
890 86.24
142 13.76%
81  โรงเรียนโรงเรียนวัดบางนา(เส็งเลิศประชานุกูล) 73
1 1.37
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
82  โรงเรียนวัดเมตารางค์ 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
2 2.70
64 86.49
10 13.51%
83  โรงเรียนเจริญวิทยา 104
0 0.00
4 3.85
10 9.62
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
84  โรงเรียนคลองสอง 752
44 5.85
4 0.53
40 5.32
3 0.40
4 0.53
657 87.37
95 12.63%
85  โรงเรียนวัดนาวง 757
22 2.91
12 1.59
60 7.93
0 0.00
0 0.00
663 87.58
94 12.42%
86  โรงเรียนวัดมงคลพุการาม 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
87  โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 404
11 2.72
11 2.72
19 4.70
7 1.73
0 0.00
356 88.12
48 11.88%
88  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม 186
3 1.61
4 2.15
9 4.84
4 2.15
2 1.08
164 88.17
22 11.83%
89  โรงเรียนวัดท้ายเกาะ 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
8 9.30
76 88.37
10 11.63%
90  โรงเรียนสี่แยกบางเตย 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
91  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม 239
4 1.67
2 0.84
9 3.77
3 1.26
9 3.77
212 88.70
27 11.30%
92  โรงเรียนคลองลากค้อน 70
0 0.00
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
93  โรงเรียนวัดบัวขวัญ 101
3 2.97
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
94  โรงเรียนบ้านบึง 128
1 0.78
1 0.78
6 4.69
2 1.56
2 1.56
116 90.63
12 9.38%
95  โรงเรียนวัดปทุมทอง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
96  โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ 122
0 0.00
2 1.64
8 6.56
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
97  โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ 94
0 0.00
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
98  โรงเรียนสามวาวิทยา 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
99  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
100  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
101  โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
102  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1865
10 0.54
15 0.80
10 0.54
14 0.75
12 0.64
1804 96.73
61 3.27%

 

จำนวนนักเรียน  34,582 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,120 6.13
เตี้ย  1,175 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,853 11.14
ผอมและเตี้ย  1,024 2.96
อ้วนและเตี้ย  1,251 3.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,159 72.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,423 คน


27.25%


Powered By www.thaieducation.net