ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 71 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 71 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 293
35 11.95
20 6.83
80 27.30
18 6.14
4 1.37
136 46.42
157 53.58%
2  โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 50
4 8.00
12 24.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
3  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 880
27 3.07
47 5.34
96 10.91
61 6.93
208 23.64
441 50.11
439 49.89%
4  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 1142
60 5.25
31 2.71
215 18.83
91 7.97
152 13.31
593 51.93
549 48.07%
5  โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 411
47 11.44
40 9.73
58 14.11
35 8.52
12 2.92
219 53.28
192 46.72%
6  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 465
48 10.32
26 5.59
113 24.30
15 3.23
12 2.58
251 53.98
214 46.02%
7  โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 268
18 6.72
12 4.48
65 24.25
4 1.49
24 8.96
145 54.10
123 45.90%
8  โรงเรียนวัดกาหลง 79
6 7.59
0 0.00
29 36.71
1 1.27
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
9  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 169
14 8.28
11 6.51
46 27.22
6 3.55
0 0.00
92 54.44
77 45.56%
10  โรงเรียนวัดหัวคู้ 358
41 11.45
6 1.68
40 11.17
47 13.13
27 7.54
197 55.03
161 44.97%
11  โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 256
12 4.69
7 2.73
53 20.70
10 3.91
25 9.77
149 58.20
107 41.80%
12  โรงเรียนคลองบางแก้ว 799
23 2.88
21 2.63
137 17.15
32 4.01
119 14.89
467 58.45
332 41.55%
13  โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 965
110 11.40
15 1.55
234 24.25
20 2.07
2 0.21
584 60.52
381 39.48%
14  โรงเรียนวัดสร่างโศก 104
9 8.65
11 10.58
19 18.27
1 0.96
0 0.00
64 61.54
40 38.46%
15  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 152
16 10.53
9 5.92
31 20.39
1 0.66
1 0.66
94 61.84
58 38.16%
16  โรงเรียนคลองพระยานาคราช 65
1 1.54
1 1.54
18 27.69
0 0.00
2 3.08
43 66.15
22 33.85%
17  โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 79
6 7.59
5 6.33
12 15.19
0 0.00
2 2.53
54 68.35
25 31.65%
18  โรงเรียนคลองบางกะอี่ 166
15 9.04
9 5.42
23 13.86
3 1.81
0 0.00
116 69.88
50 30.12%
19  โรงเรียนเทวะคลองตรง 75
8 10.67
3 4.00
10 13.33
0 0.00
1 1.33
53 70.67
22 29.33%
20  โรงเรียนวัดบัวโรย 137
6 4.38
0 0.00
33 24.09
0 0.00
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
21  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ 1067
39 3.66
22 2.06
132 12.37
33 3.09
77 7.22
764 71.60
303 28.40%
22  โรงเรียนคลองบางกะสี 187
8 4.28
2 1.07
33 17.65
10 5.35
0 0.00
134 71.66
53 28.34%
23  โรงเรียนละมูลรอดศิริ 60
4 6.67
4 6.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
24  โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 735
34 4.63
23 3.13
78 10.61
47 6.39
22 2.99
531 72.24
204 27.76%
25  โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 463
26 5.62
21 4.54
27 5.83
20 4.32
32 6.91
337 72.79
126 27.21%
26  โรงเรียนวัดโคธาราม 71
7 9.86
2 2.82
10 14.08
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
27  โรงเรียนวัดคอลาด 116
9 7.76
9 7.76
9 7.76
3 2.59
1 0.86
85 73.28
31 26.72%
28  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 395
28 7.09
18 4.56
35 8.86
13 3.29
11 2.78
290 73.42
105 26.58%
29  โรงเรียนวัดลาดหวาย 87
2 2.30
0 0.00
21 24.14
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
30  โรงเรียนคลองกันยา 175
13 7.43
13 7.43
11 6.29
8 4.57
1 0.57
129 73.71
46 26.29%
31  โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 302
19 6.29
24 7.95
25 8.28
11 3.64
0 0.00
223 73.84
79 26.16%
32  โรงเรียนโรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1247
69 5.53
20 1.60
225 18.04
5 0.40
5 0.40
923 74.02
324 25.98%
33  โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 112
4 3.57
5 4.46
20 17.86
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
34  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 363
21 5.79
12 3.31
47 12.95
13 3.58
0 0.00
270 74.38
93 25.62%
35  โรงเรียนตลาดคลองสวน 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
5 11.90
4 9.52
32 76.19
10 23.81%
36  โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 349
5 1.43
5 1.43
71 20.34
2 0.57
0 0.00
266 76.22
83 23.78%
37  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 569
33 5.80
19 3.34
79 13.88
1 0.18
2 0.35
435 76.45
134 23.55%
38  โรงเรียนคลองบางกระบือ 823
57 6.93
3 0.36
112 13.61
20 2.43
0 0.00
631 76.67
192 23.33%
39  โรงเรียนวัดบางบ่อ 537
18 3.35
11 2.05
66 12.29
14 2.61
16 2.98
412 76.72
125 23.28%
40  โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 56
1 1.79
0 0.00
10 17.86
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
41  โรงเรียนวัดสลุด 181
4 2.21
5 2.76
22 12.15
4 2.21
7 3.87
139 76.80
42 23.20%
42  โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 139
5 3.60
1 0.72
23 16.55
2 1.44
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
43  โรงเรียนคลองสะบัดจาก 167
6 3.59
3 1.80
17 10.18
10 5.99
1 0.60
130 77.84
37 22.16%
44  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1336
50 3.74
38 2.84
182 13.62
12 0.90
12 0.90
1042 77.99
294 22.01%
45  โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 800
28 3.50
16 2.00
70 8.75
23 2.88
35 4.38
628 78.50
172 21.50%
46  โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 447
18 4.03
23 5.15
47 10.51
2 0.45
5 1.12
352 78.75
95 21.25%
47  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 204
5 2.45
0 0.00
37 18.14
0 0.00
0 0.00
162 79.41
42 20.59%
48  โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 832
80 9.62
11 1.32
75 9.01
3 0.36
0 0.00
663 79.69
169 20.31%
49  โรงเรียนวัดบางเพรียง 376
15 3.99
19 5.05
34 9.04
4 1.06
3 0.80
301 80.05
75 19.95%
50  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 2263
44 1.94
38 1.68
168 7.42
59 2.61
140 6.19
1814 80.16
449 19.84%
51  โรงเรียนปากคลองมอญ 182
7 3.85
4 2.20
25 13.74
0 0.00
0 0.00
146 80.22
36 19.78%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 222
10 4.50
0 0.00
32 14.41
0 0.00
0 0.00
180 81.08
42 18.92%
53  โรงเรียนวัดสีล้ง 107
11 10.28
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
54  โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 305
12 3.93
10 3.28
24 7.87
4 1.31
7 2.30
248 81.31
57 18.69%
55  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 199
3 1.51
2 1.01
31 15.58
1 0.50
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
56  โรงเรียนวัดเสาธงนอก 311
15 4.82
0 0.00
40 12.86
0 0.00
0 0.00
256 82.32
55 17.68%
57  โรงเรียนวัดนาคราช 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
58  โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 262
1 0.38
6 2.29
39 14.89
0 0.00
0 0.00
216 82.44
46 17.56%
59  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 270
7 2.59
9 3.33
12 4.44
9 3.33
10 3.70
223 82.59
47 17.41%
60  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1721
70 4.07
18 1.05
152 8.83
22 1.28
32 1.86
1427 82.92
294 17.08%
61  โรงเรียนคลองลาดกระบัง 142
9 6.34
0 0.00
15 10.56
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
62  โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 218
8 3.67
6 2.75
5 2.29
4 1.83
12 5.50
183 83.94
35 16.06%
63  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 81
2 2.47
3 3.70
4 4.94
3 3.70
1 1.23
68 83.95
13 16.05%
64  โรงเรียนคลองหลุมลึก 150
6 4.00
6 4.00
8 5.33
2 1.33
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
65  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 1301
16 1.23
25 1.92
57 4.38
21 1.61
44 3.38
1138 87.47
163 12.53%
66  โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 147
0 0.00
0 0.00
18 12.24
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
67  โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 98
3 3.06
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
68  โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 1526
11 0.72
12 0.79
52 3.41
10 0.66
0 0.00
1441 94.43
85 5.57%
69  โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 153
0 0.00
0 0.00
7 4.58
0 0.00
0 0.00
146 95.42
7 4.58%
70  โรงเรียนคลองกระแชงเตย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
1 1.39
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
71  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,132 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,356 4.65
เตี้ย  754 2.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,562 12.23
ผอมและเตี้ย  748 2.57
อ้วนและเตี้ย  1,071 3.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,641 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,491 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net