ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 72 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 72 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบางด้วน 85
21 24.71
17 20.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
35 41.18
50 58.82%
2  โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 26
5 19.23
2 7.69
3 11.54
0 0.00
2 7.69
14 53.85
12 46.15%
3  โรงเรียนวัดบางนางเกรง 67
6 8.96
6 8.96
13 19.40
5 7.46
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
4  โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 312
22 7.05
22 7.05
74 23.72
10 3.21
0 0.00
184 58.97
128 41.03%
5  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 870
110 12.64
32 3.68
140 16.09
68 7.82
0 0.00
520 59.77
350 40.23%
6  โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 78
5 6.41
4 5.13
7 8.97
5 6.41
7 8.97
50 64.10
28 35.90%
7  โรงเรียนวัดครุใน 363
28 7.71
18 4.96
46 12.67
14 3.86
24 6.61
233 64.19
130 35.81%
8  โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 141
9 6.38
15 10.64
17 12.06
6 4.26
3 2.13
91 64.54
50 35.46%
9  โรงเรียนคลองบางปู 105
11 10.48
6 5.71
12 11.43
7 6.67
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
10  โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 179
8 4.47
4 2.23
42 23.46
7 3.91
0 0.00
118 65.92
61 34.08%
11  โรงเรียนวัดสุขกร 159
20 12.58
5 3.14
24 15.09
2 1.26
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
12  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 78
5 6.41
6 7.69
11 14.10
2 2.56
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
13  โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 345
20 5.80
11 3.19
68 19.71
1 0.29
1 0.29
244 70.72
101 29.28%
14  โรงเรียนวัดคลองเก้า 599
49 8.18
31 5.18
70 11.69
19 3.17
3 0.50
427 71.29
172 28.71%
15  โรงเรียนวัดบางโปรง 248
21 8.47
3 1.21
43 17.34
1 0.40
0 0.00
180 72.58
68 27.42%
16  โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 340
24 7.06
12 3.53
55 16.18
2 0.59
0 0.00
247 72.65
93 27.35%
17  โรงเรียนวัดแค 196
11 5.61
10 5.10
31 15.82
1 0.51
0 0.00
143 72.96
53 27.04%
18  โรงเรียนคลองบางปิ้ง 534
59 11.05
4 0.75
79 14.79
2 0.37
0 0.00
390 73.03
144 26.97%
19  โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 52
1 1.92
3 5.77
9 17.31
1 1.92
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
20  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 140
6 4.29
6 4.29
23 16.43
2 1.43
0 0.00
103 73.57
37 26.43%
21  โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 355
30 8.45
4 1.13
46 12.96
12 3.38
0 0.00
263 74.08
92 25.92%
22  โรงเรียนบ้านบางจาก 374
18 4.81
10 2.67
65 17.38
2 0.53
1 0.27
278 74.33
96 25.67%
23  โรงเรียนวัดครุนอก 75
8 10.67
0 0.00
10 13.33
1 1.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 293
34 11.60
9 3.07
28 9.56
2 0.68
1 0.34
219 74.74
74 25.26%
25  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 191
6 3.14
14 7.33
26 13.61
1 0.52
0 0.00
144 75.39
47 24.61%
26  โรงเรียนวัดแหลม 193
3 1.55
12 6.22
31 16.06
1 0.52
0 0.00
146 75.65
47 24.35%
27  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1313
233 17.75
0 0.00
61 4.65
0 0.00
25 1.90
994 75.70
319 24.30%
28  โรงเรียนวัดบางฝ้าย 226
13 5.75
10 4.42
28 12.39
2 0.88
1 0.44
172 76.11
54 23.89%
29  โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 283
16 5.65
4 1.41
46 16.25
1 0.35
0 0.00
216 76.33
67 23.67%
30  โรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) 782
26 3.32
22 2.81
44 5.63
39 4.99
53 6.78
598 76.47
184 23.53%
31  โรงเรียนวัดบางกระสอบ 73
3 4.11
2 2.74
10 13.70
2 2.74
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
32  โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 260
15 5.77
12 4.62
30 11.54
3 1.15
0 0.00
200 76.92
60 23.08%
33  โรงเรียนวัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) 74
7 9.46
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
34  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 74
5 6.76
4 5.41
5 6.76
3 4.05
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
35  โรงเรียนวัดกองแก้ว 135
5 3.70
3 2.22
19 14.07
3 2.22
1 0.74
104 77.04
31 22.96%
36  โรงเรียนวัดสวนส้ม 650
14 2.15
13 2.00
120 18.46
2 0.31
0 0.00
501 77.08
149 22.92%
37  โรงเรียนคลองมหาวงก์ 726
40 5.51
29 3.99
47 6.47
31 4.27
18 2.48
561 77.27
165 22.73%
38  โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1440
63 4.38
27 1.88
234 16.25
1 0.07
0 0.00
1115 77.43
325 22.57%
39  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1126
41 3.64
22 1.95
188 16.70
0 0.00
0 0.00
875 77.71
251 22.29%
40  โรงเรียนคลองใหม่ 574
14 2.44
21 3.66
91 15.85
0 0.00
0 0.00
448 78.05
126 21.95%
41  โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 771
31 4.02
25 3.24
108 14.01
3 0.39
1 0.13
603 78.21
168 21.79%
42  โรงเรียนวัดคู่สร้าง 328
14 4.27
0 0.00
57 17.38
0 0.00
0 0.00
257 78.35
71 21.65%
43  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1746
46 2.63
122 6.99
176 10.08
21 1.20
0 0.00
1381 79.10
365 20.90%
44  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 432
22 5.09
11 2.55
56 12.96
1 0.23
0 0.00
342 79.17
90 20.83%
45  โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 65
4 6.15
2 3.08
6 9.23
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
46  โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 147
8 5.44
3 2.04
18 12.24
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
47  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 507
19 3.75
5 0.99
73 14.40
3 0.59
0 0.00
407 80.28
100 19.72%
48  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1495
35 2.34
27 1.81
118 7.89
42 2.81
72 4.82
1201 80.33
294 19.67%
49  โรงเรียนวัดใหญ่ 671
17 2.53
18 2.68
94 14.01
0 0.00
0 0.00
542 80.77
129 19.23%
50  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1619
48 2.96
76 4.69
79 4.88
60 3.71
28 1.73
1328 82.03
291 17.97%
51  โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 117
3 2.56
2 1.71
16 13.68
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
52  โรงเรียนวัดป่าเกด 134
0 0.00
0 0.00
4 2.99
15 11.19
4 2.99
111 82.84
23 17.16%
53  โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 667
54 8.10
0 0.00
54 8.10
0 0.00
0 0.00
559 83.81
108 16.19%
54  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 494
22 4.45
0 0.00
57 11.54
0 0.00
0 0.00
415 84.01
79 15.99%
55  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 597
25 4.19
14 2.35
40 6.70
8 1.34
6 1.01
504 84.42
93 15.58%
56  โรงเรียนวัดกลาง 165
3 1.82
0 0.00
8 4.85
0 0.00
14 8.48
140 84.85
25 15.15%
57  โรงเรียนวัดคลองมอญ 153
3 1.96
0 0.00
13 8.50
7 4.58
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
58  โรงเรียนคลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 88
0 0.00
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
59  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1631
15 0.92
46 2.82
117 7.17
34 2.08
12 0.74
1407 86.27
224 13.73%
60  โรงเรียนวัดคันลัด 81
0 0.00
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
61  โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 297
8 2.69
0 0.00
30 10.10
1 0.34
0 0.00
258 86.87
39 13.13%
62  โรงเรียนคลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) 591
16 2.71
11 1.86
31 5.25
5 0.85
6 1.02
522 88.32
69 11.68%
63  โรงเรียนวัดแพรกษา 1368
37 2.70
30 2.19
33 2.41
17 1.24
17 1.24
1234 90.20
134 9.80%
64  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 532
6 1.13
0 0.00
44 8.27
0 0.00
1 0.19
481 90.41
51 9.59%
65  โรงเรียนวัดชมนิมิตร 485
10 2.06
8 1.65
16 3.30
3 0.62
5 1.03
443 91.34
42 8.66%
66  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 511
15 2.94
2 0.39
17 3.33
1 0.20
1 0.20
475 92.95
36 7.05%
67  โรงเรียนวัดบางกอบัว 106
2 1.89
2 1.89
1 0.94
1 0.94
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
68  โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 197
1 0.51
1 0.51
5 2.54
0 0.00
1 0.51
189 95.94
8 4.06%
69  โรงเรียนวัดรวก 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
70  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 814
5 0.61
0 0.00
19 2.33
2 0.25
5 0.61
783 96.19
31 3.81%
71  โรงเรียนคลองสำโรง 630
1 0.16
2 0.32
15 2.38
0 0.00
0 0.00
612 97.14
18 2.86%
72  โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,604 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,506 4.77
เตี้ย  844 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,245 10.27
ผอมและเตี้ย  486 1.54
อ้วนและเตี้ย  313 0.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,210 79.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,394 คน


20.23%


Powered By www.thaieducation.net