ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 174 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.57
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชายเคือง 158
23 14.56
20 12.66
18 11.39
20 12.66
17 10.76
60 37.97
98 62.03%
2  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา 216
13 6.02
65 30.09
4 1.85
51 23.61
0 0.00
83 38.43
133 61.57%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 756
102 13.49
32 4.23
85 11.24
134 17.72
68 8.99
335 44.31
421 55.69%
4  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 75
10 13.33
9 12.00
12 16.00
8 10.67
1 1.33
35 46.67
40 53.33%
5  โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 65
2 3.08
8 12.31
10 15.38
13 20.00
0 0.00
32 49.23
33 50.77%
6  โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 79
9 11.39
11 13.92
17 21.52
2 2.53
0 0.00
40 50.63
39 49.37%
7  โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 72
8 11.11
8 11.11
6 8.33
8 11.11
3 4.17
39 54.17
33 45.83%
8  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 253
18 7.11
6 2.37
39 15.42
24 9.49
26 10.28
140 55.34
113 44.66%
9  โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 204
19 9.31
3 1.47
22 10.78
22 10.78
25 12.25
113 55.39
91 44.61%
10  โรงเรียนวัดหนองเหมือด 124
5 4.03
11 8.87
5 4.03
16 12.90
16 12.90
71 57.26
53 42.74%
11  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 59
3 5.08
1 1.69
10 16.95
0 0.00
10 16.95
35 59.32
24 40.68%
12  โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 82
2 2.44
3 3.66
10 12.20
5 6.10
13 15.85
49 59.76
33 40.24%
13  โรงเรียนบ้านชุมนาก 117
27 23.08
5 4.27
10 8.55
5 4.27
0 0.00
70 59.83
47 40.17%
14  โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 134
19 14.18
12 8.96
21 15.67
1 0.75
0 0.00
81 60.45
53 39.55%
15  โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 120
7 5.83
6 5.00
27 22.50
6 5.00
0 0.00
74 61.67
46 38.33%
16  โรงเรียนบ้านเกาะตาล 81
10 12.35
7 8.64
13 16.05
0 0.00
1 1.23
50 61.73
31 38.27%
17  โรงเรียนบ้านวังหามแห 21
5 23.81
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
18  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร 123
9 7.32
26 21.14
9 7.32
2 1.63
0 0.00
77 62.60
46 37.40%
19  โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 273
36 13.19
21 7.69
44 16.12
0 0.00
0 0.00
172 63.00
101 37.00%
20  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 52
10 19.23
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
21  โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 53
10 18.87
3 5.66
6 11.32
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
22  โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 173
18 10.40
11 6.36
23 13.29
10 5.78
0 0.00
111 64.16
62 35.84%
23  โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 73
3 4.11
18 24.66
5 6.85
0 0.00
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
24  โรงเรียนบ้านสามขา 82
7 8.54
6 7.32
16 19.51
0 0.00
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
25  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 64
9 14.06
4 6.25
6 9.38
2 3.13
1 1.56
42 65.63
22 34.38%
26  โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 44
5 11.36
0 0.00
9 20.45
0 0.00
1 2.27
29 65.91
15 34.09%
27  โรงเรียนบ้านบึงลาด 56
3 5.36
2 3.57
14 25.00
0 0.00
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 108
14 12.96
0 0.00
22 20.37
0 0.00
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
29  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 27
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
30  โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 48
4 8.33
0 0.00
12 25.00
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
31  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 604
27 4.47
23 3.81
83 13.74
45 7.45
23 3.81
403 66.72
201 33.28%
32  โรงเรียนบ้านแม่ลาด 43
7 16.28
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
33  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 129
8 6.20
16 12.40
14 10.85
3 2.33
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
34  โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 94
2 2.13
6 6.38
21 22.34
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
35  โรงเรียนบ้านสระตาพรม 56
1 1.79
2 3.57
12 21.43
2 3.57
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
36  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 209
10 4.78
2 0.96
36 17.22
5 2.39
10 4.78
146 69.86
63 30.14%
37  โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 143
4 2.80
5 3.50
10 6.99
9 6.29
15 10.49
100 69.93
43 30.07%
38  โรงเรียนบ้านโนนตารอด 70
7 10.00
6 8.57
8 11.43
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 44
5 11.36
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 204
28 13.73
0 0.00
32 15.69
0 0.00
0 0.00
144 70.59
60 29.41%
41  โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 48
2 4.17
4 8.33
8 16.67
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
42  โรงเรียนบ้านวังน้ำ 72
3 4.17
0 0.00
17 23.61
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
43  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 106
21 19.81
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
44  โรงเรียนบ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 124
5 4.03
5 4.03
25 20.16
0 0.00
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
45  โรงเรียนสักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) 124
19 15.32
5 4.03
10 8.06
1 0.81
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
46  โรงเรียนบ้านวังพลับ 93
4 4.30
4 4.30
11 11.83
1 1.08
6 6.45
67 72.04
26 27.96%
47  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย 55
2 3.64
3 5.45
9 16.36
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
48  โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 55
7 12.73
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
49  โรงเรียนบ้านโนนพลวง 44
0 0.00
9 20.45
3 6.82
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
50  โรงเรียนบ้านสามแยก 70
0 0.00
3 4.29
16 22.86
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
51  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 100
10 10.00
4 4.00
10 10.00
1 1.00
2 2.00
73 73.00
27 27.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองหิน 78
7 8.97
3 3.85
11 14.10
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
53  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 138
8 5.80
9 6.52
14 10.14
4 2.90
2 1.45
101 73.19
37 26.81%
54  โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 60
3 5.00
4 6.67
5 8.33
4 6.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
55  โรงเรียนบ้านคอปล้อง 75
2 2.67
7 9.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
56  โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 158
7 4.43
22 13.92
11 6.96
2 1.27
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
57  โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 65
1 1.54
1 1.54
13 20.00
2 3.08
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
58  โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย 46
3 6.52
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
59  โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 109
6 5.50
4 3.67
18 16.51
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
60  โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 117
8 6.84
6 5.13
10 8.55
3 2.56
3 2.56
87 74.36
30 25.64%
61  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 90
2 2.22
4 4.44
10 11.11
2 2.22
5 5.56
67 74.44
23 25.56%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) 59
3 5.08
0 0.00
12 20.34
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
63  โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 143
5 3.50
5 3.50
17 11.89
2 1.40
7 4.90
107 74.83
36 25.17%
64  โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 49
1 2.04
2 4.08
7 14.29
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
65  โรงเรียนบ้านพัดโบก 152
8 5.26
7 4.61
22 14.47
0 0.00
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
66  โรงเรียนบ้านคลองไพร 74
11 14.86
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
67  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 108
9 8.33
5 4.63
8 7.41
4 3.70
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
68  โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 134
15 11.19
6 4.48
9 6.72
2 1.49
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
69  โรงเรียนบ้านคลองแขยง 55
1 1.82
3 5.45
9 16.36
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
70  โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 51
6 11.76
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
71  โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 98
5 5.10
6 6.12
12 12.24
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
72  โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 94
3 3.19
3 3.19
3 3.19
8 8.51
5 5.32
72 76.60
22 23.40%
73  โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 103
7 6.80
0 0.00
6 5.83
8 7.77
3 2.91
79 76.70
24 23.30%
74  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 173
8 4.62
12 6.94
20 11.56
0 0.00
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
75  โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 35
4 11.43
2 5.71
1 2.86
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
76  โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 114
18 15.79
3 2.63
5 4.39
0 0.00
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
77  โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 93
9 9.68
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
78  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 67
0 0.00
4 5.97
10 14.93
0 0.00
1 1.49
52 77.61
15 22.39%
79  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 130
5 3.85
3 2.31
10 7.69
7 5.38
4 3.08
101 77.69
29 22.31%
80  โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
1 5.56
14 77.78
4 22.22%
81  โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 217
8 3.69
7 3.23
13 5.99
8 3.69
12 5.53
169 77.88
48 22.12%
82  โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 159
10 6.29
3 1.89
13 8.18
5 3.14
4 2.52
124 77.99
35 22.01%
83  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 191
4 2.09
2 1.05
22 11.52
6 3.14
8 4.19
149 78.01
42 21.99%
84  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 123
4 3.25
4 3.25
9 7.32
8 6.50
2 1.63
96 78.05
27 21.95%
85  โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 105
2 1.90
5 4.76
15 14.29
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
86  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 137
12 8.76
1 0.73
17 12.41
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
87  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 87
1 1.15
5 5.75
11 12.64
1 1.15
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
88  โรงเรียนบ้านคลองเตย 133
3 2.26
4 3.01
22 16.54
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
89  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 83
9 10.84
9 10.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
90  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 83
5 6.02
2 2.41
11 13.25
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
91  โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 136
10 7.35
10 7.35
8 5.88
1 0.74
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
92  โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 80
6 7.50
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
93  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 119
2 1.68
1 0.84
22 18.49
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
94  โรงเรียนบ้านคลองยาง 62
6 9.68
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
95  โรงเรียนวัดแสงอุทัย 62
4 6.45
2 3.23
3 4.84
2 3.23
2 3.23
49 79.03
13 20.97%
96  โรงเรียนบ้านมอเจริญ 130
7 5.38
3 2.31
17 13.08
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
97  โรงเรียนบ้านหัวรัง 155
10 6.45
7 4.52
11 7.10
4 2.58
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
98  โรงเรียนบ้านนิคม 49
1 2.04
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
99  โรงเรียนบ้านช่องลม 54
2 3.70
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
100  โรงเรียนบ้านป่าเหียง 64
7 10.94
0 0.00
5 7.81
0 0.00
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
101  โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 89
7 7.87
3 3.37
7 7.87
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
102  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35
3 8.57
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
103  โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 190
14 7.37
8 4.21
16 8.42
0 0.00
0 0.00
152 80.00
38 20.00%
104  โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
105  โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 20
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
106  โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 95
1 1.05
3 3.16
15 15.79
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
107  โรงเรียนวชิรสารศึกษา 146
1 0.68
3 2.05
24 16.44
1 0.68
0 0.00
117 80.14
29 19.86%
108  โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 202
3 1.49
10 4.95
27 13.37
0 0.00
0 0.00
162 80.20
40 19.80%
109  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 86
5 5.81
4 4.65
3 3.49
3 3.49
2 2.33
69 80.23
17 19.77%
110  โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 142
3 2.11
5 3.52
20 14.08
0 0.00
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
111  โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 122
6 4.92
4 3.28
14 11.48
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
112  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
113  โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 98
2 2.04
2 2.04
9 9.18
4 4.08
2 2.04
79 80.61
19 19.39%
114  โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 105
6 5.71
4 3.81
10 9.52
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
115  โรงเรียนบ้านวังบัว 216
14 6.48
0 0.00
27 12.50
0 0.00
0 0.00
175 81.02
41 18.98%
116  โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 74
4 5.41
0 0.00
8 10.81
0 0.00
2 2.70
60 81.08
14 18.92%
117  โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 69
4 5.80
0 0.00
6 8.70
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
118  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
119  โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 44
4 9.09
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
120  โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 154
16 10.39
3 1.95
9 5.84
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
121  โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 125
6 4.80
3 2.40
10 8.00
3 2.40
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
122  โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 160
4 2.50
4 2.50
10 6.25
0 0.00
10 6.25
132 82.50
28 17.50%
123  โรงเรียนบ้านปางลับแล 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
124  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 214
9 4.21
0 0.00
27 12.62
1 0.47
0 0.00
177 82.71
37 17.29%
125  โรงเรียนบ้านปางมะนาว 87
4 4.60
4 4.60
7 8.05
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
126  โรงเรียนบ้านไผ่งาม 58
5 8.62
1 1.72
3 5.17
0 0.00
1 1.72
48 82.76
10 17.24%
127  โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 156
14 8.97
2 1.28
10 6.41
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
128  โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 162
4 2.47
6 3.70
2 1.23
15 9.26
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
129  โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
130  โรงเรียนบ้านสามเรือน 121
2 1.65
1 0.83
5 4.13
6 4.96
6 4.96
101 83.47
20 16.53%
131  โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 79
6 7.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 8.86
66 83.54
13 16.46%
132  โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 86
1 1.16
5 5.81
6 6.98
1 1.16
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
133  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 132
7 5.30
1 0.76
13 9.85
0 0.00
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
134  โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 134
11 8.21
3 2.24
6 4.48
1 0.75
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
135  โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 128
1 0.78
3 2.34
14 10.94
1 0.78
1 0.78
108 84.38
20 15.63%
136  โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 253
5 1.98
6 2.37
23 9.09
2 0.79
3 1.19
214 84.58
39 15.42%
137  โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 137
2 1.46
4 2.92
10 7.30
3 2.19
2 1.46
116 84.67
21 15.33%
138  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 111
1 0.90
3 2.70
13 11.71
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
139  โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 145
4 2.76
5 3.45
13 8.97
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
140  โรงเรียนบ้านหัวเสลา 139
4 2.88
1 0.72
15 10.79
0 0.00
1 0.72
118 84.89
21 15.11%
141  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 128
1 0.78
1 0.78
8 6.25
4 3.13
5 3.91
109 85.16
19 14.84%
142  โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 109
5 4.59
5 4.59
6 5.50
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
143  โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 125
3 2.40
2 1.60
12 9.60
1 0.80
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
144  โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 189
5 2.65
6 3.17
14 7.41
2 1.06
0 0.00
162 85.71
27 14.29%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 94
2 2.13
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
146  โรงเรียนบ้านหนองบอน 116
3 2.59
3 2.59
3 2.59
3 2.59
4 3.45
100 86.21
16 13.79%
147  โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 172
5 2.91
0 0.00
17 9.88
0 0.00
1 0.58
149 86.63
23 13.37%
148  โรงเรียนบ้านดงเย็น 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
149  โรงเรียนบ้านรังแถว 54
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
150  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 63
0 0.00
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
151  โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 166
8 4.82
3 1.81
9 5.42
1 0.60
0 0.00
145 87.35
21 12.65%
152  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
153  โรงเรียนบ้านหาดชะอม 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
154  โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
2 4.08
43 87.76
6 12.24%
155  โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 109
4 3.67
7 6.42
2 1.83
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
156  โรงเรียนบ้านปางตาไว 148
5 3.38
6 4.05
5 3.38
1 0.68
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
157  โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 87
1 1.15
0 0.00
8 9.20
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
158  โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 89
1 1.12
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
159  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81
3 3.70
1 1.23
4 4.94
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
160  โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 76
0 0.00
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
161  โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 77
1 1.30
0 0.00
6 7.79
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
162  โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองโมก 71
5 7.04
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
164  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 99
4 4.04
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
165  โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 113
1 0.88
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
166  โรงเรียนอนุบาลวังไทร 231
4 1.73
1 0.43
6 2.60
7 3.03
0 0.00
213 92.21
18 7.79%
167  โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
168  โรงเรียนบ้านคลองขุด 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
2 3.70
50 92.59
4 7.41%
169  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 82
0 0.00
1 1.22
4 4.88
0 0.00
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
170  โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 98
0 0.00
0 0.00
7 7.14
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
171  โรงเรียนบ้านวังเจ้า 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
172  โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
1 0.83
1 0.83
114 95.00
6 5.00%
173  โรงเรียนบ้านช้างคับ 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
174  โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%

 

จำนวนนักเรียน  18,946 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,135 5.99
เตี้ย  744 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,964 10.37
ผอมและเตี้ย  555 2.93
อ้วนและเตี้ย  354 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,194 74.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,752 คน


25.08%


Powered By www.thaieducation.net