ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 8
2 25.00
2 25.00
0 0.00
4 50.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
5  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 292
84 28.77
56 19.18
22 7.53
24 8.22
0 0.00
106 36.30
186 63.70%
6  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 102
55 53.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 46.08
55 53.92%
7  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 29
5 17.24
3 10.34
4 13.79
2 6.90
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
8  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 152
15 9.87
20 13.16
18 11.84
14 9.21
11 7.24
74 48.68
78 51.32%
9  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 240
33 13.75
54 22.50
26 10.83
8 3.33
0 0.00
119 49.58
121 50.42%
10  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 179
43 24.02
19 10.61
14 7.82
14 7.82
0 0.00
89 49.72
90 50.28%
11  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 121
16 13.22
21 17.36
16 13.22
5 4.13
2 1.65
61 50.41
60 49.59%
12  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 79
11 13.92
7 8.86
15 18.99
4 5.06
1 1.27
41 51.90
38 48.10%
13  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
2 10.53
3 15.79
10 52.63
9 47.37%
14  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 149
19 12.75
7 4.70
31 20.81
5 3.36
5 3.36
82 55.03
67 44.97%
15  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 210
12 5.71
11 5.24
21 10.00
20 9.52
30 14.29
116 55.24
94 44.76%
16  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 38
11 28.95
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
17  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 52
4 7.69
2 3.85
9 17.31
8 15.38
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
18  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 39
9 23.08
1 2.56
6 15.38
0 0.00
1 2.56
22 56.41
17 43.59%
19  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 106
20 18.87
8 7.55
7 6.60
10 9.43
1 0.94
60 56.60
46 43.40%
20  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 126
12 9.52
12 9.52
3 2.38
8 6.35
17 13.49
74 58.73
52 41.27%
21  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 62
3 4.84
0 0.00
8 12.90
7 11.29
7 11.29
37 59.68
25 40.32%
22  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 20
5 25.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
23  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 141
12 8.51
12 8.51
19 13.48
13 9.22
0 0.00
85 60.28
56 39.72%
24  โรงเรียนบ้านนาบอน 342
27 7.89
32 9.36
33 9.65
27 7.89
15 4.39
208 60.82
134 39.18%
25  โรงเรียนบ้านนาวี 105
13 12.38
4 3.81
22 20.95
1 0.95
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
26  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 93
7 7.53
10 10.75
14 15.05
2 2.15
2 2.15
58 62.37
35 37.63%
27  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 24
1 4.17
1 4.17
6 25.00
1 4.17
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
28  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 134
18 13.43
12 8.96
6 4.48
9 6.72
5 3.73
84 62.69
50 37.31%
29  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 54
6 11.11
9 16.67
1 1.85
4 7.41
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
30  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 41
4 9.76
4 9.76
6 14.63
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
31  โรงเรียนบ้านจอมศรี 22
2 9.09
4 18.18
2 9.09
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
32  โรงเรียนบ้านโนนยาง 107
12 11.21
6 5.61
8 7.48
6 5.61
6 5.61
69 64.49
38 35.51%
33  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
8 16.67
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
34  โรงเรียนบ้านดินจี่ 359
81 22.56
21 5.85
18 5.01
6 1.67
1 0.28
232 64.62
127 35.38%
35  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 350
51 14.57
40 11.43
19 5.43
6 1.71
5 1.43
229 65.43
121 34.57%
36  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
3 25.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
37  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 90
3 3.33
2 2.22
3 3.33
4 4.44
18 20.00
60 66.67
30 33.33%
38  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 78
2 2.56
6 7.69
18 23.08
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
39  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
40  โรงเรียนนางามวิทยา 181
23 12.71
8 4.42
10 5.52
9 4.97
10 5.52
121 66.85
60 33.15%
41  โรงเรียนบ้านกกตาล 73
6 8.22
3 4.11
8 10.96
4 5.48
3 4.11
49 67.12
24 32.88%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 73
9 12.33
2 2.74
12 16.44
1 1.37
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
43  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 81
6 7.41
6 7.41
12 14.81
1 1.23
1 1.23
55 67.90
26 32.10%
44  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
8 10.67
5 6.67
7 9.33
4 5.33
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
45  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 129
6 4.65
5 3.88
26 20.16
2 1.55
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
46  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 60
12 20.00
2 3.33
3 5.00
1 1.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองแสง 78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
1 1.28
6 7.69
55 70.51
23 29.49%
48  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 51
4 7.84
4 7.84
3 5.88
4 7.84
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
49  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 164
18 10.98
11 6.71
19 11.59
0 0.00
0 0.00
116 70.73
48 29.27%
50  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 69
5 7.25
4 5.80
8 11.59
2 2.90
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
51  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 66
7 10.61
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
52  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 263
31 11.79
4 1.52
27 10.27
13 4.94
0 0.00
188 71.48
75 28.52%
53  โรงเรียนบ้านวังมน 67
7 10.45
4 5.97
8 11.94
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
54  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 152
22 14.47
6 3.95
15 9.87
0 0.00
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
55  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 99
4 4.04
3 3.03
13 13.13
4 4.04
4 4.04
71 71.72
28 28.28%
56  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 149
11 7.38
5 3.36
18 12.08
2 1.34
6 4.03
107 71.81
42 28.19%
57  โรงเรียนหนองโพนสูง 61
5 8.20
2 3.28
7 11.48
2 3.28
1 1.64
44 72.13
17 27.87%
58  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 134
10 7.46
3 2.24
20 14.93
4 2.99
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
59  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
8 10.00
6 7.50
7 8.75
0 0.00
1 1.25
58 72.50
22 27.50%
60  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
4 6.45
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
61  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 99
7 7.07
9 9.09
5 5.05
2 2.02
4 4.04
72 72.73
27 27.27%
62  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 63
2 3.17
7 11.11
5 7.94
2 3.17
1 1.59
46 73.02
17 26.98%
63  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
9 9.47
2 2.11
12 12.63
2 2.11
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
64  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 95
8 8.42
5 5.26
7 7.37
5 5.26
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
65  โรงเรียนบ้านผึ้ง 69
2 2.90
7 10.14
6 8.70
2 2.90
1 1.45
51 73.91
18 26.09%
66  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23
1 4.35
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
67  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 93
4 4.30
3 3.23
10 10.75
2 2.15
5 5.38
69 74.19
24 25.81%
68  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 86
7 8.14
0 0.00
15 17.44
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
69  โรงเรียนสังคมพัฒนา 255
32 12.55
9 3.53
18 7.06
3 1.18
2 0.78
191 74.90
64 25.10%
70  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 180
15 8.33
9 5.00
21 11.67
0 0.00
0 0.00
135 75.00
45 25.00%
71  โรงเรียนบ้านกุดกอก 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 40
1 2.50
2 5.00
1 2.50
3 7.50
3 7.50
30 75.00
10 25.00%
73  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
2 5.00
30 75.00
10 25.00%
74  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 125
16 12.80
7 5.60
2 1.60
6 4.80
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
75  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 89
4 4.49
4 4.49
5 5.62
5 5.62
4 4.49
67 75.28
22 24.72%
76  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 300
17 5.67
22 7.33
6 2.00
17 5.67
12 4.00
226 75.33
74 24.67%
77  โรงเรียนบ้านจาน 57
5 8.77
4 7.02
3 5.26
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
78  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 214
24 11.21
7 3.27
20 9.35
1 0.47
0 0.00
162 75.70
52 24.30%
79  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 113
8 7.08
4 3.54
8 7.08
5 4.42
2 1.77
86 76.11
27 23.89%
80  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 63
7 11.11
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
81  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 89
7 7.87
4 4.49
7 7.87
1 1.12
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
82  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
1 2.94
1 2.94
26 76.47
8 23.53%
83  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 60
5 8.33
2 3.33
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
84  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 116
6 5.17
9 7.76
10 8.62
0 0.00
2 1.72
89 76.72
27 23.28%
85  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
86  โรงเรียนโคกนาดี 120
7 5.83
7 5.83
11 9.17
2 1.67
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
87  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1383
100 7.23
24 1.74
179 12.94
4 0.29
4 0.29
1072 77.51
311 22.49%
88  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1646
80 4.86
69 4.19
80 4.86
41 2.49
100 6.08
1276 77.52
370 22.48%
89  โรงเรียนบ้านหนองผือ 49
7 14.29
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
90  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 85
3 3.53
5 5.88
11 12.94
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
91  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 112
7 6.25
0 0.00
18 16.07
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
92  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 36
8 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
93  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 230
12 5.22
9 3.91
9 3.91
12 5.22
8 3.48
180 78.26
50 21.74%
94  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 92
10 10.87
4 4.35
6 6.52
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
95  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 65
6 9.23
0 0.00
7 10.77
0 0.00
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
96  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 131
8 6.11
8 6.11
10 7.63
1 0.76
1 0.76
103 78.63
28 21.37%
97  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 99
12 12.12
0 0.00
5 5.05
0 0.00
4 4.04
78 78.79
21 21.21%
98  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 85
5 5.88
3 3.53
7 8.24
3 3.53
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
99  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
15 15.00
2 2.00
79 79.00
21 21.00%
100  โรงเรียนบ้านนาคู 230
24 10.43
3 1.30
4 1.74
15 6.52
2 0.87
182 79.13
48 20.87%
101  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 48
3 6.25
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
102  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
103  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
104  โรงเรียนนาทันวิทยา 106
7 6.60
7 6.60
8 7.55
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
105  โรงเรียนบ้านคำม่วง 83
11 13.25
0 0.00
2 2.41
0 0.00
4 4.82
66 79.52
17 20.48%
106  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 197
0 0.00
0 0.00
25 12.69
0 0.00
15 7.61
157 79.70
40 20.30%
107  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 237
11 4.64
8 3.38
16 6.75
7 2.95
6 2.53
189 79.75
48 20.25%
108  โรงเรียนบ้านดงมัน 30
0 0.00
2 6.67
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
109  โรงเรียนหนองบัวใน 175
9 5.14
6 3.43
19 10.86
1 0.57
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
110  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 111
9 8.11
0 0.00
12 10.81
1 0.90
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
111  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 46
1 2.17
3 6.52
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
112  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 353
24 6.80
21 5.95
22 6.23
2 0.57
0 0.00
284 80.45
69 19.55%
113  โรงเรียนหนองขามวิทยา 41
3 7.32
4 9.76
1 2.44
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
114  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
115  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 94
3 3.19
0 0.00
15 15.96
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
116  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
117  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 361
42 11.63
26 7.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
293 81.16
68 18.84%
118  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 197
10 5.08
0 0.00
27 13.71
0 0.00
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
119  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 129
3 2.33
7 5.43
9 6.98
4 3.10
1 0.78
105 81.40
24 18.60%
120  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
121  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 141
11 7.80
9 6.38
5 3.55
1 0.71
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
122  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
6 6.90
3 3.45
6 6.90
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
123  โรงเรียนบ้านกลาง 109
12 11.01
4 3.67
4 3.67
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
124  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
4 4.88
2 2.44
8 9.76
0 0.00
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 155
13 8.39
6 3.87
6 3.87
3 1.94
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
126  โรงเรียนนาขามวิทยา 279
13 4.66
3 1.08
23 8.24
11 3.94
0 0.00
229 82.08
50 17.92%
127  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 141
6 4.26
5 3.55
14 9.93
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
128  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 68
2 2.94
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
129  โรงเรียนบ้านโพนแพง 235
0 0.00
0 0.00
5 2.13
36 15.32
0 0.00
194 82.55
41 17.45%
130  โรงเรียนบ้านชาด 234
12 5.13
10 4.27
13 5.56
4 1.71
1 0.43
194 82.91
40 17.09%
131  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 94
3 3.19
6 6.38
7 7.45
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
132  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 154
7 4.55
5 3.25
11 7.14
2 1.30
1 0.65
128 83.12
26 16.88%
133  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
134  โรงเรียนบ้านโนนชาด 96
5 5.21
3 3.13
7 7.29
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
135  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 36
1 2.78
1 2.78
2 5.56
1 2.78
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
136  โรงเรียนบ้านดงหมู 136
7 5.15
0 0.00
13 9.56
1 0.74
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
137  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 176
6 3.41
9 5.11
6 3.41
5 2.84
1 0.57
149 84.66
27 15.34%
138  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
139  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 147
6 4.08
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
140  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 136
7 5.15
5 3.68
7 5.15
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
141  โรงเรียนบ้านปลาขาว 51
0 0.00
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
142  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
0 0.00
2 3.85
3 5.77
1 1.92
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
143  โรงเรียนบ้านบึงทอง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
144  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
145  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 196
5 2.55
7 3.57
5 2.55
5 2.55
4 2.04
170 86.73
26 13.27%
146  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 124
6 4.84
0 0.00
9 7.26
1 0.81
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
147  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 56
0 0.00
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
148  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
2 2.78
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
149  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
2 6.25
28 87.50
4 12.50%
150  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 114
7 6.14
2 1.75
5 4.39
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
151  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 136
3 2.21
4 2.94
3 2.21
3 2.21
3 2.21
120 88.24
16 11.76%
152  โรงเรียนบ้านนากระเดา 85
0 0.00
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
153  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
154  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 121
5 4.13
4 3.31
3 2.48
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
155  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 44
0 0.00
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
156  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
157  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 460
22 4.78
6 1.30
22 4.78
2 0.43
0 0.00
408 88.70
52 11.30%
158  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 62
3 4.84
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
159  โรงเรียนบ้านจอมทอง 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
160  โรงเรียนบ้านนาทัน 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
161  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 103
8 7.77
0 0.00
1 0.97
2 1.94
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
162  โรงเรียนหนองบัวกลาง 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
163  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 217
5 2.30
4 1.84
11 5.07
2 0.92
0 0.00
195 89.86
22 10.14%
164  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 61
0 0.00
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
165  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
3 2.86
4 3.81
95 90.48
10 9.52%
166  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
167  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 203
2 0.99
3 1.48
14 6.90
0 0.00
0 0.00
184 90.64
19 9.36%
168  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 65
2 3.08
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
169  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
170  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 310
9 2.90
0 0.00
4 1.29
12 3.87
3 0.97
282 90.97
28 9.03%
171  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 291
4 1.37
4 1.37
7 2.41
0 0.00
11 3.78
265 91.07
26 8.93%
172  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 157
8 5.10
2 1.27
2 1.27
1 0.64
1 0.64
143 91.08
14 8.92%
173  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 102
1 0.98
0 0.00
4 3.92
4 3.92
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
174  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 168
4 2.38
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
175  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 49
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.12
45 91.84
4 8.16%
176  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 91
2 2.20
1 1.10
2 2.20
1 1.10
1 1.10
84 92.31
7 7.69%
177  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
178  โรงเรียนบ้านคุย 250
8 3.20
0 0.00
10 4.00
0 0.00
0 0.00
232 92.80
18 7.20%
179  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 154
6 3.90
4 2.60
1 0.65
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
180  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
181  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 103
3 2.91
2 1.94
1 0.97
1 0.97
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
182  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 112
2 1.79
4 3.57
0 0.00
1 0.89
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
183  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
5 5.05
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
184  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
3 2.94
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
185  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 241
3 1.24
4 1.66
1 0.41
3 1.24
2 0.83
228 94.61
13 5.39%
186  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
187  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 206
2 0.97
3 1.46
4 1.94
1 0.49
0 0.00
196 95.15
10 4.85%
188  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
189  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
190  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 158
0 0.00
0 0.00
6 3.80
0 0.00
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
191  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
192  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 173
0 0.00
0 0.00
6 3.47
0 0.00
0 0.00
167 96.53
6 3.47%
193  โรงเรียนหนองบัวนอก 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
194  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 265
7 2.64
0 0.00
2 0.75
0 0.00
0 0.00
256 96.60
9 3.40%
195  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
196  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านขมิ้น 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,358 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,720 7.06
เตี้ย  971 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,746 7.17
ผอมและเตี้ย  574 2.36
อ้วนและเตี้ย  395 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,952 77.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,406 คน


22.19%


Powered By www.thaieducation.net