ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่างาม 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 93
10 10.75
22 23.66
11 11.83
11 11.83
2 2.15
37 39.78
56 60.22%
4  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 133
18 13.53
6 4.51
6 4.51
24 18.05
12 9.02
67 50.38
66 49.62%
5  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 58
13 22.41
0 0.00
12 20.69
0 0.00
1 1.72
32 55.17
26 44.83%
6  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 36
6 16.67
0 0.00
9 25.00
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
7  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 75
8 10.67
11 14.67
8 10.67
4 5.33
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
8  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 154
17 11.04
5 3.25
25 16.23
4 2.60
12 7.79
91 59.09
63 40.91%
9  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106
10 9.43
7 6.60
12 11.32
13 12.26
1 0.94
63 59.43
43 40.57%
10  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 23
2 8.70
4 17.39
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
11  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 94
5 5.32
8 8.51
4 4.26
8 8.51
9 9.57
60 63.83
34 36.17%
12  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92
16 17.39
9 9.78
8 8.70
0 0.00
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
13  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 104
9 8.65
8 7.69
11 10.58
8 7.69
1 0.96
67 64.42
37 35.58%
14  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 31
4 12.90
2 6.45
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 68
7 10.29
7 10.29
2 2.94
7 10.29
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
16  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104
15 14.42
7 6.73
5 4.81
6 5.77
2 1.92
69 66.35
35 33.65%
17  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
18  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
3 7.69
2 5.13
7 17.95
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
19  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 159
18 11.32
2 1.26
17 10.69
2 1.26
13 8.18
107 67.30
52 32.70%
20  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 37
7 18.92
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
21  โรงเรียนหนองตุวิทยา 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
2 3.77
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
22  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 86
4 4.65
6 6.98
6 6.98
4 4.65
7 8.14
59 68.60
27 31.40%
23  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 109
8 7.34
9 8.26
5 4.59
4 3.67
8 7.34
75 68.81
34 31.19%
24  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 214
10 4.67
9 4.21
35 16.36
12 5.61
0 0.00
148 69.16
66 30.84%
25  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 23
2 8.70
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
26  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 112
15 13.39
5 4.46
10 8.93
4 3.57
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 80
7 8.75
6 7.50
4 5.00
5 6.25
2 2.50
56 70.00
24 30.00%
28  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 83
9 10.84
0 0.00
11 13.25
0 0.00
4 4.82
59 71.08
24 28.92%
29  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 115
10 8.70
8 6.96
15 13.04
0 0.00
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
30  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 119
3 2.52
4 3.36
21 17.65
6 5.04
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
31  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 21
4 19.05
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
32  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 71
8 11.27
4 5.63
6 8.45
2 2.82
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
33  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 86
5 5.81
7 8.14
7 8.14
5 5.81
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
34  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 61
2 3.28
8 13.11
3 4.92
4 6.56
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
35  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 155
14 9.03
6 3.87
19 12.26
2 1.29
1 0.65
113 72.90
42 27.10%
36  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
4 5.97
2 2.99
49 73.13
18 26.87%
37  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 60
4 6.67
1 1.67
7 11.67
4 6.67
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
38  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 84
13 15.48
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
39  โรงเรียนสิงห์สะอาด 120
2 1.67
2 1.67
7 5.83
14 11.67
6 5.00
89 74.17
31 25.83%
40  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 190
14 7.37
10 5.26
17 8.95
4 2.11
4 2.11
141 74.21
49 25.79%
41  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 66
9 13.64
4 6.06
3 4.55
1 1.52
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
42  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
4 3.08
6 4.62
8 6.15
10 7.69
5 3.85
97 74.62
33 25.38%
43  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
44  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 120
19 15.83
3 2.50
7 5.83
1 0.83
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
45  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 50
7 14.00
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 259
15 5.79
0 0.00
8 3.09
23 8.88
15 5.79
198 76.45
61 23.55%
47  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126
2 1.59
5 3.97
19 15.08
3 2.38
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
48  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 122
7 5.74
5 4.10
5 4.10
6 4.92
5 4.10
94 77.05
28 22.95%
49  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 144
9 6.25
4 2.78
17 11.81
3 2.08
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
50  โรงเรียนภูปอวิทยา 22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
51  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 66
9 13.64
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
52  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
8 16.33
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
53  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 116
9 7.76
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
54  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
2 5.56
3 8.33
28 77.78
8 22.22%
55  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 100
4 4.00
2 2.00
14 14.00
2 2.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
56  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 143
7 4.90
0 0.00
24 16.78
0 0.00
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
57  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 28
2 7.14
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
58  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 42
1 2.38
2 4.76
4 9.52
2 4.76
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
59  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 66
1 1.52
3 4.55
8 12.12
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
60  โรงเรียนนาคูณวิทยา 48
3 6.25
3 6.25
2 4.17
1 2.08
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
61  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 34
1 2.94
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
62  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 78
7 8.97
2 2.56
7 8.97
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
63  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
64  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
65  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 127
10 7.87
3 2.36
11 8.66
1 0.79
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
66  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 61
8 13.11
4 6.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
67  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
2 2.17
5 5.43
74 80.43
18 19.57%
68  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 87
4 4.60
2 2.30
3 3.45
3 3.45
5 5.75
70 80.46
17 19.54%
69  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
153 7.82
105 5.37
62 3.17
28 1.43
33 1.69
1575 80.52
381 19.48%
70  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 617
19 3.08
20 3.24
65 10.53
7 1.13
7 1.13
499 80.88
118 19.12%
71  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 259
12 4.63
2 0.77
28 10.81
2 0.77
5 1.93
210 81.08
49 18.92%
72  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 101
6 5.94
2 1.98
8 7.92
3 2.97
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
73  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1572
51 3.24
43 2.74
94 5.98
15 0.95
92 5.85
1277 81.23
295 18.77%
74  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 432
21 4.86
13 3.01
46 10.65
1 0.23
0 0.00
351 81.25
81 18.75%
75  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
76  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 199
24 12.06
3 1.51
4 2.01
2 1.01
4 2.01
162 81.41
37 18.59%
77  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
78  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195
12 6.15
11 5.64
4 2.05
9 4.62
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
79  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
5 8.20
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
80  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 368
20 5.43
15 4.08
15 4.08
12 3.26
4 1.09
302 82.07
66 17.93%
81  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 112
6 5.36
5 4.46
8 7.14
1 0.89
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
82  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
83  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
84  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
12 8.70
6 4.35
2 1.45
4 2.90
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
85  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 145
13 8.97
3 2.07
4 2.76
2 1.38
3 2.07
120 82.76
25 17.24%
86  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 194
20 10.31
7 3.61
4 2.06
1 0.52
1 0.52
161 82.99
33 17.01%
87  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
13 9.77
7 5.26
2 1.50
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
88  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 104
6 5.77
1 0.96
9 8.65
0 0.00
1 0.96
87 83.65
17 16.35%
89  โรงเรียนนาจำปา 223
18 8.07
1 0.45
13 5.83
1 0.45
3 1.35
187 83.86
36 16.14%
90  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 93
8 8.60
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
91  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
92  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 102
6 5.88
5 4.90
4 3.92
0 0.00
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
93  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 64
4 6.25
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
94  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 87
0 0.00
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
95  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 115
6 5.22
3 2.61
1 0.87
2 1.74
5 4.35
98 85.22
17 14.78%
96  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 103
1 0.97
0 0.00
13 12.62
0 0.00
1 0.97
88 85.44
15 14.56%
97  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
2 3.64
2 3.64
1 1.82
1 1.82
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
98  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
99  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 83
4 4.82
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
100  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 98
4 4.08
5 5.10
5 5.10
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
101  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 93
6 6.45
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
102  โรงเรียนบ้านโคกใส 65
3 4.62
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
103  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 246
8 3.25
6 2.44
7 2.85
4 1.63
9 3.66
212 86.18
34 13.82%
104  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 96
3 3.13
2 2.08
3 3.13
3 3.13
2 2.08
83 86.46
13 13.54%
105  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 226
13 5.75
6 2.65
11 4.87
0 0.00
0 0.00
196 86.73
30 13.27%
106  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 113
6 5.31
6 5.31
2 1.77
1 0.88
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
107  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 83
0 0.00
3 3.61
6 7.23
1 1.20
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
108  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 115
6 5.22
2 1.74
7 6.09
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
109  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 184
4 2.17
0 0.00
19 10.33
0 0.00
1 0.54
160 86.96
24 13.04%
110  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
111  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
112  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
113  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
114  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
9 3.56
5 1.98
12 4.74
3 1.19
0 0.00
224 88.54
29 11.46%
115  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 185
7 3.78
3 1.62
9 4.86
1 0.54
1 0.54
164 88.65
21 11.35%
116  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
2 2.50
3 3.75
71 88.75
9 11.25%
117  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
118  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 117
4 3.42
3 2.56
3 2.56
2 1.71
1 0.85
104 88.89
13 11.11%
119  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 83
4 4.82
2 2.41
3 3.61
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
120  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 83
5 6.02
1 1.20
2 2.41
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
121  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 77
4 5.19
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
122  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 87
2 2.30
2 2.30
2 2.30
2 2.30
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
123  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 97
4 4.12
2 2.06
4 4.12
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
124  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 108
2 1.85
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
125  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59
3 5.08
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
126  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 210
6 2.86
2 0.95
12 5.71
1 0.48
0 0.00
189 90.00
21 10.00%
127  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 141
7 4.96
0 0.00
7 4.96
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
128  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 101
2 1.98
1 0.99
4 3.96
2 1.98
1 0.99
91 90.10
10 9.90%
129  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
130  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
4 2.16
0 0.00
13 7.03
0 0.00
1 0.54
167 90.27
18 9.73%
131  โรงเรียนหนองหัวช้าง 62
1 1.61
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
132  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
47 90.38
5 9.62%
133  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 126
3 2.38
3 2.38
5 3.97
1 0.79
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
134  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 158
6 3.80
3 1.90
5 3.16
1 0.63
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
135  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
136  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
137  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248
13 5.24
0 0.00
7 2.82
1 0.40
1 0.40
226 91.13
22 8.87%
138  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 117
1 0.85
5 4.27
4 3.42
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
139  โรงเรียนนาโกวิทยา 110
4 3.64
2 1.82
0 0.00
0 0.00
3 2.73
101 91.82
9 8.18%
140  โรงเรียนเสมาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
141  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
142  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 101
1 0.99
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
143  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
144  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
145  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
146  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
147  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
148  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
149  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 110
3 2.73
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
150  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 110
2 1.82
0 0.00
3 2.73
2 1.82
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
151  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
152  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
153  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
154  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 171
5 2.92
0 0.00
3 1.75
1 0.58
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
155  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 84
0 0.00
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
156  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.90
3 2.86
100 95.24
5 4.76%
157  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
158  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
159  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
160  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
161  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
162  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 125
2 1.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
163  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 84
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
164  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
165  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 137
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
166  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
167  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,965 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,108 5.55
เตี้ย  598 3.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,220 6.11
ผอมและเตี้ย  374 1.87
อ้วนและเตี้ย  327 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,338 81.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,627 คน


18.17%


Powered By www.thaieducation.net