ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นนทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) 503
20 3.98
15 2.98
45 8.95
12 2.39
28 5.57
383 76.14
120 23.86%
2  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 202
18 8.91
0 0.00
20 9.90
10 4.95
0 0.00
154 76.24
48 23.76%
3  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9 227
19 8.37
12 5.29
22 9.69
0 0.00
0 0.00
174 76.65
53 23.35%
4  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ 203
6 2.96
10 4.93
16 7.88
6 2.96
7 3.45
158 77.83
45 22.17%
5  โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง) 495
21 4.24
7 1.41
24 4.85
25 5.05
19 3.84
399 80.61
96 19.39%
6  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง 358
5 1.40
29 8.10
30 8.38
5 1.40
0 0.00
289 80.73
69 19.27%
7  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 793
38 4.79
6 0.76
102 12.86
0 0.00
2 0.25
645 81.34
148 18.66%
8  โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 257
9 3.50
2 0.78
29 11.28
4 1.56
0 0.00
213 82.88
44 17.12%
9  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง) 787
25 3.18
19 2.41
38 4.83
24 3.05
28 3.56
653 82.97
134 17.03%
10  โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา) 167
2 1.20
0 0.00
23 13.77
0 0.00
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
11  โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ) 168
11 6.55
2 1.19
12 7.14
0 0.00
0 0.00
143 85.12
25 14.88%
12  โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 274
13 4.74
1 0.36
24 8.76
0 0.00
2 0.73
234 85.40
40 14.60%
13  โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) 133
5 3.76
0 0.00
13 9.77
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
14  โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) 367
2 0.54
0 0.00
36 9.81
10 2.72
0 0.00
319 86.92
48 13.08%
15  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 355
20 5.63
10 2.82
13 3.66
2 0.56
0 0.00
310 87.32
45 12.68%
16  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1342
35 2.61
27 2.01
30 2.24
38 2.83
37 2.76
1175 87.56
167 12.44%
17  โรงเรียนวัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม) 251
8 3.19
6 2.39
6 2.39
4 1.59
6 2.39
221 88.05
30 11.95%
18  โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 352
14 3.98
12 3.41
9 2.56
4 1.14
1 0.28
312 88.64
40 11.36%
19  โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง) 310
12 3.87
8 2.58
9 2.90
0 0.00
1 0.32
280 90.32
30 9.68%
20  โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 541
9 1.66
11 2.03
10 1.85
8 1.48
9 1.66
494 91.31
47 8.69%
21  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 2554
64 2.51
14 0.55
109 4.27
12 0.47
4 0.16
2351 92.05
203 7.95%
22  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1743
13 0.75
9 0.52
97 5.57
1 0.06
0 0.00
1623 93.12
120 6.88%
23  โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 759
28 3.69
12 1.58
3 0.40
7 0.92
0 0.00
709 93.41
50 6.59%
24  โรงเรียนวัดโชติการาม 103
0 0.00
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
25  โรงเรียนวัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) 346
4 1.16
3 0.87
8 2.31
1 0.29
2 0.58
328 94.80
18 5.20%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) 576
14 2.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 2.43
548 95.14
28 4.86%
27  โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) 187
2 1.07
1 0.53
4 2.14
1 0.53
0 0.00
179 95.72
8 4.28%
28  โรงเรียนวัดฝาง 134
2 1.49
2 1.49
1 0.75
0 0.00
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
29  โรงเรียนวัดปราสาท 121
0 0.00
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
117 96.69
4 3.31%
30  โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 362
2 0.55
0 0.00
3 0.83
3 0.83
1 0.28
353 97.51
9 2.49%
31  โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 95
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
32  โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 453
2 0.44
0 0.00
2 0.44
1 0.22
0 0.00
448 98.90
5 1.10%

 

จำนวนนักเรียน  15,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  423 2.73
เตี้ย  220 1.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  748 4.82
ผอมและเตี้ย  178 1.15
อ้วนและเตี้ย  161 1.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,788 88.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,730 คน


11.15%


Powered By www.thaieducation.net