ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 197 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงมัน 84
33 39.29
9 10.71
29 34.52
2 2.38
11 13.10
0 0.00
84 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 19
0 0.00
0 0.00
12 63.16
0 0.00
7 36.84
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนวัดวังมหากร 9
2 22.22
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 38
8 21.05
8 21.05
8 21.05
8 21.05
6 15.79
0 0.00
38 100.00%
5  โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 85
13 15.29
10 11.76
13 15.29
18 21.18
11 12.94
20 23.53
65 76.47%
6  โรงเรียนบ้านหนองขาม 36
4 11.11
3 8.33
7 19.44
6 16.67
4 11.11
12 33.33
24 66.67%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 87
13 14.94
13 14.94
15 17.24
9 10.34
5 5.75
32 36.78
55 63.22%
8  โรงเรียนวัดจันเสน 173
15 8.67
13 7.51
27 15.61
21 12.14
25 14.45
72 41.62
101 58.38%
9  โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 94
9 9.57
3 3.19
15 15.96
12 12.77
13 13.83
42 44.68
52 55.32%
10  โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 139
20 14.39
13 9.35
32 23.02
11 7.91
0 0.00
63 45.32
76 54.68%
11  โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 131
13 9.92
6 4.58
14 10.69
18 13.74
19 14.50
61 46.56
70 53.44%
12  โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 159
20 12.58
16 10.06
10 6.29
16 10.06
22 13.84
75 47.17
84 52.83%
13  โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 258
44 17.05
15 5.81
47 18.22
13 5.04
17 6.59
122 47.29
136 52.71%
14  โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 31
3 9.68
0 0.00
11 35.48
2 6.45
0 0.00
15 48.39
16 51.61%
15  โรงเรียนวัดหนองสีนวล 140
5 3.57
8 5.71
23 16.43
13 9.29
23 16.43
68 48.57
72 51.43%
16  โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 154
21 13.64
11 7.14
27 17.53
6 3.90
14 9.09
75 48.70
79 51.30%
17  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 146
16 10.96
27 18.49
10 6.85
11 7.53
10 6.85
72 49.32
74 50.68%
18  โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 117
10 8.55
10 8.55
27 23.08
8 6.84
2 1.71
60 51.28
57 48.72%
19  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 130
8 6.15
14 10.77
30 23.08
4 3.08
7 5.38
67 51.54
63 48.46%
20  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 25
4 16.00
4 16.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
13 52.00
12 48.00%
21  โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 67
10 14.93
7 10.45
13 19.40
1 1.49
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
22  โรงเรียนบ้านดงจันทำ 11
2 18.18
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
23  โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 44
5 11.36
5 11.36
8 18.18
2 4.55
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
24  โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 69
2 2.90
5 7.25
18 26.09
1 1.45
5 7.25
38 55.07
31 44.93%
25  โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 97
19 19.59
6 6.19
14 14.43
3 3.09
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
26  โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1266
140 11.06
70 5.53
292 23.06
41 3.24
0 0.00
723 57.11
543 42.89%
27  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 82
7 8.54
12 14.63
11 13.41
5 6.10
0 0.00
47 57.32
35 42.68%
28  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 38
2 5.26
2 5.26
12 31.58
0 0.00
0 0.00
22 57.89
16 42.11%
29  โรงเรียนอุดมพัฒนา 174
16 9.20
11 6.32
35 20.11
5 2.87
5 2.87
102 58.62
72 41.38%
30  โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 913
36 3.94
19 2.08
158 17.31
55 6.02
100 10.95
545 59.69
368 40.31%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
32  โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองจิก 58
7 12.07
7 12.07
9 15.52
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
34  โรงเรียนวัดเขาดุม 43
6 13.95
5 11.63
5 11.63
0 0.00
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
35  โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 38
1 2.63
4 10.53
4 10.53
2 5.26
4 10.53
23 60.53
15 39.47%
36  โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 274
35 12.77
16 5.84
22 8.03
13 4.74
22 8.03
166 60.58
108 39.42%
37  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 254
24 9.45
17 6.69
47 18.50
10 3.94
0 0.00
156 61.42
98 38.58%
38  โรงเรียนวัดช่องแค 81
11 13.58
6 7.41
12 14.81
1 1.23
1 1.23
50 61.73
31 38.27%
39  โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 77
6 7.79
3 3.90
9 11.69
7 9.09
4 5.19
48 62.34
29 37.66%
40  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 80
5 6.25
12 15.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
41  โรงเรียนวัดวังแรต 46
2 4.35
1 2.17
7 15.22
2 4.35
5 10.87
29 63.04
17 36.96%
42  โรงเรียนน้ำสาดกลาง 83
6 7.23
3 3.61
18 21.69
3 3.61
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
43  โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 86
15 17.44
1 1.16
14 16.28
1 1.16
0 0.00
55 63.95
31 36.05%
44  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 111
21 18.92
8 7.21
7 6.31
4 3.60
0 0.00
71 63.96
40 36.04%
45  โรงเรียนห้วยวารีใต้ 23
4 17.39
1 4.35
3 13.04
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
46  โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 47
8 17.02
0 0.00
8 17.02
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
47  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 100
13 13.00
0 0.00
15 15.00
0 0.00
6 6.00
66 66.00
34 34.00%
48  โรงเรียนบ้านเขาดิน 110
10 9.09
12 10.91
11 10.00
4 3.64
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
49  โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 165
9 5.45
9 5.45
6 3.64
16 9.70
15 9.09
110 66.67
55 33.33%
50  โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ 52
2 3.85
4 7.69
3 5.77
4 7.69
4 7.69
35 67.31
17 32.69%
51  โรงเรียนบ้านคลองบอน 154
22 14.29
5 3.25
20 12.99
2 1.30
1 0.65
104 67.53
50 32.47%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 94
0 0.00
4 4.26
25 26.60
0 0.00
1 1.06
64 68.09
30 31.91%
53  โรงเรียนบ้านปากดง 47
4 8.51
2 4.26
9 19.15
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 130
21 16.15
5 3.85
14 10.77
1 0.77
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
55  โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 73
4 5.48
4 5.48
13 17.81
2 2.74
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
56  โรงเรียนบ้านหนองแอก 61
1 1.64
1 1.64
16 26.23
1 1.64
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
57  โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 55
4 7.27
4 7.27
4 7.27
2 3.64
3 5.45
38 69.09
17 30.91%
58  โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 178
17 9.55
8 4.49
22 12.36
4 2.25
4 2.25
123 69.10
55 30.90%
59  โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 62
6 9.68
1 1.61
12 19.35
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
60  โรงเรียนวัดห้วยลำไย 49
1 2.04
4 8.16
9 18.37
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
61  โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 210
22 10.48
7 3.33
23 10.95
2 0.95
10 4.76
146 69.52
64 30.48%
62  โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 80
10 12.50
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
63  โรงเรียนบ้านโพนทอง 97
14 14.43
0 0.00
15 15.46
0 0.00
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
64  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 158
13 8.23
10 6.33
19 12.03
4 2.53
1 0.63
111 70.25
47 29.75%
65  โรงเรียนวัดพนมเศษ 169
10 5.92
8 4.73
32 18.93
0 0.00
0 0.00
119 70.41
50 29.59%
66  โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 71
12 16.90
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
67  โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 183
13 7.10
13 7.10
28 15.30
0 0.00
0 0.00
129 70.49
54 29.51%
68  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 92
12 13.04
4 4.35
6 6.52
4 4.35
1 1.09
65 70.65
27 29.35%
69  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 82
8 9.76
0 0.00
14 17.07
2 2.44
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
70  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 89
15 16.85
2 2.25
7 7.87
0 0.00
2 2.25
63 70.79
26 29.21%
71  โรงเรียนบ้านพนมรอก 151
14 9.27
3 1.99
19 12.58
8 5.30
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
72  โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 69
12 17.39
2 2.90
6 8.70
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
73  โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 66
4 6.06
1 1.52
14 21.21
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
74  โรงเรียนบ้านช่องคีรี 28
2 7.14
3 10.71
2 7.14
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
75  โรงเรียนบ้านเขาขวาง 28
1 3.57
1 3.57
5 17.86
1 3.57
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
76  โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21
1 4.76
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
77  โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 28
2 7.14
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
78  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 102
8 7.84
4 3.92
15 14.71
1 0.98
1 0.98
73 71.57
29 28.43%
79  โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 25
3 12.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
80  โรงเรียนบ้านวังคาง 75
10 13.33
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
81  โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) 25
0 0.00
3 12.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
82  โรงเรียนบ้านไทรงาม 25
3 12.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
83  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 54
5 9.26
4 7.41
5 9.26
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
84  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.00
7 17.50
29 72.50
11 27.50%
85  โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 79
9 11.39
3 3.80
8 10.13
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
86  โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 38
2 5.26
1 2.63
7 18.42
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
87  โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 42
8 19.05
1 2.38
1 2.38
0 0.00
1 2.38
31 73.81
11 26.19%
88  โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 182
22 12.09
3 1.65
21 11.54
0 0.00
0 0.00
136 74.73
46 25.27%
89  โรงเรียนบ้านร่องหอย 99
4 4.04
5 5.05
15 15.15
0 0.00
1 1.01
74 74.75
25 25.25%
90  โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 111
10 9.01
4 3.60
14 12.61
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
91  โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 44
2 4.55
5 11.36
3 6.82
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
92  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 164
18 10.98
12 7.32
10 6.10
1 0.61
0 0.00
123 75.00
41 25.00%
93  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 99
3 3.03
7 7.07
13 13.13
1 1.01
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
94  โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่าย 87
8 9.20
0 0.00
13 14.94
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
95  โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 50
6 12.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
96  โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 59
3 5.08
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
97  โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 119
8 6.72
2 1.68
16 13.45
1 0.84
1 0.84
91 76.47
28 23.53%
98  โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 116
8 6.90
6 5.17
13 11.21
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
99  โรงเรียนวัดหนองหม้อ 56
6 10.71
2 3.57
3 5.36
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
100  โรงเรียนวังวิทยา 121
8 6.61
3 2.48
11 9.09
3 2.48
3 2.48
93 76.86
28 23.14%
101  โรงเรียนวัดหนองตะโก 66
4 6.06
0 0.00
10 15.15
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
102  โรงเรียนบ้านนาขอม 164
7 4.27
10 6.10
20 12.20
0 0.00
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
103  โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 71
5 7.04
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
104  โรงเรียนวัดท่าตะโก 111
4 3.60
3 2.70
10 9.01
3 2.70
4 3.60
87 78.38
24 21.62%
105  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 65
2 3.08
4 6.15
7 10.77
1 1.54
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
106  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 79
9 11.39
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
107  โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 61
7 11.48
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
108  โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 61
1 1.64
3 4.92
7 11.48
2 3.28
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
109  โรงเรียนบ้านเขาปูน 57
5 8.77
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
110  โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 38
0 0.00
2 5.26
6 15.79
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
111  โรงเรียนวันครู(2504) 44
2 4.55
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
112  โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 64
3 4.69
2 3.13
5 7.81
2 3.13
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
113  โรงเรียนวัดสำโรงชัย 84
3 3.57
1 1.19
13 15.48
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
114  โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 159
3 1.89
4 2.52
25 15.72
0 0.00
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 115
9 7.83
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
116  โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
117  โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 232
12 5.17
7 3.02
27 11.64
0 0.00
0 0.00
186 80.17
46 19.83%
119  โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 124
4 3.23
5 4.03
12 9.68
1 0.81
2 1.61
100 80.65
24 19.35%
120  โรงเรียนบ้านห้วยหอม 58
2 3.45
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
121  โรงเรียนวัดหนองเบน 95
13 13.68
0 0.00
4 4.21
0 0.00
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
122  โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 48
3 6.25
5 10.42
0 0.00
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
123  โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง 75
0 0.00
0 0.00
8 10.67
4 5.33
2 2.67
61 81.33
14 18.67%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 185
13 7.03
2 1.08
18 9.73
1 0.54
0 0.00
151 81.62
34 18.38%
125  โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
126  โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 71
2 2.82
1 1.41
5 7.04
1 1.41
4 5.63
58 81.69
13 18.31%
127  โรงเรียนสระงาม 186
12 6.45
1 0.54
21 11.29
0 0.00
0 0.00
152 81.72
34 18.28%
128  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 137
1 0.73
4 2.92
20 14.60
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
5 11.36
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
130  โรงเรียนบ้านคลองลาน 88
7 7.95
0 0.00
9 10.23
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
131  โรงเรียนบ้านปากง่าม 44
4 9.09
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
132  โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 94
6 6.38
3 3.19
8 8.51
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
133  โรงเรียนบ้านวังโพรง 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
2 4.44
3 6.67
37 82.22
8 17.78%
134  โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
2 3.92
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
135  โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
0 0.00
2 3.92
42 82.35
9 17.65%
136  โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพช 40
2 5.00
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
137  โรงเรียนวัดป่าเรไร 92
2 2.17
2 2.17
12 13.04
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
138  โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 64
4 6.25
4 6.25
3 4.69
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
139  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 61
4 6.56
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
140  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 100
8 8.00
0 0.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
141  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 44
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
142  โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
143  โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 151
3 1.99
1 0.66
20 13.25
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
144  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
145  โรงเรียนวัดห้วยดุก 47
1 2.13
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
146  โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 88
5 5.68
6 6.82
2 2.27
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
147  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
5 3.97
2 1.59
11 8.73
0 0.00
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
148  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 91
6 6.59
1 1.10
5 5.49
0 0.00
1 1.10
78 85.71
13 14.29%
149  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 149
5 3.36
4 2.68
11 7.38
1 0.67
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
150  โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 116
1 0.86
2 1.72
11 9.48
2 1.72
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
152  โรงเรียนบ้านหนองเนิน 58
0 0.00
2 3.45
5 8.62
0 0.00
1 1.72
50 86.21
8 13.79%
153  โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 66
1 1.52
0 0.00
6 9.09
0 0.00
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
154  โรงเรียนบ้านพุนกยูง 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
155  โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
156  โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
157  โรงเรียนบ้านพุมะค่า 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
158  โรงเรียนวัดช่องแกระ 56
0 0.00
1 1.79
5 8.93
0 0.00
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
159  โรงเรียนบ้านไตรคีรี 82
6 7.32
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
160  โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 71
1 1.41
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
161  โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรี 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
162  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
58 89.23
7 10.77%
163  โรงเรียนบ้านหนองตาราม 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
164  โรงเรียนวัดเขาฝา 76
1 1.32
0 0.00
5 6.58
2 2.63
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
165  โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
43 89.58
5 10.42%
166  โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 787
20 2.54
22 2.80
39 4.96
0 0.00
0 0.00
706 89.71
81 10.29%
167  โรงเรียนบ้านวังแรง 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
168  โรงเรียนวัดหนองเสือ 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
169  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
170  โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
171  โรงเรียนวัดเขาวง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
172  โรงเรียนวัดดอนคา 201
4 1.99
4 1.99
3 1.49
3 1.49
4 1.99
183 91.04
18 8.96%
173  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 103
2 1.94
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
174  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
175  โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 155
6 3.87
0 0.00
7 4.52
0 0.00
0 0.00
142 91.61
13 8.39%
176  โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 150
5 3.33
0 0.00
5 3.33
0 0.00
2 1.33
138 92.00
12 8.00%
177  โรงเรียนบ้านทำนบ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
3 4.29
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
178  โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 43
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
179  โรงเรียนบ้านกกกว้าว 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
180  โรงเรียนบ้านรังงาม 77
1 1.30
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
181  โรงเรียนบ้านวังข่อย 202
1 0.50
3 1.49
8 3.96
1 0.50
0 0.00
189 93.56
13 6.44%
182  โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
183  โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 162
2 1.23
2 1.23
3 1.85
2 1.23
0 0.00
153 94.44
9 5.56%
184  โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 81
3 3.70
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
185  โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 133
0 0.00
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
186  โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
2 1.80
106 95.50
5 4.50%
187  โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 224
1 0.45
0 0.00
4 1.79
0 0.00
2 0.89
217 96.88
7 3.13%
188  โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
189  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านพุม่วง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคี 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,211 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,369 7.13
เตี้ย  724 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,294 11.94
ผอมและเตี้ย  464 2.42
อ้วนและเตี้ย  452 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,908 72.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,303 คน


27.60%


Powered By www.thaieducation.net