ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.21
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมาบแก 73
41 56.16
12 16.44
9 12.33
7 9.59
4 5.48
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านวัง 21
5 23.81
5 23.81
5 23.81
2 9.52
4 19.05
0 0.00
21 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 62
18 29.03
18 29.03
5 8.06
18 29.03
0 0.00
3 4.84
59 95.16%
4  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61
7 11.48
4 6.56
16 26.23
11 18.03
16 26.23
7 11.48
54 88.52%
5  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 314
86 27.39
38 12.10
93 29.62
30 9.55
1 0.32
66 21.02
248 78.98%
6  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 503
77 15.31
56 11.13
119 23.66
38 7.55
63 12.52
150 29.82
353 70.18%
7  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 81
11 13.58
16 19.75
12 14.81
9 11.11
4 4.94
29 35.80
52 64.20%
8  โรงเรียนวัดหนองกรด 211
26 12.32
25 11.85
39 18.48
8 3.79
29 13.74
84 39.81
127 60.19%
9  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 558
23 4.12
57 10.22
49 8.78
80 14.34
106 19.00
243 43.55
315 56.45%
10  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 244
42 17.21
25 10.25
40 16.39
8 3.28
2 0.82
127 52.05
117 47.95%
11  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 93
10 10.75
6 6.45
22 23.66
4 4.30
2 2.15
49 52.69
44 47.31%
12  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 179
16 8.94
13 7.26
35 19.55
7 3.91
12 6.70
96 53.63
83 46.37%
13  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 33
15 45.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
14  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 140
13 9.29
12 8.57
29 20.71
9 6.43
0 0.00
77 55.00
63 45.00%
15  โรงเรียนบ้านคลองไทร 337
37 10.98
9 2.67
99 29.38
0 0.00
0 0.00
192 56.97
145 43.03%
16  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
18 18.37
4 4.08
2 2.04
56 57.14
42 42.86%
17  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 112
14 12.50
17 15.18
16 14.29
0 0.00
0 0.00
65 58.04
47 41.96%
18  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 156
27 17.31
8 5.13
26 16.67
3 1.92
1 0.64
91 58.33
65 41.67%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 56
15 26.79
0 0.00
6 10.71
2 3.57
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
20  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 163
7 4.29
9 5.52
37 22.70
5 3.07
0 0.00
105 64.42
58 35.58%
21  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 279
48 17.20
15 5.38
9 3.23
11 3.94
15 5.38
181 64.87
98 35.13%
22  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 127
9 7.09
2 1.57
32 25.20
1 0.79
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
23  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 110
18 16.36
2 1.82
17 15.45
0 0.00
0 0.00
73 66.36
37 33.64%
24  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 97
20 20.62
3 3.09
5 5.15
3 3.09
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
25  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 68
3 4.41
3 4.41
15 22.06
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 85
2 2.35
5 5.88
4 4.71
7 8.24
8 9.41
59 69.41
26 30.59%
27  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 99
25 25.25
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
28  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 63
3 4.76
8 12.70
2 3.17
2 3.17
4 6.35
44 69.84
19 30.16%
29  โรงเรียนวัดหนองยาว 118
10 8.47
8 6.78
13 11.02
4 3.39
0 0.00
83 70.34
35 29.66%
30  โรงเรียนวัดท่าแรต 68
5 7.35
0 0.00
15 22.06
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
31  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 67
3 4.48
1 1.49
5 7.46
4 5.97
6 8.96
48 71.64
19 28.36%
32  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 104
12 11.54
3 2.88
11 10.58
2 1.92
1 0.96
75 72.12
29 27.88%
33  โรงเรียนวัดคลองจินดา 65
4 6.15
4 6.15
9 13.85
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
34  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 52
6 11.54
2 3.85
4 7.69
1 1.92
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
35  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 52
3 5.77
3 5.77
5 9.62
3 5.77
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
36  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 38
5 13.16
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
37  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 171
9 5.26
12 7.02
11 6.43
10 5.85
3 1.75
126 73.68
45 26.32%
38  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 127
11 8.66
13 10.24
9 7.09
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
39  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 507
104 20.51
7 1.38
19 3.75
0 0.00
0 0.00
377 74.36
130 25.64%
40  โรงเรียนบ้านศรีทอง 106
4 3.77
0 0.00
12 11.32
4 3.77
7 6.60
79 74.53
27 25.47%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 54
1 1.85
6 11.11
5 9.26
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
43  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 63
9 14.29
0 0.00
4 6.35
1 1.59
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
44  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 55
6 10.91
0 0.00
6 10.91
1 1.82
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
45  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 388
17 4.38
14 3.61
44 11.34
16 4.12
0 0.00
297 76.55
91 23.45%
46  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 186
15 8.06
11 5.91
11 5.91
5 2.69
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
47  โรงเรียนวัดหนองตางู 322
14 4.35
16 4.97
38 11.80
2 0.62
2 0.62
250 77.64
72 22.36%
48  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 465
37 7.96
8 1.72
34 7.31
22 4.73
0 0.00
364 78.28
101 21.72%
49  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 148
14 9.46
4 2.70
14 9.46
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
50  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 117
15 12.82
4 3.42
6 5.13
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
51  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 89
2 2.25
6 6.74
5 5.62
3 3.37
3 3.37
70 78.65
19 21.35%
52  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141
10 7.09
1 0.71
19 13.48
0 0.00
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
53  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 80
8 10.00
2 2.50
7 8.75
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
54  โรงเรียนวัดอ่างทอง 43
0 0.00
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
55  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 43
3 6.98
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
56  โรงเรียนวัดเจริญผล 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
5 7.81
51 79.69
13 20.31%
57  โรงเรียนบ้านตะกรุด 156
8 5.13
5 3.21
13 8.33
4 2.56
1 0.64
125 80.13
31 19.87%
58  โรงเรียนบ้านปางงู 121
4 3.31
2 1.65
18 14.88
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
59  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 86
4 4.65
1 1.16
12 13.95
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
60  โรงเรียนวัดสระแก้ว 129
0 0.00
4 3.10
21 16.28
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
61  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 114
4 3.51
8 7.02
9 7.89
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
62  โรงเรียนวัดเขาสมุก 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
3 5.45
2 3.64
45 81.82
10 18.18%
64  โรงเรียนบ้านหนองจิก 83
5 6.02
2 2.41
6 7.23
2 2.41
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
65  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 155
2 1.29
0 0.00
25 16.13
0 0.00
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
66  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 102
1 0.98
3 2.94
12 11.76
1 0.98
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
67  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 68
7 10.29
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
69  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 65
3 4.62
2 3.08
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
70  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 133
5 3.76
2 1.50
10 7.52
3 2.26
0 0.00
113 84.96
20 15.04%
71  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 94
4 4.26
0 0.00
10 10.64
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
72  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 83
5 6.02
2 2.41
1 1.20
2 2.41
2 2.41
71 85.54
12 14.46%
73  โรงเรียนบ้านหินดาด 149
4 2.68
5 3.36
12 8.05
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
74  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 62
4 6.45
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
75  โรงเรียนบ้านปางสุด 311
0 0.00
18 5.79
22 7.07
0 0.00
0 0.00
271 87.14
40 12.86%
76  โรงเรียนบ้านเปราะ 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
77  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
78  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 97
0 0.00
0 0.00
8 8.25
3 3.09
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
79  โรงเรียนวัดเกาะเปา 97
3 3.09
4 4.12
4 4.12
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
80  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 172
4 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 8.72
153 88.95
19 11.05%
81  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 134
5 3.73
1 0.75
8 5.97
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
82  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
83  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
84  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 60
0 0.00
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
85  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
86  โรงเรียนวัดคลองธรรม 126
1 0.79
1 0.79
4 3.17
3 2.38
0 0.00
117 92.86
9 7.14%
87  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 84
4 4.76
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
88  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 97
1 1.03
0 0.00
2 2.06
1 1.03
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
89  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
90  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 228
0 0.00
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
224 98.25
4 1.75%
91  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
92  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.06
0 0.00
93 98.94
1 1.06%
93  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 197
0 0.00
0 0.00
2 1.02
0 0.00
0 0.00
195 98.98
2 1.02%
94  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 0
0
0
0
0
0
0
0 %
95  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
96  โรงเรียนวัดสวนหลวง 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,082 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,043 8.63
เตี้ย  572 4.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,343 11.12
ผอมและเตี้ย  378 3.13
อ้วนและเตี้ย  322 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,424 69.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,658 คน


30.28%


Powered By www.thaieducation.net