ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 152 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 19
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 183
7 3.83
12 6.56
18 9.84
0 0.00
146 79.78
0 0.00
183 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 30
6 20.00
5 16.67
4 13.33
9 30.00
6 20.00
0 0.00
30 100.00%
4  โรงเรียนประชาอุทิศ 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
5  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 7
2 28.57
1 14.29
3 42.86
0 0.00
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
6  โรงเรียนเขาทอง 534
67 12.55
42 7.87
79 14.79
109 20.41
121 22.66
116 21.72
418 78.28%
7  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 39
10 25.64
5 12.82
5 12.82
3 7.69
6 15.38
10 25.64
29 74.36%
8  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 84
11 13.10
7 8.33
23 27.38
5 5.95
12 14.29
26 30.95
58 69.05%
9  โรงเรียนวัดท่าทอง 213
21 9.86
16 7.51
10 4.69
38 17.84
55 25.82
73 34.27
140 65.73%
10  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 63
11 17.46
8 12.70
17 26.98
1 1.59
1 1.59
25 39.68
38 60.32%
11  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 284
45 15.85
29 10.21
42 14.79
23 8.10
24 8.45
121 42.61
163 57.39%
12  โรงเรียนบ้านเขาปูน 42
3 7.14
6 14.29
13 30.95
0 0.00
2 4.76
18 42.86
24 57.14%
13  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 125
18 14.40
11 8.80
21 16.80
8 6.40
13 10.40
54 43.20
71 56.80%
14  โรงเรียนวัดวังไผ่ 70
6 8.57
16 22.86
15 21.43
0 0.00
2 2.86
31 44.29
39 55.71%
15  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 137
19 13.87
12 8.76
33 24.09
7 5.11
2 1.46
64 46.72
73 53.28%
16  โรงเรียนวัดหนองปลิง 294
23 7.82
19 6.46
49 16.67
29 9.86
29 9.86
145 49.32
149 50.68%
17  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 20
1 5.00
4 20.00
0 0.00
4 20.00
1 5.00
10 50.00
10 50.00%
18  โรงเรียนบ้านดงขุย 23
1 4.35
4 17.39
2 8.70
2 8.70
2 8.70
12 52.17
11 47.83%
19  โรงเรียนวัดสันติธรรม 218
23 10.55
21 9.63
38 17.43
7 3.21
14 6.42
115 52.75
103 47.25%
20  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 39
7 17.95
0 0.00
11 28.21
0 0.00
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
21  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 569
64 11.25
45 7.91
111 19.51
28 4.92
14 2.46
307 53.95
262 46.05%
22  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 59
10 16.95
3 5.08
7 11.86
4 6.78
2 3.39
33 55.93
26 44.07%
23  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 42
5 11.90
4 9.52
9 21.43
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
24  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
2 6.25
3 9.38
8 25.00
0 0.00
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
25  โรงเรียนวัดบางม่วง 75
6 8.00
2 2.67
12 16.00
1 1.33
9 12.00
45 60.00
30 40.00%
26  โรงเรียนวัดหนองหมู 35
3 8.57
5 14.29
3 8.57
3 8.57
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
27  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 102
1 0.98
6 5.88
15 14.71
8 7.84
10 9.80
62 60.78
40 39.22%
28  โรงเรียนวัดท่าโก 46
5 10.87
0 0.00
11 23.91
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
29  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 57
4 7.02
0 0.00
8 14.04
4 7.02
6 10.53
35 61.40
22 38.60%
30  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 13
0 0.00
0 0.00
5 38.46
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
31  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
1 6.25
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
32  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 82
11 13.41
1 1.22
13 15.85
0 0.00
5 6.10
52 63.41
30 36.59%
33  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 66
7 10.61
0 0.00
15 22.73
0 0.00
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
34  โรงเรียนวัดวังยาง 118
8 6.78
6 5.08
25 21.19
2 1.69
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
35  โรงเรียนวัดท่าล้อ 50
3 6.00
3 6.00
7 14.00
4 8.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
36  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 33
1 3.03
3 9.09
6 18.18
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
37  โรงเรียนบ้านเขากะลา 39
6 15.38
1 2.56
5 12.82
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
38  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 62
5 8.06
3 4.84
7 11.29
2 3.23
3 4.84
42 67.74
20 32.26%
39  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 38
0 0.00
3 7.89
5 13.16
0 0.00
4 10.53
26 68.42
12 31.58%
40  โรงเรียนวัดหนองโรง 145
23 15.86
5 3.45
16 11.03
1 0.69
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
41  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 75
7 9.33
3 4.00
12 16.00
0 0.00
1 1.33
52 69.33
23 30.67%
42  โรงเรียนวัดวังหิน 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
1 4.35
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
43  โรงเรียนวัดรังงาม 60
2 3.33
6 10.00
9 15.00
1 1.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
44  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 84
4 4.76
5 5.95
6 7.14
4 4.76
6 7.14
59 70.24
25 29.76%
45  โรงเรียนสระวิทยา 51
2 3.92
5 9.80
8 15.69
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
46  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 41
3 7.32
2 4.88
5 12.20
1 2.44
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
47  โรงเรียนวัดท่านา 41
2 4.88
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
48  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 168
3 1.79
12 7.14
16 9.52
3 1.79
15 8.93
119 70.83
49 29.17%
49  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 72
1 1.39
1 1.39
16 22.22
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
50  โรงเรียนบ้านสระบัว 124
13 10.48
1 0.81
22 17.74
0 0.00
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
51  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 100
11 11.00
11 11.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
52  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 105
5 4.76
4 3.81
18 17.14
3 2.86
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
53  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 49
2 4.08
3 6.12
6 12.24
2 4.08
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
54  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 88
0 0.00
6 6.82
4 4.55
6 6.82
9 10.23
63 71.59
25 28.41%
55  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 67
8 11.94
0 0.00
10 14.93
1 1.49
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
56  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 46
1 2.17
0 0.00
11 23.91
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
57  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 222
25 11.26
8 3.60
25 11.26
3 1.35
0 0.00
161 72.52
61 27.48%
58  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 62
2 3.23
3 4.84
11 17.74
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
59  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 291
33 11.34
0 0.00
46 15.81
0 0.00
0 0.00
212 72.85
79 27.15%
60  โรงเรียนเขาสามยอด 56
4 7.14
4 7.14
3 5.36
2 3.57
2 3.57
41 73.21
15 26.79%
61  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 64
2 3.13
4 6.25
10 15.63
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
62  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 61
2 3.28
4 6.56
7 11.48
2 3.28
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
63  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 133
11 8.27
3 2.26
6 4.51
8 6.02
6 4.51
99 74.44
34 25.56%
64  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 47
2 4.26
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
65  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 64
4 6.25
3 4.69
7 10.94
1 1.56
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
66  โรงเรียนวัดเขามโน 72
10 13.89
0 0.00
3 4.17
2 2.78
3 4.17
54 75.00
18 25.00%
67  โรงเรียนเขาสระนางสรง 72
4 5.56
2 2.78
11 15.28
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
68  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 280
16 5.71
21 7.50
26 9.29
2 0.71
3 1.07
212 75.71
68 24.29%
69  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 104
13 12.50
0 0.00
8 7.69
4 3.85
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
70  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
6 24.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
71  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 105
10 9.52
1 0.95
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
72  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 123
6 4.88
2 1.63
21 17.07
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
73  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 123
12 9.76
4 3.25
12 9.76
1 0.81
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
74  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 81
2 2.47
8 9.88
7 8.64
1 1.23
1 1.23
62 76.54
19 23.46%
75  โรงเรียนวัดคลองยาง 107
6 5.61
9 8.41
10 9.35
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
76  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 60
5 8.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
77  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 588
13 2.21
36 6.12
73 12.41
4 0.68
10 1.70
452 76.87
136 23.13%
78  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 134
14 10.45
4 2.99
10 7.46
3 2.24
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
79  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 71
10 14.08
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
80  โรงเรียนวัดบางเคียน 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
81  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 68
8 11.76
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
82  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 59
4 6.78
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
83  โรงเรียนวัดหนองกลอย 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
84  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
4 5.80
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
85  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 71
6 8.45
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
86  โรงเรียนวัดศาลาแดง 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
87  โรงเรียนวัดยางขาว 48
3 6.25
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
88  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 44
3 6.82
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
89  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 49
1 2.04
3 6.12
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
90  โรงเรียนวัดใหม่ 71
7 9.86
6 8.45
0 0.00
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
91  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 48
2 4.17
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
92  โรงเรียนวัดหนองเต่า 198
18 9.09
10 5.05
8 4.04
1 0.51
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
93  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 43
4 9.30
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
94  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 97
8 8.25
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
95  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 108
7 6.48
1 0.93
11 10.19
0 0.00
1 0.93
88 81.48
20 18.52%
96  โรงเรียนวัดกลางแดด 114
7 6.14
3 2.63
11 9.65
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
97  โรงเรียนบ้านธารหวาย 49
0 0.00
1 2.04
7 14.29
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
98  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 55
5 9.09
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
99  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
2 4.00
41 82.00
9 18.00%
100  โรงเรียนวัดฆะมัง 78
6 7.69
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
101  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 130
5 3.85
2 1.54
14 10.77
0 0.00
2 1.54
107 82.31
23 17.69%
102  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 74
3 4.05
2 2.70
4 5.41
4 5.41
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
103  โรงเรียนวัดหนองเขนง 110
3 2.73
2 1.82
8 7.27
3 2.73
3 2.73
91 82.73
19 17.27%
104  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
105  โรงเรียนวัดดงเมือง 98
6 6.12
2 2.04
8 8.16
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
106  โรงเรียนย่านคีรี 80
6 7.50
4 5.00
2 2.50
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
107  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 143
14 9.79
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
108  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 103
6 5.83
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
109  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 115
6 5.22
0 0.00
0 0.00
11 9.57
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
110  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
5 7.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
111  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 120
2 1.67
2 1.67
10 8.33
1 0.83
2 1.67
103 85.83
17 14.17%
112  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 120
1 0.83
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
113  โรงเรียนเนินมะกอก 81
2 2.47
3 3.70
3 3.70
3 3.70
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
114  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 175
6 3.43
7 4.00
8 4.57
0 0.00
2 1.14
152 86.86
23 13.14%
115  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 69
5 7.25
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
116  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
117  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
118  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 83
6 7.23
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
119  โรงเรียนวัดพระนอน 92
6 6.52
4 4.35
0 0.00
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
120  โรงเรียนวัดท่าไม้ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
121  โรงเรียนบ้านห้วยบง 94
5 5.32
3 3.19
2 2.13
1 1.06
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
122  โรงเรียนวัดพันลาน 113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
4 3.54
2 1.77
100 88.50
13 11.50%
123  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 127
6 4.72
0 0.00
8 6.30
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
124  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
1 2.17
41 89.13
5 10.87%
125  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
126  โรงเรียนวัดหัวถนน 107
6 5.61
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
127  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 62
2 3.23
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
128  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 166
2 1.20
3 1.81
2 1.20
2 1.20
2 1.20
155 93.37
11 6.63%
129  โรงเรียนวัดหนองโก 156
3 1.92
1 0.64
6 3.85
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
130  โรงเรียนวัดบ้านลาด 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
131  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 89
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.25
85 95.51
4 4.49%
132  โรงเรียนวัดบางไซ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
133  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
134  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
135  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหาดสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 86
0 0.00
0 0.00
-1 -1.16
1 1.16
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดดอนสนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดบ้านบน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดพิกุล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2487
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2487 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,382 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  943 6.13
เตี้ย  572 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,478 9.61
ผอมและเตี้ย  408 2.65
อ้วนและเตี้ย  574 3.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,407 74.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,975 คน


25.84%


Powered By www.thaieducation.net