ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 162 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 162 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 19
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 183
7 3.83
12 6.56
18 9.84
0 0.00
146 79.78
0 0.00
183 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 30
6 20.00
5 16.67
4 13.33
9 30.00
6 20.00
0 0.00
30 100.00%
4  โรงเรียนประชาอุทิศ 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
5  โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 7
2 28.57
1 14.29
3 42.86
0 0.00
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
6  โรงเรียนเขาทอง 534
67 12.55
42 7.87
79 14.79
109 20.41
121 22.66
116 21.72
418 78.28%
7  โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 39
10 25.64
5 12.82
5 12.82
3 7.69
6 15.38
10 25.64
29 74.36%
8  โรงเรียนวัดดงกะพี้ 84
11 13.10
7 8.33
23 27.38
5 5.95
12 14.29
26 30.95
58 69.05%
9  โรงเรียนวัดท่าทอง 213
21 9.86
16 7.51
10 4.69
38 17.84
55 25.82
73 34.27
140 65.73%
10  โรงเรียนวัดทัพชุมพล 63
11 17.46
8 12.70
17 26.98
1 1.59
1 1.59
25 39.68
38 60.32%
11  โรงเรียนวัดนากลาง 136
12 8.82
12 8.82
9 6.62
13 9.56
35 25.74
55 40.44
81 59.56%
12  โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 284
45 15.85
29 10.21
42 14.79
23 8.10
24 8.45
121 42.61
163 57.39%
13  โรงเรียนบ้านเขาปูน 42
3 7.14
6 14.29
13 30.95
0 0.00
2 4.76
18 42.86
24 57.14%
14  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 125
18 14.40
11 8.80
21 16.80
8 6.40
13 10.40
54 43.20
71 56.80%
15  โรงเรียนวัดวังไผ่ 70
6 8.57
16 22.86
15 21.43
0 0.00
2 2.86
31 44.29
39 55.71%
16  โรงเรียนวัดหนองกระโดน 137
19 13.87
12 8.76
33 24.09
7 5.11
2 1.46
64 46.72
73 53.28%
17  โรงเรียนวัดหนองปลิง 294
23 7.82
19 6.46
49 16.67
29 9.86
29 9.86
145 49.32
149 50.68%
18  โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 20
1 5.00
4 20.00
0 0.00
4 20.00
1 5.00
10 50.00
10 50.00%
19  โรงเรียนบ้านดงขุย 23
1 4.35
4 17.39
2 8.70
2 8.70
2 8.70
12 52.17
11 47.83%
20  โรงเรียนวัดสันติธรรม 218
23 10.55
21 9.63
38 17.43
7 3.21
14 6.42
115 52.75
103 47.25%
21  โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 39
7 17.95
0 0.00
11 28.21
0 0.00
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
22  โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 569
64 11.25
45 7.91
111 19.51
28 4.92
14 2.46
307 53.95
262 46.05%
23  โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 59
10 16.95
3 5.08
7 11.86
4 6.78
2 3.39
33 55.93
26 44.07%
24  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 42
5 11.90
4 9.52
9 21.43
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
25  โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 32
2 6.25
3 9.38
8 25.00
0 0.00
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
26  โรงเรียนวัดบางม่วง 75
6 8.00
2 2.67
12 16.00
1 1.33
9 12.00
45 60.00
30 40.00%
27  โรงเรียนวัดหนองหมู 35
3 8.57
5 14.29
3 8.57
3 8.57
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
28  โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
29  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 1143
15 1.31
30 2.62
176 15.40
45 3.94
189 16.54
688 60.19
455 39.81%
30  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 102
1 0.98
6 5.88
15 14.71
8 7.84
10 9.80
62 60.78
40 39.22%
31  โรงเรียนวัดท่าโก 46
5 10.87
0 0.00
11 23.91
2 4.35
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
32  โรงเรียนวัดสุบรรณาราม 57
4 7.02
0 0.00
8 14.04
4 7.02
6 10.53
35 61.40
22 38.60%
33  โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 13
0 0.00
0 0.00
5 38.46
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
34  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 16
0 0.00
1 6.25
4 25.00
1 6.25
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
35  โรงเรียนบ้านเนิน 144
33 22.92
0 0.00
20 13.89
0 0.00
0 0.00
91 63.19
53 36.81%
36  โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 82
11 13.41
1 1.22
13 15.85
0 0.00
5 6.10
52 63.41
30 36.59%
37  โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 66
7 10.61
0 0.00
15 22.73
0 0.00
2 3.03
42 63.64
24 36.36%
38  โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 58
10 17.24
5 8.62
6 10.34
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
39  โรงเรียนวัดวังยาง 118
8 6.78
6 5.08
25 21.19
2 1.69
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
40  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 61
0 0.00
5 8.20
15 24.59
1 1.64
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
41  โรงเรียนวัดท่าล้อ 50
3 6.00
3 6.00
7 14.00
4 8.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
42  โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 33
1 3.03
3 9.09
6 18.18
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
43  โรงเรียนบ้านเขากะลา 39
6 15.38
1 2.56
5 12.82
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
44  โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 62
5 8.06
3 4.84
7 11.29
2 3.23
3 4.84
42 67.74
20 32.26%
45  โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 38
0 0.00
3 7.89
5 13.16
0 0.00
4 10.53
26 68.42
12 31.58%
46  โรงเรียนวัดหนองโรง 145
23 15.86
5 3.45
16 11.03
1 0.69
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
47  โรงเรียนบ้านแหลมยาง 75
7 9.33
3 4.00
12 16.00
0 0.00
1 1.33
52 69.33
23 30.67%
48  โรงเรียนวัดวังหิน 23
1 4.35
1 4.35
3 13.04
1 4.35
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
49  โรงเรียนวัดรังงาม 60
2 3.33
6 10.00
9 15.00
1 1.67
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
50  โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 84
4 4.76
5 5.95
6 7.14
4 4.76
6 7.14
59 70.24
25 29.76%
51  โรงเรียนสระวิทยา 51
2 3.92
5 9.80
8 15.69
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
52  โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 41
3 7.32
2 4.88
5 12.20
1 2.44
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
53  โรงเรียนวัดท่านา 41
2 4.88
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
54  โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 168
3 1.79
12 7.14
16 9.52
3 1.79
15 8.93
119 70.83
49 29.17%
55  โรงเรียนวัดสมานประชาชน 72
1 1.39
1 1.39
16 22.22
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
56  โรงเรียนบ้านสระบัว 124
13 10.48
1 0.81
22 17.74
0 0.00
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
57  โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 100
11 11.00
11 11.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
58  โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 105
5 4.76
4 3.81
18 17.14
3 2.86
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
59  โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ 49
2 4.08
3 6.12
6 12.24
2 4.08
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
60  โรงเรียนบ้านเนินเวียง 88
0 0.00
6 6.82
4 4.55
6 6.82
9 10.23
63 71.59
25 28.41%
61  โรงเรียนวัดวังสวัสดี 67
8 11.94
0 0.00
10 14.93
1 1.49
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
62  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 46
1 2.17
0 0.00
11 23.91
0 0.00
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
63  โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) 222
25 11.26
8 3.60
25 11.26
3 1.35
0 0.00
161 72.52
61 27.48%
64  โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 62
2 3.23
3 4.84
11 17.74
1 1.61
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
65  โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 291
33 11.34
0 0.00
46 15.81
0 0.00
0 0.00
212 72.85
79 27.15%
66  โรงเรียนเขาสามยอด 56
4 7.14
4 7.14
3 5.36
2 3.57
2 3.57
41 73.21
15 26.79%
67  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 64
2 3.13
4 6.25
10 15.63
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
68  โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 61
2 3.28
4 6.56
7 11.48
2 3.28
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
69  โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 133
11 8.27
3 2.26
6 4.51
8 6.02
6 4.51
99 74.44
34 25.56%
70  โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 47
2 4.26
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
71  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 64
4 6.25
3 4.69
7 10.94
1 1.56
1 1.56
48 75.00
16 25.00%
72  โรงเรียนวัดเขามโน 72
10 13.89
0 0.00
3 4.17
2 2.78
3 4.17
54 75.00
18 25.00%
73  โรงเรียนเขาสระนางสรง 72
4 5.56
2 2.78
11 15.28
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
74  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 280
16 5.71
21 7.50
26 9.29
2 0.71
3 1.07
212 75.71
68 24.29%
75  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 104
13 12.50
0 0.00
8 7.69
4 3.85
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 25
6 24.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
77  โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 105
10 9.52
1 0.95
14 13.33
0 0.00
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
78  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 123
6 4.88
2 1.63
21 17.07
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
79  โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 123
12 9.76
4 3.25
12 9.76
1 0.81
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
80  โรงเรียนบ้านกระจังงาม 81
2 2.47
8 9.88
7 8.64
1 1.23
1 1.23
62 76.54
19 23.46%
81  โรงเรียนวัดคลองยาง 107
6 5.61
9 8.41
10 9.35
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
82  โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 60
5 8.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
83  โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 588
13 2.21
36 6.12
73 12.41
4 0.68
10 1.70
452 76.87
136 23.13%
84  โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 134
14 10.45
4 2.99
10 7.46
3 2.24
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
85  โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 66
3 4.55
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
86  โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) 71
10 14.08
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
87  โรงเรียนวัดบางเคียน 49
2 4.08
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
88  โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 68
8 11.76
1 1.47
6 8.82
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
89  โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 59
4 6.78
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
90  โรงเรียนวัดหนองกลอย 32
0 0.00
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
91  โรงเรียนบ้านสระงาม 69
4 5.80
2 2.90
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
92  โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 71
6 8.45
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
93  โรงเรียนวัดศาลาแดง 62
9 14.52
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
94  โรงเรียนวัดยางขาว 48
3 6.25
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
95  โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 44
3 6.82
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
96  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 49
1 2.04
3 6.12
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนวัดใหม่ 71
7 9.86
6 8.45
0 0.00
1 1.41
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
98  โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 48
2 4.17
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
99  โรงเรียนวัดหนองเต่า 198
18 9.09
10 5.05
8 4.04
1 0.51
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
100  โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 43
4 9.30
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
101  โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 97
8 8.25
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
102  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 108
7 6.48
1 0.93
11 10.19
0 0.00
1 0.93
88 81.48
20 18.52%
103  โรงเรียนวัดกลางแดด 114
7 6.14
3 2.63
11 9.65
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
104  โรงเรียนบ้านธารหวาย 49
0 0.00
1 2.04
7 14.29
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
105  โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 55
5 9.09
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
106  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
2 4.00
41 82.00
9 18.00%
107  โรงเรียนวัดฆะมัง 78
6 7.69
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
108  โรงเรียนบ้านซับผักกาด 130
5 3.85
2 1.54
14 10.77
0 0.00
2 1.54
107 82.31
23 17.69%
109  โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 74
3 4.05
2 2.70
4 5.41
4 5.41
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
110  โรงเรียนวัดหนองเขนง 110
3 2.73
2 1.82
8 7.27
3 2.73
3 2.73
91 82.73
19 17.27%
111  โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
112  โรงเรียนวัดดงเมือง 98
6 6.12
2 2.04
8 8.16
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
113  โรงเรียนย่านคีรี 80
6 7.50
4 5.00
2 2.50
1 1.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
114  โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 143
14 9.79
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
115  โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 103
6 5.83
2 1.94
8 7.77
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
116  โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 115
6 5.22
0 0.00
0 0.00
11 9.57
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
117  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
5 7.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
118  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า 120
2 1.67
2 1.67
10 8.33
1 0.83
2 1.67
103 85.83
17 14.17%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) 120
1 0.83
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
120  โรงเรียนเนินมะกอก 81
2 2.47
3 3.70
3 3.70
3 3.70
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
121  โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 175
6 3.43
7 4.00
8 4.57
0 0.00
2 1.14
152 86.86
23 13.14%
122  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 69
5 7.25
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
123  โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
124  โรงเรียนวัดหนองคล่อ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
125  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 83
6 7.23
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
126  โรงเรียนวัดพระนอน 92
6 6.52
4 4.35
0 0.00
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
127  โรงเรียนวัดท่าไม้ 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
128  โรงเรียนบ้านห้วยบง 94
5 5.32
3 3.19
2 2.13
1 1.06
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
129  โรงเรียนวัดพันลาน 113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
4 3.54
2 1.77
100 88.50
13 11.50%
130  โรงเรียนบ้านเนินศาลา 71
0 0.00
1 1.41
0 0.00
7 9.86
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
131  โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 127
6 4.72
0 0.00
8 6.30
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
132  โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
1 2.17
41 89.13
5 10.87%
133  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 102
6 5.88
3 2.94
2 1.96
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
134  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
135  โรงเรียนวัดหัวถนน 107
6 5.61
0 0.00
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
136  โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 62
2 3.23
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
137  โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 166
2 1.20
3 1.81
2 1.20
2 1.20
2 1.20
155 93.37
11 6.63%
138  โรงเรียนวัดหนองโก 156
3 1.92
1 0.64
6 3.85
0 0.00
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
139  โรงเรียนวัดบ้านลาด 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
140  โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 89
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.25
85 95.51
4 4.49%
141  โรงเรียนวัดบางไซ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
142  โรงเรียนวัดเนินสะเดา 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
143  โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านพรหมเขต 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านหาดสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 86
0 0.00
0 0.00
-1 -1.16
1 1.16
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนวัดดอนสนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนวัดบ้านบน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนวัดพิกุล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนวัดวังใหญ่ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนวัดหนองขอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 2487
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2487 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,208 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,024 5.95
เตี้ย  632 3.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,714 9.96
ผอมและเตี้ย  474 2.75
อ้วนและเตี้ย  798 4.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,566 73.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,642 คน


26.98%


Powered By www.thaieducation.net