ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดกะโสม 199
32 16.08
18 9.05
35 17.59
11 5.53
51 25.63
52 26.13
147 73.87%
2  โรงเรียนบ้านปลายเส 128
31 24.22
28 21.88
15 11.72
17 13.28
1 0.78
36 28.13
92 71.88%
3  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
9 14.06
7 10.94
12 18.75
8 12.50
8 12.50
20 31.25
44 68.75%
4  โรงเรียนบ้านวังเต่า 92
25 27.17
15 16.30
6 6.52
15 16.30
0 0.00
31 33.70
61 66.30%
5  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 117
14 11.97
20 17.09
19 16.24
9 7.69
7 5.98
48 41.03
69 58.97%
6  โรงเรียนฉวาง 112
5 4.46
12 10.71
32 28.57
2 1.79
14 12.50
47 41.96
65 58.04%
7  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 49
4 8.16
4 8.16
3 6.12
9 18.37
8 16.33
21 42.86
28 57.14%
8  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 114
14 12.28
7 6.14
40 35.09
2 1.75
1 0.88
50 43.86
64 56.14%
9  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 404
54 13.37
51 12.62
55 13.61
29 7.18
25 6.19
190 47.03
214 52.97%
10  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 294
19 6.46
14 4.76
49 16.67
33 11.22
35 11.90
144 48.98
150 51.02%
11  โรงเรียนบ้านวังธน 67
7 10.45
12 17.91
10 14.93
4 5.97
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
12  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 178
37 20.79
7 3.93
33 18.54
7 3.93
0 0.00
94 52.81
84 47.19%
13  โรงเรียนวัดควนชม 260
26 10.00
19 7.31
41 15.77
14 5.38
16 6.15
144 55.38
116 44.62%
14  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121
9 7.44
4 3.31
19 15.70
9 7.44
12 9.92
68 56.20
53 43.80%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 97
10 10.31
10 10.31
15 15.46
7 7.22
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
16  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
15 9.15
11 6.71
31 18.90
6 3.66
7 4.27
94 57.32
70 42.68%
17  โรงเรียนวัดควนกอ 130
7 5.38
5 3.85
17 13.08
10 7.69
15 11.54
76 58.46
54 41.54%
18  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
2 2.86
5 7.14
22 31.43
0 0.00
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
19  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 227
29 12.78
14 6.17
28 12.33
18 7.93
5 2.20
133 58.59
94 41.41%
20  โรงเรียนบ้านคลองโอม 106
11 10.38
4 3.77
22 20.75
4 3.77
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
21  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1038
42 4.05
22 2.12
163 15.70
64 6.17
107 10.31
640 61.66
398 38.34%
22  โรงเรียนวัดสวนขัน 231
7 3.03
13 5.63
28 12.12
11 4.76
28 12.12
144 62.34
87 37.66%
23  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 32
4 12.50
2 6.25
5 15.63
1 3.13
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
24  โรงเรียนบ้านหนองเจ 423
58 13.71
15 3.55
42 9.93
26 6.15
12 2.84
270 63.83
153 36.17%
25  โรงเรียนวัดหน้าเขา 699
14 2.00
26 3.72
147 21.03
22 3.15
38 5.44
452 64.66
247 35.34%
26  โรงเรียนบ้านนาพรุ 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
5 7.25
6 8.70
45 65.22
24 34.78%
27  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 122
11 9.02
15 12.30
12 9.84
3 2.46
0 0.00
81 66.39
41 33.61%
28  โรงเรียนวัดวังหิน 140
14 10.00
6 4.29
22 15.71
5 3.57
0 0.00
93 66.43
47 33.57%
29  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 130
12 9.23
12 9.23
6 4.62
12 9.23
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
30  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 283
30 10.60
9 3.18
17 6.01
7 2.47
28 9.89
192 67.84
91 32.16%
31  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 209
20 9.57
20 9.57
6 2.87
15 7.18
6 2.87
142 67.94
67 32.06%
32  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 216
12 5.56
24 11.11
33 15.28
0 0.00
0 0.00
147 68.06
69 31.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
14 8.00
12 6.86
14 8.00
9 5.14
6 3.43
120 68.57
55 31.43%
34  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 207
11 5.31
10 4.83
16 7.73
10 4.83
17 8.21
143 69.08
64 30.92%
35  โรงเรียนบ้านพอโกบ 110
14 12.73
4 3.64
12 10.91
4 3.64
0 0.00
76 69.09
34 30.91%
36  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 85
5 5.88
4 4.71
11 12.94
5 5.88
1 1.18
59 69.41
26 30.59%
37  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
23 15.97
4 2.78
16 11.11
0 0.00
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
38  โรงเรียนบ้านควน 57
4 7.02
0 0.00
10 17.54
3 5.26
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
39  โรงเรียนบ้านก่องาม 94
4 4.26
1 1.06
22 23.40
0 0.00
1 1.06
66 70.21
28 29.79%
40  โรงเรียนบ้านโคกวัด 81
13 16.05
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
41  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 377
20 5.31
37 9.81
52 13.79
1 0.27
1 0.27
266 70.56
111 29.44%
42  โรงเรียนวัดวังหีบ 99
14 14.14
6 6.06
3 3.03
4 4.04
2 2.02
70 70.71
29 29.29%
43  โรงเรียนวัดไม้เรียง 338
9 2.66
6 1.78
81 23.96
3 0.89
0 0.00
239 70.71
99 29.29%
44  โรงเรียนบ้านสวน 83
10 12.05
2 2.41
5 6.02
6 7.23
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
45  โรงเรียนบ้านไสส้าน 180
17 9.44
11 6.11
14 7.78
8 4.44
2 1.11
128 71.11
52 28.89%
46  โรงเรียนบ้านคลองปีก 66
4 6.06
4 6.06
6 9.09
3 4.55
2 3.03
47 71.21
19 28.79%
47  โรงเรียนวัดลำนาว 882
50 5.67
45 5.10
99 11.22
35 3.97
24 2.72
629 71.32
253 28.68%
48  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 165
5 3.03
2 1.21
40 24.24
0 0.00
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
49  โรงเรียนวัดควนสระบัว 123
6 4.88
7 5.69
13 10.57
7 5.69
2 1.63
88 71.54
35 28.46%
50  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 218
15 6.88
26 11.93
10 4.59
10 4.59
0 0.00
157 72.02
61 27.98%
51  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 261
17 6.51
10 3.83
19 7.28
17 6.51
10 3.83
188 72.03
73 27.97%
52  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 148
15 10.14
11 7.43
0 0.00
15 10.14
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
53  โรงเรียนบ้านนาพา 112
15 13.39
2 1.79
14 12.50
0 0.00
0 0.00
81 72.32
31 27.68%
54  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
9 5.00
14 7.78
8 4.44
3 1.67
132 73.33
48 26.67%
55  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 203
20 9.85
3 1.48
27 13.30
4 1.97
0 0.00
149 73.40
54 26.60%
56  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
2 5.26
4 10.53
3 7.89
0 0.00
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
57  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
2 1.69
2 1.69
22 18.64
5 4.24
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
58  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 278
15 5.40
10 3.60
26 9.35
21 7.55
1 0.36
205 73.74
73 26.26%
59  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 192
6 3.13
16 8.33
11 5.73
6 3.13
11 5.73
142 73.96
50 26.04%
60  โรงเรียนบ้านโคกยาง 81
3 3.70
4 4.94
13 16.05
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
61  โรงเรียนบ้านคลองตูก 112
6 5.36
5 4.46
18 16.07
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
62  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 89
2 2.25
3 3.37
17 19.10
1 1.12
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
63  โรงเรียนบ้านวังหิน 78
5 6.41
2 2.56
13 16.67
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 119
8 6.72
6 5.04
11 9.24
5 4.20
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
65  โรงเรียนวัดควนยูง 104
6 5.77
9 8.65
11 10.58
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 351
22 6.27
34 9.69
25 7.12
6 1.71
0 0.00
264 75.21
87 24.79%
67  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 186
2 1.08
15 8.06
24 12.90
1 0.54
4 2.15
140 75.27
46 24.73%
68  โรงเรียนวัดใหม่ 81
5 6.17
3 3.70
10 12.35
2 2.47
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
69  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 276
11 3.99
11 3.99
26 9.42
14 5.07
6 2.17
208 75.36
68 24.64%
70  โรงเรียนวัดท่ายาง 537
0 0.00
34 6.33
71 13.22
0 0.00
26 4.84
406 75.61
131 24.39%
71  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 207
27 13.04
10 4.83
10 4.83
2 0.97
1 0.48
157 75.85
50 24.15%
72  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 29
2 6.90
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
73  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502
46 9.16
14 2.79
53 10.56
8 1.59
0 0.00
381 75.90
121 24.10%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 507
28 5.52
22 4.34
61 12.03
3 0.59
8 1.58
385 75.94
122 24.06%
75  โรงเรียนบ้านกันละ 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
2 4.76
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
76  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 147
8 5.44
5 3.40
14 9.52
6 4.08
2 1.36
112 76.19
35 23.81%
77  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 65
1 1.54
0 0.00
9 13.85
4 6.15
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
78  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 527
18 3.42
14 2.66
74 14.04
8 1.52
7 1.33
406 77.04
121 22.96%
79  โรงเรียนวัดควนสูง 166
14 8.43
0 0.00
12 7.23
1 0.60
11 6.63
128 77.11
38 22.89%
80  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127
3 2.36
8 6.30
18 14.17
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
81  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 172
6 3.49
4 2.33
28 16.28
1 0.58
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
82  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 331
16 4.83
10 3.02
36 10.88
4 1.21
9 2.72
256 77.34
75 22.66%
83  โรงเรียนบ้านปากแพรก 276
28 10.14
6 2.17
18 6.52
8 2.90
2 0.72
214 77.54
62 22.46%
84  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 144
8 5.56
4 2.78
20 13.89
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
85  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 122
7 5.74
14 11.48
6 4.92
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
86  โรงเรียนวัดเขาโร 214
5 2.34
11 5.14
31 14.49
0 0.00
0 0.00
167 78.04
47 21.96%
87  โรงเรียนบ้านบางรูป 197
8 4.06
8 4.06
13 6.60
14 7.11
0 0.00
154 78.17
43 21.83%
88  โรงเรียนบ้านบนควน 225
19 8.44
13 5.78
17 7.56
0 0.00
0 0.00
176 78.22
49 21.78%
89  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 152
11 7.24
6 3.95
13 8.55
3 1.97
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
90  โรงเรียนวัดโบราณาราม 224
12 5.36
5 2.23
29 12.95
2 0.89
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
91  โรงเรียนบ้านวังยวน 309
23 7.44
2 0.65
40 12.94
0 0.00
0 0.00
244 78.96
65 21.04%
92  โรงเรียนบ้านบางปรน 92
5 5.43
5 5.43
9 9.78
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
93  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 137
5 3.65
7 5.11
16 11.68
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
94  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 103
11 10.68
4 3.88
3 2.91
3 2.91
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
95  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
6 5.31
7 6.19
4 3.54
6 5.31
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
96  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104
4 3.85
4 3.85
6 5.77
4 3.85
3 2.88
83 79.81
21 20.19%
97  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 166
9 5.42
9 5.42
5 3.01
5 3.01
5 3.01
133 80.12
33 19.88%
98  โรงเรียนบ้านคลองงา 127
8 6.30
4 3.15
6 4.72
2 1.57
5 3.94
102 80.31
25 19.69%
99  โรงเรียนวัดศิลาราย 122
4 3.28
0 0.00
20 16.39
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
100  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
7 5.19
7 5.19
9 6.67
3 2.22
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
101  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 125
9 7.20
3 2.40
12 9.60
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
102  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 131
3 2.29
3 2.29
15 11.45
4 3.05
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
103  โรงเรียนวัดควน 92
4 4.35
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
104  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 60
2 3.33
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
105  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
0 0.00
4 6.56
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
106  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 89
4 4.49
1 1.12
7 7.87
4 4.49
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
107  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 278
12 4.32
0 0.00
18 6.47
19 6.83
0 0.00
229 82.37
49 17.63%
108  โรงเรียนวัดขนาน 176
7 3.98
11 6.25
13 7.39
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
109  โรงเรียนบ้านนาท่อม 143
0 0.00
0 0.00
15 10.49
5 3.50
5 3.50
118 82.52
25 17.48%
110  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 117
4 3.42
3 2.56
9 7.69
2 1.71
2 1.71
97 82.91
20 17.09%
111  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 89
1 1.12
4 4.49
6 6.74
4 4.49
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
112  โรงเรียนบ้านวังตลับ 119
0 0.00
3 2.52
16 13.45
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
113  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 102
6 5.88
4 3.92
2 1.96
4 3.92
1 0.98
85 83.33
17 16.67%
114  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 108
4 3.70
2 1.85
9 8.33
1 0.93
2 1.85
90 83.33
18 16.67%
115  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
1 1.52
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
116  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 331
9 2.72
0 0.00
40 12.08
1 0.30
5 1.51
276 83.38
55 16.62%
117  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 151
8 5.30
6 3.97
10 6.62
1 0.66
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
118  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 55
0 0.00
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
119  โรงเรียนราชเวชพิศาล 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
2 2.30
3 3.45
73 83.91
14 16.09%
120  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
121  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 307
6 1.95
15 4.89
25 8.14
3 0.98
0 0.00
258 84.04
49 15.96%
122  โรงเรียนสมสรร 88
6 6.82
1 1.14
5 5.68
2 2.27
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
123  โรงเรียนบ้านจันดี 120
2 1.67
5 4.17
12 10.00
0 0.00
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
124  โรงเรียนบ้านหนองยาง 84
6 7.14
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
125  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 256
12 4.69
0 0.00
16 6.25
4 1.56
7 2.73
217 84.77
39 15.23%
126  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
127  โรงเรียนวัดควนยูง 73
5 6.85
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
128  โรงเรียนวัดมังคลาราม 208
10 4.81
0 0.00
20 9.62
1 0.48
0 0.00
177 85.10
31 14.90%
129  โรงเรียนวัดเกาะสระ 128
0 0.00
6 4.69
13 10.16
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
130  โรงเรียนวัดหลักช้าง 61
0 0.00
0 0.00
7 11.48
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
131  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 82
0 0.00
0 0.00
12 14.63
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
132  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 106
2 1.89
0 0.00
10 9.43
2 1.89
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
134  โรงเรียนวัดโคกหาด 215
10 4.65
7 3.26
13 6.05
0 0.00
0 0.00
185 86.05
30 13.95%
135  โรงเรียนวัดควนส้าน 174
4 2.30
5 2.87
6 3.45
5 2.87
4 2.30
150 86.21
24 13.79%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 263
11 4.18
11 4.18
6 2.28
6 2.28
2 0.76
227 86.31
36 13.69%
137  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 230
4 1.74
2 0.87
18 7.83
5 2.17
2 0.87
199 86.52
31 13.48%
138  โรงเรียนบ้านปลายรา 202
8 3.96
0 0.00
19 9.41
0 0.00
0 0.00
175 86.63
27 13.37%
139  โรงเรียนวัดหนองดี 172
7 4.07
4 2.33
12 6.98
0 0.00
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 150
1 0.67
3 2.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
141  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 208
6 2.88
3 1.44
10 4.81
5 2.40
3 1.44
181 87.02
27 12.98%
142  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 94
5 5.32
3 3.19
4 4.26
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
143  โรงเรียนวัดยางค้อม 103
2 1.94
0 0.00
11 10.68
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
144  โรงเรียนบ้านสวนอาย 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
2 3.57
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
145  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
4 3.05
1 0.76
4 3.05
7 5.34
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
146  โรงเรียนบ้านควนตม 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
147  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
11 2.61
12 2.85
27 6.41
0 0.00
0 0.00
371 88.12
50 11.88%
148  โรงเรียนบ้านวังวัว 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
149  โรงเรียนบ้านคลองกุย 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
150  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
151  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 213
5 2.35
8 3.76
8 3.76
2 0.94
1 0.47
189 88.73
24 11.27%
152  โรงเรียนมหาราช ๓ 187
3 1.60
13 6.95
3 1.60
2 1.07
0 0.00
166 88.77
21 11.23%
153  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
154  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 189
8 4.23
2 1.06
8 4.23
2 1.06
1 0.53
168 88.89
21 11.11%
155  โรงเรียนบ้านไทรงาม 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
156  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143
0 0.00
0 0.00
13 9.09
1 0.70
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
157  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 106
1 0.94
3 2.83
5 4.72
1 0.94
1 0.94
95 89.62
11 10.38%
158  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
159  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
3 2.50
4 3.33
5 4.17
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
160  โรงเรียนวัดกะเปียด 114
5 4.39
0 0.00
2 1.75
2 1.75
2 1.75
103 90.35
11 9.65%
161  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 75
1 1.33
0 0.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
162  โรงเรียนวัดวังขรี 46
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
163  โรงเรียนบ้านนาเส 316
7 2.22
5 1.58
8 2.53
4 1.27
3 0.95
289 91.46
27 8.54%
164  โรงเรียนบ้านควนลำภู 144
0 0.00
3 2.08
4 2.78
5 3.47
0 0.00
132 91.67
12 8.33%
165  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 566
13 2.30
7 1.24
26 4.59
0 0.00
0 0.00
520 91.87
46 8.13%
166  โรงเรียนบ้านควนประ 102
0 0.00
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
167  โรงเรียนบ้านพูน 95
1 1.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
5 5.26
88 92.63
7 7.37%
168  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
169  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 70
1 1.43
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
170  โรงเรียนบ้านนาบอน 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
171  โรงเรียนบ้านคลองขุด 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
172  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91
2 2.20
2 2.20
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
173  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 109
1 0.92
3 2.75
3 2.75
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
174  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
175  โรงเรียนวัดจันดี 870
11 1.26
11 1.26
25 2.87
6 0.69
1 0.11
816 93.79
54 6.21%
176  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 247
1 0.40
2 0.81
12 4.86
0 0.00
0 0.00
232 93.93
15 6.07%
177  โรงเรียนบ้านจำปา 122
0 0.00
2 1.64
5 4.10
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
178  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 127
2 1.57
0 0.00
5 3.94
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
179  โรงเรียนพรรณราชลเขต 91
1 1.10
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
180  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 93
0 0.00
0 0.00
1 1.08
2 2.15
2 2.15
88 94.62
5 5.38%
181  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 132
0 0.00
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
182  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
183  โรงเรียนวัดมะเฟือง 92
0 0.00
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
184  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
185  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 132
2 1.52
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
186  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
1 1.14
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
187  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 326
3 0.92
0 0.00
4 1.23
0 0.00
0 0.00
319 97.85
7 2.15%
188  โรงเรียนบ้านชายคลอง 272
3 1.10
0 0.00
2 0.74
0 0.00
0 0.00
267 98.16
5 1.84%
189  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,891 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,640 5.14
เตี้ย  1,223 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,108 9.75
ผอมและเตี้ย  814 2.55
อ้วนและเตี้ย  666 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,440 76.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,451 คน


23.36%


Powered By www.thaieducation.net