ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 109 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 41
4 9.76
7 17.07
4 9.76
9 21.95
4 9.76
13 31.71
28 68.29%
2  โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 2141
56 2.62
49 2.29
493 23.03
105 4.90
310 14.48
1128 52.69
1013 47.31%
3  โรงเรียนวัดนางพระยา 64
7 10.94
2 3.13
19 29.69
2 3.13
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
4  โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 81
8 9.88
8 9.88
12 14.81
6 7.41
2 2.47
45 55.56
36 44.44%
5  โรงเรียนบ้านร่อน 87
3 3.45
4 4.60
23 26.44
4 4.60
3 3.45
50 57.47
37 42.53%
6  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 92
16 17.39
7 7.61
16 17.39
0 0.00
0 0.00
53 57.61
39 42.39%
7  โรงเรียนวัดดอนยาง 111
8 7.21
8 7.21
29 26.13
2 1.80
0 0.00
64 57.66
47 42.34%
8  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 43
7 16.28
3 6.98
7 16.28
1 2.33
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
9  โรงเรียนวัดสวนพล 46
5 10.87
0 0.00
5 10.87
5 10.87
3 6.52
28 60.87
18 39.13%
10  โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 18
0 0.00
0 0.00
7 38.89
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
11  โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 49
7 14.29
3 6.12
6 12.24
3 6.12
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
12  โรงเรียนบ้านทวดทอง 1675
53 3.16
28 1.67
303 18.09
81 4.84
182 10.87
1028 61.37
647 38.63%
13  โรงเรียนบ้านเนิน 52
4 7.69
2 3.85
13 25.00
1 1.92
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
14  โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 68
9 13.24
9 13.24
7 10.29
1 1.47
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
15  โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 204
28 13.73
21 10.29
23 11.27
3 1.47
1 0.49
128 62.75
76 37.25%
16  โรงเรียนบ้านคันธง 148
7 4.73
17 11.49
16 10.81
9 6.08
5 3.38
94 63.51
54 36.49%
17  โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 94
11 11.70
6 6.38
13 13.83
3 3.19
0 0.00
61 64.89
33 35.11%
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔ (ชุมชนบ้านคีรีวง) 174
13 7.47
13 7.47
11 6.32
13 7.47
11 6.32
113 64.94
61 35.06%
19  โรงเรียนวัดบางตะพาน 93
11 11.83
3 3.23
13 13.98
1 1.08
4 4.30
61 65.59
32 34.41%
20  โรงเรียนวัดนาวง 114
5 4.39
8 7.02
10 8.77
10 8.77
5 4.39
76 66.67
38 33.33%
21  โรงเรียนวัดทางพูน 91
9 9.89
7 7.69
11 12.09
3 3.30
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
22  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 115
4 3.48
2 1.74
28 24.35
1 0.87
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
23  โรงเรียนวัดชัน 161
5 3.11
5 3.11
34 21.12
4 2.48
1 0.62
112 69.57
49 30.43%
24  โรงเรียนวัดไทรงาม 47
3 6.38
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
25  โรงเรียนบ้านปากช่อง 61
0 0.00
6 9.84
4 6.56
4 6.56
4 6.56
43 70.49
18 29.51%
26  โรงเรียนวัดท่าม่วง 61
5 8.20
1 1.64
12 19.67
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
27  โรงเรียนวัดจังหูน 62
3 4.84
2 3.23
11 17.74
2 3.23
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
28  โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 109
7 6.42
6 5.50
16 14.68
2 1.83
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
29  โรงเรียนวัดพังยอม 150
10 6.67
7 4.67
10 6.67
6 4.00
9 6.00
108 72.00
42 28.00%
30  โรงเรียนวัดคันนาราม 83
12 14.46
6 7.23
2 2.41
3 3.61
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
31  โรงเรียนวัดพระเพรง 67
8 11.94
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
32  โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 46
6 13.04
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
33  โรงเรียนวัดสระไคร 242
9 3.72
16 6.61
28 11.57
5 2.07
5 2.07
179 73.97
63 26.03%
34  โรงเรียนบ้านบางหลวง 139
13 9.35
5 3.60
6 4.32
6 4.32
6 4.32
103 74.10
36 25.90%
35  โรงเรียนวัดสมอ 207
12 5.80
3 1.45
18 8.70
10 4.83
10 4.83
154 74.40
53 25.60%
36  โรงเรียนบ้านนาเคียน 275
29 10.55
16 5.82
16 5.82
5 1.82
4 1.45
205 74.55
70 25.45%
37  โรงเรียนบ้านตลาด 394
25 6.35
19 4.82
55 13.96
0 0.00
0 0.00
295 74.87
99 25.13%
38  โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม 84
5 5.95
5 5.95
9 10.71
2 2.38
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
39  โรงเรียนบ้านคดศอก 33
4 12.12
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
40  โรงเรียนวัดท่านคร 91
0 0.00
0 0.00
22 24.18
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
41  โรงเรียนวัดมุขธารา 289
7 2.42
20 6.92
39 13.49
1 0.35
1 0.35
221 76.47
68 23.53%
42  โรงเรียนบ้านหนองหนอน 47
0 0.00
7 14.89
4 8.51
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
43  โรงเรียนบ้านห้วยยูง 133
4 3.01
4 3.01
19 14.29
4 3.01
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
44  โรงเรียนวัดบ้านตาล 78
5 6.41
4 5.13
2 2.56
6 7.69
1 1.28
60 76.92
18 23.08%
45  โรงเรียนวัดท่าแพ 107
4 3.74
2 1.87
3 2.80
2 1.87
13 12.15
83 77.57
24 22.43%
46  โรงเรียนบ้านสันยูง 76
4 5.26
3 3.95
5 6.58
3 3.95
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
47  โรงเรียนวัดท่างาม 91
1 1.10
5 5.49
11 12.09
3 3.30
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
48  โรงเรียนวัดสระเพลง 91
6 6.59
2 2.20
6 6.59
4 4.40
2 2.20
71 78.02
20 21.98%
49  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 32
1 3.13
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
50  โรงเรียนวัดสอ 32
2 6.25
0 0.00
2 6.25
3 9.38
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
51  โรงเรียนชุมชนลานสกา 60
2 3.33
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
52  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
4 7.84
4 7.84
3 5.88
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
53  โรงเรียนวัดสระแก้ว 131
5 3.82
6 4.58
17 12.98
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
54  โรงเรียนวัดบางใหญ่ 152
8 5.26
2 1.32
22 14.47
0 0.00
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
55  โรงเรียนวัดพังสิงห์ 76
2 2.63
9 11.84
3 3.95
1 1.32
1 1.32
60 78.95
16 21.05%
56  โรงเรียนวัดโดน 24
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
57  โรงเรียนวัดเชิงแตระ 160
7 4.38
3 1.88
23 14.38
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
58  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 187
4 2.14
0 0.00
34 18.18
0 0.00
0 0.00
149 79.68
38 20.32%
59  โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 141
7 4.96
6 4.26
12 8.51
2 1.42
1 0.71
113 80.14
28 19.86%
60  โรงเรียนวัดใหม่ทอน 76
0 0.00
1 1.32
10 13.16
4 5.26
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
61  โรงเรียนวัดดอนตรอ 170
11 6.47
2 1.18
16 9.41
2 1.18
2 1.18
137 80.59
33 19.41%
62  โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
63  โรงเรียนชุมชนวัดหมน 59
1 1.69
2 3.39
5 8.47
2 3.39
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
64  โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
3 5.56
4 7.41
44 81.48
10 18.52%
65  โรงเรียนวัดหัวอิฐ 81
3 3.70
6 7.41
6 7.41
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
66  โรงเรียนวัดวังหงส์ 146
7 4.79
0 0.00
13 8.90
6 4.11
1 0.68
119 81.51
27 18.49%
67  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 311
3 0.96
2 0.64
28 9.00
3 0.96
21 6.75
254 81.67
57 18.33%
68  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 132
10 7.58
1 0.76
13 9.85
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
69  โรงเรียนวัดห้วยพระ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
70  โรงเรียนบ้านบางเตย 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
3 4.84
51 82.26
11 17.74%
71  โรงเรียนวัดกัด 140
5 3.57
3 2.14
6 4.29
5 3.57
5 3.57
116 82.86
24 17.14%
72  โรงเรียนวัดโบสถ์ 184
4 2.17
1 0.54
22 11.96
0 0.00
4 2.17
153 83.15
31 16.85%
73  โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 103
6 5.83
7 6.80
4 3.88
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
74  โรงเรียนวัดบางหว้า 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
75  โรงเรียนวัดดินดอน 110
5 4.55
4 3.64
5 4.55
2 1.82
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
76  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
77  โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 112
12 10.71
0 0.00
5 4.46
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
78  โรงเรียนวัดพระพรหม 365
17 4.66
9 2.47
16 4.38
7 1.92
6 1.64
310 84.93
55 15.07%
79  โรงเรียนบ้านคลองดิน 441
13 2.95
17 3.85
33 7.48
0 0.00
0 0.00
378 85.71
63 14.29%
80  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 2546
68 2.67
59 2.32
62 2.44
63 2.47
77 3.02
2217 87.08
329 12.92%
81  โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
82  โรงเรียนวัดหนองแตน 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
0 0.00
1 1.56
56 87.50
8 12.50%
83  โรงเรียนบ้านปากพญา 217
5 2.30
2 0.92
20 9.22
0 0.00
0 0.00
190 87.56
27 12.44%
84  โรงเรียนวัดแพร่ 227
12 5.29
0 0.00
16 7.05
0 0.00
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
85  โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
86  โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 134
5 3.73
2 1.49
4 2.99
0 0.00
5 3.73
118 88.06
16 11.94%
87  โรงเรียนวัดไสมะนาว 143
6 4.20
2 1.40
2 1.40
3 2.10
4 2.80
126 88.11
17 11.89%
88  โรงเรียนวัดโคกกะถิน 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
89  โรงเรียนบ้านบางไทร 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
3 3.70
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
90  โรงเรียนวัดป่าหวาย 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
91  โรงเรียนวัดเจดีย์ 64
2 3.13
2 3.13
0 0.00
1 1.56
2 3.13
57 89.06
7 10.94%
92  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 55
3 5.45
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
93  โรงเรียนวัดท่าช้าง 66
4 6.06
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
94  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
95  โรงเรียนวัดหนองบัว 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
96  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 250
5 2.00
6 2.40
8 3.20
2 0.80
1 0.40
228 91.20
22 8.80%
97  โรงเรียนบ้านบางกระบือ 117
2 1.71
0 0.00
7 5.98
1 0.85
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
98  โรงเรียนวัดหญ้า 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
99  โรงเรียนวัดศรีมงคล 205
4 1.95
3 1.46
2 0.98
2 0.98
2 0.98
192 93.66
13 6.34%
100  โรงเรียนวัดวนาราม 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
101  โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
102  โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 116
0 0.00
0 0.00
1 0.86
1 0.86
4 3.45
110 94.83
6 5.17%
103  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 97
1 1.03
2 2.06
2 2.06
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
104  โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 158
1 0.63
4 2.53
1 0.63
2 1.27
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
105  โรงเรียนบ้านชะเอียน 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
106  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
107  โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 108
1 0.93
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
104 96.30
4 3.70%
108  โรงเรียนบ้านบางนกวัก 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
109  โรงเรียนวัดจันทร์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,908 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  754 4.21
เตี้ย  531 2.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,937 10.82
ผอมและเตี้ย  458 2.56
อ้วนและเตี้ย  734 4.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,494 75.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,414 คน


24.65%


Powered By www.thaieducation.net