ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 43
11 25.58
2 4.65
8 18.60
0 0.00
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
2  โรงเรียนบ้านถนน 53
16 30.19
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
28 52.83
25 47.17%
3  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
2 3.57
5 8.93
12 21.43
3 5.36
3 5.36
31 55.36
25 44.64%
4  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 36
8 22.22
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
5  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 99
8 8.08
4 4.04
21 21.21
6 6.06
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
6  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 33
4 12.12
0 0.00
9 27.27
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
7  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
23 29.87
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
8  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 62
10 16.13
2 3.23
10 16.13
2 3.23
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 235
59 25.11
0 0.00
24 10.21
0 0.00
7 2.98
145 61.70
90 38.30%
10  โรงเรียนกุลโน 880
116 13.18
16 1.82
158 17.95
40 4.55
5 0.57
545 61.93
335 38.07%
11  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 58
5 8.62
3 5.17
13 22.41
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
12  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 82
14 17.07
1 1.22
13 15.85
1 1.22
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
13  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
11 12.79
9 10.47
9 10.47
1 1.16
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
14  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 46
4 8.70
1 2.17
7 15.22
0 0.00
4 8.70
30 65.22
16 34.78%
15  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
1 2.13
3 6.38
7 14.89
3 6.38
2 4.26
31 65.96
16 34.04%
16  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 115
8 6.96
7 6.09
14 12.17
3 2.61
7 6.09
76 66.09
39 33.91%
17  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 152
28 18.42
0 0.00
23 15.13
0 0.00
0 0.00
101 66.45
51 33.55%
18  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
18 22.78
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
19  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1162
59 5.08
15 1.29
151 12.99
74 6.37
83 7.14
780 67.13
382 32.87%
20  โรงเรียนบ้านโนนรัง 210
28 13.33
17 8.10
24 11.43
0 0.00
0 0.00
141 67.14
69 32.86%
21  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 134
5 3.73
9 6.72
11 8.21
6 4.48
13 9.70
90 67.16
44 32.84%
22  โรงเรียนบ้านคล้า 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
3 5.66
4 7.55
36 67.92
17 32.08%
23  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 97
0 0.00
1 1.03
10 10.31
17 17.53
3 3.09
66 68.04
31 31.96%
24  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 113
11 9.73
9 7.96
15 13.27
0 0.00
1 0.88
77 68.14
36 31.86%
25  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 132
13 9.85
9 6.82
11 8.33
9 6.82
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
26  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 72
9 12.50
6 8.33
1 1.39
5 6.94
1 1.39
50 69.44
22 30.56%
27  โรงเรียนดอนมัน 125
15 12.00
1 0.80
14 11.20
5 4.00
2 1.60
88 70.40
37 29.60%
28  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 143
10 6.99
4 2.80
24 16.78
4 2.80
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
29  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 99
11 11.11
0 0.00
18 18.18
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
30  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 65
6 9.23
3 4.62
10 15.38
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
31  โรงเรียนบ้านหันเตย 87
10 11.49
1 1.15
13 14.94
1 1.15
0 0.00
62 71.26
25 28.74%
32  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 57
5 8.77
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
33  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 82
7 8.54
1 1.22
15 18.29
0 0.00
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
34  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 50
7 14.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
35  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 36
6 16.67
3 8.33
1 2.78
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
36  โรงเรียนวัดจันทนาราม 163
14 8.59
0 0.00
31 19.02
0 0.00
0 0.00
118 72.39
45 27.61%
37  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
8 9.52
1 1.19
11 13.10
2 2.38
1 1.19
61 72.62
23 27.38%
38  โรงเรียนบ้านมะกอก 133
7 5.26
11 8.27
17 12.78
0 0.00
1 0.75
97 72.93
36 27.07%
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 241
12 4.98
9 3.73
26 10.79
9 3.73
8 3.32
177 73.44
64 26.56%
40  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
17 11.11
0 0.00
20 13.07
1 0.65
2 1.31
113 73.86
40 26.14%
41  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 461
35 7.59
12 2.60
72 15.62
1 0.22
0 0.00
341 73.97
120 26.03%
42  โรงเรียนบ้านชีวาน 85
0 0.00
7 8.24
15 17.65
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
43  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 89
8 8.99
4 4.49
10 11.24
0 0.00
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
44  โรงเรียนจารย์ตำรา 133
9 6.77
4 3.01
13 9.77
6 4.51
2 1.50
99 74.44
34 25.56%
45  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 98
7 7.14
6 6.12
12 12.24
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
46  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 102
13 12.75
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
47  โรงเรียนสระประดู่ 106
3 2.83
1 0.94
23 21.70
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
48  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 55
8 14.55
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
49  โรงเรียนบ้านซาด 55
1 1.82
3 5.45
9 16.36
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
50  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 59
8 13.56
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
51  โรงเรียนพิกุลทอง 399
26 6.52
25 6.27
50 12.53
0 0.00
0 0.00
298 74.69
101 25.31%
52  โรงเรียนท่าลาด 312
25 8.01
14 4.49
38 12.18
1 0.32
0 0.00
234 75.00
78 25.00%
53  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 121
7 5.79
8 6.61
15 12.40
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
54  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 139
8 5.76
4 2.88
22 15.83
0 0.00
0 0.00
105 75.54
34 24.46%
55  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 215
17 7.91
7 3.26
16 7.44
6 2.79
6 2.79
163 75.81
52 24.19%
56  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 104
1 0.96
6 5.77
17 16.35
1 0.96
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
57  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 71
7 9.86
0 0.00
10 14.08
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
58  โรงเรียนบ้านไพล 122
2 1.64
5 4.10
13 10.66
3 2.46
6 4.92
93 76.23
29 23.77%
59  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 270
6 2.22
7 2.59
50 18.52
1 0.37
0 0.00
206 76.30
64 23.70%
60  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 275
32 11.64
5 1.82
26 9.45
1 0.36
1 0.36
210 76.36
65 23.64%
61  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 127
8 6.30
0 0.00
14 11.02
8 6.30
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
62  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 144
4 2.78
2 1.39
21 14.58
4 2.78
3 2.08
110 76.39
34 23.61%
63  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 208
18 8.65
10 4.81
17 8.17
4 1.92
0 0.00
159 76.44
49 23.56%
64  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 137
15 10.95
2 1.46
11 8.03
1 0.73
3 2.19
105 76.64
32 23.36%
65  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 56
3 5.36
3 5.36
7 12.50
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
66  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 164
8 4.88
5 3.05
25 15.24
0 0.00
0 0.00
126 76.83
38 23.17%
67  โรงเรียนบ้านหนองแสง 52
5 9.62
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
68  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 157
10 6.37
2 1.27
23 14.65
1 0.64
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 110
7 6.36
3 2.73
15 13.64
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
70  โรงเรียนบ้านวังม่วง 66
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
71  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 75
8 10.67
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
72  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
1 2.50
3 7.50
3 7.50
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
73  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 58
4 6.90
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
74  โรงเรียนบ้านจาบ 67
6 8.96
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
75  โรงเรียนบ้านพุทรา 331
24 7.25
0 0.00
49 14.80
0 0.00
0 0.00
258 77.95
73 22.05%
76  โรงเรียนบ้านทับควาย 41
1 2.44
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
77  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 110
2 1.82
3 2.73
15 13.64
4 3.64
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
78  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 51
4 7.84
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
79  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 117
10 8.55
2 1.71
13 11.11
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
80  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 52
4 7.69
3 5.77
2 3.85
0 0.00
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
81  โรงเรียนบ้านละโว้ 181
10 5.52
3 1.66
25 13.81
0 0.00
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
82  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 96
6 6.25
7 7.29
4 4.17
3 3.13
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
83  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 106
2 1.89
4 3.77
16 15.09
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
84  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 150
11 7.33
3 2.00
17 11.33
0 0.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
85  โรงเรียนบ้านประทาย 92
7 7.61
1 1.09
11 11.96
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
86  โรงเรียนประโดกสามัคคี 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
1 1.47
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
87  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 88
2 2.27
0 0.00
16 18.18
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
88  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 54
5 9.26
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
89  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
7 9.46
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
90  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 109
9 8.26
2 1.83
11 10.09
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
91  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 134
5 3.73
3 2.24
19 14.18
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
92  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 447
6 1.34
11 2.46
62 13.87
5 1.12
6 1.34
357 79.87
90 20.13%
93  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 299
22 7.36
7 2.34
30 10.03
1 0.33
0 0.00
239 79.93
60 20.07%
94  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 85
4 4.71
0 0.00
13 15.29
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
95  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 100
6 6.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
96  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 240
12 5.00
11 4.58
24 10.00
0 0.00
0 0.00
193 80.42
47 19.58%
97  โรงเรียนบ้านดอนวัว 41
1 2.44
0 0.00
6 14.63
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
98  โรงเรียนบ้านศาลา 77
2 2.60
1 1.30
12 15.58
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
99  โรงเรียนบ้านกล้วย 170
20 11.76
3 1.76
9 5.29
1 0.59
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
100  โรงเรียนบ้านหนองตาด 109
3 2.75
6 5.50
12 11.01
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
101  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 78
7 8.97
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
102  โรงเรียนวัดปลักแรต 141
5 3.55
7 4.96
15 10.64
0 0.00
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
103  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 110
5 4.55
4 3.64
12 10.91
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 63
1 1.59
0 0.00
8 12.70
3 4.76
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
105  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
3 2.38
5 3.97
16 12.70
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
106  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
2 2.70
5 6.76
7 9.46
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
107  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
108  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
109  โรงเรียนบ้านฝาง 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
110  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 272
7 2.57
26 9.56
18 6.62
0 0.00
0 0.00
221 81.25
51 18.75%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 199
7 3.52
11 5.53
19 9.55
0 0.00
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
112  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 140
14 10.00
1 0.71
11 7.86
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
113  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 140
12 8.57
6 4.29
8 5.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
114  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 97
9 9.28
0 0.00
7 7.22
2 2.06
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
115  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 189
19 10.05
4 2.12
12 6.35
0 0.00
0 0.00
154 81.48
35 18.52%
116  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
117  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 98
7 7.14
1 1.02
10 10.20
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
118  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 132
7 5.30
4 3.03
13 9.85
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
119  โรงเรียนชุมชนประทาย 849
49 5.77
18 2.12
86 10.13
0 0.00
0 0.00
696 81.98
153 18.02%
120  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 89
3 3.37
4 4.49
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 95
7 7.37
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
122  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 56
1 1.79
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
123  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 112
9 8.04
1 0.89
10 8.93
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
124  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 168
7 4.17
4 2.38
19 11.31
0 0.00
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
125  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 171
14 8.19
3 1.75
13 7.60
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
126  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 69
2 2.90
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
127  โรงเรียนอาสนาราม 138
9 6.52
3 2.17
12 8.70
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
128  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 127
6 4.72
2 1.57
14 11.02
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
129  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 52
0 0.00
1 1.92
7 13.46
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
130  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 111
1 0.90
2 1.80
16 14.41
0 0.00
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
131  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 113
2 1.77
1 0.88
16 14.16
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
132  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 125
2 1.60
0 0.00
19 15.20
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
133  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 131
9 6.87
3 2.29
10 7.63
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
134  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 185
4 2.16
3 1.62
24 12.97
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
135  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
25 83.33
5 16.67%
136  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
137  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
3 2.78
3 2.78
12 11.11
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
138  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 168
9 5.36
5 2.98
14 8.33
0 0.00
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
139  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 212
10 4.72
3 1.42
21 9.91
1 0.47
0 0.00
177 83.49
35 16.51%
140  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 91
1 1.10
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
141  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 171
17 9.94
1 0.58
10 5.85
0 0.00
0 0.00
143 83.63
28 16.37%
142  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
143  โรงเรียนบ้านหนองบง 49
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 80
1 1.25
0 0.00
12 15.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
145  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 74
4 5.41
2 2.70
5 6.76
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
146  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 87
5 5.75
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
147  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 81
0 0.00
5 6.17
8 9.88
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
148  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 113
4 3.54
2 1.77
12 10.62
0 0.00
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
149  โรงเรียนบ้านนาดี 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
150  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 224
5 2.23
5 2.23
25 11.16
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
151  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 64
0 0.00
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
152  โรงเรียนอรพิมวิทยา 117
6 5.13
5 4.27
7 5.98
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัว 170
7 4.12
1 0.59
18 10.59
0 0.00
0 0.00
144 84.71
26 15.29%
154  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
155  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 40
1 2.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
156  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
157  โรงเรียนวัดโชติการาม 309
16 5.18
4 1.29
26 8.41
0 0.00
0 0.00
263 85.11
46 14.89%
158  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 102
4 3.92
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
159  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 68
4 5.88
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
160  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 171
12 7.02
3 1.75
10 5.85
0 0.00
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
161  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
162  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 158
13 8.23
3 1.90
7 4.43
0 0.00
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
163  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 55
2 3.64
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
164  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 146
2 1.37
8 5.48
10 6.85
1 0.68
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
165  โรงเรียนบ้านดอนยาว 120
4 3.33
1 0.83
10 8.33
2 1.67
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
166  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 158
6 3.80
2 1.27
14 8.86
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
167  โรงเรียนวัดวังน้ำ 160
8 5.00
1 0.63
12 7.50
1 0.63
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
168  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 131
3 2.29
2 1.53
13 9.92
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
169  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 73
6 8.22
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
170  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 74
2 2.70
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
171  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 127
3 2.36
5 3.94
8 6.30
1 0.79
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
172  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
5 3.18
4 2.55
11 7.01
1 0.64
0 0.00
136 86.62
21 13.38%
173  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 165
1 0.61
4 2.42
16 9.70
1 0.61
0 0.00
143 86.67
22 13.33%
174  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 151
3 1.99
3 1.99
12 7.95
2 1.32
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
175  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 166
9 5.42
4 2.41
9 5.42
0 0.00
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
176  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 161
5 3.11
3 1.86
13 8.07
0 0.00
0 0.00
140 86.96
21 13.04%
177  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 185
4 2.16
3 1.62
17 9.19
0 0.00
0 0.00
161 87.03
24 12.97%
178  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 108
4 3.70
4 3.70
4 3.70
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
179  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 162
7 4.32
2 1.23
12 7.41
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
180  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 101
4 3.96
2 1.98
3 2.97
1 0.99
3 2.97
88 87.13
13 12.87%
181  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 102
2 1.96
3 2.94
7 6.86
1 0.98
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
182  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
183  โรงเรียนบ้านท่าแดง 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
184  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 291
8 2.75
7 2.41
19 6.53
1 0.34
0 0.00
256 87.97
35 12.03%
185  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 118
0 0.00
0 0.00
14 11.86
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
186  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 456
13 2.85
0 0.00
40 8.77
0 0.00
0 0.00
403 88.38
53 11.62%
187  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 87
6 6.90
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
188  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
7 7.29
0 0.00
3 3.13
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
189  โรงเรียนบ้านประสุข 227
3 1.32
4 1.76
19 8.37
0 0.00
0 0.00
201 88.55
26 11.45%
190  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
191  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
192  โรงเรียนบ้านหนองโสน 54
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
193  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
194  โรงเรียนบ้านช่องแมว 137
9 6.57
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
195  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
196  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 132
1 0.76
0 0.00
12 9.09
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
197  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
4 4.71
1 1.18
77 90.59
8 9.41%
198  โรงเรียนบ้านหนองขาม 171
7 4.09
9 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
199  โรงเรียนเพชรหนองขาม 305
7 2.30
0 0.00
21 6.89
0 0.00
0 0.00
277 90.82
28 9.18%
200  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
1 1.52
60 90.91
6 9.09%
201  โรงเรียนโนนตูม 144
0 0.00
3 2.08
10 6.94
0 0.00
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
202  โรงเรียนบ้านขามใต้ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
203  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 91
0 0.00
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
204  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 91
1 1.10
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
205  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 137
6 4.38
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
206  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 194
4 2.06
3 1.55
10 5.15
0 0.00
0 0.00
177 91.24
17 8.76%
207  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 71
1 1.41
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
208  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 50
0 0.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
209  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
210  โรงเรียนหนองบัวลอย 82
0 0.00
1 1.22
4 4.88
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
211  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 98
3 3.06
0 0.00
3 3.06
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
212  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
213  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
214  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 119
1 0.84
3 2.52
4 3.36
0 0.00
0 0.00
111 93.28
8 6.72%
215  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
216  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 249
1 0.40
0 0.00
9 3.61
4 1.61
0 0.00
235 94.38
14 5.62%
217  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
218  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 152
3 1.97
0 0.00
5 3.29
0 0.00
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
219  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
220  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 68
3 4.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
221  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
222  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 111
2 1.80
1 0.90
0 0.00
1 0.90
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
223  โรงเรียนบ้านโนนยอ 244
0 0.00
0 0.00
5 2.05
2 0.82
1 0.41
236 96.72
8 3.28%
224  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
225  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%

 

จำนวนนักเรียน  28,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,701 5.90
เตี้ย  658 2.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,985 10.35
ผอมและเตี้ย  291 1.01
อ้วนและเตี้ย  188 0.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,030 79.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,823 คน


20.18%


Powered By www.thaieducation.net