ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 109
6 5.50
16 14.68
24 22.02
23 21.10
40 36.70
0 0.00
109 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 66
6 9.09
0 0.00
4 6.06
0 0.00
56 84.85
0 0.00
66 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 135
12 8.89
40 29.63
38 28.15
19 14.07
12 8.89
14 10.37
121 89.63%
4  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 57
15 26.32
7 12.28
12 21.05
5 8.77
6 10.53
12 21.05
45 78.95%
5  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177
27 15.25
30 16.95
26 14.69
25 14.12
10 5.65
59 33.33
118 66.67%
6  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 64
14 21.88
5 7.81
0 0.00
7 10.94
15 23.44
23 35.94
41 64.06%
7  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 126
6 4.76
12 9.52
18 14.29
18 14.29
20 15.87
52 41.27
74 58.73%
8  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 49
10 20.41
8 16.33
10 20.41
0 0.00
0 0.00
21 42.86
28 57.14%
9  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 103
6 5.83
14 13.59
4 3.88
15 14.56
18 17.48
46 44.66
57 55.34%
10  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 81
24 29.63
1 1.23
15 18.52
2 2.47
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
11  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 143
18 12.59
22 15.38
13 9.09
13 9.09
6 4.20
71 49.65
72 50.35%
12  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 44
8 18.18
4 9.09
6 13.64
4 9.09
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองโจด 21
3 14.29
4 19.05
1 4.76
0 0.00
2 9.52
11 52.38
10 47.62%
14  โรงเรียนบ้านปรางค์ 210
23 10.95
7 3.33
34 16.19
5 2.38
28 13.33
113 53.81
97 46.19%
15  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 152
25 16.45
12 7.89
22 14.47
0 0.00
5 3.29
88 57.89
64 42.11%
16  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
23 21.30
7 6.48
9 8.33
6 5.56
0 0.00
63 58.33
45 41.67%
17  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 138
16 11.59
12 8.70
23 16.67
3 2.17
3 2.17
81 58.70
57 41.30%
18  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 39
4 10.26
5 12.82
7 17.95
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
19  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 54
7 12.96
4 7.41
5 9.26
2 3.70
4 7.41
32 59.26
22 40.74%
20  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 45
6 13.33
1 2.22
7 15.56
4 8.89
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
21  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 98
6 6.12
8 8.16
10 10.20
13 13.27
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
22  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 91
23 25.27
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
57 62.64
34 37.36%
23  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 118
9 7.63
13 11.02
5 4.24
8 6.78
9 7.63
74 62.71
44 37.29%
24  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 45
3 6.67
2 4.44
10 22.22
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
25  โรงเรียนบ้านสีสุก 108
8 7.41
6 5.56
13 12.04
6 5.56
2 1.85
73 67.59
35 32.41%
26  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 105
16 15.24
0 0.00
18 17.14
0 0.00
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
27  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 30
6 20.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
28  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 68
6 8.82
6 8.82
4 5.88
3 4.41
1 1.47
48 70.59
20 29.41%
29  โรงเรียนบ้านสระครก 99
4 4.04
3 3.03
9 9.09
10 10.10
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
30  โรงเรียนบ้านหินแห่ 123
8 6.50
7 5.69
19 15.45
2 1.63
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
31  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 108
9 8.33
0 0.00
18 16.67
4 3.70
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 192
18 9.38
0 0.00
37 19.27
0 0.00
0 0.00
137 71.35
55 28.65%
33  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 49
5 10.20
1 2.04
6 12.24
2 4.08
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
34  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 124
11 8.87
0 0.00
16 12.90
0 0.00
8 6.45
89 71.77
35 28.23%
35  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 47
2 4.26
0 0.00
10 21.28
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
36  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 76
13 17.11
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
37  โรงเรียนบ้านโจด 87
8 9.20
0 0.00
16 18.39
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
38  โรงเรียนบ้านกระพี้ 51
7 13.73
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
39  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 44
3 6.82
2 4.55
6 13.64
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
40  โรงเรียนปริยัติไพศาล 133
11 8.27
0 0.00
25 18.80
0 0.00
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
41  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 212
8 3.77
12 5.66
14 6.60
14 6.60
8 3.77
156 73.58
56 26.42%
42  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 114
7 6.14
2 1.75
19 16.67
2 1.75
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
43  โรงเรียนบ้านกู่ 24
2 8.33
1 4.17
1 4.17
0 0.00
2 8.33
18 75.00
6 25.00%
44  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 76
7 9.21
0 0.00
12 15.79
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
45  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 92
7 7.61
0 0.00
12 13.04
3 3.26
1 1.09
69 75.00
23 25.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 93
10 10.75
0 0.00
11 11.83
2 2.15
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
47  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 66
1 1.52
2 3.03
12 18.18
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
48  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
49  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 146
25 17.12
0 0.00
7 4.79
3 2.05
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
50  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 92
2 2.17
2 2.17
18 19.57
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
51  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 151
11 7.28
4 2.65
20 13.25
1 0.66
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
52  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 90
3 3.33
5 5.56
7 7.78
3 3.33
3 3.33
69 76.67
21 23.33%
53  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 159
7 4.40
0 0.00
30 18.87
0 0.00
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
54  โรงเรียนบ้านโนนสูง 82
4 4.88
5 6.10
10 12.20
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
55  โรงเรียนบ้านดงบัง 108
7 6.48
2 1.85
9 8.33
5 4.63
2 1.85
83 76.85
25 23.15%
56  โรงเรียนบ้านโนนสัง 251
20 7.97
0 0.00
38 15.14
0 0.00
0 0.00
193 76.89
58 23.11%
57  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 65
0 0.00
12 18.46
3 4.62
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
58  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 70
2 2.86
3 4.29
7 10.00
4 5.71
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
59  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 112
3 2.68
10 8.93
11 9.82
1 0.89
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
60  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 72
4 5.56
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
61  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 86
8 9.30
2 2.33
5 5.81
4 4.65
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 169
8 4.73
9 5.33
19 11.24
1 0.59
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
63  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 51
3 5.88
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
64  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 84
5 5.95
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
65  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 103
11 10.68
5 4.85
4 3.88
2 1.94
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 104
2 1.92
0 0.00
17 16.35
3 2.88
0 0.00
82 78.85
22 21.15%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 265
9 3.40
9 3.40
34 12.83
4 1.51
0 0.00
209 78.87
56 21.13%
68  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 147
7 4.76
0 0.00
24 16.33
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
69  โรงเรียนบ้านตะโก 176
14 7.95
2 1.14
21 11.93
0 0.00
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
70  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
6 13.95
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
71  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 139
8 5.76
2 1.44
18 12.95
1 0.72
0 0.00
110 79.14
29 20.86%
72  โรงเรียนบ้านขามเวียน 53
0 0.00
1 1.89
10 18.87
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
73  โรงเรียนบ้านมะค่า 34
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
74  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 88
0 0.00
7 7.95
6 6.82
4 4.55
1 1.14
70 79.55
18 20.45%
75  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 44
3 6.82
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
76  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 188
5 2.66
5 2.66
13 6.91
5 2.66
10 5.32
150 79.79
38 20.21%
77  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 129
7 5.43
4 3.10
14 10.85
1 0.78
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
78  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 50
2 4.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
79  โรงเรียนบ้านตาจั่น 154
0 0.00
13 8.44
17 11.04
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
80  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 113
5 4.42
0 0.00
17 15.04
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
81  โรงเรียนวันครู 2502 167
1 0.60
7 4.19
20 11.98
4 2.40
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
82  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 74
1 1.35
2 2.70
10 13.51
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
83  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 49
1 2.04
2 4.08
3 6.12
2 4.08
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 151
6 3.97
9 5.96
9 5.96
3 1.99
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
85  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 84
4 4.76
4 4.76
6 7.14
1 1.19
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
86  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
2 4.44
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
87  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 57
1 1.75
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
88  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
89  โรงเรียนบ้านไทรโยง 63
5 7.94
0 0.00
4 6.35
1 1.59
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
90  โรงเรียนบ้านโคกสี 163
6 3.68
2 1.23
13 7.98
2 1.23
5 3.07
135 82.82
28 17.18%
91  โรงเรียนบ้านหนองคอม 187
6 3.21
2 1.07
24 12.83
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
92  โรงเรียนวังโพน 47
2 4.26
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
93  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 77
5 6.49
5 6.49
3 3.90
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
94  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 89
2 2.25
0 0.00
13 14.61
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
95  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 119
2 1.68
0 0.00
18 15.13
0 0.00
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
96  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131
4 3.05
9 6.87
6 4.58
3 2.29
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
97  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
1 1.49
4 5.97
3 4.48
3 4.48
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
99  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 55
2 3.64
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
100  โรงเรียนบ้านนาแค 55
2 3.64
2 3.64
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
101  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
0 0.00
5 5.10
82 83.67
16 16.33%
102  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
103  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
104  โรงเรียนบ้านประคำ 112
2 1.79
3 2.68
4 3.57
5 4.46
4 3.57
94 83.93
18 16.07%
105  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 156
3 1.92
6 3.85
15 9.62
1 0.64
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
106  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 150
15 10.00
1 0.67
8 5.33
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
107  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
108  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 127
2 1.57
0 0.00
12 9.45
2 1.57
3 2.36
108 85.04
19 14.96%
109  โรงเรียนบ้านเสมา 107
3 2.80
0 0.00
13 12.15
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
110  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 74
2 2.70
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
111  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 42
2 4.76
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
112  โรงเรียนบ้านหนองบง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
113  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 852
57 6.69
14 1.64
25 2.93
15 1.76
10 1.17
731 85.80
121 14.20%
114  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 78
3 3.85
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
115  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
116  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 116
3 2.59
7 6.03
6 5.17
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
117  โรงเรียนบ้านหมัน 107
4 3.74
2 1.87
3 2.80
1 0.93
4 3.74
93 86.92
14 13.08%
118  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
119  โรงเรียนบ้านทองหลาง 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
120  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 126
6 4.76
0 0.00
8 6.35
2 1.59
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
121  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
122  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
35 87.50
5 12.50%
123  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 113
3 2.65
3 2.65
8 7.08
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
124  โรงเรียนบ้านหนองบง 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
125  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 33
0 0.00
2 6.06
1 3.03
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
126  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 125
1 0.80
2 1.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
127  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
128  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
129  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
130  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
131  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
1 1.61
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
132  โรงเรียนบ้านโนนรัง 165
3 1.82
4 2.42
5 3.03
3 1.82
3 1.82
147 89.09
18 10.91%
133  โรงเรียนบ้านปอบิด 92
5 5.43
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
134  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 209
10 4.78
0 0.00
7 3.35
0 0.00
5 2.39
187 89.47
22 10.53%
135  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 124
4 3.23
3 2.42
3 2.42
1 0.81
2 1.61
111 89.52
13 10.48%
136  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
137  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
138  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
2 2.90
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
139  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 90
5 5.56
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
140  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 72
7 9.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
141  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103
0 0.00
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
142  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
1 1.00
1 1.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
143  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
4 4.26
1 1.06
86 91.49
8 8.51%
144  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
145  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 271
5 1.85
4 1.48
10 3.69
2 0.74
0 0.00
250 92.25
21 7.75%
146  โรงเรียนบ้านตะหนอด 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
147  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
148  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 90
1 1.11
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
149  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 102
1 0.98
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
150  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
151  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
152  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 122
2 1.64
1 0.82
2 1.64
1 0.82
1 0.82
115 94.26
7 5.74%
153  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 163
5 3.07
1 0.61
3 1.84
0 0.00
0 0.00
154 94.48
9 5.52%
154  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
155  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 124
0 0.00
0 0.00
6 4.84
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
156  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
157  โรงเรียนบ้านหนองแขม 124
2 1.61
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
158  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
48 96.00
2 4.00%
159  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
160  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 65
-1 -1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
161  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านกระถิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านกอก 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองจาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองผือ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,011 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  906 5.66
เตี้ย  512 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,509 9.42
ผอมและเตี้ย  340 2.12
อ้วนและเตี้ย  324 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,420 77.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,591 คน


22.43%


Powered By www.thaieducation.net