ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 17
6 35.29
1 5.88
7 41.18
0 0.00
3 17.65
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 37
6 16.22
1 2.70
27 72.97
0 0.00
3 8.11
0 0.00
37 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 50
36 72.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
4 8.00
8 16.00
42 84.00%
4  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 617
130 21.07
58 9.40
95 15.40
188 30.47
11 1.78
135 21.88
482 78.12%
5  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 124
90 72.58
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
29 23.39
95 76.61%
6  โรงเรียนบ้านจะบู 47
2 4.26
6 12.77
6 12.77
8 17.02
10 21.28
15 31.91
32 68.09%
7  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 170
25 14.71
21 12.35
34 20.00
14 8.24
10 5.88
66 38.82
104 61.18%
8  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
9 39.13
0 0.00
4 17.39
1 4.35
0 0.00
9 39.13
14 60.87%
9  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 144
8 5.56
12 8.33
15 10.42
20 13.89
27 18.75
62 43.06
82 56.94%
10  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 51
6 11.76
3 5.88
7 13.73
7 13.73
6 11.76
22 43.14
29 56.86%
11  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 38
4 10.53
1 2.63
5 13.16
3 7.89
8 21.05
17 44.74
21 55.26%
12  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 163
15 9.20
7 4.29
19 11.66
22 13.50
26 15.95
74 45.40
89 54.60%
13  โรงเรียนบ้านบุตะโก 78
8 10.26
5 6.41
8 10.26
12 15.38
9 11.54
36 46.15
42 53.85%
14  โรงเรียนบ้านห้วยบง 202
16 7.92
6 2.97
28 13.86
22 10.89
34 16.83
96 47.52
106 52.48%
15  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 120
12 10.00
14 11.67
17 14.17
8 6.67
11 9.17
58 48.33
62 51.67%
16  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 117
16 13.68
7 5.98
14 11.97
12 10.26
10 8.55
58 49.57
59 50.43%
17  โรงเรียนบ้านหนองแวง 178
6 3.37
13 7.30
28 15.73
19 10.67
22 12.36
90 50.56
88 49.44%
18  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 238
28 11.76
7 2.94
31 13.03
28 11.76
23 9.66
121 50.84
117 49.16%
19  โรงเรียนบ้านพันชนะ 72
9 12.50
7 9.72
5 6.94
7 9.72
7 9.72
37 51.39
35 48.61%
20  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 80
13 16.25
6 7.50
19 23.75
0 0.00
0 0.00
42 52.50
38 47.50%
21  โรงเรียนบ้านคลองแค 129
19 14.73
9 6.98
28 21.71
5 3.88
0 0.00
68 52.71
61 47.29%
22  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 111
14 12.61
9 8.11
14 12.61
7 6.31
7 6.31
60 54.05
51 45.95%
23  โรงเรียนบึงคำคู 109
8 7.34
0 0.00
20 18.35
8 7.34
14 12.84
59 54.13
50 45.87%
24  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 128
31 24.22
8 6.25
16 12.50
3 2.34
0 0.00
70 54.69
58 45.31%
25  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 124
10 8.06
12 9.68
28 22.58
5 4.03
1 0.81
68 54.84
56 45.16%
26  โรงเรียนบ้านหนองจาน 158
14 8.86
7 4.43
20 12.66
27 17.09
0 0.00
90 56.96
68 43.04%
27  โรงเรียนบ้านดอน 54
4 7.41
11 20.37
3 5.56
5 9.26
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
28  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
0 0.00
0 0.00
10 32.26
3 9.68
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
29  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 99
17 17.17
5 5.05
15 15.15
4 4.04
0 0.00
58 58.59
41 41.41%
30  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 37
7 18.92
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
31  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 99
3 3.03
7 7.07
16 16.16
9 9.09
5 5.05
59 59.60
40 40.40%
32  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 189
13 6.88
13 6.88
26 13.76
9 4.76
15 7.94
113 59.79
76 40.21%
33  โรงเรียนบ้านพันดุง 102
4 3.92
4 3.92
22 21.57
7 6.86
4 3.92
61 59.80
41 40.20%
34  โรงเรียนบ้านหาญ 146
14 9.59
14 9.59
29 19.86
0 0.00
0 0.00
89 60.96
57 39.04%
35  โรงเรียนเทพคงคา 52
8 15.38
3 5.77
9 17.31
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
36  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 42
3 7.14
2 4.76
9 21.43
2 4.76
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
37  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 45
6 13.33
2 4.44
9 20.00
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
38  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 56
7 12.50
4 7.14
5 8.93
3 5.36
2 3.57
35 62.50
21 37.50%
39  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 51
7 13.73
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
40  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 78
13 16.67
1 1.28
15 19.23
0 0.00
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 134
13 9.70
8 5.97
22 16.42
6 4.48
0 0.00
85 63.43
49 36.57%
42  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 144
26 18.06
3 2.08
19 13.19
3 2.08
1 0.69
92 63.89
52 36.11%
43  โรงเรียนบ้านหนองสาร 64
10 15.63
2 3.13
6 9.38
5 7.81
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
44  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 28
0 0.00
2 7.14
8 28.57
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
45  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 69
2 2.90
6 8.70
15 21.74
1 1.45
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
46  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 52
6 11.54
2 3.85
1 1.92
3 5.77
6 11.54
34 65.38
18 34.62%
47  โรงเรียนบ้านหนองแหน 32
5 15.63
0 0.00
6 18.75
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
48  โรงเรียนบ้านโพนไพล 117
9 7.69
3 2.56
24 20.51
4 3.42
0 0.00
77 65.81
40 34.19%
49  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 139
9 6.47
8 5.76
28 20.14
2 1.44
0 0.00
92 66.19
47 33.81%
50  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 155
16 10.32
8 5.16
27 17.42
1 0.65
0 0.00
103 66.45
52 33.55%
51  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 21
4 19.05
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
52  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 54
3 5.56
0 0.00
15 27.78
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
53  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 33
0 0.00
2 6.06
6 18.18
1 3.03
2 6.06
22 66.67
11 33.33%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 469
52 11.09
30 6.40
41 8.74
19 4.05
13 2.77
314 66.95
155 33.05%
55  โรงเรียนบ้านปราสาท 106
10 9.43
11 10.38
14 13.21
0 0.00
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
56  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 85
5 5.88
0 0.00
16 18.82
5 5.88
1 1.18
58 68.24
27 31.76%
57  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 60
6 10.00
5 8.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
58  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 177
31 17.51
5 2.82
20 11.30
0 0.00
0 0.00
121 68.36
56 31.64%
59  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 38
1 2.63
0 0.00
10 26.32
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
60  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 105
8 7.62
2 1.90
21 20.00
2 1.90
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
61  โรงเรียนบ้านหนองบง 109
4 3.67
3 2.75
21 19.27
3 2.75
3 2.75
75 68.81
34 31.19%
62  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 77
7 9.09
7 9.09
10 12.99
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
63  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 103
5 4.85
1 0.97
12 11.65
6 5.83
8 7.77
71 68.93
32 31.07%
64  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 55
9 16.36
0 0.00
7 12.73
1 1.82
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
65  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 654
90 13.76
10 1.53
97 14.83
3 0.46
1 0.15
453 69.27
201 30.73%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 203
21 10.34
2 0.99
36 17.73
2 0.99
1 0.49
141 69.46
62 30.54%
67  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 109
8 7.34
9 8.26
13 11.93
3 2.75
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
68  โรงเรียนบ้านหินดาด 239
7 2.93
24 10.04
40 16.74
1 0.42
0 0.00
167 69.87
72 30.13%
69  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 87
15 17.24
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
70  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 31
1 3.23
1 3.23
7 22.58
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
71  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 140
12 8.57
2 1.43
25 17.86
1 0.71
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
72  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 81
4 4.94
5 6.17
13 16.05
1 1.23
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 134
9 6.72
0 0.00
29 21.64
0 0.00
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
74  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 160
5 3.13
13 8.13
27 16.88
0 0.00
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
75  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 436
23 5.28
0 0.00
98 22.48
0 0.00
0 0.00
315 72.25
121 27.75%
76  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 141
13 9.22
0 0.00
26 18.44
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
77  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 58
5 8.62
6 10.34
5 8.62
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
78  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 136
15 11.03
0 0.00
20 14.71
0 0.00
2 1.47
99 72.79
37 27.21%
79  โรงเรียนบ้านหินลาด 52
2 3.85
0 0.00
12 23.08
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
80  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 109
2 1.83
6 5.50
21 19.27
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
81  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 109
6 5.50
2 1.83
21 19.27
0 0.00
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 178
8 4.49
8 4.49
26 14.61
3 1.69
2 1.12
131 73.60
47 26.40%
83  โรงเรียนบ้านสระแจง 72
14 19.44
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
84  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 91
2 2.20
2 2.20
18 19.78
1 1.10
1 1.10
67 73.63
24 26.37%
85  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 137
6 4.38
13 9.49
17 12.41
0 0.00
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
86  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 215
17 7.91
6 2.79
26 12.09
5 2.33
2 0.93
159 73.95
56 26.05%
87  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 124
7 5.65
7 5.65
18 14.52
0 0.00
0 0.00
92 74.19
32 25.81%
88  โรงเรียนบ้านโนนตาล 228
6 2.63
16 7.02
34 14.91
0 0.00
2 0.88
170 74.56
58 25.44%
89  โรงเรียนบ้านหนองไทร 118
11 9.32
2 1.69
17 14.41
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
90  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 146
15 10.27
5 3.42
17 11.64
0 0.00
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
91  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 103
10 9.71
1 0.97
15 14.56
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
92  โรงเรียนบ้านหนองหอย 107
7 6.54
3 2.80
16 14.95
1 0.93
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
93  โรงเรียนโนนไทย 498
25 5.02
15 3.01
80 16.06
4 0.80
1 0.20
373 74.90
125 25.10%
94  โรงเรียนบ้านสระพัง 104
10 9.62
0 0.00
14 13.46
2 1.92
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
95  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 20
1 5.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
96  โรงเรียนบ้านกะพี้ 73
4 5.48
3 4.11
9 12.33
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
97  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 327
29 8.87
20 6.12
17 5.20
6 1.83
8 2.45
247 75.54
80 24.46%
98  โรงเรียนบ้านค้างพลู 172
10 5.81
5 2.91
27 15.70
0 0.00
0 0.00
130 75.58
42 24.42%
99  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 185
3 1.62
13 7.03
29 15.68
0 0.00
0 0.00
140 75.68
45 24.32%
100  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 70
11 15.71
0 0.00
4 5.71
2 2.86
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
101  โรงเรียนบ้านคูเมือง 125
11 8.80
2 1.60
5 4.00
7 5.60
5 4.00
95 76.00
30 24.00%
102  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 101
8 7.92
0 0.00
16 15.84
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
103  โรงเรียนบ้านมาบกราด 59
6 10.17
3 5.08
4 6.78
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
104  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 93
7 7.53
1 1.08
14 15.05
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
105  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 193
16 8.29
0 0.00
18 9.33
0 0.00
11 5.70
148 76.68
45 23.32%
106  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 206
6 2.91
5 2.43
32 15.53
5 2.43
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
107  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 88
3 3.41
4 4.55
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
108  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 172
6 3.49
3 1.74
29 16.86
1 0.58
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
109  โรงเรียนบ้านจาน 209
11 5.26
17 8.13
17 8.13
2 0.96
0 0.00
162 77.51
47 22.49%
110  โรงเรียนด่านขุนทด 1030
50 4.85
20 1.94
159 15.44
1 0.10
0 0.00
800 77.67
230 22.33%
111  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
2 4.44
1 2.22
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
113  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 54
2 3.70
2 3.70
4 7.41
2 3.70
2 3.70
42 77.78
12 22.22%
114  โรงเรียนบ้านหนองแดง 54
6 11.11
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
115  โรงเรียนบ้านห้วย 36
3 8.33
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
116  โรงเรียนบ้านวังสนวน 118
3 2.54
7 5.93
16 13.56
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
117  โรงเรียนบ้านสระตอง 41
5 12.20
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
118  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
2 6.25
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
119  โรงเรียนบ้านตะเคียน 216
6 2.78
8 3.70
33 15.28
0 0.00
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
120  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 60
3 5.00
1 1.67
4 6.67
3 5.00
2 3.33
47 78.33
13 21.67%
121  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 37
0 0.00
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
122  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 42
2 4.76
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
123  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 197
9 4.57
7 3.55
26 13.20
0 0.00
0 0.00
155 78.68
42 21.32%
124  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 127
10 7.87
5 3.94
6 4.72
4 3.15
2 1.57
100 78.74
27 21.26%
125  โรงเรียนบ้านทองหลาง 66
3 4.55
3 4.55
6 9.09
1 1.52
1 1.52
52 78.79
14 21.21%
126  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 86
3 3.49
2 2.33
11 12.79
2 2.33
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
127  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 86
4 4.65
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
128  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 77
7 9.09
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
129  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 63
3 4.76
2 3.17
3 4.76
5 7.94
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
130  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 68
2 2.94
3 4.41
8 11.76
1 1.47
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
131  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 326
21 6.44
14 4.29
30 9.20
1 0.31
1 0.31
259 79.45
67 20.55%
132  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 93
3 3.23
5 5.38
8 8.60
1 1.08
2 2.15
74 79.57
19 20.43%
133  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 142
8 5.63
5 3.52
16 11.27
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
134  โรงเรียนบ้านมะเริง 49
4 8.16
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
135  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 54
1 1.85
1 1.85
8 14.81
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
136  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 59
3 5.08
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
137  โรงเรียนบ้านซับยาง 99
4 4.04
6 6.06
8 8.08
1 1.01
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
138  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 129
6 4.65
3 2.33
16 12.40
1 0.78
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
139  โรงเรียนบ้านงิ้ว 60
0 0.00
0 0.00
6 10.00
3 5.00
3 5.00
48 80.00
12 20.00%
140  โรงเรียนบ้านนา 205
14 6.83
2 0.98
22 10.73
3 1.46
0 0.00
164 80.00
41 20.00%
141  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 60
1 1.67
1 1.67
6 10.00
2 3.33
2 3.33
48 80.00
12 20.00%
142  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 81
1 1.23
6 7.41
9 11.11
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
143  โรงเรียนบ้านหนุก 61
1 1.64
2 3.28
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
144  โรงเรียนบ้านหนองดุม 149
13 8.72
4 2.68
12 8.05
0 0.00
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
145  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 150
6 4.00
1 0.67
12 8.00
5 3.33
5 3.33
121 80.67
29 19.33%
146  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 57
3 5.26
0 0.00
8 14.04
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
147  โรงเรียนบ้านแปรง 152
7 4.61
7 4.61
15 9.87
0 0.00
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
148  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 58
1 1.72
1 1.72
5 8.62
4 6.90
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
149  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 85
6 7.06
2 2.35
6 7.06
0 0.00
2 2.35
69 81.18
16 18.82%
150  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 64
2 3.13
3 4.69
7 10.94
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
151  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 108
3 2.78
0 0.00
16 14.81
1 0.93
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
152  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 152
3 1.97
1 0.66
22 14.47
2 1.32
0 0.00
124 81.58
28 18.42%
153  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 50
3 6.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
154  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 101
3 2.97
0 0.00
15 14.85
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
155  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 73
0 0.00
1 1.37
10 13.70
2 2.74
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
156  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 69
1 1.45
0 0.00
11 15.94
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
157  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 179
8 4.47
3 1.68
17 9.50
3 1.68
0 0.00
148 82.68
31 17.32%
158  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 81
3 3.70
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
159  โรงเรียนบ้านซับพลู 116
6 5.17
0 0.00
5 4.31
1 0.86
8 6.90
96 82.76
20 17.24%
160  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 163
12 7.36
0 0.00
16 9.82
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
161  โรงเรียนบ้านถนนหัก 35
0 0.00
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
162  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 47
3 6.38
3 6.38
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
163  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 148
4 2.70
6 4.05
6 4.05
3 2.03
6 4.05
123 83.11
25 16.89%
164  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
5 4.00
7 5.60
8 6.40
0 0.00
1 0.80
104 83.20
21 16.80%
165  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 228
14 6.14
0 0.00
24 10.53
0 0.00
0 0.00
190 83.33
38 16.67%
166  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 139
6 4.32
3 2.16
13 9.35
1 0.72
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
167  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 133
3 2.26
0 0.00
18 13.53
1 0.75
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
168  โรงเรียนบ้านเสมา 80
4 5.00
3 3.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
169  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 37
1 2.70
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
170  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 68
2 2.94
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
171  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 161
6 3.73
9 5.59
11 6.83
0 0.00
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
172  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 100
3 3.00
1 1.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
173  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
174  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 83
7 8.43
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
175  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
4 3.25
8 6.50
7 5.69
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
176  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 92
1 1.09
2 2.17
11 11.96
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
177  โรงเรียนบ้านโนนทอง 80
1 1.25
7 8.75
3 3.75
1 1.25
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
178  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 87
8 9.20
2 2.30
3 3.45
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
179  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 342
16 4.68
6 1.75
29 8.48
0 0.00
0 0.00
291 85.09
51 14.91%
180  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 110
1 0.91
4 3.64
11 10.00
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
181  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 104
10 9.62
1 0.96
3 2.88
1 0.96
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
182  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
183  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 78
3 3.85
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
184  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
185  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 115
5 4.35
3 2.61
7 6.09
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
186  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
187  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 58
0 0.00
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
188  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 73
3 4.11
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
189  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
190  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 91
6 6.59
1 1.10
5 5.49
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
191  โรงเรียนบ้านโนน 62
4 6.45
0 0.00
2 3.23
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
192  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
193  โรงเรียนบ้านบุระไหว 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
194  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 119
0 0.00
0 0.00
13 10.92
0 0.00
0 0.00
106 89.08
13 10.92%
195  โรงเรียนบ้านสำโรง 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
196  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 98
4 4.08
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
197  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
198  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 32
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
199  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 75
3 4.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
200  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
201  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 161
0 0.00
2 1.24
10 6.21
2 1.24
0 0.00
147 91.30
14 8.70%
202  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 173
7 4.05
8 4.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
203  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
2 1.69
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
204  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
205  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 62
3 4.84
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
206  โรงเรียนบ้านหินเพิง 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
207  โรงเรียนบ้านหนองแจง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
208  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
209  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
1 0.97
98 95.15
5 4.85%
210  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
211  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหนองหัน 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านเจริญผล 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,329 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,814 7.46
เตี้ย  844 3.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,095 12.72
ผอมและเตี้ย  657 2.70
อ้วนและเตี้ย  382 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,537 72.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,792 คน


27.92%


Powered By www.thaieducation.net