ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 21
10 47.62
3 14.29
8 38.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 106
18 16.98
6 5.66
12 11.32
24 22.64
12 11.32
34 32.08
72 67.92%
3  โรงเรียนวัดบันไดม้า 88
10 11.36
10 11.36
15 17.05
5 5.68
15 17.05
33 37.50
55 62.50%
4  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 391
56 14.32
48 12.28
55 14.07
33 8.44
24 6.14
175 44.76
216 55.24%
5  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 72
9 12.50
5 6.94
8 11.11
3 4.17
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
6  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 102
7 6.86
1 0.98
26 25.49
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
7  โรงเรียนพรพิทยาคม 130
10 7.69
0 0.00
11 8.46
17 13.08
3 2.31
89 68.46
41 31.54%
8  โรงเรียนบ้านปางโก 81
8 9.88
8 9.88
2 2.47
2 2.47
5 6.17
56 69.14
25 30.86%
9  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 211
33 15.64
9 4.27
19 9.00
3 1.42
1 0.47
146 69.19
65 30.81%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวง 148
6 4.05
8 5.41
13 8.78
9 6.08
9 6.08
103 69.59
45 30.41%
11  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 116
14 12.07
6 5.17
13 11.21
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45%
12  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 88
3 3.41
5 5.68
5 5.68
6 6.82
6 6.82
63 71.59
25 28.41%
13  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 140
4 2.86
12 8.57
20 14.29
1 0.71
2 1.43
101 72.14
39 27.86%
14  โรงเรียนวัดกลางดง 224
8 3.57
20 8.93
18 8.04
8 3.57
8 3.57
162 72.32
62 27.68%
15  โรงเรียนบ้านสอยดาว 140
2 1.43
7 5.00
29 20.71
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
16  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 129
2 1.55
3 2.33
15 11.63
5 3.88
8 6.20
96 74.42
33 25.58%
17  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 72
4 5.56
2 2.78
4 5.56
3 4.17
5 6.94
54 75.00
18 25.00%
18  โรงเรียนบ้านคลองยาง 472
41 8.69
28 5.93
42 8.90
0 0.00
0 0.00
361 76.48
111 23.52%
19  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 109
10 9.17
8 7.34
3 2.75
2 1.83
1 0.92
85 77.98
24 22.02%
20  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 79
8 10.13
7 8.86
3 3.80
-1 -1.27
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
21  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 936
39 4.17
25 2.67
59 6.30
64 6.84
0 0.00
749 80.02
187 19.98%
22  โรงเรียนบ้านซับใต้ 175
5 2.86
14 8.00
13 7.43
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
23  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 77
2 2.60
3 3.90
5 6.49
1 1.30
3 3.90
63 81.82
14 18.18%
24  โรงเรียนบ้านวังราง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
1 5.56
1 5.56
15 83.33
3 16.67%
25  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 151
5 3.31
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
26  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 25
2 8.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
21 84.00
4 16.00%
27  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 150
10 6.67
4 2.67
5 3.33
0 0.00
5 3.33
126 84.00
24 16.00%
28  โรงเรียนบ้านวังไทร 258
10 3.88
10 3.88
10 3.88
1 0.39
10 3.88
217 84.11
41 15.89%
29  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 485
20 4.12
20 4.12
10 2.06
0 0.00
20 4.12
415 85.57
70 14.43%
30  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 196
3 1.53
2 1.02
9 4.59
5 2.55
9 4.59
168 85.71
28 14.29%
31  โรงเรียนบ้านวังสีสด 120
5 4.17
1 0.83
5 4.17
1 0.83
5 4.17
103 85.83
17 14.17%
32  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 194
3 1.55
4 2.06
8 4.12
8 4.12
4 2.06
167 86.08
27 13.92%
33  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 202
2 0.99
2 0.99
8 3.96
8 3.96
8 3.96
174 86.14
28 13.86%
34  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 155
10 6.45
5 3.23
2 1.29
3 1.94
1 0.65
134 86.45
21 13.55%
35  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 30
3 10.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
36  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 181
2 1.10
10 5.52
0 0.00
10 5.52
2 1.10
157 86.74
24 13.26%
37  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 144
3 2.08
2 1.39
3 2.08
5 3.47
6 4.17
125 86.81
19 13.19%
38  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 61
2 3.28
2 3.28
1 1.64
2 3.28
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
39  โรงเรียนบ้านสายชนวน 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
3 4.29
2 2.86
61 87.14
9 12.86%
40  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 78
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
6 7.69
68 87.18
10 12.82%
41  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 484
15 3.10
20 4.13
7 1.45
5 1.03
15 3.10
422 87.19
62 12.81%
42  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
1 1.82
3 5.45
48 87.27
7 12.73%
43  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 281
5 1.78
5 1.78
5 1.78
10 3.56
10 3.56
246 87.54
35 12.46%
44  โรงเรียนบ้านหนองเบน 198
4 2.02
5 2.53
5 2.53
5 2.53
5 2.53
174 87.88
24 12.12%
45  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 166
1 0.60
1 0.60
5 3.01
5 3.01
8 4.82
146 87.95
20 12.05%
46  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
2 2.99
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
47  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 67
6 8.96
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
48  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 169
4 2.37
2 1.18
8 4.73
1 0.59
5 2.96
149 88.17
20 11.83%
49  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 162
4 2.47
0 0.00
13 8.02
2 1.23
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
50  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 94
1 1.06
1 1.06
3 3.19
3 3.19
3 3.19
83 88.30
11 11.70%
51  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 225
5 2.22
10 4.44
10 4.44
0 0.00
1 0.44
199 88.44
26 11.56%
52  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 130
2 1.54
1 0.77
2 1.54
5 3.85
5 3.85
115 88.46
15 11.54%
53  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 88
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
2 2.27
78 88.64
10 11.36%
54  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 195
5 2.56
0 0.00
5 2.56
2 1.03
10 5.13
173 88.72
22 11.28%
55  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 152
3 1.97
2 1.32
2 1.32
5 3.29
5 3.29
135 88.82
17 11.18%
56  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
1 1.11
3 3.33
80 88.89
10 11.11%
57  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 81
1 1.23
2 2.47
2 2.47
2 2.47
2 2.47
72 88.89
9 11.11%
58  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 99
3 3.03
2 2.02
2 2.02
2 2.02
2 2.02
88 88.89
11 11.11%
59  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
2 2.44
2 2.44
73 89.02
9 10.98%
60  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 230
5 2.17
5 2.17
5 2.17
5 2.17
5 2.17
205 89.13
25 10.87%
61  โรงเรียนบ้านหินเพิง 223
5 2.24
3 1.35
4 1.79
10 4.48
2 0.90
199 89.24
24 10.76%
62  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 112
2 1.79
2 1.79
0 0.00
3 2.68
5 4.46
100 89.29
12 10.71%
63  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 178
2 1.12
1 0.56
1 0.56
5 2.81
10 5.62
159 89.33
19 10.67%
64  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 47
4 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
65  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 132
3 2.27
2 1.52
3 2.27
3 2.27
3 2.27
118 89.39
14 10.61%
66  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 85
1 1.18
1 1.18
1 1.18
1 1.18
5 5.88
76 89.41
9 10.59%
67  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 104
2 1.92
3 2.88
2 1.92
1 0.96
3 2.88
93 89.42
11 10.58%
68  โรงเรียนบ้านหมูสี 123
0 0.00
3 2.44
2 1.63
3 2.44
5 4.07
110 89.43
13 10.57%
69  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 114
2 1.75
2 1.75
3 2.63
0 0.00
5 4.39
102 89.47
12 10.53%
70  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
1 0.88
5 4.39
102 89.47
12 10.53%
71  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 76
1 1.32
1 1.32
2 2.63
2 2.63
2 2.63
68 89.47
8 10.53%
72  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 98
1 1.02
1 1.02
1 1.02
2 2.04
5 5.10
88 89.80
10 10.20%
73  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 49
0 0.00
1 2.04
2 4.08
0 0.00
2 4.08
44 89.80
5 10.20%
74  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 187
1 0.53
3 1.60
2 1.07
3 1.60
10 5.35
168 89.84
19 10.16%
75  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 694
10 1.44
10 1.44
20 2.88
10 1.44
20 2.88
624 89.91
70 10.09%
76  โรงเรียนบ้านหินดาด 169
5 2.96
5 2.96
2 1.18
3 1.78
2 1.18
152 89.94
17 10.06%
77  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
78  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 101
6 5.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.96
91 90.10
10 9.90%
79  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 709
10 1.41
20 2.82
15 2.12
15 2.12
10 1.41
639 90.13
70 9.87%
80  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 142
5 3.52
1 0.70
1 0.70
2 1.41
5 3.52
128 90.14
14 9.86%
81  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 173
5 2.89
2 1.16
5 2.89
0 0.00
5 2.89
156 90.17
17 9.83%
82  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 407
5 1.23
10 2.46
5 1.23
10 2.46
10 2.46
367 90.17
40 9.83%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 143
1 0.70
4 2.80
3 2.10
1 0.70
5 3.50
129 90.21
14 9.79%
84  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 93
2 2.15
1 1.08
0 0.00
1 1.08
5 5.38
84 90.32
9 9.68%
85  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 125
3 2.40
2 1.60
2 1.60
2 1.60
3 2.40
113 90.40
12 9.60%
86  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 126
1 0.79
1 0.79
5 3.97
0 0.00
5 3.97
114 90.48
12 9.52%
87  โรงเรียนขนงพระใต้ 318
10 3.14
5 1.57
5 1.57
5 1.57
5 1.57
288 90.57
30 9.43%
88  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 85
1 1.18
1 1.18
2 2.35
1 1.18
3 3.53
77 90.59
8 9.41%
89  โรงเรียนบ้านเขาวง 202
2 0.99
5 2.48
5 2.48
2 0.99
5 2.48
183 90.59
19 9.41%
90  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 64
1 1.56
2 3.13
1 1.56
1 1.56
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
91  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 107
1 0.93
0 0.00
5 4.67
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
92  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 75
1 1.33
1 1.33
2 2.67
1 1.33
2 2.67
68 90.67
7 9.33%
93  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 118
1 0.85
1 0.85
3 2.54
0 0.00
6 5.08
107 90.68
11 9.32%
94  โรงเรียนคีรีวัฒนา 204
5 2.45
5 2.45
5 2.45
0 0.00
4 1.96
185 90.69
19 9.31%
95  โรงเรียนบ้านหนองตอ 86
0 0.00
1 1.16
1 1.16
5 5.81
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
96  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 291
5 1.72
4 1.37
5 1.72
8 2.75
5 1.72
264 90.72
27 9.28%
97  โรงเรียนบ้านหนองโอง 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
1 1.85
1 1.85
49 90.74
5 9.26%
98  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
2 2.63
3 3.95
69 90.79
7 9.21%
99  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
1 3.03
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
100  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
1 4.55
20 90.91
2 9.09%
101  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
1 3.03
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
102  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 144
5 3.47
1 0.69
2 1.39
0 0.00
5 3.47
131 90.97
13 9.03%
103  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 134
2 1.49
2 1.49
1 0.75
2 1.49
5 3.73
122 91.04
12 8.96%
104  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 56
1 1.79
1 1.79
1 1.79
1 1.79
1 1.79
51 91.07
5 8.93%
105  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 101
2 1.98
2 1.98
2 1.98
2 1.98
1 0.99
92 91.09
9 8.91%
106  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 181
2 1.10
2 1.10
2 1.10
5 2.76
5 2.76
165 91.16
16 8.84%
107  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 102
2 1.96
2 1.96
2 1.96
1 0.98
2 1.96
93 91.18
9 8.82%
108  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 136
2 1.47
5 3.68
1 0.74
2 1.47
2 1.47
124 91.18
12 8.82%
109  โรงเรียนเสมาวิทยา 68
1 1.47
2 2.94
1 1.47
0 0.00
2 2.94
62 91.18
6 8.82%
110  โรงเรียนบ้านนากลาง 182
2 1.10
2 1.10
5 2.75
2 1.10
5 2.75
166 91.21
16 8.79%
111  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 217
7 3.23
1 0.46
5 2.30
1 0.46
5 2.30
198 91.24
19 8.76%
112  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 252
2 0.79
2 0.79
4 1.59
4 1.59
10 3.97
230 91.27
22 8.73%
113  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
2 3.45
53 91.38
5 8.62%
114  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 151
2 1.32
2 1.32
5 3.31
2 1.32
2 1.32
138 91.39
13 8.61%
115  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 198
2 1.01
3 1.52
5 2.53
5 2.53
2 1.01
181 91.41
17 8.59%
116  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 84
1 1.19
0 0.00
1 1.19
0 0.00
5 5.95
77 91.67
7 8.33%
117  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 542
15 2.77
5 0.92
10 1.85
8 1.48
7 1.29
497 91.70
45 8.30%
118  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 254
0 0.00
2 0.79
5 1.97
4 1.57
10 3.94
233 91.73
21 8.27%
119  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 363
5 1.38
5 1.38
5 1.38
5 1.38
10 2.75
333 91.74
30 8.26%
120  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 73
0 0.00
1 1.37
1 1.37
1 1.37
3 4.11
67 91.78
6 8.22%
121  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 86
1 1.16
2 2.33
1 1.16
1 1.16
2 2.33
79 91.86
7 8.14%
122  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 198
0 0.00
0 0.00
8 4.04
8 4.04
0 0.00
182 91.92
16 8.08%
123  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 151
4 2.65
2 1.32
2 1.32
2 1.32
2 1.32
139 92.05
12 7.95%
124  โรงเรียนบ้านซับหวาย 101
2 1.98
2 1.98
2 1.98
1 0.99
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
125  โรงเรียนวัดกุดเวียน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
126  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 395
8 2.03
6 1.52
6 1.52
6 1.52
5 1.27
364 92.15
31 7.85%
127  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
2 3.13
59 92.19
5 7.81%
128  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 206
1 0.49
2 0.97
2 0.97
6 2.91
5 2.43
190 92.23
16 7.77%
129  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
130  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 106
5 4.72
2 1.89
0 0.00
1 0.94
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
131  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
2 2.15
2 2.15
86 92.47
7 7.53%
132  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.50
37 92.50
3 7.50%
133  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 67
1 1.49
2 2.99
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
134  โรงเรียนบ้านสองคร 148
1 0.68
1 0.68
1 0.68
2 1.35
6 4.05
137 92.57
11 7.43%
135  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 81
2 2.47
2 2.47
0 0.00
1 1.23
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
136  โรงเรียนบ้านบุตาสง 96
1 1.04
1 1.04
2 2.08
1 1.04
2 2.08
89 92.71
7 7.29%
137  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 124
0 0.00
1 0.81
1 0.81
2 1.61
5 4.03
115 92.74
9 7.26%
138  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 152
1 0.66
1 0.66
7 4.61
1 0.66
1 0.66
141 92.76
11 7.24%
139  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 346
10 2.89
5 1.45
10 2.89
0 0.00
0 0.00
321 92.77
25 7.23%
140  โรงเรียนบ้านหนองจอก 97
1 1.03
0 0.00
0 0.00
1 1.03
5 5.15
90 92.78
7 7.22%
141  โรงเรียนบ้านหนองบอน 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
142  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
1 1.75
1 1.75
53 92.98
4 7.02%
143  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 171
1 0.58
0 0.00
1 0.58
0 0.00
10 5.85
159 92.98
12 7.02%
144  โรงเรียนบ้านซับน้อย 186
3 1.61
3 1.61
1 0.54
1 0.54
5 2.69
173 93.01
13 6.99%
145  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 86
0 0.00
2 2.33
1 1.16
1 1.16
2 2.33
80 93.02
6 6.98%
146  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 131
0 0.00
1 0.76
1 0.76
2 1.53
5 3.82
122 93.13
9 6.87%
147  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 44
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
148  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
149  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 103
1 0.97
1 0.97
1 0.97
1 0.97
3 2.91
96 93.20
7 6.80%
150  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 121
2 1.65
2 1.65
2 1.65
0 0.00
2 1.65
113 93.39
8 6.61%
151  โรงเรียนบ้านหนองเลา 76
1 1.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
1 1.32
71 93.42
5 6.58%
152  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 77
0 0.00
2 2.60
0 0.00
1 1.30
2 2.60
72 93.51
5 6.49%
153  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 172
2 1.16
2 1.16
2 1.16
2 1.16
3 1.74
161 93.60
11 6.40%
154  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
1 1.25
1 1.25
75 93.75
5 6.25%
155  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
60 93.75
4 6.25%
156  โรงเรียนสง่าพัฒนา 129
2 1.55
0 0.00
1 0.78
0 0.00
5 3.88
121 93.80
8 6.20%
157  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 566
10 1.77
5 0.88
10 1.77
5 0.88
5 0.88
531 93.82
35 6.18%
158  โรงเรียนบ้านสระเพลง 146
1 0.68
1 0.68
2 1.37
1 0.68
4 2.74
137 93.84
9 6.16%
159  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 558
5 0.90
6 1.08
7 1.25
6 1.08
10 1.79
524 93.91
34 6.09%
160  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
161  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 51
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
1 1.96
48 94.12
3 5.88%
162  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 189
2 1.06
2 1.06
2 1.06
2 1.06
3 1.59
178 94.18
11 5.82%
163  โรงเรียนบ้านปางละกอ 162
2 1.23
1 0.62
1 0.62
3 1.85
2 1.23
153 94.44
9 5.56%
164  โรงเรียนบ้านหนองขาม 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
165  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
166  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 96
1 1.04
1 1.04
1 1.04
1 1.04
1 1.04
91 94.79
5 5.21%
167  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 154
1 0.65
1 0.65
1 0.65
1 0.65
4 2.60
146 94.81
8 5.19%
168  โรงเรียนสันติพัฒนา 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
169  โรงเรียนสันติวิทยา 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
0 0.00
1 1.69
56 94.92
3 5.08%
170  โรงเรียนหนองน้ำใส 598
5 0.84
5 0.84
10 1.67
0 0.00
10 1.67
568 94.98
30 5.02%
171  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 202
2 0.99
2 0.99
2 0.99
2 0.99
2 0.99
192 95.05
10 4.95%
172  โรงเรียนบ้านซับใต้ 61
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
1 1.64
58 95.08
3 4.92%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัว 83
1 1.20
1 1.20
0 0.00
0 0.00
2 2.41
79 95.18
4 4.82%
174  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
175  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 128
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
123 96.09
5 3.91%
176  โรงเรียนบ้านสลักใด 184
0 0.00
0 0.00
5 2.72
0 0.00
2 1.09
177 96.20
7 3.80%
177  โรงเรียนบ้านโนนรัง 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
178  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 138
2 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.45
134 97.10
4 2.90%
179  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 185
1 0.54
1 0.54
1 0.54
1 0.54
1 0.54
180 97.30
5 2.70%

 

จำนวนนักเรียน  27,344 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  721 2.64
เตี้ย  606 2.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  851 3.11
ผอมและเตี้ย  519 1.90
อ้วนและเตี้ย  675 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,972 87.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,372 คน


12.33%


Powered By www.thaieducation.net