ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ 134
29 21.64
38 28.36
32 23.88
14 10.45
10 7.46
11 8.21
123 91.79%
2  โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา 50
6 12.00
8 16.00
10 20.00
5 10.00
4 8.00
17 34.00
33 66.00%
3  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 59
6 10.17
2 3.39
18 30.51
3 5.08
8 13.56
22 37.29
37 62.71%
4  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) 46
16 34.78
7 15.22
5 10.87
0 0.00
0 0.00
18 39.13
28 60.87%
5  โรงเรียนบ้านคนชุม 113
6 5.31
4 3.54
20 17.70
10 8.85
20 17.70
53 46.90
60 53.10%
6  โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 152
23 15.13
13 8.55
15 9.87
27 17.76
0 0.00
74 48.68
78 51.32%
7  โรงเรียนบ้านพุดซา 88
9 10.23
7 7.95
15 17.05
5 5.68
8 9.09
44 50.00
44 50.00%
8  โรงเรียนบ้านจอหอ 491
6 1.22
22 4.48
82 16.70
28 5.70
106 21.59
247 50.31
244 49.69%
9  โรงเรียนกันเกราพิทยาคม 139
4 2.88
3 2.16
26 18.71
6 4.32
30 21.58
70 50.36
69 49.64%
10  โรงเรียนบ้านหนองจำปา 72
17 23.61
0 0.00
14 19.44
1 1.39
2 2.78
38 52.78
34 47.22%
11  โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 509
22 4.32
66 12.97
36 7.07
22 4.32
92 18.07
271 53.24
238 46.76%
12  โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) 166
28 16.87
15 9.04
23 13.86
9 5.42
1 0.60
90 54.22
76 45.78%
13  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 31
3 9.68
2 6.45
8 25.81
1 3.23
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
14  โรงเรียนบ้านด่านเกวียน 53
13 24.53
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
15  โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ 137
10 7.30
7 5.11
11 8.03
17 12.41
13 9.49
79 57.66
58 42.34%
16  โรงเรียนประชาสามัคคี 336
39 11.61
21 6.25
60 17.86
18 5.36
0 0.00
198 58.93
138 41.07%
17  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 117
5 4.27
11 9.40
27 23.08
0 0.00
4 3.42
70 59.83
47 40.17%
18  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 161
19 11.80
14 8.70
21 13.04
10 6.21
0 0.00
97 60.25
64 39.75%
19  โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) 57
6 10.53
2 3.51
7 12.28
2 3.51
4 7.02
36 63.16
21 36.84%
20  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ 63
3 4.76
3 4.76
5 7.94
6 9.52
6 9.52
40 63.49
23 36.51%
21  โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) 159
9 5.66
14 8.81
12 7.55
9 5.66
11 6.92
104 65.41
55 34.59%
22  โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) 67
7 10.45
1 1.49
6 8.96
7 10.45
2 2.99
44 65.67
23 34.33%
23  โรงเรียนบ้านต่างตา 172
38 22.09
2 1.16
17 9.88
2 1.16
0 0.00
113 65.70
59 34.30%
24  โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) 221
23 10.41
10 4.52
39 17.65
3 1.36
0 0.00
146 66.06
75 33.94%
25  โรงเรียนอนุบาลตลาดแค 379
20 5.28
20 5.28
48 12.66
40 10.55
0 0.00
251 66.23
128 33.77%
26  โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน 221
15 6.79
10 4.52
25 11.31
10 4.52
13 5.88
148 66.97
73 33.03%
27  โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ 94
24 25.53
1 1.06
5 5.32
1 1.06
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
28  โรงเรียนบ้านพะไล 228
29 12.72
13 5.70
32 14.04
1 0.44
0 0.00
153 67.11
75 32.89%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 134
10 7.46
14 10.45
18 13.43
2 1.49
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
30  โรงเรียนบ้านโตนด 171
20 11.70
3 1.75
30 17.54
0 0.00
3 1.75
115 67.25
56 32.75%
31  โรงเรียนบ้านลองตอง 218
11 5.05
10 4.59
47 21.56
3 1.38
0 0.00
147 67.43
71 32.57%
32  โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ 28
1 3.57
1 3.57
6 21.43
0 0.00
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
33  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 128
18 14.06
7 5.47
13 10.16
3 2.34
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
34  โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) 139
13 9.35
7 5.04
12 8.63
2 1.44
10 7.19
95 68.35
44 31.65%
35  โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) 114
18 15.79
0 0.00
18 15.79
0 0.00
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
36  โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 156
19 12.18
2 1.28
22 14.10
3 1.92
2 1.28
108 69.23
48 30.77%
37  โรงเรียนบ้านบึงสาร 255
9 3.53
14 5.49
49 19.22
4 1.57
1 0.39
178 69.80
77 30.20%
38  โรงเรียนบ้านหนองปรู 282
16 5.67
4 1.42
62 21.99
1 0.35
0 0.00
199 70.57
83 29.43%
39  โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 119
6 5.04
13 10.92
16 13.45
0 0.00
0 0.00
84 70.59
35 29.41%
40  โรงเรียนบ้านหมื่นไวย 86
4 4.65
3 3.49
9 10.47
2 2.33
7 8.14
61 70.93
25 29.07%
41  โรงเรียนบ้านระกาย 173
8 4.62
7 4.05
32 18.50
3 1.73
0 0.00
123 71.10
50 28.90%
42  โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม 66
7 10.61
1 1.52
7 10.61
1 1.52
3 4.55
47 71.21
19 28.79%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ 227
18 7.93
15 6.61
28 12.33
4 1.76
0 0.00
162 71.37
65 28.63%
44  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 103
7 6.80
2 1.94
13 12.62
7 6.80
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
45  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ 283
26 9.19
15 5.30
38 13.43
0 0.00
0 0.00
204 72.08
79 27.92%
46  โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1933
144 7.45
28 1.45
364 18.83
0 0.00
0 0.00
1397 72.27
536 27.73%
47  โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ 113
0 0.00
0 0.00
14 12.39
17 15.04
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
48  โรงเรียนบ้านหนองรังกา 132
15 11.36
8 6.06
10 7.58
3 2.27
0 0.00
96 72.73
36 27.27%
49  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา 144
10 6.94
7 4.86
21 14.58
1 0.69
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
50  โรงเรียนบ้านพลจลก 163
8 4.91
6 3.68
21 12.88
3 1.84
6 3.68
119 73.01
44 26.99%
51  โรงเรียนบ้านคอนน้อย 63
2 3.17
1 1.59
13 20.63
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
52  โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ 123
8 6.50
4 3.25
18 14.63
2 1.63
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
53  โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) 940
59 6.28
31 3.30
137 14.57
18 1.91
0 0.00
695 73.94
245 26.06%
54  โรงเรียนวัดสระแก้ว 2376
134 5.64
41 1.73
436 18.35
4 0.17
1 0.04
1760 74.07
616 25.93%
55  โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 190
10 5.26
10 5.26
25 13.16
4 2.11
0 0.00
141 74.21
49 25.79%
56  โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) 187
15 8.02
7 3.74
16 8.56
7 3.74
3 1.60
139 74.33
48 25.67%
57  โรงเรียนอ่างห้วยยาง 208
15 7.21
5 2.40
29 13.94
2 0.96
2 0.96
155 74.52
53 25.48%
58  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 59
5 8.47
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
59  โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 79
2 2.53
1 1.27
16 20.25
1 1.27
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
60  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 4429
233 5.26
118 2.66
751 16.96
1 0.02
8 0.18
3318 74.92
1111 25.08%
61  โรงเรียนบ้านพะเนา 64
2 3.13
2 3.13
10 15.63
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
62  โรงเรียนบ้านโคกสูง 294
13 4.42
3 1.02
54 18.37
3 1.02
0 0.00
221 75.17
73 24.83%
63  โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง 146
20 13.70
1 0.68
11 7.53
2 1.37
2 1.37
110 75.34
36 24.66%
64  โรงเรียนบ้านหนองโจด 49
2 4.08
2 4.08
7 14.29
0 0.00
1 2.04
37 75.51
12 24.49%
65  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า 112
6 5.36
6 5.36
5 4.46
4 3.57
6 5.36
85 75.89
27 24.11%
66  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 288
19 6.60
8 2.78
41 14.24
1 0.35
0 0.00
219 76.04
69 23.96%
67  โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) 94
10 10.64
0 0.00
5 5.32
7 7.45
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
68  โรงเรียนบ้านวังม่วง 43
4 9.30
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
69  โรงเรียนสวนหม่อน 572
23 4.02
28 4.90
80 13.99
2 0.35
0 0.00
439 76.75
133 23.25%
70  โรงเรียนสุขานารี 2876
124 4.31
45 1.56
489 17.00
2 0.07
0 0.00
2216 77.05
660 22.95%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร 82
7 8.54
0 0.00
7 8.54
2 2.44
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
72  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) 195
11 5.64
9 4.62
19 9.74
2 1.03
1 0.51
153 78.46
42 21.54%
73  โรงเรียนโพธารามพิทยาคม 130
13 10.00
1 0.77
14 10.77
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
74  โรงเรียนสามัคคีรถไฟ 118
7 5.93
0 0.00
18 15.25
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
75  โรงเรียนบ้านไพ 90
8 8.89
0 0.00
11 12.22
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
76  โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) 280
35 12.50
1 0.36
23 8.21
0 0.00
0 0.00
221 78.93
59 21.07%
77  โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี 133
8 6.02
9 6.77
9 6.77
2 1.50
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
78  โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) 105
8 7.62
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
79  โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
80  โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) 111
6 5.41
4 3.60
10 9.01
3 2.70
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
81  โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ 73
2 2.74
2 2.74
9 12.33
1 1.37
1 1.37
58 79.45
15 20.55%
82  โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง 185
7 3.78
7 3.78
22 11.89
2 1.08
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
83  โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม 157
3 1.91
2 1.27
24 15.29
2 1.27
1 0.64
125 79.62
32 20.38%
84  โรงเรียนบ้านหนองสมอประชาพัฒนา 168
2 1.19
13 7.74
19 11.31
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน 60
2 3.33
1 1.67
7 11.67
2 3.33
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
86  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) 235
6 2.55
7 2.98
33 14.04
1 0.43
0 0.00
188 80.00
47 20.00%
87  โรงเรียนบ้านบึงตะโก 141
11 7.80
2 1.42
15 10.64
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
88  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 244
15 6.15
10 4.10
14 5.74
5 2.05
4 1.64
196 80.33
48 19.67%
89  โรงเรียนเสนานุเคราะห์ 1247
27 2.17
64 5.13
103 8.26
27 2.17
20 1.60
1006 80.67
241 19.33%
90  โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา 52
0 0.00
1 1.92
7 13.46
2 3.85
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
91  โรงเรียนบ้านหัวทะเล 156
6 3.85
3 1.92
20 12.82
1 0.64
0 0.00
126 80.77
30 19.23%
92  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง 208
16 7.69
12 5.77
12 5.77
0 0.00
0 0.00
168 80.77
40 19.23%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 73
2 2.74
0 0.00
12 16.44
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
94  โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 402
13 3.23
12 2.99
24 5.97
8 1.99
20 4.98
325 80.85
77 19.15%
95  โรงเรียนบ้านหนองนา 68
7 10.29
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
96  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 192
5 2.60
2 1.04
27 14.06
1 0.52
1 0.52
156 81.25
36 18.75%
97  โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 198
10 5.05
5 2.53
14 7.07
8 4.04
0 0.00
161 81.31
37 18.69%
98  โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง 134
8 5.97
0 0.00
17 12.69
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
99  โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ 195
8 4.10
5 2.56
23 11.79
0 0.00
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
100  โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ 235
9 3.83
10 4.26
10 4.26
6 2.55
8 3.40
192 81.70
43 18.30%
101  โรงเรียนบ้านทับช้าง 170
6 3.53
0 0.00
25 14.71
0 0.00
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
102  โรงเรียนบ้านด่านติง 99
4 4.04
0 0.00
14 14.14
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
103  โรงเรียนบ้านธารปราสาท 144
8 5.56
3 2.08
15 10.42
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
104  โรงเรียนบ้านซาด 56
4 7.14
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
105  โรงเรียนบึงพญาปราบ 129
14 10.85
6 4.65
3 2.33
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
106  โรงเรียนบ้านมะรุม 152
14 9.21
2 1.32
11 7.24
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
107  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 307
10 3.26
5 1.63
16 5.21
7 2.28
16 5.21
253 82.41
54 17.59%
108  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 422
7 1.66
3 0.71
56 13.27
2 0.47
6 1.42
348 82.46
74 17.54%
109  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) 40
0 0.00
4 10.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
110  โรงเรียนบ้านหนองม้า 178
3 1.69
4 2.25
21 11.80
3 1.69
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
111  โรงเรียนบ้านลำเชิงไกร 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
112  โรงเรียนบ้านหนองแจง 58
0 0.00
4 6.90
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
113  โรงเรียนบ้านยองแยง 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
114  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 65
3 4.62
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
115  โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. 108
8 7.41
3 2.78
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
116  โรงเรียนบ้านจันอัด 98
8 8.16
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
117  โรงเรียนบ้านหนองพลอง 86
3 3.49
3 3.49
5 5.81
1 1.16
2 2.33
72 83.72
14 16.28%
118  โรงเรียนบ้านโนนมะกอก 51
0 0.00
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
119  โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) 45
3 6.67
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
120  โรงเรียนบึงสาลี 126
4 3.17
1 0.79
10 7.94
4 3.17
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
121  โรงเรียนบ้านดอนผวา 100
3 3.00
2 2.00
7 7.00
3 3.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
122  โรงเรียนบ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย 49
0 0.00
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
123  โรงเรียนบ้านมะค่า 60
1 1.67
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
124  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 311
6 1.93
5 1.61
24 7.72
6 1.93
0 0.00
270 86.82
41 13.18%
125  โรงเรียนบ้านเมืองที 69
3 4.35
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
126  โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 62
0 0.00
6 9.68
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
127  โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) 196
10 5.10
0 0.00
11 5.61
4 2.04
0 0.00
171 87.24
25 12.76%
128  โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) 123
3 2.44
3 2.44
3 2.44
3 2.44
3 2.44
108 87.80
15 12.20%
129  โรงเรียนบ้านขามชั่งโค 78
1 1.28
1 1.28
6 7.69
1 1.28
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
130  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) 104
1 0.96
1 0.96
10 9.62
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
131  โรงเรียนบ้านคอหงษ์ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
132  โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) 122
4 3.28
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
133  โรงเรียนดอนท้าววิทยา 155
6 3.87
0 0.00
9 5.81
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
134  โรงเรียนบ้านสะพาน 304
12 3.95
3 0.99
12 3.95
1 0.33
0 0.00
276 90.79
28 9.21%
135  โรงเรียนบ้านกระเพรา 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
136  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 514
9 1.75
27 5.25
0 0.00
4 0.78
3 0.58
471 91.63
43 8.37%
137  โรงเรียนบ้านกระโดน 132
3 2.27
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
138  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 104
2 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.81
97 93.27
7 6.73%
139  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
140  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 169
2 1.18
3 1.78
1 0.59
2 1.18
3 1.78
158 93.49
11 6.51%
141  โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง 108
0 0.00
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
142  โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 109
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
143  โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%

 

จำนวนนักเรียน  34,106 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,968 5.77
เตี้ย  1,080 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,559 13.37
ผอมและเตี้ย  499 1.46
อ้วนและเตี้ย  488 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,512 74.80
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,594 คน


25.20%


Powered By www.thaieducation.net