ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านยางโทน 71
17 23.94
14 19.72
8 11.27
15 21.13
3 4.23
14 19.72
57 80.28%
2  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 262
26 9.92
45 17.18
8 3.05
61 23.28
53 20.23
69 26.34
193 73.66%
3  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 382
55 14.40
45 11.78
54 14.14
25 6.54
30 7.85
173 45.29
209 54.71%
4  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 250
25 10.00
27 10.80
13 5.20
45 18.00
24 9.60
116 46.40
134 53.60%
5  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 81
11 13.58
12 14.81
11 13.58
8 9.88
0 0.00
39 48.15
42 51.85%
6  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 605
119 19.67
72 11.90
43 7.11
60 9.92
15 2.48
296 48.93
309 51.07%
7  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 189
35 18.52
20 10.58
13 6.88
13 6.88
8 4.23
100 52.91
89 47.09%
8  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 585
84 14.36
95 16.24
71 12.14
17 2.91
3 0.51
315 53.85
270 46.15%
9  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 253
47 18.58
54 21.34
0 0.00
5 1.98
0 0.00
147 58.10
106 41.90%
10  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 367
19 5.18
42 11.44
14 3.81
60 16.35
16 4.36
216 58.86
151 41.14%
11  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 510
85 16.67
59 11.57
18 3.53
34 6.67
4 0.78
310 60.78
200 39.22%
12  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 64
10 15.63
0 0.00
11 17.19
2 3.13
2 3.13
39 60.94
25 39.06%
13  โรงเรียนบ้านยางขาว 152
27 17.76
10 6.58
0 0.00
17 11.18
0 0.00
98 64.47
54 35.53%
14  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 357
20 5.60
13 3.64
31 8.68
32 8.96
29 8.12
232 64.99
125 35.01%
15  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 148
9 6.08
4 2.70
11 7.43
13 8.78
14 9.46
97 65.54
51 34.46%
16  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1755
126 7.18
207 11.79
71 4.05
121 6.89
71 4.05
1159 66.04
596 33.96%
17  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 126
8 6.35
16 12.70
8 6.35
10 7.94
0 0.00
84 66.67
42 33.33%
18  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 245
26 10.61
15 6.12
26 10.61
13 5.31
1 0.41
164 66.94
81 33.06%
19  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 216
3 1.39
11 5.09
20 9.26
14 6.48
22 10.19
146 67.59
70 32.41%
20  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 175
10 5.71
10 5.71
24 13.71
6 3.43
5 2.86
120 68.57
55 31.43%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 230
27 11.74
17 7.39
11 4.78
6 2.61
9 3.91
160 69.57
70 30.43%
22  โรงเรียนบ้านหินแหลม 262
34 12.98
18 6.87
25 9.54
0 0.00
1 0.38
184 70.23
78 29.77%
23  โรงเรียนวัดปากกิเลน 97
5 5.15
1 1.03
22 22.68
0 0.00
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
24  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 134
13 9.70
5 3.73
15 11.19
5 3.73
0 0.00
96 71.64
38 28.36%
25  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 65
10 15.38
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
26  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 64
2 3.13
9 14.06
5 7.81
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
27  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 87
7 8.05
9 10.34
3 3.45
0 0.00
4 4.60
64 73.56
23 26.44%
28  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 198
6 3.03
5 2.53
19 9.60
21 10.61
1 0.51
146 73.74
52 26.26%
29  โรงเรียนบ้านพุองกะ 160
20 12.50
11 6.88
9 5.63
0 0.00
0 0.00
120 75.00
40 25.00%
30  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 60
9 15.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
31  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 265
13 4.91
27 10.19
11 4.15
15 5.66
0 0.00
199 75.09
66 24.91%
32  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 580
36 6.21
47 8.10
45 7.76
7 1.21
1 0.17
444 76.55
136 23.45%
33  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 48
1 2.08
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
34  โรงเรียนหลุงกัง 114
6 5.26
2 1.75
13 11.40
5 4.39
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
35  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 132
12 9.09
8 6.06
10 7.58
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
36  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 163
14 8.59
13 7.98
10 6.13
0 0.00
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
37  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 213
8 3.76
27 12.68
13 6.10
0 0.00
0 0.00
165 77.46
48 22.54%
38  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 616
22 3.57
24 3.90
90 14.61
1 0.16
0 0.00
479 77.76
137 22.24%
39  โรงเรียนบ้านนามกุย 191
11 5.76
15 7.85
5 2.62
11 5.76
0 0.00
149 78.01
42 21.99%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 83
7 8.43
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
41  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 125
4 3.20
14 11.20
9 7.20
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
42  โรงเรียนวัดปรังกาสี 539
51 9.46
29 5.38
26 4.82
9 1.67
1 0.19
423 78.48
116 21.52%
43  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 536
31 5.78
39 7.28
40 7.46
3 0.56
2 0.37
421 78.54
115 21.46%
44  โรงเรียนบ้านหินดาด 176
11 6.25
7 3.98
10 5.68
9 5.11
0 0.00
139 78.98
37 21.02%
45  โรงเรียนวัดหินดาด 250
15 6.00
20 8.00
7 2.80
2 0.80
7 2.80
199 79.60
51 20.40%
46  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 496
26 5.24
15 3.02
36 7.26
22 4.44
1 0.20
396 79.84
100 20.16%
47  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 467
28 6.00
41 8.78
20 4.28
5 1.07
0 0.00
373 79.87
94 20.13%
48  โรงเรียนบ้านพุเตย 86
6 6.98
0 0.00
5 5.81
6 6.98
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
49  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 179
10 5.59
11 6.15
8 4.47
3 1.68
3 1.68
144 80.45
35 19.55%
50  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 181
9 4.97
7 3.87
13 7.18
6 3.31
0 0.00
146 80.66
35 19.34%
51  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 125
8 6.40
0 0.00
16 12.80
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
52  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 185
11 5.95
5 2.70
17 9.19
2 1.08
0 0.00
150 81.08
35 18.92%
53  โรงเรียนบ้านไร่ 301
25 8.31
24 7.97
7 2.33
0 0.00
0 0.00
245 81.40
56 18.60%
54  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 100
5 5.00
4 4.00
3 3.00
3 3.00
3 3.00
82 82.00
18 18.00%
55  โรงเรียนบ้านอูล่อง 481
33 6.86
42 8.73
7 1.46
4 0.83
0 0.00
395 82.12
86 17.88%
56  โรงเรียนบ้านหินดาด 71
0 0.00
4 5.63
4 5.63
4 5.63
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
57  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 451
26 5.76
28 6.21
13 2.88
4 0.89
0 0.00
380 84.26
71 15.74%
58  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 199
19 9.55
1 0.50
11 5.53
0 0.00
0 0.00
168 84.42
31 15.58%
59  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 188
14 7.45
9 4.79
4 2.13
2 1.06
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
60  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 138
7 5.07
7 5.07
3 2.17
2 1.45
2 1.45
117 84.78
21 15.22%
61  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 263
7 2.66
22 8.37
5 1.90
3 1.14
0 0.00
226 85.93
37 14.07%
62  โรงเรียนบ้านสารวัตร 180
3 1.67
10 5.56
4 2.22
4 2.22
4 2.22
155 86.11
25 13.89%
63  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 153
12 7.84
0 0.00
8 5.23
0 0.00
0 0.00
133 86.93
20 13.07%
64  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 506
12 2.37
11 2.17
32 6.32
11 2.17
0 0.00
440 86.96
66 13.04%
65  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 788
19 2.41
7 0.89
38 4.82
34 4.31
1 0.13
689 87.44
99 12.56%
66  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 92
5 5.43
0 0.00
5 5.43
0 0.00
1 1.09
81 88.04
11 11.96%
67  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 94
5 5.32
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
68  โรงเรียนบ้านดินโส 295
5 1.69
9 3.05
11 3.73
4 1.36
1 0.34
265 89.83
30 10.17%
69  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 74
1 1.35
1 1.35
3 4.05
1 1.35
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 143
4 2.80
3 2.10
4 2.80
0 0.00
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
71  โรงเรียนบ้านเขาพัง 72
2 2.78
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
72  โรงเรียนบ้านหนองขอน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
73  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 33
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
74  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 185
2 1.08
3 1.62
5 2.70
0 0.00
0 0.00
175 94.59
10 5.41%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 376
0 0.00
0 0.00
5 1.33
8 2.13
6 1.60
357 94.95
19 5.05%
76  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 262
7 2.67
0 0.00
5 1.91
0 0.00
0 0.00
250 95.42
12 4.58%
77  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 250
3 1.20
2 0.80
2 0.80
2 0.80
0 0.00
241 96.40
9 3.60%
78  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 127
0 0.00
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
124 97.64
3 2.36%
79  โรงเรียนคุรุสภา 205
0 0.00
0 0.00
4 1.95
0 0.00
0 0.00
201 98.05
4 1.95%
80  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,065 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,454 7.25
เตี้ย  1,390 6.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,188 5.92
ผอมและเตี้ย  800 3.99
อ้วนและเตี้ย  349 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,884 74.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,181 คน


25.82%


Powered By www.thaieducation.net