ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 118 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 118 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 140
24 17.14
15 10.71
23 16.43
10 7.14
5 3.57
63 45.00
77 55.00%
2  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 71
4 5.63
4 5.63
13 18.31
6 8.45
7 9.86
37 52.11
34 47.89%
3  โรงเรียนวัดประชานาถ 181
16 8.84
16 8.84
24 13.26
10 5.52
20 11.05
95 52.49
86 47.51%
4  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 99
14 14.14
5 5.05
17 17.17
4 4.04
7 7.07
52 52.53
47 47.47%
5  โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 68
1 1.47
2 2.94
13 19.12
4 5.88
10 14.71
38 55.88
30 44.12%
6  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 188
15 7.98
13 6.91
33 17.55
8 4.26
13 6.91
106 56.38
82 43.62%
7  โรงเรียนวัดท้องไทร 147
14 9.52
13 8.84
15 10.20
18 12.24
4 2.72
83 56.46
64 43.54%
8  โรงเรียนวัดบางน้อยใน 78
5 6.41
8 10.26
19 24.36
0 0.00
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
9  โรงเรียนวัดศีรษะทอง 272
25 9.19
22 8.09
55 20.22
9 3.31
0 0.00
161 59.19
111 40.81%
10  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 117
2 1.71
2 1.71
21 17.95
5 4.27
15 12.82
72 61.54
45 38.46%
11  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 209
7 3.35
8 3.83
28 13.40
13 6.22
24 11.48
129 61.72
80 38.28%
12  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 179
24 13.41
0 0.00
14 7.82
0 0.00
26 14.53
115 64.25
64 35.75%
13  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 112
6 5.36
7 6.25
24 21.43
3 2.68
0 0.00
72 64.29
40 35.71%
14  โรงเรียนบ้านบางเลน 527
30 5.69
25 4.74
92 17.46
23 4.36
17 3.23
340 64.52
187 35.48%
15  โรงเรียนวัดงิ้วราย 190
24 12.63
0 0.00
26 13.68
0 0.00
17 8.95
123 64.74
67 35.26%
16  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 23
2 8.70
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
17  โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 276
12 4.35
7 2.54
59 21.38
12 4.35
0 0.00
186 67.39
90 32.61%
18  โรงเรียนวัดละมุด 131
8 6.11
9 6.87
17 12.98
8 6.11
0 0.00
89 67.94
42 32.06%
19  โรงเรียนวัดรางกำหยาด 138
12 8.70
5 3.62
19 13.77
6 4.35
2 1.45
94 68.12
44 31.88%
20  โรงเรียนตลาดเกาะแรต 71
4 5.63
4 5.63
11 15.49
0 0.00
3 4.23
49 69.01
22 30.99%
21  โรงเรียนบ้านบางเตย 231
20 8.66
10 4.33
36 15.58
3 1.30
0 0.00
162 70.13
69 29.87%
22  โรงเรียนบ้านหนองปรง 37
3 8.11
5 13.51
1 2.70
2 5.41
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
23  โรงเรียนวัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) 148
7 4.73
4 2.70
33 22.30
0 0.00
0 0.00
104 70.27
44 29.73%
24  โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
25  โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ 191
17 8.90
0 0.00
27 14.14
9 4.71
0 0.00
138 72.25
53 27.75%
26  โรงเรียนบ้านท่าตลาด 230
4 1.74
4 1.74
29 12.61
8 3.48
18 7.83
167 72.61
63 27.39%
27  โรงเรียนคลองบางกระทึก 352
11 3.13
9 2.56
58 16.48
9 2.56
9 2.56
256 72.73
96 27.27%
28  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 188
5 2.66
14 7.45
30 15.96
1 0.53
1 0.53
137 72.87
51 27.13%
29  โรงเรียนวัดโคกเขมา 157
7 4.46
9 5.73
24 15.29
2 1.27
0 0.00
115 73.25
42 26.75%
30  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1794
148 8.25
41 2.29
279 15.55
4 0.22
3 0.17
1319 73.52
475 26.48%
31  โรงเรียนวัดทรงคนอง 225
25 11.11
13 5.78
19 8.44
0 0.00
2 0.89
166 73.78
59 26.22%
32  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 836
41 4.90
25 2.99
144 17.22
8 0.96
1 0.12
617 73.80
219 26.20%
33  โรงเรียนวัดผาสุการาม 130
11 8.46
0 0.00
23 17.69
0 0.00
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
34  โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 23
4 17.39
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
35  โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 43
1 2.33
0 0.00
10 23.26
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
36  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 465
15 3.23
6 1.29
92 19.78
4 0.86
0 0.00
348 74.84
117 25.16%
37  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 321
25 7.79
8 2.49
47 14.64
0 0.00
0 0.00
241 75.08
80 24.92%
38  โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 327
23 7.03
3 0.92
53 16.21
2 0.61
0 0.00
246 75.23
81 24.77%
39  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 126
5 3.97
19 15.08
7 5.56
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
40  โรงเรียนวัดท่าพูด 867
55 6.34
35 4.04
99 11.42
21 2.42
2 0.23
655 75.55
212 24.45%
41  โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 295
17 5.76
12 4.07
42 14.24
1 0.34
0 0.00
223 75.59
72 24.41%
42  โรงเรียนบ้านฉาง 82
6 7.32
0 0.00
13 15.85
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
43  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(นครชัยศรี) 147
5 3.40
6 4.08
21 14.29
3 2.04
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
44  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 448
21 4.69
13 2.90
68 15.18
1 0.22
1 0.22
344 76.79
104 23.21%
45  โรงเรียนวัดน้อย 138
8 5.80
6 4.35
18 13.04
0 0.00
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
46  โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 220
7 3.18
6 2.73
12 5.45
13 5.91
13 5.91
169 76.82
51 23.18%
47  โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 221
11 4.98
3 1.36
36 16.29
1 0.45
0 0.00
170 76.92
51 23.08%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ 104
5 4.81
0 0.00
19 18.27
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
49  โรงเรียนวัดไทร 373
21 5.63
15 4.02
39 10.46
10 2.68
0 0.00
288 77.21
85 22.79%
50  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 44
3 6.82
2 4.55
3 6.82
2 4.55
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
51  โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 62
6 9.68
1 1.61
3 4.84
4 6.45
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
52  โรงเรียนวัดห้วยตะโก 142
6 4.23
4 2.82
12 8.45
6 4.23
4 2.82
110 77.46
32 22.54%
53  โรงเรียนบ้านคลองโยง 117
2 1.71
4 3.42
19 16.24
1 0.85
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
54  โรงเรียนวัดจินดาราม 493
19 3.85
19 3.85
70 14.20
1 0.20
0 0.00
384 77.89
109 22.11%
55  โรงเรียนคลองทางหลวง 168
5 2.98
8 4.76
18 10.71
6 3.57
0 0.00
131 77.98
37 22.02%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์ 259
16 6.18
8 3.09
33 12.74
0 0.00
0 0.00
202 77.99
57 22.01%
57  โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม ) 374
11 2.94
7 1.87
45 12.03
18 4.81
0 0.00
293 78.34
81 21.66%
58  โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 499
24 4.81
13 2.61
68 13.63
1 0.20
1 0.20
392 78.56
107 21.44%
59  โรงเรียนวัดตุ๊กตา 300
5 1.67
7 2.33
49 16.33
1 0.33
0 0.00
238 79.33
62 20.67%
60  โรงเรียนวัดดอนยอ 160
0 0.00
0 0.00
26 16.25
7 4.38
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
61  โรงเรียนวัดบัวหวั่น 138
13 9.42
4 2.90
9 6.52
2 1.45
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
62  โรงเรียนวัดบางหลวง 624
36 5.77
13 2.08
75 12.02
1 0.16
0 0.00
499 79.97
125 20.03%
63  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) 230
5 2.17
6 2.61
8 3.48
11 4.78
14 6.09
186 80.87
44 19.13%
64  โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) 1832
77 4.20
12 0.66
229 12.50
24 1.31
8 0.44
1482 80.90
350 19.10%
65  โรงเรียนวัดลำพญา 126
14 11.11
4 3.17
4 3.17
2 1.59
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
66  โรงเรียนวัดสาลวัน 226
15 6.64
6 2.65
22 9.73
0 0.00
0 0.00
183 80.97
43 19.03%
67  โรงเรียนวัดเกาะแรต 142
14 9.86
2 1.41
9 6.34
2 1.41
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
68  โรงเรียนบ้านคลองจินดา 79
6 7.59
2 2.53
7 8.86
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
69  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1005
84 8.36
38 3.78
43 4.28
25 2.49
0 0.00
815 81.09
190 18.91%
70  โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 53
1 1.89
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
71  โรงเรียนวัดนิลเพชร 170
13 7.65
3 1.76
15 8.82
1 0.59
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
72  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 208
8 3.85
0 0.00
25 12.02
6 2.88
0 0.00
169 81.25
39 18.75%
73  โรงเรียนบ้านห้วยกรด 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
74  โรงเรียนวัดบางภาษี 86
2 2.33
1 1.16
13 15.12
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
75  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 92
3 3.26
3 3.26
7 7.61
4 4.35
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
76  โรงเรียนวัดบางปลา 103
3 2.91
0 0.00
11 10.68
4 3.88
1 0.97
84 81.55
19 18.45%
77  โรงเรียนวัดกกตาล 164
3 1.83
2 1.22
23 14.02
2 1.22
0 0.00
134 81.71
30 18.29%
78  โรงเรียนบ้านบางประแดง 143
0 0.00
1 0.70
25 17.48
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
79  โรงเรียนวัดสำโรง 77
0 0.00
0 0.00
14 18.18
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
80  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 134
3 2.24
11 8.21
10 7.46
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
81  โรงเรียนวัดเกษตราราม 73
4 5.48
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
82  โรงเรียนบ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา) 79
2 2.53
2 2.53
8 10.13
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
83  โรงเรียนวัดกลาง 120
2 1.67
0 0.00
14 11.67
5 4.17
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
84  โรงเรียนบ้านตากแดด 70
1 1.43
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
85  โรงเรียนวัดศิลามูล 205
5 2.44
3 1.46
16 7.80
6 2.93
5 2.44
170 82.93
35 17.07%
86  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 148
6 4.05
4 2.70
9 6.08
3 2.03
3 2.03
123 83.11
25 16.89%
87  โรงเรียนวัดมะเกลือ 438
16 3.65
8 1.83
40 9.13
5 1.14
5 1.14
364 83.11
74 16.89%
88  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 97
7 7.22
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
89  โรงเรียนวัดสัมปทวน 79
0 0.00
0 0.00
13 16.46
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
90  โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) 778
39 5.01
17 2.19
67 8.61
2 0.26
0 0.00
653 83.93
125 16.07%
91  โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 114
0 0.00
2 1.75
14 12.28
2 1.75
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
92  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 131
5 3.82
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
93  โรงเรียนบ้านลานแหลม 127
1 0.79
0 0.00
18 14.17
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
94  โรงเรียนบ้านบางม่วง 75
2 2.67
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
95  โรงเรียนวัดไทยาวาส 111
2 1.80
1 0.90
13 11.71
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
96  โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
97  โรงเรียนวัดบัวปากท่า 150
5 3.33
4 2.67
11 7.33
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
98  โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
99  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 88
3 3.41
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
100  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 417
14 3.36
6 1.44
31 7.43
0 0.00
0 0.00
366 87.77
51 12.23%
101  โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 131
4 3.05
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
102  โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
103  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
104  โรงเรียนวัดบางพระ 156
4 2.56
2 1.28
7 4.49
2 1.28
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
105  โรงเรียนวัดลานคา 225
9 4.00
7 3.11
4 1.78
0 0.00
0 0.00
205 91.11
20 8.89%
106  โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
107  โรงเรียนวัดท่าข้าม 186
2 1.08
2 1.08
11 5.91
0 0.00
0 0.00
171 91.94
15 8.06%
108  โรงเรียนบ้านดงเกตุ 311
5 1.61
0 0.00
8 2.57
0 0.00
12 3.86
286 91.96
25 8.04%
109  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 106
0 0.00
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
110  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 100
4 4.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
111  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
2 3.08
61 93.85
4 6.15%
112  โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 152
1 0.66
0 0.00
6 3.95
0 0.00
0 0.00
145 95.39
7 4.61%
113  โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
114  โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 240
3 1.25
0 0.00
3 1.25
3 1.25
0 0.00
231 96.25
9 3.75%
115  โรงเรียนวัดลาดสะแก 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
116  โรงเรียนวัดปรีดาราม 274
1 0.36
0 0.00
4 1.46
0 0.00
2 0.73
267 97.45
7 2.55%
117  โรงเรียนตลาดเจริญสุข 108
2 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
118  โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 81
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%

 

จำนวนนักเรียน  26,069 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,332 5.11
เตี้ย  681 2.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,124 11.98
ผอมและเตี้ย  406 1.56
อ้วนและเตี้ย  278 1.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,248 77.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,821 คน


22.33%


Powered By www.thaieducation.net