ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครปฐม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองตัน 49
37 75.51
0 0.00
5 10.20
3 6.12
4 8.16
0 0.00
49 100.00%
2  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง 50
14 28.00
0 0.00
16 32.00
20 40.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00%
3  โรงเรียนวัดไร่แตงทอง 44
15 34.09
16 36.36
13 29.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
4  โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน 62
5 8.06
15 24.19
7 11.29
35 56.45
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
5  โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย 270
57 21.11
76 28.15
69 25.56
27 10.00
23 8.52
18 6.67
252 93.33%
6  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 400
51 12.75
39 9.75
55 13.75
90 22.50
94 23.50
71 17.75
329 82.25%
7  โรงเรียนวัดดอนยายหอม 505
119 23.56
63 12.48
133 26.34
48 9.50
49 9.70
93 18.42
412 81.58%
8  โรงเรียนบ้านบัวแดง 167
34 20.36
19 11.38
23 13.77
15 8.98
0 0.00
76 45.51
91 54.49%
9  โรงเรียนบ้านดอนทอง 160
28 17.50
27 16.88
14 8.75
11 6.88
0 0.00
80 50.00
80 50.00%
10  โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 41
5 12.20
1 2.44
9 21.95
2 4.88
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
11  โรงเรียนบ้านหนองปากโลง 181
39 21.55
26 14.36
18 9.94
0 0.00
0 0.00
98 54.14
83 45.86%
12  โรงเรียนวัดลำเหย 180
40 22.22
25 13.89
11 6.11
3 1.67
3 1.67
98 54.44
82 45.56%
13  โรงเรียนบ้านใหม่ 59
10 16.95
7 11.86
9 15.25
0 0.00
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
14  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 222
19 8.56
27 12.16
44 19.82
7 3.15
0 0.00
125 56.31
97 43.69%
15  โรงเรียนวัดดอนขนาก 93
15 16.13
1 1.08
20 21.51
4 4.30
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
16  โรงเรียนวัดท่าเสา 160
32 20.00
10 6.25
8 5.00
10 6.25
7 4.38
93 58.13
67 41.88%
17  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด 211
23 10.90
38 18.01
24 11.37
1 0.47
0 0.00
125 59.24
86 40.76%
18  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ 121
9 7.44
8 6.61
24 19.83
3 2.48
5 4.13
72 59.50
49 40.50%
19  โรงเรียนบ้านหนองพงนก 208
15 7.21
17 8.17
21 10.10
13 6.25
18 8.65
124 59.62
84 40.38%
20  โรงเรียนวัดสามควายเผือก 455
61 13.41
48 10.55
69 15.16
0 0.00
0 0.00
277 60.88
178 39.12%
21  โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1417
86 6.07
16 1.13
222 15.67
102 7.20
118 8.33
873 61.61
544 38.39%
22  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 375
21 5.60
8 2.13
43 11.47
29 7.73
37 9.87
237 63.20
138 36.80%
23  โรงเรียนบ้านรางมูก 47
8 17.02
3 6.38
3 6.38
3 6.38
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
24  โรงเรียนบ้านหนองหิน 62
1 1.61
13 20.97
6 9.68
0 0.00
2 3.23
40 64.52
22 35.48%
25  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 114
10 8.77
2 1.75
18 15.79
4 3.51
5 4.39
75 65.79
39 34.21%
26  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 176
23 13.07
7 3.98
17 9.66
7 3.98
4 2.27
118 67.05
58 32.95%
27  โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) 398
42 10.55
12 3.02
57 14.32
3 0.75
12 3.02
272 68.34
126 31.66%
28  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 147
27 18.37
0 0.00
19 12.93
0 0.00
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
29  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 119
8 6.72
5 4.20
13 10.92
10 8.40
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
30  โรงเรียนวัดหนองเสือ 385
18 4.68
15 3.90
65 16.88
16 4.16
2 0.52
269 69.87
116 30.13%
31  โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา 94
9 9.57
8 8.51
8 8.51
3 3.19
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
32  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ 100
8 8.00
6 6.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
33  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 2886
77 2.67
146 5.06
285 9.88
106 3.67
216 7.48
2056 71.24
830 28.76%
34  โรงเรียนวัดตะโกสูง 87
10 11.49
0 0.00
11 12.64
3 3.45
1 1.15
62 71.26
25 28.74%
35  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 268
17 6.34
17 6.34
28 10.45
9 3.36
6 2.24
191 71.27
77 28.73%
36  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 608
43 7.07
70 11.51
0 0.00
29 4.77
32 5.26
434 71.38
174 28.62%
37  โรงเรียนวัดทัพยายท้าว 56
2 3.57
9 16.07
5 8.93
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
38  โรงเรียนวัดสระพัง 74
9 12.16
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
39  โรงเรียนวัดสุขวราราม 117
9 7.69
13 11.11
5 4.27
3 2.56
3 2.56
84 71.79
33 28.21%
40  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 79
5 6.33
8 10.13
8 10.13
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
41  โรงเรียนวัดห้วยผักชี 58
3 5.17
2 3.45
11 18.97
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
42  โรงเรียนบ้านลำพยา 122
26 21.31
0 0.00
7 5.74
0 0.00
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
43  โรงเรียนบ้านหนองกะโดน 196
18 9.18
7 3.57
12 6.12
10 5.10
6 3.06
143 72.96
53 27.04%
44  โรงเรียนวัดหนองศาลา 343
50 14.58
6 1.75
26 7.58
10 2.92
0 0.00
251 73.18
92 26.82%
45  โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 132
10 7.58
2 1.52
20 15.15
3 2.27
0 0.00
97 73.48
35 26.52%
46  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก 226
13 5.75
4 1.77
42 18.58
0 0.00
0 0.00
167 73.89
59 26.11%
47  โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
2 4.00
4 8.00
37 74.00
13 26.00%
48  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 2436
178 7.31
138 5.67
0 0.00
316 12.97
0 0.00
1804 74.06
632 25.94%
49  โรงเรียนวัดบ้านหลวง 407
21 5.16
11 2.70
50 12.29
15 3.69
8 1.97
302 74.20
105 25.80%
50  โรงเรียนบ้านคอวัง 43
5 11.63
3 6.98
1 2.33
2 4.65
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
51  โรงเรียนบ้านต้นสำโรง 123
11 8.94
7 5.69
13 10.57
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
52  โรงเรียนวัดกงลาด 124
6 4.84
2 1.61
15 12.10
8 6.45
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
53  โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ 252
19 7.54
17 6.75
27 10.71
0 0.00
0 0.00
189 75.00
63 25.00%
54  โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 130
5 3.85
6 4.62
19 14.62
1 0.77
1 0.77
98 75.38
32 24.62%
55  โรงเรียนวัดห้วยม่วง 107
9 8.41
5 4.67
11 10.28
1 0.93
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
56  โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ 560
24 4.29
24 4.29
65 11.61
15 2.68
7 1.25
425 75.89
135 24.11%
57  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน 1547
73 4.72
31 2.00
257 16.61
0 0.00
0 0.00
1186 76.66
361 23.34%
58  โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 95
7 7.37
0 0.00
4 4.21
6 6.32
5 5.26
73 76.84
22 23.16%
59  โรงเรียนบ้านดอนซาก 121
5 4.13
3 2.48
18 14.88
2 1.65
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
60  โรงเรียนบ้านห้วยขวาง 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
61  โรงเรียนวัดสองห้อง 66
4 6.06
0 0.00
9 13.64
0 0.00
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
62  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 865
21 2.43
19 2.20
119 13.76
9 1.04
20 2.31
677 78.27
188 21.73%
63  โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 212
17 8.02
8 3.77
19 8.96
2 0.94
0 0.00
166 78.30
46 21.70%
64  โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 125
4 3.20
3 2.40
18 14.40
2 1.60
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
65  โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) 278
29 10.43
4 1.44
26 9.35
0 0.00
0 0.00
219 78.78
59 21.22%
66  โรงเรียนบ้านหัวถนน 57
2 3.51
1 1.75
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
67  โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 137
10 7.30
1 0.73
16 11.68
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
68  โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 93
4 4.30
3 3.23
6 6.45
5 5.38
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
69  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 333
4 1.20
7 2.10
46 13.81
8 2.40
3 0.90
265 79.58
68 20.42%
70  โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ 157
11 7.01
0 0.00
21 13.38
0 0.00
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
71  โรงเรียนวัดวังเย็น 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
8 10.81
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
72  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 341
20 5.87
20 5.87
20 5.87
9 2.64
0 0.00
272 79.77
69 20.23%
73  โรงเรียนบ้านนาสร้าง 91
4 4.40
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
74  โรงเรียนวัดตาก้อง 300
31 10.33
8 2.67
15 5.00
4 1.33
1 0.33
241 80.33
59 19.67%
75  โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 464
31 6.68
12 2.59
43 9.27
4 0.86
0 0.00
374 80.60
90 19.40%
76  โรงเรียนวัดทะเลบก 281
8 2.85
16 5.69
30 10.68
0 0.00
0 0.00
227 80.78
54 19.22%
77  โรงเรียนวัดสระกะเทียม 299
12 4.01
0 0.00
45 15.05
0 0.00
0 0.00
242 80.94
57 19.06%
78  โรงเรียนวัดหนองจิก 133
3 2.26
7 5.26
14 10.53
0 0.00
1 0.75
108 81.20
25 18.80%
79  โรงเรียนวัดลำลูกบัว 65
2 3.08
5 7.69
5 7.69
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
80  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 93
7 7.53
4 4.30
6 6.45
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
81  โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา 84
4 4.76
0 0.00
4 4.76
1 1.19
6 7.14
69 82.14
15 17.86%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม 101
3 2.97
0 0.00
9 8.91
5 4.95
1 0.99
83 82.18
18 17.82%
83  โรงเรียนวัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์) 337
25 7.42
24 7.12
11 3.26
0 0.00
0 0.00
277 82.20
60 17.80%
84  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง 51
0 0.00
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
85  โรงเรียนบ้านมาบแค 112
5 4.46
3 2.68
9 8.04
2 1.79
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
86  โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์) 96
1 1.04
1 1.04
13 13.54
0 0.00
1 1.04
80 83.33
16 16.67%
87  โรงเรียนบ้านแจงงาม 139
2 1.44
2 1.44
19 13.67
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
88  โรงเรียนวัดม่วงตารศ 272
7 2.57
2 0.74
17 6.25
10 3.68
9 3.31
227 83.46
45 16.54%
89  โรงเรียนวัดหนองกระพี้ 73
4 5.48
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
90  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 92
1 1.09
2 2.17
11 11.96
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
91  โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย 271
13 4.80
0 0.00
23 8.49
5 1.85
2 0.74
228 84.13
43 15.87%
92  โรงเรียนบ้านคลองยาง 121
1 0.83
3 2.48
14 11.57
1 0.83
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
93  โรงเรียนบ้านลำท่าโพ 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
94  โรงเรียนบ้านสามัคคี 119
5 4.20
3 2.52
10 8.40
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
95  โรงเรียนวัดทุ่งรี 128
2 1.56
4 3.13
11 8.59
2 1.56
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
96  โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
0 0.00
1 1.47
58 85.29
10 14.71%
97  โรงเรียนบ้านหลักเมตร 63
0 0.00
1 1.59
4 6.35
2 3.17
2 3.17
54 85.71
9 14.29%
98  โรงเรียนบ้านหนองขาม 126
8 6.35
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
99  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ 143
1 0.70
5 3.50
11 7.69
2 1.40
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
100  โรงเรียนบ้านหนองเขมร 106
2 1.89
2 1.89
9 8.49
1 0.94
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
101  โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม 202
2 0.99
1 0.50
6 2.97
1 0.50
16 7.92
176 87.13
26 12.87%
102  โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 141
4 2.84
12 8.51
1 0.71
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
103  โรงเรียนวัดบ้านยาง 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
104  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 130
0 0.00
0 0.00
15 11.54
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
105  โรงเรียนวัดเลาเต่า 177
7 3.95
1 0.56
8 4.52
2 1.13
2 1.13
157 88.70
20 11.30%
106  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล 194
0 0.00
0 0.00
20 10.31
0 0.00
1 0.52
173 89.18
21 10.82%
107  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 149
6 4.03
2 1.34
4 2.68
0 0.00
3 2.01
134 89.93
15 10.07%
108  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
109  โรงเรียนวัดทัพหลวง 314
3 0.96
0 0.00
27 8.60
0 0.00
0 0.00
284 90.45
30 9.55%
110  โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง 127
4 3.15
0 0.00
6 4.72
0 0.00
2 1.57
115 90.55
12 9.45%
111  โรงเรียนวัดหนองดินแดง 110
4 3.64
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
112  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ 148
2 1.35
0 0.00
7 4.73
2 1.35
2 1.35
135 91.22
13 8.78%
113  โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
114  โรงเรียนวัดบางแขม 196
5 2.55
2 1.02
9 4.59
0 0.00
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
115  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 1591
34 2.14
15 0.94
79 4.97
0 0.00
0 0.00
1463 91.95
128 8.05%
116  โรงเรียนบ้านหนองโสน 121
0 0.00
0 0.00
7 5.79
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
117  โรงเรียนวัดห้วยพระ 87
0 0.00
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
118  โรงเรียนวัดกำแพงแสน 170
3 1.76
1 0.59
3 1.76
0 0.00
0 0.00
163 95.88
7 4.12%
119  โรงเรียนวัดธรรมศาลา 571
1 0.18
1 0.18
6 1.05
1 0.18
6 1.05
556 97.37
15 2.63%
120  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,206 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,937 6.41
เตี้ย  1,303 4.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,971 9.84
ผอมและเตี้ย  1,101 3.64
อ้วนและเตี้ย  756 2.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,138 73.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,068 คน


26.71%


Powered By www.thaieducation.net