ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.92
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 12
2 16.67
0 0.00
5 41.67
0 0.00
0 0.00
5 41.67
7 58.33%
2  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 129
19 14.73
34 26.36
3 2.33
7 5.43
5 3.88
61 47.29
68 52.71%
3  โรงเรียนวัดหุบเมย 29
2 6.90
2 6.90
9 31.03
0 0.00
1 3.45
15 51.72
14 48.28%
4  โรงเรียนสาริกา 146
2 1.37
2 1.37
29 19.86
4 2.74
31 21.23
78 53.42
68 46.58%
5  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 98
8 8.16
7 7.14
23 23.47
5 5.10
0 0.00
55 56.12
43 43.88%
6  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 57
11 19.30
5 8.77
8 14.04
1 1.75
0 0.00
32 56.14
25 43.86%
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 722
81 11.22
72 9.97
160 22.16
0 0.00
0 0.00
409 56.65
313 43.35%
8  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 96
12 12.50
1 1.04
27 28.13
0 0.00
0 0.00
56 58.33
40 41.67%
9  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 102
15 14.71
3 2.94
12 11.76
11 10.78
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
10  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 65
4 6.15
2 3.08
19 29.23
1 1.54
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
11  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 302
23 7.62
17 5.63
17 5.63
31 10.26
30 9.93
184 60.93
118 39.07%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 24
0 0.00
0 0.00
7 29.17
2 8.33
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
13  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 103
13 12.62
6 5.83
14 13.59
5 4.85
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
14  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 109
0 0.00
2 1.83
17 15.60
2 1.83
19 17.43
69 63.30
40 36.70%
15  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 129
0 0.00
4 3.10
17 13.18
4 3.10
21 16.28
83 64.34
46 35.66%
16  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 41
4 9.76
1 2.44
6 14.63
3 7.32
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
17  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 136
15 11.03
4 2.94
18 13.24
5 3.68
4 2.94
90 66.18
46 33.82%
18  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 91
8 8.79
11 12.09
10 10.99
1 1.10
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
19  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 645
29 4.50
28 4.34
115 17.83
15 2.33
21 3.26
437 67.75
208 32.25%
20  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116
10 8.62
7 6.03
9 7.76
6 5.17
5 4.31
79 68.10
37 31.90%
21  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 73
3 4.11
1 1.37
15 20.55
4 5.48
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
22  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 102
8 7.84
8 7.84
11 10.78
5 4.90
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
23  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1570
64 4.08
20 1.27
173 11.02
55 3.50
173 11.02
1085 69.11
485 30.89%
24  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 116
5 4.31
5 4.31
24 20.69
1 0.86
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
25  โรงเรียนวัดหนองรี 207
18 8.70
2 0.97
36 17.39
3 1.45
3 1.45
145 70.05
62 29.95%
26  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 97
21 21.65
1 1.03
6 6.19
1 1.03
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
27  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 75
11 14.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
28  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 48
4 8.33
2 4.17
7 14.58
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
29  โรงเรียนบ้านคลอง 1 35
3 8.57
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 85
4 4.71
8 9.41
9 10.59
3 3.53
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
31  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 66
1 1.52
1 1.52
16 24.24
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
32  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 65
5 7.69
1 1.54
10 15.38
0 0.00
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
33  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177
10 5.65
2 1.13
34 19.21
0 0.00
0 0.00
131 74.01
46 25.99%
34  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 104
2 1.92
2 1.92
16 15.38
1 0.96
6 5.77
77 74.04
27 25.96%
35  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 187
11 5.88
0 0.00
29 15.51
0 0.00
7 3.74
140 74.87
47 25.13%
36  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 80
10 12.50
3 3.75
6 7.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
37  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 230
11 4.78
8 3.48
38 16.52
0 0.00
0 0.00
173 75.22
57 24.78%
38  โรงเรียนบ้านคลอง 30 73
0 0.00
1 1.37
17 23.29
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
39  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79
2 2.53
0 0.00
17 21.52
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
40  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 42
3 7.14
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
41  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 165
2 1.21
3 1.82
33 20.00
1 0.61
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
42  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 78
9 11.54
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
43  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
8 2.88
6 2.16
47 16.91
0 0.00
2 0.72
215 77.34
63 22.66%
44  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 71
3 4.23
0 0.00
13 18.31
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
45  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 54
1 1.85
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
46  โรงเรียนวัดวังตูม 27
2 7.41
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
47  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 228
22 9.65
1 0.44
24 10.53
0 0.00
3 1.32
178 78.07
50 21.93%
48  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
1 1.37
7 9.59
57 78.08
16 21.92%
49  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 23
0 0.00
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
50  โรงเรียนวัดบางหอย 86
1 1.16
0 0.00
15 17.44
1 1.16
1 1.16
68 79.07
18 20.93%
51  โรงเรียนวัดวังไทร 49
3 6.12
1 2.04
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
52  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 278
3 1.08
8 2.88
34 12.23
11 3.96
0 0.00
222 79.86
56 20.14%
53  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70
3 4.29
0 0.00
10 14.29
1 1.43
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
54  โรงเรียนบ้านคลอง 14 174
5 2.87
8 4.60
21 12.07
0 0.00
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
55  โรงเรียนวัดดอนยอ 170
25 14.71
0 0.00
8 4.71
0 0.00
0 0.00
137 80.59
33 19.41%
56  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 129
3 2.33
1 0.78
20 15.50
0 0.00
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
57  โรงเรียนวังดอกไม้ 32
3 9.38
0 0.00
2 6.25
0 0.00
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
58  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 124
4 3.23
6 4.84
12 9.68
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
59  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 40
2 5.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
60  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
61  โรงเรียนวันครู 2504 66
1 1.52
0 0.00
8 12.12
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
62  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 83
0 0.00
0 0.00
13 15.66
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
63  โรงเรียนบ้านคลอง 33 91
4 4.40
0 0.00
7 7.69
0 0.00
3 3.30
77 84.62
14 15.38%
64  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 91
3 3.30
0 0.00
9 9.89
2 2.20
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
65  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
66  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 138
0 0.00
6 4.35
13 9.42
1 0.72
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
67  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 140
6 4.29
2 1.43
8 5.71
3 2.14
1 0.71
120 85.71
20 14.29%
68  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 57
1 1.75
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
69  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 201
8 3.98
1 0.50
19 9.45
0 0.00
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
70  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170
3 1.76
2 1.18
18 10.59
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
71  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 211
8 3.79
4 1.90
14 6.64
2 0.95
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
72  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
73  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 102
3 2.94
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
74  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
75  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 275
9 3.27
3 1.09
17 6.18
2 0.73
0 0.00
244 88.73
31 11.27%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 125
3 2.40
3 2.40
5 4.00
0 0.00
3 2.40
111 88.80
14 11.20%
77  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 90
2 2.22
0 0.00
4 4.44
2 2.22
2 2.22
80 88.89
10 11.11%
78  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 136
4 2.94
3 2.21
4 2.94
0 0.00
4 2.94
121 88.97
15 11.03%
79  โรงเรียนวัดท่าชัย 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
80  โรงเรียนบ้านชวดบัว 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
81  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 79
1 1.27
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
82  โรงเรียนวัดท่าทราย 126
3 2.38
1 0.79
7 5.56
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
83  โรงเรียนบ้านคลอง 31 153
4 2.61
0 0.00
7 4.58
0 0.00
2 1.31
140 91.50
13 8.50%
84  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
3 3.75
74 92.50
6 7.50%
85  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 98
6 6.12
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
86  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133
1 0.75
0 0.00
8 6.02
0 0.00
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
87  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
5 4.10
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
88  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 70
1 1.43
1 1.43
0 0.00
1 1.43
1 1.43
66 94.29
4 5.71%
89  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
90  โรงเรียนวัดนาหินลาด 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
91  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
92  โรงเรียนบ้านดงแขวน 161
0 0.00
0 0.00
7 4.35
0 0.00
0 0.00
154 95.65
7 4.35%
93  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
94  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 196
0 0.00
0 0.00
4 2.04
0 0.00
0 0.00
192 97.96
4 2.04%
96  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 173
0 0.00
0 0.00
2 1.16
0 0.00
0 0.00
171 98.84
2 1.16%
97  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนวัดคีรีวัน 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนวัดบางปรัง 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1314
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1314 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  639 4.22
เตี้ย  344 2.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,528 10.10
ผอมและเตี้ย  219 1.45
อ้วนและเตี้ย  361 2.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,038 79.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,091 คน


20.43%


Powered By www.thaieducation.net