ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 121 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 106
25 23.58
66 62.26
0 0.00
0 0.00
15 14.15
0 0.00
106 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 58
8 13.79
11 18.97
0 0.00
39 67.24
0 0.00
0 0.00
58 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 289
68 23.53
18 6.23
36 12.46
86 29.76
54 18.69
27 9.34
262 90.66%
4  โรงเรียนบ้านแม่จวาง 350
240 68.57
66 18.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 12.57
306 87.43%
5  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 407
131 32.19
122 29.98
1 0.25
97 23.83
0 0.00
56 13.76
351 86.24%
6  โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 140
17 12.14
33 23.57
9 6.43
37 26.43
2 1.43
42 30.00
98 70.00%
7  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 211
43 20.38
54 25.59
12 5.69
26 12.32
0 0.00
76 36.02
135 63.98%
8  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 466
32 6.87
231 49.57
8 1.72
19 4.08
2 0.43
174 37.34
292 62.66%
9  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 216
2 0.93
20 9.26
43 19.91
22 10.19
42 19.44
87 40.28
129 59.72%
10  โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 210
9 4.29
36 17.14
11 5.24
36 17.14
33 15.71
85 40.48
125 59.52%
11  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 582
52 8.93
85 14.60
24 4.12
94 16.15
52 8.93
275 47.25
307 52.75%
12  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 376
25 6.65
136 36.17
9 2.39
13 3.46
2 0.53
191 50.80
185 49.20%
13  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 756
35 4.63
288 38.10
14 1.85
33 4.37
0 0.00
386 51.06
370 48.94%
14  โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 125
22 17.60
14 11.20
6 4.80
11 8.80
5 4.00
67 53.60
58 46.40%
15  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 170
24 14.12
38 22.35
3 1.76
12 7.06
0 0.00
93 54.71
77 45.29%
16  โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 207
22 10.63
39 18.84
17 8.21
9 4.35
6 2.90
114 55.07
93 44.93%
17  โรงเรียนบ้านยะพอ 310
22 7.10
101 32.58
16 5.16
0 0.00
0 0.00
171 55.16
139 44.84%
18  โรงเรียนอรุณเมธา 473
21 4.44
100 21.14
54 11.42
27 5.71
3 0.63
268 56.66
205 43.34%
19  โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 163
27 16.56
20 12.27
9 5.52
13 7.98
1 0.61
93 57.06
70 42.94%
20  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 212
23 10.85
27 12.74
37 17.45
4 1.89
0 0.00
121 57.08
91 42.92%
21  โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 385
18 4.68
58 15.06
13 3.38
76 19.74
0 0.00
220 57.14
165 42.86%
22  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 295
19 6.44
12 4.07
28 9.49
35 11.86
28 9.49
173 58.64
122 41.36%
23  โรงเรียนบ้านจกปก 74
19 25.68
7 9.46
0 0.00
3 4.05
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1083
58 5.36
48 4.43
100 9.23
106 9.79
104 9.60
667 61.59
416 38.41%
25  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 472
55 11.65
70 14.83
8 1.69
23 4.87
23 4.87
293 62.08
179 37.92%
26  โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ 150
25 16.67
23 15.33
7 4.67
1 0.67
0 0.00
94 62.67
56 37.33%
27  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 114
7 6.14
13 11.40
1 0.88
20 17.54
1 0.88
72 63.16
42 36.84%
28  โรงเรียนบ้านแม่สละ 201
32 15.92
11 5.47
26 12.94
5 2.49
0 0.00
127 63.18
74 36.82%
29  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 849
90 10.60
85 10.01
34 4.00
102 12.01
0 0.00
538 63.37
311 36.63%
30  โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 274
17 6.20
57 20.80
14 5.11
6 2.19
3 1.09
177 64.60
97 35.40%
31  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 576
60 10.42
85 14.76
2 0.35
53 9.20
0 0.00
376 65.28
200 34.72%
32  โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 133
24 18.05
8 6.02
13 9.77
1 0.75
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
33  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 433
5 1.15
101 23.33
8 1.85
17 3.93
5 1.15
297 68.59
136 31.41%
34  โรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยา 188
10 5.32
29 15.43
14 7.45
5 2.66
0 0.00
130 69.15
58 30.85%
35  โรงเรียนบ้านสามหมื่น 216
17 7.87
44 20.37
5 2.31
0 0.00
0 0.00
150 69.44
66 30.56%
36  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 118
10 8.47
10 8.47
8 6.78
5 4.24
3 2.54
82 69.49
36 30.51%
37  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 201
5 2.49
16 7.96
11 5.47
18 8.96
11 5.47
140 69.65
61 30.35%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 204
22 10.78
15 7.35
24 11.76
0 0.00
0 0.00
143 70.10
61 29.90%
39  โรงเรียนบ้านแม่ตาว 391
25 6.39
33 8.44
45 11.51
7 1.79
6 1.53
275 70.33
116 29.67%
40  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 318
22 6.92
40 12.58
14 4.40
16 5.03
2 0.63
224 70.44
94 29.56%
41  โรงเรียนบ้านแม่พลู 583
84 14.41
70 12.01
0 0.00
18 3.09
0 0.00
411 70.50
172 29.50%
42  โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 100
8 8.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
3 3.00
71 71.00
29 29.00%
43  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 653
64 9.80
96 14.70
27 4.13
0 0.00
0 0.00
466 71.36
187 28.64%
44  โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 454
32 7.05
19 4.19
47 10.35
31 6.83
0 0.00
325 71.59
129 28.41%
45  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 162
22 13.58
17 10.49
2 1.23
5 3.09
0 0.00
116 71.60
46 28.40%
46  โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 573
47 8.20
35 6.11
21 3.66
52 9.08
0 0.00
418 72.95
155 27.05%
47  โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 418
33 7.89
19 4.55
46 11.00
10 2.39
1 0.24
309 73.92
109 26.08%
48  โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 208
20 9.62
0 0.00
12 5.77
15 7.21
7 3.37
154 74.04
54 25.96%
49  โรงเรียนบ้านมอเกอ 238
23 9.66
30 12.61
3 1.26
5 2.10
0 0.00
177 74.37
61 25.63%
50  โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 531
16 3.01
25 4.71
28 5.27
37 6.97
30 5.65
395 74.39
136 25.61%
51  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 133
18 13.53
9 6.77
5 3.76
2 1.50
0 0.00
99 74.44
34 25.56%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัว 981
37 3.77
160 16.31
45 4.59
6 0.61
2 0.20
731 74.52
250 25.48%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 107
13 12.15
11 10.28
2 1.87
1 0.93
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 828
69 8.33
100 12.08
29 3.50
5 0.60
1 0.12
624 75.36
204 24.64%
55  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 829
9 1.09
132 15.92
60 7.24
2 0.24
1 0.12
625 75.39
204 24.61%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 367
18 4.90
20 5.45
24 6.54
20 5.45
6 1.63
279 76.02
88 23.98%
57  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 169
11 6.51
17 10.06
9 5.33
3 1.78
0 0.00
129 76.33
40 23.67%
58  โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 188
11 5.85
6 3.19
24 12.77
2 1.06
1 0.53
144 76.60
44 23.40%
59  โรงเรียนบ้านท่าอาจ 630
89 14.13
28 4.44
9 1.43
6 0.95
13 2.06
485 76.98
145 23.02%
60  โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 380
24 6.32
32 8.42
14 3.68
16 4.21
0 0.00
294 77.37
86 22.63%
61  โรงเรียนบ้านแม่กาษา 221
15 6.79
7 3.17
27 12.22
0 0.00
0 0.00
172 77.83
49 22.17%
62  โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 463
14 3.02
23 4.97
29 6.26
12 2.59
24 5.18
361 77.97
102 22.03%
63  โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 382
26 6.81
10 2.62
37 9.69
11 2.88
0 0.00
298 78.01
84 21.99%
64  โรงเรียนบ้านวังผา 242
5 2.07
23 9.50
23 9.50
1 0.41
1 0.41
189 78.10
53 21.90%
65  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 321
7 2.18
37 11.53
22 6.85
2 0.62
2 0.62
251 78.19
70 21.81%
66  โรงเรียนบ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 120
3 2.50
7 5.83
0 0.00
16 13.33
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
67  โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 102
4 3.92
11 10.78
3 2.94
4 3.92
0 0.00
80 78.43
22 21.57%
68  โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 143
3 2.10
10 6.99
14 9.79
3 2.10
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
69  โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 174
20 11.49
15 8.62
1 0.57
0 0.00
0 0.00
138 79.31
36 20.69%
70  โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 156
11 7.05
12 7.69
9 5.77
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 524
20 3.82
16 3.05
50 9.54
20 3.82
0 0.00
418 79.77
106 20.23%
72  โรงเรียนบ้านไม้กะพง 235
4 1.70
26 11.06
3 1.28
14 5.96
0 0.00
188 80.00
47 20.00%
73  โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 307
7 2.28
16 5.21
29 9.45
8 2.61
0 0.00
247 80.46
60 19.54%
74  โรงเรียนบ้านแม่โพ 145
9 6.21
2 1.38
2 1.38
11 7.59
4 2.76
117 80.69
28 19.31%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 194
6 3.09
8 4.12
7 3.61
14 7.22
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
76  โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 272
9 3.31
28 10.29
11 4.04
1 0.37
0 0.00
223 81.99
49 18.01%
77  โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 95
8 8.42
6 6.32
3 3.16
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
78  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 108
6 5.56
8 7.41
5 4.63
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
79  โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 132
9 6.82
7 5.30
0 0.00
7 5.30
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
80  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 485
13 2.68
65 13.40
6 1.24
0 0.00
0 0.00
401 82.68
84 17.32%
81  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 133
7 5.26
5 3.76
11 8.27
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 170
14 8.24
7 4.12
5 2.94
3 1.76
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
83  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 266
10 3.76
20 7.52
15 5.64
0 0.00
0 0.00
221 83.08
45 16.92%
84  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 942
19 2.02
28 2.97
60 6.37
27 2.87
25 2.65
783 83.12
159 16.88%
85  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 143
8 5.59
6 4.20
5 3.50
4 2.80
1 0.70
119 83.22
24 16.78%
86  โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 167
3 1.80
11 6.59
14 8.38
0 0.00
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 603
24 3.98
37 6.14
29 4.81
4 0.66
7 1.16
502 83.25
101 16.75%
88  โรงเรียนบ้านปูแป้ 73
3 4.11
1 1.37
5 6.85
3 4.11
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
89  โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 199
6 3.02
17 8.54
9 4.52
0 0.00
0 0.00
167 83.92
32 16.08%
90  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 95
4 4.21
6 6.32
5 5.26
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
91  โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 166
7 4.22
10 6.02
8 4.82
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
92  โรงเรียนบ้านเซอทะ 180
5 2.78
11 6.11
3 1.67
7 3.89
1 0.56
153 85.00
27 15.00%
93  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 128
1 0.78
13 10.16
5 3.91
0 0.00
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
94  โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 182
5 2.75
12 6.59
9 4.95
1 0.55
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
95  โรงเรียนบ้านพะละ 81
9 11.11
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
96  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 106
4 3.77
6 5.66
5 4.72
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
97  โรงเรียนบ้านปูเต้อ 198
7 3.54
13 6.57
6 3.03
2 1.01
0 0.00
170 85.86
28 14.14%
98  โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 908
43 4.74
31 3.41
25 2.75
18 1.98
7 0.77
784 86.34
124 13.66%
99  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 346
15 4.34
23 6.65
8 2.31
1 0.29
0 0.00
299 86.42
47 13.58%
100  โรงเรียนบ้านห้วยบง 142
8 5.63
0 0.00
11 7.75
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
101  โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 120
3 2.50
6 5.00
7 5.83
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
102  โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 602
25 4.15
27 4.49
6 1.00
18 2.99
3 0.50
523 86.88
79 13.12%
103  โรงเรียนบ้านธงชัย 154
8 5.19
2 1.30
5 3.25
5 3.25
0 0.00
134 87.01
20 12.99%
104  โรงเรียนบ้านแม่ปะ 162
3 1.85
5 3.09
13 8.02
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
105  โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 134
4 2.99
7 5.22
4 2.99
2 1.49
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
106  โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 151
2 1.32
7 4.64
9 5.96
1 0.66
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
107  โรงเรียนบ้านกล้อทอ 689
6 0.87
63 9.14
10 1.45
4 0.58
0 0.00
606 87.95
83 12.05%
108  โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1969
52 2.64
119 6.04
46 2.34
4 0.20
1 0.05
1747 88.73
222 11.27%
109  โรงเรียนแม่สอด 724
37 5.11
16 2.21
17 2.35
7 0.97
4 0.55
643 88.81
81 11.19%
110  โรงเรียนบ้านอู่หู่ 261
11 4.21
9 3.45
7 2.68
2 0.77
0 0.00
232 88.89
29 11.11%
111  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 197
5 2.54
5 2.54
8 4.06
1 0.51
0 0.00
178 90.36
19 9.64%
112  โรงเรียนบ้านปางส้าน 204
6 2.94
6 2.94
4 1.96
2 0.98
0 0.00
186 91.18
18 8.82%
113  โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 115
5 4.35
2 1.74
2 1.74
0 0.00
1 0.87
105 91.30
10 8.70%
114  โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 271
6 2.21
9 3.32
8 2.95
0 0.00
0 0.00
248 91.51
23 8.49%
115  โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 466
22 4.72
1 0.21
11 2.36
2 0.43
2 0.43
428 91.85
38 8.15%
116  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 406
22 5.42
0 0.00
7 1.72
2 0.49
0 0.00
375 92.36
31 7.64%
117  โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
2 2.99
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
118  โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 195
5 2.56
3 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
119  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 276
3 1.09
3 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
270 97.83
6 2.17%
120  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 141
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
141 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  38,567 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,662 6.90
เตี้ย  3,998 10.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,779 4.61
ผอมและเตี้ย  1,559 4.04
อ้วนและเตี้ย  551 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,018 72.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,549 คน


27.35%


Powered By www.thaieducation.net