ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตาก เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 459
214 46.62
53 11.55
55 11.98
88 19.17
49 10.68
0 0.00
459 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 25
10 40.00
4 16.00
9 36.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
3  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 35
17 48.57
0 0.00
18 51.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 33
13 39.39
1 3.03
7 21.21
6 18.18
1 3.03
5 15.15
28 84.85%
5  โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 23
7 30.43
5 21.74
2 8.70
4 17.39
1 4.35
4 17.39
19 82.61%
6  โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 19
4 21.05
0 0.00
8 42.11
0 0.00
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
7  โรงเรียนบ้านหนองร่ม 174
27 15.52
24 13.79
13 7.47
18 10.34
21 12.07
71 40.80
103 59.20%
8  โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 127
14 11.02
11 8.66
16 12.60
19 14.96
15 11.81
52 40.94
75 59.06%
9  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 525
116 22.10
28 5.33
165 31.43
0 0.00
0 0.00
216 41.14
309 58.86%
10  โรงเรียนบ้านลานสาง 80
11 13.75
12 15.00
13 16.25
6 7.50
4 5.00
34 42.50
46 57.50%
11  โรงเรียนบ้านอูมวาบ 44
8 18.18
8 18.18
0 0.00
9 20.45
0 0.00
19 43.18
25 56.82%
12  โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 192
3 1.56
34 17.71
15 7.81
52 27.08
0 0.00
88 45.83
104 54.17%
13  โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 72
13 18.06
4 5.56
22 30.56
0 0.00
0 0.00
33 45.83
39 54.17%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านสมอโคน 23
6 26.09
3 13.04
2 8.70
1 4.35
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
15  โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 139
5 3.60
28 20.14
5 3.60
33 23.74
0 0.00
68 48.92
71 51.08%
16  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 132
25 18.94
20 15.15
11 8.33
8 6.06
3 2.27
65 49.24
67 50.76%
17  โรงเรียนบ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์) 33
3 9.09
1 3.03
6 18.18
4 12.12
2 6.06
17 51.52
16 48.48%
18  โรงเรียนบ้านวังตำลึง 51
10 19.61
5 9.80
1 1.96
8 15.69
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
19  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 115
0 0.00
17 14.78
28 24.35
6 5.22
3 2.61
61 53.04
54 46.96%
20  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 61
13 21.31
3 4.92
10 16.39
2 3.28
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
21  โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 11
4 36.36
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
22  โรงเรียนเสริมปัญญา 11
2 18.18
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
23  โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 113
15 13.27
8 7.08
13 11.50
7 6.19
8 7.08
62 54.87
51 45.13%
24  โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 76
7 9.21
4 5.26
18 23.68
4 5.26
0 0.00
43 56.58
33 43.42%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 73
7 9.59
11 15.07
10 13.70
2 2.74
1 1.37
42 57.53
31 42.47%
26  โรงเรียนบ้านใหม่ 73
0 0.00
6 8.22
13 17.81
7 9.59
5 6.85
42 57.53
31 42.47%
27  โรงเรียนบ้านแม่สลิด 108
11 10.19
7 6.48
23 21.30
3 2.78
0 0.00
64 59.26
44 40.74%
28  โรงเรียนบ้านคลองสัก 20
5 25.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
29  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 357
50 14.01
27 7.56
55 15.41
5 1.40
0 0.00
220 61.62
137 38.38%
30  โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 43
5 11.63
1 2.33
7 16.28
2 4.65
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
31  โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 144
10 6.94
15 10.42
5 3.47
18 12.50
4 2.78
92 63.89
52 36.11%
32  โรงเรียนบ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล) 14
2 14.29
2 14.29
0 0.00
1 7.14
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
33  โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 118
10 8.47
9 7.63
21 17.80
2 1.69
0 0.00
76 64.41
42 35.59%
34  โรงเรียนบ้านท่าเล่ 48
14 29.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
35  โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 258
19 7.36
15 5.81
55 21.32
1 0.39
0 0.00
168 65.12
90 34.88%
36  โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 96
13 13.54
0 0.00
20 20.83
0 0.00
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
37  โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 100
14 14.00
10 10.00
4 4.00
6 6.00
0 0.00
66 66.00
34 34.00%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 103
18 17.48
6 5.83
4 3.88
3 2.91
4 3.88
68 66.02
35 33.98%
39  โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 136
9 6.62
5 3.68
27 19.85
3 2.21
2 1.47
90 66.18
46 33.82%
40  โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 59
12 20.34
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
41  โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 145
6 4.14
10 6.90
24 16.55
2 1.38
4 2.76
99 68.28
46 31.72%
42  โรงเรียนบ้านฉลอม 38
4 10.53
1 2.63
5 13.16
0 0.00
2 5.26
26 68.42
12 31.58%
43  โรงเรียนประชาพัฒนา 16
1 6.25
1 6.25
2 12.50
0 0.00
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
44  โรงเรียนวัดสามเงา 49
7 14.29
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
45  โรงเรียนบ้านวังม่วง 23
5 21.74
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
46  โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 227
29 12.78
11 4.85
19 8.37
10 4.41
0 0.00
158 69.60
69 30.40%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 140
11 7.86
1 0.71
24 17.14
5 3.57
1 0.71
98 70.00
42 30.00%
48  โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 126
10 7.94
5 3.97
17 13.49
4 3.17
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
49  โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 179
25 13.97
11 6.15
12 6.70
3 1.68
0 0.00
128 71.51
51 28.49%
50  โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 225
15 6.67
13 5.78
23 10.22
10 4.44
3 1.33
161 71.56
64 28.44%
51  โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 96
10 10.42
0 0.00
15 15.63
2 2.08
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
52  โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 108
3 2.78
6 5.56
21 19.44
0 0.00
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
53  โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 448
32 7.14
31 6.92
29 6.47
22 4.91
9 2.01
325 72.54
123 27.46%
54  โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 60
5 8.33
1 1.67
5 8.33
4 6.67
1 1.67
44 73.33
16 26.67%
55  โรงเรียนอนุบาลตาก 1571
91 5.79
22 1.40
298 18.97
1 0.06
0 0.00
1159 73.77
412 26.23%
56  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 293
19 6.48
7 2.39
49 16.72
1 0.34
0 0.00
217 74.06
76 25.94%
57  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
2 3.45
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
58  โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 152
12 7.89
9 5.92
14 9.21
4 2.63
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
59  โรงเรียนบ้านยางโองนอก 99
12 12.12
2 2.02
9 9.09
2 2.02
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งกง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
61  โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 72
8 11.11
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
62  โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
63  โรงเรียนบ้านลานเต็ง 66
7 10.61
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
64  โรงเรียนบ้านวังประจบ 113
5 4.42
6 5.31
16 14.16
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 136
5 3.68
2 1.47
5 3.68
14 10.29
6 4.41
104 76.47
32 23.53%
66  โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 88
7 7.95
5 5.68
7 7.95
1 1.14
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
67  โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 109
2 1.83
3 2.75
3 2.75
16 14.68
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
68  โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 123
3 2.44
4 3.25
19 15.45
1 0.81
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
69  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 196
17 8.67
7 3.57
16 8.16
3 1.53
0 0.00
153 78.06
43 21.94%
70  โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 37
0 0.00
2 5.41
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
71  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 116
10 8.62
1 0.86
13 11.21
1 0.86
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
72  โรงเรียนบ้านมูเซอ 344
2 0.58
50 14.53
20 5.81
0 0.00
2 0.58
270 78.49
74 21.51%
73  โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
74  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 220
19 8.64
10 4.55
18 8.18
0 0.00
0 0.00
173 78.64
47 21.36%
75  โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 67
4 5.97
2 2.99
8 11.94
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
76  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 177
7 3.95
8 4.52
21 11.86
1 0.56
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
77  โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 139
0 0.00
2 1.44
24 17.27
2 1.44
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
78  โรงเรียนบ้านโสมง 30
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
79  โรงเรียนเด่นวิทยา 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
80  โรงเรียนบ้านห้วยพลู 142
6 4.23
0 0.00
19 13.38
3 2.11
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
81  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 66
3 4.55
4 6.06
3 4.55
2 3.03
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
82  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 82
5 6.10
5 6.10
6 7.32
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
83  โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 80
0 0.00
4 5.00
11 13.75
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
84  โรงเรียนศรีวิทยา 87
5 5.75
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 28
3 10.71
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
86  โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 79
4 5.06
1 1.27
8 10.13
0 0.00
1 1.27
65 82.28
14 17.72%
87  โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 108
6 5.56
1 0.93
10 9.26
1 0.93
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
88  โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 133
5 3.76
7 5.26
9 6.77
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
89  โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 108
3 2.78
11 10.19
3 2.78
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
90  โรงเรียนบ้านดงลาน 76
9 11.84
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
91  โรงเรียนบ้านปากวัง 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
92  โรงเรียนบ้านวังโพ 119
1 0.84
4 3.36
12 10.08
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
93  โรงเรียนบ้านสามเงา 88
4 4.55
5 5.68
3 3.41
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
94  โรงเรียนบ้านนาตาโพ 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
95  โรงเรียนสว่างวิทยา 136
2 1.47
3 2.21
13 9.56
0 0.00
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
96  โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนบ้านดงยาง 70
1 1.43
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
98  โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 94
5 5.32
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
85 90.43
9 9.57%
99  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 233
4 1.72
4 1.72
7 3.00
2 0.86
1 0.43
215 92.27
18 7.73%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
101  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 73
1 1.37
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
103  โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านสันกลาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองแขม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,221 9.71
เตี้ย  677 5.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,634 13.00
ผอมและเตี้ย  458 3.64
อ้วนและเตี้ย  158 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,425 67.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,148 คน


32.99%


Powered By www.thaieducation.net