ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตราด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 108 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.89
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเนินตาแมว 1
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 132
13 9.85
35 26.52
38 28.79
15 11.36
16 12.12
15 11.36
117 88.64%
3  โรงเรียนวัดแหลมหิน 100
15 15.00
10 10.00
21 21.00
8 8.00
8 8.00
38 38.00
62 62.00%
4  โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 90
13 14.44
5 5.56
6 6.67
18 20.00
11 12.22
37 41.11
53 58.89%
5  โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 274
33 12.04
14 5.11
40 14.60
33 12.04
37 13.50
117 42.70
157 57.30%
6  โรงเรียนวัดไทรทอง 212
39 18.40
23 10.85
9 4.25
17 8.02
27 12.74
97 45.75
115 54.25%
7  โรงเรียนบ้านโป่ง 242
27 11.16
41 16.94
10 4.13
29 11.98
8 3.31
127 52.48
115 47.52%
8  โรงเรียนบ้านคลองจาก 242
64 26.45
26 10.74
12 4.96
12 4.96
0 0.00
128 52.89
114 47.11%
9  โรงเรียนวัดคลองขุด 151
23 15.23
13 8.61
19 12.58
7 4.64
2 1.32
87 57.62
64 42.38%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัว 161
18 11.18
15 9.32
12 7.45
15 9.32
7 4.35
94 58.39
67 41.61%
11  โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 241
17 7.05
13 5.39
15 6.22
29 12.03
26 10.79
141 58.51
100 41.49%
12  โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 564
82 14.54
91 16.13
36 6.38
20 3.55
2 0.35
333 59.04
231 40.96%
13  โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) 140
10 7.14
17 12.14
18 12.86
8 5.71
2 1.43
85 60.71
55 39.29%
14  โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 237
13 5.49
6 2.53
24 10.13
18 7.59
32 13.50
144 60.76
93 39.24%
15  โรงเรียนบ้านโขดทราย 67
6 8.96
9 13.43
5 7.46
5 7.46
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
16  โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
3 15.79
12 63.16
7 36.84%
17  โรงเรียนวัดบางปรือ 139
15 10.79
9 6.47
25 17.99
2 1.44
0 0.00
88 63.31
51 36.69%
18  โรงเรียนวัดพนมพริก 101
8 7.92
7 6.93
12 11.88
2 1.98
8 7.92
64 63.37
37 36.63%
19  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) 127
26 20.47
0 0.00
20 15.75
0 0.00
0 0.00
81 63.78
46 36.22%
20  โรงเรียนวัดฆ้อ 136
22 16.18
16 11.76
11 8.09
0 0.00
0 0.00
87 63.97
49 36.03%
21  โรงเรียนอนุบาลตราด 2060
79 3.83
17 0.83
353 17.14
95 4.61
185 8.98
1331 64.61
729 35.39%
22  โรงเรียนบ้านปะเดา 128
22 17.19
8 6.25
12 9.38
2 1.56
1 0.78
83 64.84
45 35.16%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 129
13 10.08
6 4.65
9 6.98
12 9.30
5 3.88
84 65.12
45 34.88%
24  โรงเรียนบ้านปะอา 208
4 1.92
10 4.81
21 10.10
14 6.73
21 10.10
138 66.35
70 33.65%
25  โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
26  โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 162
17 10.49
22 13.58
15 9.26
0 0.00
0 0.00
108 66.67
54 33.33%
27  โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 72
8 11.11
0 0.00
15 20.83
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
28  โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 177
5 2.82
5 2.82
15 8.47
10 5.65
20 11.30
122 68.93
55 31.07%
29  โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 423
34 8.04
16 3.78
45 10.64
16 3.78
13 3.07
299 70.69
124 29.31%
30  โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว 103
4 3.88
5 4.85
5 4.85
6 5.83
10 9.71
73 70.87
30 29.13%
31  โรงเรียนวัดตะกาง 73
9 12.33
0 0.00
9 12.33
3 4.11
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
32  โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 101
8 7.92
7 6.93
6 5.94
7 6.93
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
33  โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 125
9 7.20
0 0.00
11 8.80
14 11.20
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
34  โรงเรียนบ้านบางปรง 70
8 11.43
0 0.00
9 12.86
0 0.00
2 2.86
51 72.86
19 27.14%
35  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) 78
7 8.97
2 2.56
11 14.10
1 1.28
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
36  โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 142
9 6.34
22 15.49
7 4.93
0 0.00
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
37  โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 184
22 11.96
11 5.98
14 7.61
1 0.54
1 0.54
135 73.37
49 26.63%
38  โรงเรียนบ้านดงกลาง 246
30 12.20
0 0.00
33 13.41
0 0.00
0 0.00
183 74.39
63 25.61%
39  โรงเรียนวัดสลัก 63
2 3.17
1 1.59
11 17.46
1 1.59
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
40  โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 115
8 6.96
0 0.00
10 8.70
9 7.83
2 1.74
86 74.78
29 25.22%
41  โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
1 5.88
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
42  โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 149
10 6.71
10 6.71
7 4.70
6 4.03
2 1.34
114 76.51
35 23.49%
43  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 103
8 7.77
8 7.77
7 6.80
1 0.97
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
44  โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 56
4 7.14
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
45  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 138
5 3.62
7 5.07
9 6.52
0 0.00
11 7.97
106 76.81
32 23.19%
46  โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 263
16 6.08
14 5.32
27 10.27
3 1.14
0 0.00
203 77.19
60 22.81%
47  โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 110
3 2.73
3 2.73
5 4.55
6 5.45
8 7.27
85 77.27
25 22.73%
48  โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 81
6 7.41
1 1.23
11 13.58
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
49  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) 172
5 2.91
4 2.33
8 4.65
9 5.23
11 6.40
135 78.49
37 21.51%
50  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 239
18 7.53
7 2.93
25 10.46
0 0.00
0 0.00
189 79.08
50 20.92%
51  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
52  โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 698
55 7.88
23 3.30
64 9.17
3 0.43
0 0.00
553 79.23
145 20.77%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 95
1 1.05
11 11.58
6 6.32
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 80
10 12.50
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
55  โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 105
6 5.71
1 0.95
12 11.43
2 1.90
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
56  โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 81
3 3.70
3 3.70
10 12.35
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
57  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 415
29 6.99
15 3.61
37 8.92
0 0.00
0 0.00
334 80.48
81 19.52%
58  โรงเรียนวัดหนองคันทรง 82
3 3.66
10 12.20
2 2.44
0 0.00
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
59  โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 407
12 2.95
14 3.44
29 7.13
12 2.95
12 2.95
328 80.59
79 19.41%
60  โรงเรียนวัดบางปิดบน 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
61  โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 80
4 5.00
1 1.25
10 12.50
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
62  โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 294
14 4.76
13 4.42
21 7.14
3 1.02
4 1.36
239 81.29
55 18.71%
63  โรงเรียนบ้านตาหนึก 82
8 9.76
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
64  โรงเรียนวัดสลักเพชร 154
12 7.79
2 1.30
13 8.44
1 0.65
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
65  โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 244
14 5.74
5 2.05
25 10.25
0 0.00
0 0.00
200 81.97
44 18.03%
66  โรงเรียนบ้านจัดสรร 95
3 3.16
2 2.11
4 4.21
4 4.21
4 4.21
78 82.11
17 17.89%
67  โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 131
12 9.16
1 0.76
10 7.63
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
68  โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ 114
8 7.02
0 0.00
11 9.65
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
69  โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
70  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 120
8 6.67
2 1.67
9 7.50
2 1.67
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
71  โรงเรียนวัดท่าหาด 75
4 5.33
3 4.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
72  โรงเรียนบ้านคลองประทุน 298
19 6.38
1 0.34
31 10.40
0 0.00
0 0.00
247 82.89
51 17.11%
73  โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 154
2 1.30
6 3.90
18 11.69
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
74  โรงเรียนบ้านมะนาว 60
7 11.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
75  โรงเรียนวัดดินแดง 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
2 3.70
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
76  โรงเรียนคลองขวาง 316
19 6.01
16 5.06
11 3.48
0 0.00
6 1.90
264 83.54
52 16.46%
77  โรงเรียนบ้านเนินตาล 424
21 4.95
2 0.47
43 10.14
1 0.24
2 0.47
355 83.73
69 16.27%
78  โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 31
2 6.45
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
79  โรงเรียนบ้านสวนใน 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 412
20 4.85
15 3.64
25 6.07
0 0.00
0 0.00
352 85.44
60 14.56%
81  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 164
3 1.83
0 0.00
12 7.32
8 4.88
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
82  โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 678
28 4.13
0 0.00
67 9.88
0 0.00
0 0.00
583 85.99
95 14.01%
83  โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 124
7 5.65
0 0.00
6 4.84
2 1.61
2 1.61
107 86.29
17 13.71%
84  โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ 87
2 2.30
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
85  โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 104
3 2.88
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
86  โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 128
4 3.13
1 0.78
9 7.03
2 1.56
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
87  โรงเรียนบ้านหนองบอน 346
14 4.05
10 2.89
8 2.31
6 1.73
3 0.87
305 88.15
41 11.85%
88  โรงเรียนวัดช้างทูน 203
6 2.96
4 1.97
14 6.90
0 0.00
0 0.00
179 88.18
24 11.82%
89  โรงเรียนบ้านดอนสูง 289
6 2.08
0 0.00
17 5.88
6 2.08
5 1.73
255 88.24
34 11.76%
90  โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 157
4 2.55
3 1.91
8 5.10
1 0.64
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
91  โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 158
8 5.06
2 1.27
5 3.16
0 0.00
0 0.00
143 90.51
15 9.49%
92  โรงเรียนบ้านเนินตะบก 234
18 7.69
0 0.00
4 1.71
0 0.00
0 0.00
212 90.60
22 9.40%
93  โรงเรียนบ้านบางเบ้า 128
3 2.34
4 3.13
4 3.13
1 0.78
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
94  โรงเรียนวัดห้วงโสม 65
1 1.54
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
95  โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 112
4 3.57
0 0.00
3 2.68
0 0.00
3 2.68
102 91.07
10 8.93%
96  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา 299
6 2.01
13 4.35
0 0.00
7 2.34
0 0.00
273 91.30
26 8.70%
97  โรงเรียนวัดประณีต 123
7 5.69
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
113 91.87
10 8.13%
98  โรงเรียนบ้านมณฑล 102
1 0.98
3 2.94
3 2.94
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
99  โรงเรียนวัดสะพานหิน 135
2 1.48
3 2.22
1 0.74
1 0.74
0 0.00
128 94.81
7 5.19%
100  โรงเรียนวัดแหลมกลัด 116
2 1.72
0 0.00
4 3.45
0 0.00
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
101  โรงเรียนบ้านไร่ป่า 131
0 0.00
0 0.00
5 3.82
1 0.76
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
102  โรงเรียนวัดตาพลาย 153
0 0.00
0 0.00
7 4.58
0 0.00
0 0.00
146 95.42
7 4.58%
103  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 233
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
233 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 159
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
159 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,213 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,253 6.52
เตี้ย  740 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,675 8.72
ผอมและเตี้ย  530 2.76
อ้วนและเตี้ย  525 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,490 75.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,723 คน


24.58%


Powered By www.thaieducation.net