ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 17
2 11.76
2 11.76
6 35.29
2 11.76
5 29.41
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 76
37 48.68
9 11.84
8 10.53
14 18.42
8 10.53
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 40
3 7.50
5 12.50
8 20.00
8 20.00
1 2.50
15 37.50
25 62.50%
4  โรงเรียนบ้านบางสัก 371
77 20.75
67 18.06
34 9.16
45 12.13
5 1.35
143 38.54
228 61.46%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 59
7 11.86
11 18.64
8 13.56
4 6.78
1 1.69
28 47.46
31 52.54%
6  โรงเรียนบ้านในปง 187
10 5.35
13 6.95
24 12.83
23 12.30
27 14.44
90 48.13
97 51.87%
7  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 295
31 10.51
42 14.24
25 8.47
26 8.81
18 6.10
153 51.86
142 48.14%
8  โรงเรียนบ้านไชยภักดี 361
22 6.09
23 6.37
40 11.08
36 9.97
44 12.19
196 54.29
165 45.71%
9  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 48
13 27.08
0 0.00
6 12.50
2 4.17
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
10  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 673
66 9.81
41 6.09
136 20.21
34 5.05
1 0.15
395 58.69
278 41.31%
11  โรงเรียนบ้านโคกยาง 222
35 15.77
9 4.05
37 16.67
7 3.15
1 0.45
133 59.91
89 40.09%
12  โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 446
27 6.05
17 3.81
53 11.88
40 8.97
41 9.19
268 60.09
178 39.91%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 151
9 5.96
19 12.58
26 17.22
1 0.66
5 3.31
91 60.26
60 39.74%
14  โรงเรียนบ้านแหลม 78
9 11.54
5 6.41
7 8.97
3 3.85
7 8.97
47 60.26
31 39.74%
15  โรงเรียนบ้านบางเป้า 81
14 17.28
6 7.41
6 7.41
5 6.17
0 0.00
50 61.73
31 38.27%
16  โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 260
22 8.46
25 9.62
21 8.08
15 5.77
15 5.77
162 62.31
98 37.69%
17  โรงเรียนวัดนาวง 150
12 8.00
5 3.33
11 7.33
17 11.33
11 7.33
94 62.67
56 37.33%
18  โรงเรียนบ้านบางพระ 154
16 10.39
14 9.09
18 11.69
9 5.84
0 0.00
97 62.99
57 37.01%
19  โรงเรียนวัดน้ำฉ่า 85
4 4.71
9 10.59
15 17.65
3 3.53
0 0.00
54 63.53
31 36.47%
20  โรงเรียนบ้านเขาโอน 78
9 11.54
3 3.85
13 16.67
0 0.00
3 3.85
50 64.10
28 35.90%
21  โรงเรียนวัดวารีวง 112
10 8.93
8 7.14
11 9.82
5 4.46
6 5.36
72 64.29
40 35.71%
22  โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 54
9 16.67
2 3.70
6 11.11
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
23  โรงเรียนวัดเขา 199
5 2.51
0 0.00
38 19.10
5 2.51
22 11.06
129 64.82
70 35.18%
24  โรงเรียนวัดปากแจ่ม 49
6 12.24
0 0.00
10 20.41
0 0.00
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
25  โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 85
0 0.00
14 16.47
12 14.12
1 1.18
2 2.35
56 65.88
29 34.12%
26  โรงเรียนบ้านบางหมาก 65
7 10.77
5 7.69
6 9.23
4 6.15
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
27  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 193
26 13.47
13 6.74
6 3.11
10 5.18
10 5.18
128 66.32
65 33.68%
28  โรงเรียนบ้านวังหลาม 219
16 7.31
15 6.85
41 18.72
0 0.00
0 0.00
147 67.12
72 32.88%
29  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 55
8 14.55
1 1.82
6 10.91
2 3.64
1 1.82
37 67.27
18 32.73%
30  โรงเรียนบ้านซา 141
4 2.84
11 7.80
16 11.35
15 10.64
0 0.00
95 67.38
46 32.62%
31  โรงเรียนบ้านคลองลุ 146
20 13.70
11 7.53
13 8.90
3 2.05
0 0.00
99 67.81
47 32.19%
32  โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 206
42 20.39
0 0.00
9 4.37
13 6.31
0 0.00
142 68.93
64 31.07%
33  โรงเรียนบ้านควนหนองกก 80
6 7.50
0 0.00
15 18.75
2 2.50
1 1.25
56 70.00
24 30.00%
34  โรงเรียนบ้านปาเต 30
3 10.00
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
35  โรงเรียนบ้านไร่ออก 151
18 11.92
15 9.93
6 3.97
5 3.31
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
36  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 59
7 11.86
3 5.08
5 8.47
2 3.39
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
37  โรงเรียนบ้านต้นปรง 1040
94 9.04
47 4.52
124 11.92
26 2.50
6 0.58
743 71.44
297 28.56%
38  โรงเรียนบ้านหาดยาว 60
6 10.00
5 8.33
3 5.00
3 5.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
39  โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 124
18 14.52
6 4.84
7 5.65
4 3.23
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
40  โรงเรียนบ้านควนอารี 111
8 7.21
3 2.70
20 18.02
0 0.00
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 54
5 9.26
1 1.85
8 14.81
1 1.85
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
42  โรงเรียนบ้านเขากอบ 277
13 4.69
13 4.69
35 12.64
14 5.05
1 0.36
201 72.56
76 27.44%
43  โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 250
26 10.40
14 5.60
28 11.20
0 0.00
0 0.00
182 72.80
68 27.20%
44  โรงเรียนบ้านหนองมวง 86
5 5.81
2 2.33
14 16.28
1 1.16
1 1.16
63 73.26
23 26.74%
45  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 117
4 3.42
6 5.13
17 14.53
4 3.42
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
46  โรงเรียนบ้านบางเตา 69
10 14.49
0 0.00
5 7.25
0 0.00
3 4.35
51 73.91
18 26.09%
47  โรงเรียนบ้านลำแพะ 109
6 5.50
5 4.59
17 15.60
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
48  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 96
3 3.13
5 5.21
5 5.21
6 6.25
5 5.21
72 75.00
24 25.00%
49  โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501) 288
23 7.99
19 6.60
25 8.68
4 1.39
0 0.00
217 75.35
71 24.65%
50  โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
51  โรงเรียนบ้านจิจิก 66
0 0.00
0 0.00
16 24.24
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
52  โรงเรียนบ้านควนเลียบ 153
13 8.50
7 4.58
16 10.46
1 0.65
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
53  โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 179
35 19.55
4 2.23
2 1.12
2 1.12
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
9 12.68
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
55  โรงเรียนบ้านพรุจูด 84
5 5.95
0 0.00
15 17.86
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 199
16 8.04
1 0.50
26 13.07
1 0.50
3 1.51
152 76.38
47 23.62%
57  โรงเรียนบ้านนาเกลือ 141
6 4.26
5 3.55
7 4.96
11 7.80
4 2.84
108 76.60
33 23.40%
58  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 125
7 5.60
10 8.00
10 8.00
0 0.00
1 0.80
97 77.60
28 22.40%
59  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 228
6 2.63
23 10.09
20 8.77
0 0.00
1 0.44
178 78.07
50 21.93%
60  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 576
15 2.60
31 5.38
76 13.19
3 0.52
0 0.00
451 78.30
125 21.70%
61  โรงเรียนบ้านไสบ่อ 86
7 8.14
2 2.33
9 10.47
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
62  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 97
1 1.03
0 0.00
18 18.56
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
63  โรงเรียนบ้านพรุเตย 114
2 1.75
10 8.77
11 9.65
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 120
8 6.67
6 5.00
5 4.17
5 4.17
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
65  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 80
5 6.25
4 5.00
3 3.75
3 3.75
1 1.25
64 80.00
16 20.00%
66  โรงเรียนวัดโคกเลียบ 215
6 2.79
9 4.19
26 12.09
2 0.93
0 0.00
172 80.00
43 20.00%
67  โรงเรียนกมลศรี 111
5 4.50
4 3.60
8 7.21
5 4.50
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
68  โรงเรียนบ้านคลองโตน 194
14 7.22
0 0.00
24 12.37
0 0.00
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
69  โรงเรียนบ้านช่องลม 128
4 3.13
6 4.69
10 7.81
3 2.34
2 1.56
103 80.47
25 19.53%
70  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 83
2 2.41
2 2.41
12 14.46
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
71  โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 141
2 1.42
6 4.26
18 12.77
1 0.71
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
72  โรงเรียนบ้านโตน 115
2 1.74
7 6.09
13 11.30
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
73  โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 126
5 3.97
4 3.17
14 11.11
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
74  โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 142
4 2.82
2 1.41
20 14.08
1 0.70
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
75  โรงเรียนวัดไม้ฝาด 127
6 4.72
7 5.51
7 5.51
4 3.15
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 202
15 7.43
2 0.99
21 10.40
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
77  โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 133
1 0.75
4 3.01
9 6.77
6 4.51
5 3.76
108 81.20
25 18.80%
78  โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 220
8 3.64
12 5.45
16 7.27
5 2.27
0 0.00
179 81.36
41 18.64%
79  โรงเรียนวัดควนธานี 38
1 2.63
2 5.26
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
80  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 56
6 10.71
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
81  โรงเรียนบ้านไสต้นวา 130
11 8.46
3 2.31
9 6.92
0 0.00
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
82  โรงเรียนบ้านป่ากอ 101
7 6.93
7 6.93
3 2.97
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
83  โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 131
1 0.76
4 3.05
17 12.98
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
84  โรงเรียนบ้านคลองมวน 516
27 5.23
6 1.16
32 6.20
14 2.71
7 1.36
430 83.33
86 16.67%
85  โรงเรียนวัดควนเมา 315
0 0.00
0 0.00
26 8.25
0 0.00
26 8.25
263 83.49
52 16.51%
86  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 167
6 3.59
5 2.99
13 7.78
3 1.80
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
87  โรงเรียนบ้านบางคราม 174
9 5.17
7 4.02
8 4.60
4 2.30
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
88  โรงเรียนหาดปากเมง 286
15 5.24
8 2.80
21 7.34
2 0.70
0 0.00
240 83.92
46 16.08%
89  โรงเรียนวัดเขาพระ 108
7 6.48
4 3.70
4 3.70
2 1.85
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
90  โรงเรียนบ้านท่าปาบ 102
5 4.90
6 5.88
0 0.00
5 4.90
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
91  โรงเรียนบ้านวังลำ 274
12 4.38
12 4.38
19 6.93
0 0.00
0 0.00
231 84.31
43 15.69%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 122
4 3.28
3 2.46
4 3.28
3 2.46
5 4.10
103 84.43
19 15.57%
93  โรงเรียนบ้านลำช้าง 135
4 2.96
4 2.96
13 9.63
0 0.00
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
94  โรงเรียนบ้านผมเด็น 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
95  โรงเรียนบ้านหนองราโพ 95
6 6.32
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
96  โรงเรียนบ้านควนตัง 112
5 4.46
2 1.79
9 8.04
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
97  โรงเรียนบ้านสายควน 172
5 2.91
3 1.74
16 9.30
0 0.00
0 0.00
148 86.05
24 13.95%
98  โรงเรียนบ้านหัวหิน 130
7 5.38
2 1.54
8 6.15
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
99  โรงเรียนบ้านน้ำพราย 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
1 1.45
3 4.35
60 86.96
9 13.04%
100  โรงเรียนบ้านต้นไทร 152
1 0.66
6 3.95
12 7.89
0 0.00
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
101  โรงเรียนบ้านหนองหมอ 88
2 2.27
3 3.41
4 4.55
2 2.27
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
102  โรงเรียนบ้านหลังเขา 496
22 4.44
12 2.42
28 5.65
0 0.00
0 0.00
434 87.50
62 12.50%
103  โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 99
6 6.06
1 1.01
5 5.05
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
104  โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 91
1 1.10
0 0.00
7 7.69
0 0.00
3 3.30
80 87.91
11 12.09%
105  โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
106  โรงเรียนบ้านดุหุน 177
9 5.08
3 1.69
6 3.39
1 0.56
2 1.13
156 88.14
21 11.86%
107  โรงเรียนบ้านช่องหาร 102
2 1.96
1 0.98
8 7.84
1 0.98
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
108  โรงเรียนบ้านพระม่วง 121
4 3.31
2 1.65
8 6.61
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
109  โรงเรียนบ้านป่าเตียว 52
1 1.92
1 1.92
3 5.77
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
110  โรงเรียนวัดบางดี 278
22 7.91
6 2.16
4 1.44
0 0.00
0 0.00
246 88.49
32 11.51%
111  โรงเรียนวัดสิทธิโชค 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
112  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
113  โรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ 119
4 3.36
3 2.52
2 1.68
1 0.84
3 2.52
106 89.08
13 10.92%
114  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 171
1 0.58
5 2.92
5 2.92
7 4.09
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
115  โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 283
3 1.06
3 1.06
23 8.13
0 0.00
0 0.00
254 89.75
29 10.25%
116  โรงเรียนบ้านฉางหลาง 157
2 1.27
0 0.00
12 7.64
2 1.27
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
117  โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 141
5 3.55
3 2.13
3 2.13
2 1.42
1 0.71
127 90.07
14 9.93%
118  โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 112
2 1.79
2 1.79
4 3.57
3 2.68
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
119  โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 83
1 1.20
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
120  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 275
5 1.82
4 1.45
10 3.64
3 1.09
2 0.73
251 91.27
24 8.73%
121  โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 128
0 0.00
0 0.00
3 2.34
3 2.34
5 3.91
117 91.41
11 8.59%
122  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 249
0 0.00
2 0.80
5 2.01
3 1.20
11 4.42
228 91.57
21 8.43%
123  โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 98
2 2.04
2 2.04
4 4.08
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
124  โรงเรียนวัดควนไทร 80
1 1.25
0 0.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
125  โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
126  โรงเรียนบ้านควนพญา 182
0 0.00
0 0.00
10 5.49
3 1.65
0 0.00
169 92.86
13 7.14%
127  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 499
5 1.00
8 1.60
7 1.40
4 0.80
7 1.40
468 93.79
31 6.21%
128  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
129  โรงเรียนบ้านมดตะนอย 117
3 2.56
1 0.85
1 0.85
0 0.00
2 1.71
110 94.02
7 5.98%
130  โรงเรียนบ้านน้ำราบ 136
6 4.41
2 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 94.12
8 5.88%
131  โรงเรียนบ้านท่าส้ม 290
0 0.00
3 1.03
8 2.76
4 1.38
2 0.69
273 94.14
17 5.86%
132  โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
133  โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 122
0 0.00
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
118 96.72
4 3.28%
134  โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 62
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
135  โรงเรียนบ้านลำภูรา 423
2 0.47
3 0.71
7 1.65
0 0.00
1 0.24
410 96.93
13 3.07%

 

จำนวนนักเรียน  21,697 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,302 6.00
เตี้ย  874 4.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,916 8.83
ผอมและเตี้ย  560 2.58
อ้วนและเตี้ย  351 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,694 76.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,003 คน


23.06%


Powered By www.thaieducation.net