ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 43
35 81.40
3 6.98
1 2.33
0 0.00
2 4.65
2 4.65
41 95.35%
2  โรงเรียนบ้านใหม่สารภี 65
22 33.85
0 0.00
12 18.46
6 9.23
4 6.15
21 32.31
44 67.69%
3  โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 137
27 19.71
29 21.17
4 2.92
15 10.95
0 0.00
62 45.26
75 54.74%
4  โรงเรียนบ้านนาฮ่อง 195
19 9.74
18 9.23
4 2.05
39 20.00
26 13.33
89 45.64
106 54.36%
5  โรงเรียนวัดพระบาท 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
13 37.14
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
6  โรงเรียนออป.13 230
29 12.61
40 17.39
30 13.04
20 8.70
0 0.00
111 48.26
119 51.74%
7  โรงเรียนบ้านพุย 169
6 3.55
43 25.44
26 15.38
4 2.37
4 2.37
86 50.89
83 49.11%
8  โรงเรียนศรีจอมทอง 1665
166 9.97
148 8.89
305 18.32
74 4.44
115 6.91
857 51.47
808 48.53%
9  โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด 92
18 19.57
19 20.65
7 7.61
0 0.00
0 0.00
48 52.17
44 47.83%
10  โรงเรียนบ้านขุนยะ 71
14 19.72
11 15.49
0 0.00
8 11.27
0 0.00
38 53.52
33 46.48%
11  โรงเรียนบ้านขุนกลาง 454
70 15.42
135 29.74
5 1.10
0 0.00
0 0.00
244 53.74
210 46.26%
12  โรงเรียนบ้านห้วยยา 71
10 14.08
8 11.27
12 16.90
0 0.00
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
13  โรงเรียนบ้านขุนแปะ 201
34 16.92
20 9.95
11 5.47
10 4.98
1 0.50
125 62.19
76 37.81%
14  โรงเรียนบ้านแม่สอย 84
7 8.33
9 10.71
13 15.48
1 1.19
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
15  โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย 110
5 4.55
5 4.55
6 5.45
10 9.09
11 10.00
73 66.36
37 33.64%
16  โรงเรียนบ้านหาดนาค 33
3 9.09
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
17  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 108
3 2.78
17 15.74
6 5.56
8 7.41
1 0.93
73 67.59
35 32.41%
18  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 59
3 5.08
4 6.78
11 18.64
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
19  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 72
11 15.28
6 8.33
6 8.33
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
20  โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา 151
14 9.27
13 8.61
12 7.95
6 3.97
2 1.32
104 68.87
47 31.13%
21  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 132
6 4.55
9 6.82
26 19.70
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
22  โรงเรียนบ้านนากลาง 75
6 8.00
8 10.67
3 4.00
5 6.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
23  โรงเรียนบ้านขุนแตะ 99
18 18.18
11 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
24  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 178
16 8.99
13 7.30
17 9.55
0 0.00
5 2.81
127 71.35
51 28.65%
25  โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 122
6 4.92
16 13.11
12 9.84
0 0.00
0 0.00
88 72.13
34 27.87%
26  โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 72
8 11.11
6 8.33
3 4.17
3 4.17
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
27  โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 65
1 1.54
6 9.23
6 9.23
3 4.62
2 3.08
47 72.31
18 27.69%
28  โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 203
21 10.34
16 7.88
6 2.96
7 3.45
5 2.46
148 72.91
55 27.09%
29  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา 118
4 3.39
3 2.54
8 6.78
7 5.93
9 7.63
87 73.73
31 26.27%
30  โรงเรียนบ้านหนองคัน 42
6 14.29
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
31  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 184
20 10.87
5 2.72
23 12.50
0 0.00
0 0.00
136 73.91
48 26.09%
32  โรงเรียนบ้านสบวาก 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
33  โรงเรียนบ้านจันทร์ 91
3 3.30
2 2.20
18 19.78
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
34  โรงเรียนบ้านผาละปิ 84
4 4.76
9 10.71
0 0.00
7 8.33
1 1.19
63 75.00
21 25.00%
35  โรงเรียนบ้านท่าหลุก 53
4 7.55
3 5.66
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
36  โรงเรียนบ้านกองแขก 140
5 3.57
8 5.71
21 15.00
0 0.00
0 0.00
106 75.71
34 24.29%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 189
6 3.17
8 4.23
30 15.87
1 0.53
0 0.00
144 76.19
45 23.81%
38  โรงเรียนบ้านสบแปะ 73
1 1.37
2 2.74
13 17.81
1 1.37
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
39  โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด 82
11 13.41
5 6.10
3 3.66
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
40  โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ 61
2 3.28
5 8.20
7 11.48
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
41  โรงเรียนบ้านแปะ 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
42  โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
43  โรงเรียนบ้านแม่หอย 56
4 7.14
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
44  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 53
2 3.77
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
45  โรงเรียนวัดพุทธนิมิตร 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
2 5.88
1 2.94
27 79.41
7 20.59%
46  โรงเรียนบ้านทัพ 84
2 2.38
2 2.38
11 13.10
2 2.38
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
47  โรงเรียนบ้านแม่ซา 111
2 1.80
7 6.31
13 11.71
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
48  โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 142
8 5.63
8 5.63
11 7.75
0 0.00
1 0.70
114 80.28
28 19.72%
49  โรงเรียนบ้านพุย สาขาพุยใต้ 26
0 0.00
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 224
9 4.02
5 2.23
29 12.95
0 0.00
0 0.00
181 80.80
43 19.20%
51  โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา 63
5 7.94
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
52  โรงเรียนบ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 69
4 5.80
9 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
53  โรงเรียนบ้านเมืองอาง 59
4 6.78
0 0.00
3 5.08
3 5.08
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
54  โรงเรียนบ้านแม่นาจร 108
6 5.56
0 0.00
2 1.85
10 9.26
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
55  โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 340
15 4.41
25 7.35
16 4.71
0 0.00
0 0.00
284 83.53
56 16.47%
56  โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 98
10 10.20
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 132
6 4.55
11 8.33
1 0.76
1 0.76
0 0.00
113 85.61
19 14.39%
58  โรงเรียนบ้านแม่ศึก 65
5 7.69
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
59  โรงเรียนป่ากล้วยพัฒนา 133
15 11.28
0 0.00
3 2.26
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
60  โรงเรียนบ้านห้วยปู 75
3 4.00
2 2.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
61  โรงเรียนบ้านเมืองกลาง 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
62  โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง 118
4 3.39
8 6.78
3 2.54
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
63  โรงเรียนบ้านห้วยผา 49
2 4.08
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
64  โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ 296
0 0.00
19 6.42
5 1.69
11 3.72
0 0.00
261 88.18
35 11.82%
65  โรงเรียนบ้านสองธาร 103
8 7.77
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
66  โรงเรียนบ้านแม่วาก 44
0 0.00
1 2.27
1 2.27
2 4.55
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
67  โรงเรียนบ้านแม่ตูม 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
68  โรงเรียนบ้านผานัง 102
3 2.94
1 0.98
5 4.90
0 0.00
2 1.96
91 89.22
11 10.78%
69  โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
70  โรงเรียนบ้านข่วงเปาใต้ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
71  โรงเรียนบ้านโรงวัว 106
2 1.89
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
72  โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ 119
10 8.40
0 0.00
2 1.68
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
73  โรงเรียนบ้านอมขูด 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
74  โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี 61
3 4.92
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
75  โรงเรียนบ้านสามสบ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
76  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง 116
7 6.03
0 0.00
3 2.59
0 0.00
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
77  โรงเรียนบ้านอมเม็ง 95
2 2.11
2 2.11
2 2.11
2 2.11
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
78  โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 174
4 2.30
2 1.15
6 3.45
4 2.30
0 0.00
158 90.80
16 9.20%
79  โรงเรียนบ้านบนนา 133
8 6.02
0 0.00
4 3.01
0 0.00
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 100
2 2.00
5 5.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
81  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 181
6 3.31
6 3.31
3 1.66
1 0.55
0 0.00
165 91.16
16 8.84%
82  โรงเรียนบ้านสบแม่รวม 59
0 0.00
2 3.39
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
83  โรงเรียนบ้านแม่มุ 75
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
84  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 77
1 1.30
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
85  โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 168
5 2.98
2 1.19
6 3.57
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
86  โรงเรียนบ้านต่อเรือ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
87  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 485
2 0.41
0 0.00
30 6.19
0 0.00
0 0.00
453 93.40
32 6.60%
88  โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
89  โรงเรียนบ้านแม่มะลอ 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
90  โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 66
1 1.52
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
91  โรงเรียนบ้านแม่ปอน 134
0 0.00
0 0.00
4 2.99
0 0.00
2 1.49
128 95.52
6 4.48%
92  โรงเรียนบ้านปางหินฝน 68
2 2.94
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
93  โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
94  โรงเรียนบ้านเนินวิทยา 160
5 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 96.88
5 3.13%
95  โรงเรียนบ้านแม่ปาน 132
1 0.76
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
129 97.73
3 2.27%
96  โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแม่เอาะ 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,076 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  845 7.00
เตี้ย  809 6.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  946 7.83
ผอมและเตี้ย  300 2.48
อ้วนและเตี้ย  197 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,979 74.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,097 คน


25.65%


Powered By www.thaieducation.net