ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 88 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.33
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 222
26 11.71
24 10.81
21 9.46
50 22.52
43 19.37
58 26.13
164 73.87%
2  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 156
24 15.38
43 27.56
11 7.05
33 21.15
0 0.00
45 28.85
111 71.15%
3  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 144
28 19.44
16 11.11
9 6.25
19 13.19
2 1.39
70 48.61
74 51.39%
4  โรงเรียนวัดสันดอนมูล 61
17 27.87
2 3.28
7 11.48
3 4.92
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
5  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 580
52 8.97
53 9.14
100 17.24
23 3.97
42 7.24
310 53.45
270 46.55%
6  โรงเรียนบ้านสันทราย(สารภี) 131
3 2.29
11 8.40
11 8.40
14 10.69
20 15.27
72 54.96
59 45.04%
7  โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย 103
23 22.33
11 10.68
11 10.68
0 0.00
0 0.00
58 56.31
45 43.69%
8  โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 98
6 6.12
13 13.27
7 7.14
9 9.18
7 7.14
56 57.14
42 42.86%
9  โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง 112
8 7.14
11 9.82
9 8.04
8 7.14
9 8.04
67 59.82
45 40.18%
10  โรงเรียนวัดดอนชื่น 53
5 9.43
3 5.66
2 3.77
7 13.21
4 7.55
32 60.38
21 39.62%
11  โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ 156
20 12.82
39 25.00
1 0.64
0 0.00
0 0.00
96 61.54
60 38.46%
12  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) 69
10 14.49
0 0.00
12 17.39
2 2.90
1 1.45
44 63.77
25 36.23%
13  โรงเรียนวัดกองทราย 245
23 9.39
18 7.35
13 5.31
24 9.80
10 4.08
157 64.08
88 35.92%
14  โรงเรียนบ้านสามหลัง 129
16 12.40
12 9.30
18 13.95
0 0.00
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
15  โรงเรียนบ้านตองกาย 171
8 4.68
26 15.20
18 10.53
3 1.75
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
16  โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง 82
2 2.44
11 13.41
5 6.10
4 4.88
2 2.44
58 70.73
24 29.27%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 162
13 8.02
11 6.79
11 6.79
8 4.94
4 2.47
115 70.99
47 29.01%
18  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 176
12 6.82
12 6.82
23 13.07
2 1.14
2 1.14
125 71.02
51 28.98%
19  โรงเรียนวัดศรีสว่าง 97
4 4.12
9 9.28
15 15.46
0 0.00
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
20  โรงเรียนวัดศรีโพธาราม 140
5 3.57
10 7.14
20 14.29
5 3.57
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
21  โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง 47
3 6.38
0 0.00
9 19.15
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
22  โรงเรียนบ้านแม่ขาน 47
4 8.51
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
23  โรงเรียนบ้านปง 140
5 3.57
5 3.57
28 20.00
0 0.00
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
24  โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง 52
1 1.92
2 3.85
7 13.46
2 3.85
2 3.85
38 73.08
14 26.92%
25  โรงเรียนแม่วินสามัคคี 214
4 1.87
15 7.01
33 15.42
4 1.87
1 0.47
157 73.36
57 26.64%
26  โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู 198
5 2.53
7 3.54
33 16.67
3 1.52
2 1.01
148 74.75
50 25.25%
27  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1199
52 4.34
17 1.42
212 17.68
7 0.58
11 0.92
900 75.06
299 24.94%
28  โรงเรียนวัดอุเม็ง 57
0 0.00
2 3.51
12 21.05
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
29  โรงเรียนวัดช่างคำ 127
8 6.30
4 3.15
19 14.96
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
30  โรงเรียนวัดนันทาราม 242
14 5.79
15 6.20
7 2.89
18 7.44
5 2.07
183 75.62
59 24.38%
31  โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 118
7 5.93
4 3.39
16 13.56
1 0.85
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
32  โรงเรียนบ้านดง 140
2 1.43
1 0.71
30 21.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
33  โรงเรียนวัดศรีล้อม 156
10 6.41
2 1.28
24 15.38
0 0.00
0 0.00
120 76.92
36 23.08%
34  โรงเรียนวัดท่ากาน 71
0 0.00
0 0.00
14 19.72
1 1.41
1 1.41
55 77.46
16 22.54%
35  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง 274
6 2.19
23 8.39
7 2.55
10 3.65
12 4.38
216 78.83
58 21.17%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 76
3 3.95
3 3.95
7 9.21
3 3.95
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
37  โรงเรียนวัดกู่คำ 195
11 5.64
4 2.05
11 5.64
13 6.67
2 1.03
154 78.97
41 21.03%
38  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง 72
4 5.56
5 6.94
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
39  โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง 139
12 8.63
8 5.76
7 5.04
1 0.72
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
40  โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 61
4 6.56
2 3.28
5 8.20
0 0.00
1 1.64
49 80.33
12 19.67%
41  โรงเรียนวัดแม่สะลาบ 140
3 2.14
4 2.86
18 12.86
1 0.71
1 0.71
113 80.71
27 19.29%
42  โรงเรียนวัดเทพาราม 122
1 0.82
7 5.74
15 12.30
0 0.00
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
43  โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์ 112
3 2.68
4 3.57
13 11.61
1 0.89
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
44  โรงเรียนบ้านพันตน 92
1 1.09
0 0.00
7 7.61
8 8.70
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
45  โรงเรียนวัดพญาชมภู 110
3 2.73
2 1.82
14 12.73
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
46  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1353
65 4.80
48 3.55
115 8.50
0 0.00
0 0.00
1125 83.15
228 16.85%
47  โรงเรียนวัดประชาเกษม 125
5 4.00
5 4.00
4 3.20
3 2.40
4 3.20
104 83.20
21 16.80%
48  โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 152
11 7.24
9 5.92
4 2.63
0 0.00
1 0.66
127 83.55
25 16.45%
49  โรงเรียนวัดจอมทอง 122
6 4.92
2 1.64
12 9.84
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
50  โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง 283
17 6.01
8 2.83
16 5.65
3 1.06
2 0.71
237 83.75
46 16.25%
51  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 105
3 2.86
3 2.86
5 4.76
3 2.86
3 2.86
88 83.81
17 16.19%
52  โรงเรียนบ้านดอยหล่อ 81
3 3.70
4 4.94
5 6.17
1 1.23
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
53  โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
54  โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 305
4 1.31
7 2.30
33 10.82
1 0.33
0 0.00
260 85.25
45 14.75%
55  โรงเรียนบ้านเปียง 63
1 1.59
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
56  โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง 28
0 0.00
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า 187
6 3.21
1 0.53
12 6.42
5 2.67
2 1.07
161 86.10
26 13.90%
58  โรงเรียนบ้านหัวข่วง 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
59  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
60  โรงเรียนวัดวังขามป้อม 101
5 4.95
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
61  โรงเรียนวัดหนองหลั้ว 50
0 0.00
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
62  โรงเรียนบ้านแสนตอ 67
1 1.49
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
63  โรงเรียนบ้านฟ่อน 122
3 2.46
5 4.10
4 3.28
1 0.82
1 0.82
108 88.52
14 11.48%
64  โรงเรียนบ้านไร่ 116
4 3.45
6 5.17
3 2.59
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
65  โรงเรียนวัดคีรีเขต 63
0 0.00
4 6.35
1 1.59
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
66  โรงเรียนวัดโรงวัว 91
4 4.40
1 1.10
3 3.30
1 1.10
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
67  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ 198
4 2.02
0 0.00
11 5.56
4 2.02
0 0.00
179 90.40
19 9.60%
68  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 183
2 1.09
3 1.64
9 4.92
3 1.64
0 0.00
166 90.71
17 9.29%
69  โรงเรียนวัดสามหลัง 87
3 3.45
0 0.00
3 3.45
2 2.30
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
70  โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
71  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
72  โรงเรียนบ้านวังศรี 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
73  โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย 192
2 1.04
0 0.00
12 6.25
0 0.00
0 0.00
178 92.71
14 7.29%
74  โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
75  โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ 170
1 0.59
6 3.53
5 2.94
0 0.00
0 0.00
158 92.94
12 7.06%
76  โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม 86
1 1.16
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
77  โรงเรียนวัดทุ่งศาลา 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
1 1.37
68 93.15
5 6.85%
78  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
79  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
80  โรงเรียนบ้านสันผักหวาน 194
0 0.00
2 1.03
4 2.06
0 0.00
5 2.58
183 94.33
11 5.67%
81  โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) 106
1 0.94
2 1.89
2 1.89
1 0.94
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
82  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 160
1 0.63
1 0.63
2 1.25
5 3.13
0 0.00
151 94.38
9 5.63%
83  โรงเรียนบ้านทรายมูล 298
6 2.01
8 2.68
1 0.34
1 0.34
0 0.00
282 94.63
16 5.37%
84  โรงเรียนบ้านหัวริน 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
85  โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
86  โรงเรียนบ้านป่าตาล 245
0 0.00
0 0.00
2 0.82
0 0.00
2 0.82
241 98.37
4 1.63%

 

จำนวนนักเรียน  13,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  641 4.82
เตี้ย  607 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,223 9.20
ผอมและเตี้ย  326 2.45
อ้วนและเตี้ย  205 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,295 77.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,002 คน


22.58%


Powered By www.thaieducation.net