ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 86 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.16
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านออนกลาง 11
0 0.00
3 27.27
8 72.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนออนใต้วิทยา 50
32 64.00
0 0.00
5 10.00
4 8.00
1 2.00
8 16.00
42 84.00%
3  โรงเรียนบ้านบวกค้าง 73
16 21.92
6 8.22
11 15.07
5 6.85
17 23.29
18 24.66
55 75.34%
4  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 47
33 70.21
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 27.66
34 72.34%
5  โรงเรียนบ้านดอนปิน 195
10 5.13
13 6.67
20 10.26
40 20.51
30 15.38
82 42.05
113 57.95%
6  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 190
29 15.26
21 11.05
17 8.95
15 7.89
28 14.74
80 42.11
110 57.89%
7  โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 46
6 13.04
3 6.52
13 28.26
2 4.35
2 4.35
20 43.48
26 56.52%
8  โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 713
30 4.21
21 2.95
108 15.15
51 7.15
129 18.09
374 52.45
339 47.55%
9  โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร 80
12 15.00
8 10.00
16 20.00
2 2.50
0 0.00
42 52.50
38 47.50%
10  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 575
20 3.48
23 4.00
77 13.39
43 7.48
100 17.39
312 54.26
263 45.74%
11  โรงเรียนวัดเปาสามขา 113
10 8.85
14 12.39
10 8.85
7 6.19
10 8.85
62 54.87
51 45.13%
12  โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
13  โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 170
12 7.06
15 8.82
9 5.29
27 15.88
8 4.71
99 58.24
71 41.76%
14  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 2279
76 3.33
26 1.14
298 13.08
85 3.73
446 19.57
1348 59.15
931 40.85%
15  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 201
8 3.98
8 3.98
33 16.42
11 5.47
20 9.95
121 60.20
80 39.80%
16  โรงเรียนวัดร้องอ้อ 312
33 10.58
52 16.67
35 11.22
2 0.64
0 0.00
190 60.90
122 39.10%
17  โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 59
8 13.56
4 6.78
8 13.56
2 3.39
1 1.69
36 61.02
23 38.98%
18  โรงเรียนบ้านดอนปีน 39
7 17.95
2 5.13
6 15.38
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 308
41 13.31
7 2.27
60 19.48
5 1.62
0 0.00
195 63.31
113 36.69%
20  โรงเรียนวัดสันโค้ง 58
3 5.17
0 0.00
10 17.24
3 5.17
5 8.62
37 63.79
21 36.21%
21  โรงเรียนท่าศาลา 206
19 9.22
15 7.28
30 14.56
5 2.43
4 1.94
133 64.56
73 35.44%
22  โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 77
2 2.60
2 2.60
11 14.29
6 7.79
6 7.79
50 64.94
27 35.06%
23  โรงเรียนแม่ตะไคร้ 72
4 5.56
6 8.33
11 15.28
3 4.17
1 1.39
47 65.28
25 34.72%
24  โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 124
10 8.06
3 2.42
23 18.55
0 0.00
7 5.65
81 65.32
43 34.68%
25  โรงเรียนวัดเสาหิน 186
7 3.76
19 10.22
35 18.82
2 1.08
0 0.00
123 66.13
63 33.87%
26  โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 221
19 8.60
16 7.24
26 11.76
8 3.62
0 0.00
152 68.78
69 31.22%
27  โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 174
14 8.05
2 1.15
16 9.20
12 6.90
8 4.60
122 70.11
52 29.89%
28  โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 250
14 5.60
17 6.80
41 16.40
0 0.00
0 0.00
178 71.20
72 28.80%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 373
14 3.75
17 4.56
56 15.01
19 5.09
0 0.00
267 71.58
106 28.42%
30  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 60
3 5.00
2 3.33
11 18.33
1 1.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
31  โรงเรียนบ้านสันกำแพง 2023
135 6.67
30 1.48
198 9.79
153 7.56
28 1.38
1479 73.11
544 26.89%
32  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 406
22 5.42
15 3.69
30 7.39
23 5.67
18 4.43
298 73.40
108 26.60%
33  โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 126
11 8.73
13 10.32
7 5.56
2 1.59
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
34  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 69
3 4.35
6 8.70
7 10.14
2 2.90
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
35  โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 87
1 1.15
3 3.45
7 8.05
6 6.90
5 5.75
65 74.71
22 25.29%
36  โรงเรียนแม่คือวิทยา 230
17 7.39
5 2.17
32 13.91
2 0.87
2 0.87
172 74.78
58 25.22%
37  โรงเรียนบ้านสันทราย 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
38  โรงเรียนพุทธิโศภน 1061
30 2.83
20 1.89
208 19.60
2 0.19
1 0.09
800 75.40
261 24.60%
39  โรงเรียนวัดป่าตัน 251
10 3.98
10 3.98
36 14.34
5 1.99
0 0.00
190 75.70
61 24.30%
40  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 145
2 1.38
16 11.03
16 11.03
0 0.00
1 0.69
110 75.86
35 24.14%
41  โรงเรียนวัดทรายมูลรัตนศึกษา 48
1 2.08
1 2.08
7 14.58
1 2.08
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
42  โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 162
5 3.09
11 6.79
19 11.73
2 1.23
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
43  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 234
17 7.26
5 2.14
8 3.42
14 5.98
8 3.42
182 77.78
52 22.22%
44  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 183
10 5.46
6 3.28
24 13.11
0 0.00
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
45  โรงเรียนวัดดอนชัย 56
0 0.00
0 0.00
12 21.43
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
46  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 94
1 1.06
3 3.19
16 17.02
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
47  โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 188
4 2.13
6 3.19
28 14.89
0 0.00
1 0.53
149 79.26
39 20.74%
48  โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 163
0 0.00
6 3.68
27 16.56
0 0.00
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
49  โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 121
7 5.79
7 5.79
10 8.26
0 0.00
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
50  โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 346
22 6.36
2 0.58
32 9.25
12 3.47
0 0.00
278 80.35
68 19.65%
51  โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 112
8 7.14
1 0.89
13 11.61
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
52  โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 56
2 3.57
2 3.57
7 12.50
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
53  โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 324
8 2.47
7 2.16
46 14.20
0 0.00
0 0.00
263 81.17
61 18.83%
54  โรงเรียนวัดสันป่าค่า 109
13 11.93
4 3.67
3 2.75
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
55  โรงเรียนบ้านปางแดง 60
2 3.33
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
56  โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 206
4 1.94
10 4.85
22 10.68
0 0.00
0 0.00
170 82.52
36 17.48%
57  โรงเรียนชลประทานผาแตก 322
11 3.42
14 4.35
28 8.70
3 0.93
0 0.00
266 82.61
56 17.39%
58  โรงเรียนวัดห้วยทราย 164
4 2.44
1 0.61
14 8.54
3 1.83
6 3.66
136 82.93
28 17.07%
59  โรงเรียนวัดป่าแดด 206
14 6.80
8 3.88
8 3.88
3 1.46
2 0.97
171 83.01
35 16.99%
60  โรงเรียนวัดดอนจั่น 337
0 0.00
20 5.93
30 8.90
5 1.48
2 0.59
280 83.09
57 16.91%
61  โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
62  โรงเรียนบ้านป่าขุย 85
3 3.53
3 3.53
5 5.88
3 3.53
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
63  โรงเรียนวัดสวนดอก 381
18 4.72
20 5.25
23 6.04
0 0.00
0 0.00
320 83.99
61 16.01%
64  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
65  โรงเรียนบ้านออนหลวย 72
6 8.33
2 2.78
1 1.39
2 2.78
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
66  โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
4 6.78
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
67  โรงเรียนศรีเนห์รู 132
5 3.79
8 6.06
6 4.55
1 0.76
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
68  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 288
17 5.90
6 2.08
20 6.94
0 0.00
0 0.00
245 85.07
43 14.93%
69  โรงเรียนบ้านมอญ 84
0 0.00
3 3.57
9 10.71
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
70  โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 170
6 3.53
2 1.18
7 4.12
8 4.71
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
71  โรงเรียนวัดขะจาว 254
6 2.36
0 0.00
25 9.84
0 0.00
0 0.00
223 87.80
31 12.20%
72  โรงเรียนวัดป่าตาล 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
73  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
74  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 121
3 2.48
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
75  โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
76  โรงเรียนวัดเมืองสาตร 123
5 4.07
0 0.00
7 5.69
1 0.81
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
77  โรงเรียนวัดล้านตอง 121
4 3.31
4 3.31
3 2.48
1 0.83
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
78  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 267
7 2.62
5 1.87
3 1.12
5 1.87
4 1.50
243 91.01
24 8.99%
79  โรงเรียนทาเหนือวิทยา 171
4 2.34
0 0.00
11 6.43
0 0.00
0 0.00
156 91.23
15 8.77%
80  โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 258
0 0.00
0 0.00
21 8.14
0 0.00
0 0.00
237 91.86
21 8.14%
81  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 117
0 0.00
2 1.71
4 3.42
3 2.56
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
82  โรงเรียนบ้านป่าป้อง 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
83  โรงเรียนบ้านแม่หวาน 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.56
51 94.44
3 5.56%
84  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 403
6 1.49
0 0.00
6 1.49
9 2.23
0 0.00
382 94.79
21 5.21%
85  โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 108
0 0.00
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
86  โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%

 

จำนวนนักเรียน  18,802 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  956 5.08
เตี้ย  619 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,092 11.13
ผอมและเตี้ย  640 3.40
อ้วนและเตี้ย  907 4.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,588 72.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,214 คน


27.73%


Powered By www.thaieducation.net