ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 119 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 119 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในกริม 87
4 4.60
8 9.20
9 10.34
12 13.79
11 12.64
43 49.43
44 50.57%
2  โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 49
14 28.57
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
27 55.10
22 44.90%
3  โรงเรียนบ้านเขาล้าน 203
15 7.39
15 7.39
15 7.39
20 9.85
14 6.90
124 61.08
79 38.92%
4  โรงเรียนบ้านปังหวาน 183
20 10.93
8 4.37
41 22.40
0 0.00
0 0.00
114 62.30
69 37.70%
5  โรงเรียนวัดดอนชัย 62
4 6.45
4 6.45
15 24.19
0 0.00
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
6  โรงเรียนบ้านดอนแค 116
16 13.79
9 7.76
15 12.93
3 2.59
0 0.00
73 62.93
43 37.07%
7  โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 167
12 7.19
11 6.59
15 8.98
8 4.79
15 8.98
106 63.47
61 36.53%
8  โรงเรียนบ้านดวด 152
15 9.87
3 1.97
30 19.74
4 2.63
3 1.97
97 63.82
55 36.18%
9  โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 386
24 6.22
21 5.44
39 10.10
29 7.51
25 6.48
248 64.25
138 35.75%
10  โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 90
3 3.33
0 0.00
23 25.56
5 5.56
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
11  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 79
9 11.39
6 7.59
10 12.66
2 2.53
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
12  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1415
40 2.83
20 1.41
210 14.84
60 4.24
152 10.74
933 65.94
482 34.06%
13  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 83
6 7.23
5 6.02
15 18.07
2 2.41
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
14  โรงเรียนบ้านน้ำตก 37
3 8.11
2 5.41
5 13.51
2 5.41
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 340
13 3.82
5 1.47
45 13.24
18 5.29
29 8.53
230 67.65
110 32.35%
16  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 50
5 10.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
17  โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 429
58 13.52
6 1.40
50 11.66
9 2.10
9 2.10
297 69.23
132 30.77%
18  โรงเรียนวัดท่าทอง 65
3 4.62
1 1.54
16 24.62
0 0.00
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
19  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 36
3 8.33
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
20  โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์' 63
4 6.35
0 0.00
13 20.63
2 3.17
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
21  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1079
31 2.87
33 3.06
126 11.68
26 2.41
109 10.10
754 69.88
325 30.12%
22  โรงเรียนวัดวาลุการาม 60
4 6.67
4 6.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
23  โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 185
3 1.62
5 2.70
36 19.46
9 4.86
0 0.00
132 71.35
53 28.65%
24  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
2 7.14
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
25  โรงเรียนบ้านในเหมือง 313
12 3.83
19 6.07
53 16.93
5 1.60
0 0.00
224 71.57
89 28.43%
26  โรงเรียนชุมชนสวี 303
19 6.27
6 1.98
54 17.82
6 1.98
0 0.00
218 71.95
85 28.05%
27  โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 143
8 5.59
7 4.90
24 16.78
1 0.70
0 0.00
103 72.03
40 27.97%
28  โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
2 11.11
13 72.22
5 27.78%
29  โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 499
29 5.81
1 0.20
108 21.64
0 0.00
0 0.00
361 72.34
138 27.66%
30  โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 22
0 0.00
1 4.55
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
31  โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 200
6 3.00
5 2.50
40 20.00
3 1.50
0 0.00
146 73.00
54 27.00%
32  โรงเรียนวัดสว่างมนัส 498
30 6.02
14 2.81
61 12.25
26 5.22
3 0.60
364 73.09
134 26.91%
33  โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 121
13 10.74
3 2.48
14 11.57
2 1.65
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
34  โรงเรียนบ้านหนองปลา(หลังสวน) 85
9 10.59
1 1.18
12 14.12
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
35  โรงเรียนบ้านเขาแงน 70
6 8.57
1 1.43
11 15.71
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
36  โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 59
0 0.00
2 3.39
13 22.03
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
37  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 235
8 3.40
12 5.11
20 8.51
10 4.26
9 3.83
176 74.89
59 25.11%
38  โรงเรียนบ้านพังเหา 108
8 7.41
2 1.85
14 12.96
3 2.78
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
39  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 233
5 2.15
6 2.58
15 6.44
11 4.72
21 9.01
175 75.11
58 24.89%
40  โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 117
8 6.84
6 5.13
13 11.11
2 1.71
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
41  โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 202
14 6.93
4 1.98
32 15.84
0 0.00
0 0.00
152 75.25
50 24.75%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 81
9 11.11
2 2.47
7 8.64
2 2.47
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
43  โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 146
10 6.85
2 1.37
18 12.33
6 4.11
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
44  โรงเรียนวัดหนองบัว 69
7 10.14
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
45  โรงเรียนบ้านคู 254
17 6.69
17 6.69
27 10.63
0 0.00
1 0.39
192 75.59
62 24.41%
46  โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
47  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 880
40 4.55
18 2.05
103 11.70
42 4.77
5 0.57
672 76.36
208 23.64%
48  โรงเรียนวัดเชิงคีรี 30
1 3.33
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
49  โรงเรียนวัดราชบุรณะ 69
4 5.80
2 2.90
8 11.59
2 2.90
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
50  โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 195
4 2.05
5 2.56
20 10.26
9 4.62
7 3.59
150 76.92
45 23.08%
51  โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 48
1 2.08
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
52  โรงเรียนพัฒนศึกษา 223
4 1.79
6 2.69
40 17.94
1 0.45
0 0.00
172 77.13
51 22.87%
53  โรงเรียนบ้านดอนนน 49
3 6.12
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
54  โรงเรียนบ้านทับช้าง 63
3 4.76
5 7.94
6 9.52
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
55  โรงเรียนบ้านในหุบ 195
16 8.21
6 3.08
21 10.77
0 0.00
0 0.00
152 77.95
43 22.05%
56  โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 109
6 5.50
7 6.42
10 9.17
1 0.92
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
57  โรงเรียนวัดแหลมปอ 147
3 2.04
3 2.04
23 15.65
3 2.04
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
58  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 183
8 4.37
3 1.64
28 15.30
0 0.00
0 0.00
144 78.69
39 21.31%
59  โรงเรียนบ้านปากเลข 82
5 6.10
3 3.66
7 8.54
2 2.44
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
60  โรงเรียนบ้านวังปลา 274
28 10.22
7 2.55
12 4.38
4 1.46
4 1.46
219 79.93
55 20.07%
61  โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 75
5 6.67
5 6.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
62  โรงเรียนวัดพะงุ้น 80
6 7.50
2 2.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
63  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 366
15 4.10
14 3.83
41 11.20
1 0.27
1 0.27
294 80.33
72 19.67%
64  โรงเรียนบ้านคลองสง 149
4 2.68
1 0.67
9 6.04
2 1.34
13 8.72
120 80.54
29 19.46%
65  โรงเรียนบ้านน้ำฉา 119
3 2.52
3 2.52
7 5.88
1 0.84
9 7.56
96 80.67
23 19.33%
66  โรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
1 3.85
1 3.85
21 80.77
5 19.23%
67  โรงเรียนวัดธัญญาราม 176
8 4.55
6 3.41
13 7.39
6 3.41
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
68  โรงเรียนบ้านสะพานยูง 76
2 2.63
6 7.89
6 7.89
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
69  โรงเรียนบ้านเขาค่าย 498
16 3.21
17 3.41
58 11.65
0 0.00
0 0.00
407 81.73
91 18.27%
70  โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 127
9 7.09
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
71  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 72
3 4.17
0 0.00
10 13.89
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
72  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ 357
12 3.36
16 4.48
30 8.40
2 0.56
1 0.28
296 82.91
61 17.09%
73  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 240
11 4.58
0 0.00
30 12.50
0 0.00
0 0.00
199 82.92
41 17.08%
74  โรงเรียนบ้านคลองระ 65
2 3.08
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
75  โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 66
1 1.52
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
76  โรงเรียนวัดชลธารวดี 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
77  โรงเรียนบ้านทรายทอง 55
0 0.00
3 5.45
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
78  โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 98
3 3.06
0 0.00
12 12.24
0 0.00
1 1.02
82 83.67
16 16.33%
79  โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 43
1 2.33
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
80  โรงเรียนวัดนาทิการาม 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
81  โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 761
33 4.34
14 1.84
73 9.59
0 0.00
0 0.00
641 84.23
120 15.77%
82  โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 51
4 7.84
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
83  โรงเรียนบ้านคลองน้อย 150
4 2.67
3 2.00
15 10.00
1 0.67
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
84  โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 15.22
39 84.78
7 15.22%
85  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 211
4 1.90
3 1.42
25 11.85
0 0.00
0 0.00
179 84.83
32 15.17%
86  โรงเรียนบ้านบางหยี 159
7 4.40
4 2.52
12 7.55
1 0.63
0 0.00
135 84.91
24 15.09%
87  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 217
4 1.84
8 3.69
10 4.61
4 1.84
6 2.76
185 85.25
32 14.75%
88  โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 55
4 7.27
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
89  โรงเรียนวัดจันทราวาส 76
6 7.89
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
90  โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ 70
3 4.29
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
91  โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 93
1 1.08
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
92  โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 172
1 0.58
0 0.00
23 13.37
0 0.00
0 0.00
148 86.05
24 13.95%
93  โรงเรียนวัดนพคุณ 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
94  โรงเรียนบ้านปากทรง 75
4 5.33
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
95  โรงเรียนบ้านคลองเหนก 102
0 0.00
0 0.00
13 12.75
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
96  โรงเรียนบ้านน้ำลอด 48
1 2.08
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 176
2 1.14
2 1.14
7 3.98
2 1.14
9 5.11
154 87.50
22 12.50%
98  โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
4 7.02
50 87.72
7 12.28%
99  โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 220
3 1.36
4 1.82
18 8.18
1 0.45
0 0.00
194 88.18
26 11.82%
100  โรงเรียนบ้านเขาตากุน 62
1 1.61
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
101  โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 125
1 0.80
1 0.80
11 8.80
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
102  โรงเรียนบ้านไทรล่า 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
103  โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 103
0 0.00
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
104  โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 63
4 6.35
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
105  โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
106  โรงเรียนบ้านยางงาม 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
107  โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 104
3 2.88
0 0.00
3 2.88
0 0.00
3 2.88
95 91.35
9 8.65%
108  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 177
1 0.56
5 2.82
9 5.08
0 0.00
0 0.00
162 91.53
15 8.47%
109  โรงเรียนบ้านคลองกก 119
2 1.68
1 0.84
7 5.88
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
111  โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 98
1 1.02
1 1.02
5 5.10
1 1.02
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
112  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 310
5 1.61
7 2.26
6 1.94
3 0.97
4 1.29
285 91.94
25 8.06%
113  โรงเรียนวัดชุมแสง 128
3 2.34
3 2.34
3 2.34
0 0.00
1 0.78
118 92.19
10 7.81%
114  โรงเรียนวัดนาสัก 108
1 0.93
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
115  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 110
0 0.00
2 1.82
5 4.55
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
116  โรงเรียนวัดท้องตม 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88%
117  โรงเรียนประชาเอื้ออารี 207
0 0.00
0 0.00
12 5.80
0 0.00
0 0.00
195 94.20
12 5.80%
118  โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
119  โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%

 

จำนวนนักเรียน  19,424 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  866 4.46
เตี้ย  495 2.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,246 11.56
ผอมและเตี้ย  386 1.99
อ้วนและเตี้ย  481 2.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,950 76.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,474 คน


23.03%


Powered By www.thaieducation.net