ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชุมพร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 108 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 110 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.85
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาพาง 38
14 36.84
0 0.00
3 7.89
0 0.00
1 2.63
20 52.63
18 47.37%
2  โรงเรียนบ้านคอสน 65
7 10.77
8 12.31
6 9.23
4 6.15
3 4.62
37 56.92
28 43.08%
3  โรงเรียนวัดวังไผ่ 29
3 10.34
0 0.00
9 31.03
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 699
82 11.73
54 7.73
77 11.02
43 6.15
31 4.43
412 58.94
287 41.06%
5  โรงเรียนอนุบาลชุมพร 2090
85 4.07
54 2.58
381 18.23
109 5.22
221 10.57
1240 59.33
850 40.67%
6  โรงเรียนวัดดอนรวบ 137
8 5.84
1 0.73
22 16.06
10 7.30
11 8.03
85 62.04
52 37.96%
7  โรงเรียนบ้านรับร่อ 30
2 6.67
2 6.67
7 23.33
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67%
8  โรงเรียนวัดคูขุด 82
6 7.32
8 9.76
14 17.07
1 1.22
1 1.22
52 63.41
30 36.59%
9  โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม 214
15 7.01
4 1.87
23 10.75
19 8.88
17 7.94
136 63.55
78 36.45%
10  โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี 118
8 6.78
19 16.10
12 10.17
3 2.54
0 0.00
76 64.41
42 35.59%
11  โรงเรียนวัดขุนกระทิง 95
6 6.32
9 9.47
5 5.26
6 6.32
7 7.37
62 65.26
33 34.74%
12  โรงเรียนชุมชนประชานิคม 259
18 6.95
4 1.54
31 11.97
22 8.49
13 5.02
171 66.02
88 33.98%
13  โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) 563
60 10.66
43 7.64
63 11.19
25 4.44
0 0.00
372 66.07
191 33.93%
14  โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย 210
17 8.10
15 7.14
27 12.86
12 5.71
0 0.00
139 66.19
71 33.81%
15  โรงเรียนวัดดอนมะม่วง 110
6 5.45
1 0.91
24 21.82
4 3.64
1 0.91
74 67.27
36 32.73%
16  โรงเรียนวัดน้อมถวาย 247
10 4.05
40 16.19
11 4.45
18 7.29
0 0.00
168 68.02
79 31.98%
17  โรงเรียนประชานิคม 4 290
20 6.90
25 8.62
30 10.34
13 4.48
1 0.34
201 69.31
89 30.69%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 156
25 16.03
5 3.21
14 8.97
0 0.00
2 1.28
110 70.51
46 29.49%
19  โรงเรียนบ้านเนินทอง 303
12 3.96
17 5.61
56 18.48
2 0.66
0 0.00
216 71.29
87 28.71%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) 214
24 11.21
6 2.80
19 8.88
11 5.14
1 0.47
153 71.50
61 28.50%
21  โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ 29
2 6.90
2 6.90
1 3.45
1 3.45
2 6.90
21 72.41
8 27.59%
22  โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 147
10 6.80
4 2.72
20 13.61
5 3.40
1 0.68
107 72.79
40 27.21%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 111
10 9.01
4 3.60
10 9.01
6 5.41
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
24  โรงเรียนบ้านจันทึง 165
10 6.06
7 4.24
24 14.55
3 1.82
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
25  โรงเรียนบ้านแก่งเพกา 111
17 15.32
2 1.80
10 9.01
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
26  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 450
28 6.22
22 4.89
20 4.44
26 5.78
21 4.67
333 74.00
117 26.00%
27  โรงเรียนบ้านถ้ำธง 59
3 5.08
9 15.25
3 5.08
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง 147
11 7.48
9 6.12
15 10.20
1 0.68
0 0.00
111 75.51
36 24.49%
29  โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 504
34 6.75
23 4.56
50 9.92
10 1.98
6 1.19
381 75.60
123 24.40%
30  โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน 166
4 2.41
5 3.01
28 16.87
3 1.81
0 0.00
126 75.90
40 24.10%
31  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 133
3 2.26
0 0.00
29 21.80
0 0.00
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
32  โรงเรียนบ้านหาดใน 207
13 6.28
8 3.86
28 13.53
0 0.00
0 0.00
158 76.33
49 23.67%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 224
25 11.16
5 2.23
21 9.38
0 0.00
0 0.00
173 77.23
51 22.77%
34  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) 547
30 5.48
15 2.74
71 12.98
0 0.00
6 1.10
425 77.70
122 22.30%
35  โรงเรียนวัดหูรอ 132
6 4.55
4 3.03
19 14.39
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
36  โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา 78
2 2.56
3 3.85
8 10.26
2 2.56
2 2.56
61 78.21
17 21.79%
37  โรงเรียนบ้านปากคลอง 195
5 2.56
6 3.08
29 14.87
1 0.51
1 0.51
153 78.46
42 21.54%
38  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 63
4 6.35
5 7.94
4 6.35
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
39  โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 439
22 5.01
8 1.82
60 13.67
0 0.00
0 0.00
349 79.50
90 20.50%
40  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 378
22 5.82
8 2.12
15 3.97
13 3.44
18 4.76
302 79.89
76 20.11%
41  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 135
5 3.70
6 4.44
6 4.44
5 3.70
4 2.96
109 80.74
26 19.26%
42  โรงเรียนวัดนาทุ่ง 161
6 3.73
5 3.11
10 6.21
5 3.11
5 3.11
130 80.75
31 19.25%
43  โรงเรียนวัดเชิงกระ 100
6 6.00
6 6.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
44  โรงเรียนบ้านวังช้าง 205
7 3.41
10 4.88
20 9.76
1 0.49
0 0.00
167 81.46
38 18.54%
45  โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ 282
24 8.51
6 2.13
18 6.38
4 1.42
0 0.00
230 81.56
52 18.44%
46  โรงเรียนบ้านตาหงษ์ 125
3 2.40
1 0.80
10 8.00
3 2.40
6 4.80
102 81.60
23 18.40%
47  โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 158
12 7.59
0 0.00
15 9.49
0 0.00
1 0.63
130 82.28
28 17.72%
48  โรงเรียนบ้านหัวว่าว 40
0 0.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
49  โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 150
6 4.00
0 0.00
20 13.33
0 0.00
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
50  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
51  โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1216
40 3.29
20 1.64
128 10.53
10 0.82
5 0.41
1013 83.31
203 16.69%
52  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 78
5 6.41
1 1.28
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
53  โรงเรียนบ้านในห้วย 62
1 1.61
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
54  โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 954
39 4.09
20 2.10
54 5.66
31 3.25
9 0.94
801 83.96
153 16.04%
55  โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว 107
6 5.61
6 5.61
5 4.67
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
56  โรงเรียนบ้านคลองสูบ 101
6 5.94
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
57  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 237
9 3.80
4 1.69
23 9.70
1 0.42
0 0.00
200 84.39
37 15.61%
58  โรงเรียนบ้านเขาบ่อ 109
5 4.59
0 0.00
12 11.01
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
59  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 117
6 5.13
3 2.56
9 7.69
0 0.00
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
60  โรงเรียนบ้านบางจาก 163
6 3.68
6 3.68
10 6.13
0 0.00
2 1.23
139 85.28
24 14.72%
61  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 132
5 3.79
7 5.30
5 3.79
1 0.76
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
62  โรงเรียนวัดบางแหวน 154
7 4.55
0 0.00
14 9.09
0 0.00
0 0.00
133 86.36
21 13.64%
63  โรงเรียนบ้านดอนทราย 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
64  โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน 133
4 3.01
4 3.01
9 6.77
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
65  โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ 116
4 3.45
0 0.00
5 4.31
2 1.72
3 2.59
102 87.93
14 12.07%
66  โรงเรียนบ้านหาดหงส์ 83
7 8.43
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
67  โรงเรียนประชานิคม 2 153
2 1.31
2 1.31
12 7.84
2 1.31
0 0.00
135 88.24
18 11.76%
68  โรงเรียนวัดหัวกรูด 116
3 2.59
0 0.00
10 8.62
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
69  โรงเรียนประชาพัฒนา 72
1 1.39
1 1.39
1 1.39
1 1.39
4 5.56
64 88.89
8 11.11%
70  โรงเรียนบ้านนาแซะ 102
1 0.98
0 0.00
9 8.82
1 0.98
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
71  โรงเรียนวัดดอนเมือง 143
2 1.40
4 2.80
9 6.29
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
72  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร 1368
32 2.34
24 1.75
46 3.36
19 1.39
21 1.54
1226 89.62
142 10.38%
73  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 232
5 2.16
1 0.43
3 1.29
8 3.45
6 2.59
209 90.09
23 9.91%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
75  โรงเรียนบ้านละมุ 62
6 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
76  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
77  โรงเรียนบ้านสามเสียม 94
3 3.19
2 2.13
3 3.19
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
78  โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 155
3 1.94
1 0.65
9 5.81
0 0.00
0 0.00
142 91.61
13 8.39%
79  โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) 197
8 4.06
1 0.51
6 3.05
0 0.00
0 0.00
182 92.39
15 7.61%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 119
1 0.84
0 0.00
7 5.88
1 0.84
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
81  โรงเรียนบ้านบางหลง 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
82  โรงเรียนบ้านบึงลัด 101
0 0.00
0 0.00
4 3.96
2 1.98
1 0.99
94 93.07
7 6.93%
83  โรงเรียนบ้านบางคอย 126
1 0.79
0 0.00
1 0.79
2 1.59
4 3.17
118 93.65
8 6.35%
84  โรงเรียนบ้านคอกม้า 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) 121
2 1.65
2 1.65
2 1.65
1 0.83
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
86  โรงเรียนบ้านหัวถนน 127
0 0.00
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
120 94.49
7 5.51%
87  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 210
4 1.90
0 0.00
5 2.38
1 0.48
0 0.00
200 95.24
10 4.76%
88  โรงเรียนวัดทุ่งคา 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
89  โรงเรียนบ้านกลาง 163
0 0.00
0 0.00
3 1.84
2 1.23
1 0.61
157 96.32
6 3.68%
90  โรงเรียนบ้านชุมโค 83
1 1.20
1 1.20
1 1.20
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
92  โรงเรียนบ้านเขาวง 114
1 0.88
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
93  โรงเรียนบ้านหนองเนียน 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
1 1.64
59 96.72
2 3.28%
94  โรงเรียนวัดบางลึก 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
95  โรงเรียนบ้านงาช้าง 165
0 0.00
2 1.21
3 1.82
0 0.00
0 0.00
160 96.97
5 3.03%
96  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
97  โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 106
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
98  โรงเรียนบ้านทรายขาว 220
0 0.00
0 0.00
6 2.73
0 0.00
0 0.00
214 97.27
6 2.73%
99  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 282
2 0.71
0 0.00
3 1.06
0 0.00
0 0.00
277 98.23
5 1.77%
100  โรงเรียนบ้านท่าลานทอง 207
0 0.00
0 0.00
2 0.97
0 0.00
1 0.48
204 98.55
3 1.45%
101  โรงเรียนบ้านหินกบ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.20
82 98.80
1 1.20%
102  โรงเรียนบ้านคอเตี้ย 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านยายไท 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านศาลาลอย 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านเหมืองทอง 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านไชยราช 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนวัดดอนยาง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  991 4.61
เตี้ย  615 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,910 8.89
ผอมและเตี้ย  478 2.22
อ้วนและเตี้ย  442 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,048 79.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,436 คน


20.65%


Powered By www.thaieducation.net