ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 228 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 228 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 102
11 10.78
11 10.78
18 17.65
20 19.61
28 27.45
14 13.73
88 86.27%
2  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 70
52 74.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
1 1.43
11 15.71
59 84.29%
3  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 16
1 6.25
1 6.25
5 31.25
4 25.00
2 12.50
3 18.75
13 81.25%
4  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 52
24 46.15
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
17 32.69
35 67.31%
5  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 88
16 18.18
15 17.05
23 26.14
0 0.00
0 0.00
34 38.64
54 61.36%
6  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 36
3 8.33
5 13.89
8 22.22
6 16.67
0 0.00
14 38.89
22 61.11%
7  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 140
74 52.86
0 0.00
11 7.86
0 0.00
0 0.00
55 39.29
85 60.71%
8  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 115
14 12.17
11 9.57
23 20.00
11 9.57
6 5.22
50 43.48
65 56.52%
9  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 60
9 15.00
6 10.00
9 15.00
5 8.33
3 5.00
28 46.67
32 53.33%
10  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 96
20 20.83
10 10.42
17 17.71
4 4.17
0 0.00
45 46.88
51 53.13%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 145
20 13.79
24 16.55
7 4.83
19 13.10
7 4.83
68 46.90
77 53.10%
12  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 51
9 17.65
2 3.92
8 15.69
6 11.76
2 3.92
24 47.06
27 52.94%
13  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 41
6 14.63
6 14.63
5 12.20
4 9.76
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
14  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 76
7 9.21
7 9.21
7 9.21
7 9.21
10 13.16
38 50.00
38 50.00%
15  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2558
144 5.63
77 3.01
439 17.16
307 12.00
299 11.69
1292 50.51
1266 49.49%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวง 126
22 17.46
28 22.22
12 9.52
0 0.00
0 0.00
64 50.79
62 49.21%
17  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 61
12 19.67
2 3.28
16 26.23
0 0.00
0 0.00
31 50.82
30 49.18%
18  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 45
3 6.67
6 13.33
5 11.11
5 11.11
3 6.67
23 51.11
22 48.89%
19  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 136
4 2.94
15 11.03
12 8.82
11 8.09
23 16.91
71 52.21
65 47.79%
20  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 66
8 12.12
6 9.09
11 16.67
4 6.06
1 1.52
36 54.55
30 45.45%
21  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 40
4 10.00
3 7.50
11 27.50
0 0.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
22  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 103
14 13.59
7 6.80
14 13.59
8 7.77
2 1.94
58 56.31
45 43.69%
23  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 133
3 2.26
23 17.29
5 3.76
26 19.55
1 0.75
75 56.39
58 43.61%
24  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 49
12 24.49
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
25  โรงเรียน บ้านนารี 141
17 12.06
13 9.22
21 14.89
9 6.38
0 0.00
81 57.45
60 42.55%
26  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1773
48 2.71
93 5.25
189 10.66
141 7.95
282 15.91
1020 57.53
753 42.47%
27  โรงเรียน บ้านสงแคน 43
5 11.63
3 6.98
6 13.95
3 6.98
1 2.33
25 58.14
18 41.86%
28  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 65
6 9.23
7 10.77
5 7.69
4 6.15
5 7.69
38 58.46
27 41.54%
29  โรงเรียนบ้านนาอุดม 73
6 8.22
5 6.85
7 9.59
7 9.59
5 6.85
43 58.90
30 41.10%
30  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 114
8 7.02
2 1.75
12 10.53
10 8.77
14 12.28
68 59.65
46 40.35%
31  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
2 13.33
1 6.67
9 60.00
6 40.00%
32  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 161
34 21.12
8 4.97
18 11.18
3 1.86
0 0.00
98 60.87
63 39.13%
33  โรงเรียนบ้านหินลาด 24
3 12.50
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
34  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 51
10 19.61
4 7.84
5 9.80
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
35  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 67
21 31.34
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
36  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 214
17 7.94
22 10.28
12 5.61
14 6.54
11 5.14
138 64.49
76 35.51%
37  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
5 13.51
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 156
11 7.05
8 5.13
24 15.38
11 7.05
0 0.00
102 65.38
54 34.62%
39  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 87
8 9.20
1 1.15
6 6.90
9 10.34
6 6.90
57 65.52
30 34.48%
40  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 149
9 6.04
6 4.03
18 12.08
17 11.41
1 0.67
98 65.77
51 34.23%
41  โรงเรียนบ้านนามน 126
23 18.25
1 0.79
19 15.08
0 0.00
0 0.00
83 65.87
43 34.13%
42  โรงเรียนบ้านโสกรัง 50
5 10.00
2 4.00
6 12.00
3 6.00
1 2.00
33 66.00
17 34.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 278
30 10.79
26 9.35
17 6.12
13 4.68
7 2.52
185 66.55
93 33.45%
44  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 48
15 31.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
45  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 112
12 10.71
8 7.14
15 13.39
1 0.89
1 0.89
75 66.96
37 33.04%
46  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 260
28 10.77
21 8.08
24 9.23
9 3.46
2 0.77
176 67.69
84 32.31%
47  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 103
18 17.48
2 1.94
12 11.65
1 0.97
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
48  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 22
1 4.55
0 0.00
5 22.73
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
49  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 44
4 9.09
0 0.00
6 13.64
4 9.09
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
50  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 77
10 12.99
2 2.60
9 11.69
3 3.90
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
51  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 158
31 19.62
8 5.06
8 5.06
2 1.27
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
52  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
4 9.52
6 14.29
3 7.14
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 429
33 7.69
12 2.80
57 13.29
22 5.13
8 1.86
297 69.23
132 30.77%
54  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 114
16 14.04
6 5.26
10 8.77
3 2.63
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
55  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 30
0 0.00
0 0.00
9 30.00
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
56  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 77
2 2.60
2 2.60
13 16.88
6 7.79
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
57  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 47
5 10.64
2 4.26
4 8.51
2 4.26
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
58  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 64
7 10.94
3 4.69
4 6.25
3 4.69
2 3.13
45 70.31
19 29.69%
59  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 174
7 4.02
20 11.49
16 9.20
7 4.02
1 0.57
123 70.69
51 29.31%
60  โรงเรียน โนนหว้านไพล 106
10 9.43
3 2.83
12 11.32
5 4.72
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
61  โรงเรียนบ้านกุดยาง 38
4 10.53
1 2.63
3 7.89
2 5.26
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
62  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 118
10 8.47
7 5.93
14 11.86
3 2.54
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
63  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 59
5 8.47
4 6.78
4 6.78
4 6.78
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
64  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 125
9 7.20
7 5.60
6 4.80
8 6.40
6 4.80
89 71.20
36 28.80%
65  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 148
15 10.14
11 7.43
7 4.73
0 0.00
9 6.08
106 71.62
42 28.38%
66  โรงเรียน บ้านสำราญ 83
7 8.43
6 7.23
4 4.82
4 4.82
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
67  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 91
15 16.48
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
68  โรงเรียนบ้านหนองไห 91
7 7.69
4 4.40
12 13.19
2 2.20
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
69  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 44
2 4.55
3 6.82
5 11.36
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
70  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 126
11 8.73
0 0.00
22 17.46
1 0.79
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 87
7 8.05
5 5.75
4 4.60
5 5.75
2 2.30
64 73.56
23 26.44%
72  โรงเรียนบ้านป่ายาง 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
2 10.53
14 73.68
5 26.32%
73  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 255
28 10.98
0 0.00
18 7.06
7 2.75
14 5.49
188 73.73
67 26.27%
74  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
0 0.00
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
75  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 144
8 5.56
7 4.86
11 7.64
8 5.56
3 2.08
107 74.31
37 25.69%
76  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 63
13 20.63
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
77  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 193
15 7.77
7 3.63
24 12.44
2 1.04
1 0.52
144 74.61
49 25.39%
78  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 64
3 4.69
4 6.25
7 10.94
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
79  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 121
11 9.09
4 3.31
14 11.57
1 0.83
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
80  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 97
5 5.15
7 7.22
6 6.19
3 3.09
3 3.09
73 75.26
24 24.74%
81  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 150
11 7.33
0 0.00
14 9.33
6 4.00
6 4.00
113 75.33
37 24.67%
82  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 207
30 14.49
0 0.00
21 10.14
0 0.00
0 0.00
156 75.36
51 24.64%
83  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 134
10 7.46
4 2.99
18 13.43
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
84  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 38
2 5.26
0 0.00
6 15.79
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
85  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 81
5 6.17
7 8.64
7 8.64
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
86  โรงเรียนบ้านต้อน 47
5 10.64
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
87  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 90
1 1.11
5 5.56
10 11.11
3 3.33
2 2.22
69 76.67
21 23.33%
88  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 275
18 6.55
9 3.27
27 9.82
9 3.27
0 0.00
212 77.09
63 22.91%
90  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 44
8 18.18
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
91  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
1 4.55
1 4.55
17 77.27
5 22.73%
92  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 172
7 4.07
6 3.49
9 5.23
9 5.23
8 4.65
133 77.33
39 22.67%
93  โรงเรียนบ้านวังตะกู 115
11 9.57
8 6.96
3 2.61
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
94  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 40
5 12.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
95  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 108
5 4.63
3 2.78
15 13.89
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
96  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 228
10 4.39
9 3.95
31 13.60
0 0.00
0 0.00
178 78.07
50 21.93%
97  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 46
2 4.35
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
98  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 60
6 10.00
0 0.00
5 8.33
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
99  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 281
11 3.91
7 2.49
13 4.63
11 3.91
18 6.41
221 78.65
60 21.35%
100  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 80
7 8.75
2 2.50
1 1.25
5 6.25
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
101  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 1004
46 4.58
39 3.88
36 3.59
29 2.89
63 6.27
791 78.78
213 21.22%
102  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 62
0 0.00
1 1.61
12 19.35
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
103  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 115
7 6.09
3 2.61
13 11.30
1 0.87
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
104  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 87
4 4.60
2 2.30
5 5.75
6 6.90
1 1.15
69 79.31
18 20.69%
105  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 44
3 6.82
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
106  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
107  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
108  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 55
2 3.64
1 1.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
109  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 308
35 11.36
0 0.00
13 4.22
12 3.90
0 0.00
248 80.52
60 19.48%
110  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 190
7 3.68
2 1.05
24 12.63
2 1.05
2 1.05
153 80.53
37 19.47%
111  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 98
10 10.20
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
112  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 62
5 8.06
0 0.00
2 3.23
0 0.00
5 8.06
50 80.65
12 19.35%
113  โรงเรียนบ้านช่อระกา 183
12 6.56
10 5.46
6 3.28
5 2.73
2 1.09
148 80.87
35 19.13%
114  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 79
4 5.06
0 0.00
11 13.92
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
115  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 95
11 11.58
2 2.11
4 4.21
0 0.00
1 1.05
77 81.05
18 18.95%
116  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
1 1.89
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
117  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 48
0 0.00
4 8.33
4 8.33
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
118  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 231
19 8.23
3 1.30
20 8.66
1 0.43
0 0.00
188 81.39
43 18.61%
119  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 125
7 5.60
6 4.80
5 4.00
5 4.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
120  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 121
9 7.44
4 3.31
5 4.13
4 3.31
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
121  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 200
7 3.50
4 2.00
23 11.50
2 1.00
0 0.00
164 82.00
36 18.00%
122  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 74
5 6.76
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
123  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 172
4 2.33
4 2.33
22 12.79
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
124  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 283
0 0.00
0 0.00
5 1.77
25 8.83
19 6.71
234 82.69
49 17.31%
125  โรงเรียน บ้านยางหวาย 200
7 3.50
3 1.50
18 9.00
3 1.50
3 1.50
166 83.00
34 17.00%
126  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 53
4 7.55
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
127  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 112
1 0.89
1 0.89
16 14.29
0 0.00
1 0.89
93 83.04
19 16.96%
128  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 54
1 1.85
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
129  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 300
9 3.00
4 1.33
37 12.33
0 0.00
0 0.00
250 83.33
50 16.67%
130  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 132
8 6.06
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
131  โรงเรียนบ้านโนนตูม 151
7 4.64
8 5.30
9 5.96
1 0.66
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
132  โรงเรียนนาฝายวิทยา 170
11 6.47
3 1.76
12 7.06
2 1.18
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
133  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
134  โรงเรียน บ้านลำชี 43
0 0.00
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
135  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 129
5 3.88
0 0.00
5 3.88
7 5.43
4 3.10
108 83.72
21 16.28%
136  โรงเรียน บ้านฝาย 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
5 7.35
1 1.47
57 83.82
11 16.18%
137  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 175
7 4.00
8 4.57
9 5.14
2 1.14
2 1.14
147 84.00
28 16.00%
138  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 94
7 7.45
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
139  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 114
5 4.39
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
140  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 51
4 7.84
1 1.96
2 3.92
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
141  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 269
17 6.32
7 2.60
18 6.69
0 0.00
0 0.00
227 84.39
42 15.61%
142  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
143  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 267
12 4.49
8 3.00
17 6.37
4 1.50
0 0.00
226 84.64
41 15.36%
144  โรงเรียน บ้านโนนแดง 242
2 0.83
2 0.83
5 2.07
3 1.24
25 10.33
205 84.71
37 15.29%
145  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 177
7 3.95
0 0.00
15 8.47
5 2.82
0 0.00
150 84.75
27 15.25%
146  โรงเรียนบ้านหนองหอย 132
11 8.33
1 0.76
3 2.27
5 3.79
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
147  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 264
26 9.85
0 0.00
14 5.30
0 0.00
0 0.00
224 84.85
40 15.15%
148  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 53
2 3.77
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
149  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
2 4.26
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
150  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 308
26 8.44
0 0.00
19 6.17
0 0.00
0 0.00
263 85.39
45 14.61%
151  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 83
5 6.02
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
152  โรงเรียนบ้านเจาทอง 327
4 1.22
14 4.28
23 7.03
6 1.83
0 0.00
280 85.63
47 14.37%
153  โรงเรียน บ้านซับม่วง 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
154  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อง 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
155  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 101
3 2.97
4 3.96
7 6.93
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
156  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 169
8 4.73
0 0.00
15 8.88
0 0.00
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
157  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
158  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 111
6 5.41
4 3.60
3 2.70
2 1.80
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
159  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
160  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 135
4 2.96
0 0.00
14 10.37
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
161  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 85
0 0.00
3 3.53
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
162  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
3 9.38
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
163  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
164  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 156
5 3.21
0 0.00
14 8.97
0 0.00
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
165  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 66
0 0.00
2 3.03
5 7.58
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
166  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
167  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
168  โรงเรียนสหประชาสรร 154
0 0.00
1 0.65
17 11.04
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
169  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 234
2 0.85
2 0.85
15 6.41
5 2.14
3 1.28
207 88.46
27 11.54%
170  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 70
3 4.29
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
171  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 124
9 7.26
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
172  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
173  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 279
19 6.81
2 0.72
5 1.79
5 1.79
0 0.00
248 88.89
31 11.11%
174  โรงเรียนโพนทองพิทยา 91
5 5.49
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
175  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 226
16 7.08
3 1.33
5 2.21
0 0.00
0 0.00
202 89.38
24 10.62%
176  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 57
1 1.75
1 1.75
2 3.51
2 3.51
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
177  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
178  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
2 2.86
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
179  โรงเรียนบ้านโนนตาด 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
180  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 102
5 4.90
1 0.98
3 2.94
1 0.98
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
181  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
182  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
1 3.13
29 90.63
3 9.38%
183  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
184  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 314
4 1.27
7 2.23
12 3.82
1 0.32
4 1.27
286 91.08
28 8.92%
185  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 124
4 3.23
2 1.61
5 4.03
0 0.00
0 0.00
113 91.13
11 8.87%
186  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 104
0 0.00
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
187  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 93
1 1.08
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
188  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 96
2 2.08
0 0.00
5 5.21
0 0.00
1 1.04
88 91.67
8 8.33%
189  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
190  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 109
3 2.75
0 0.00
0 0.00
6 5.50
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
191  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 160
0 0.00
0 0.00
6 3.75
5 3.13
2 1.25
147 91.88
13 8.13%
192  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 78
4 5.13
1 1.28
1 1.28
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
193  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 52
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
194  โรงเรียนบ้านกุดละลม 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
195  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
196  โรงเรียน บ้านดอนหัน 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
197  โรงเรียน บ้านนาโจด 43
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
198  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 430
7 1.63
6 1.40
7 1.63
2 0.47
7 1.63
401 93.26
29 6.74%
199  โรงเรียนบ้านซับชมภู 164
2 1.22
0 0.00
7 4.27
0 0.00
2 1.22
153 93.29
11 6.71%
200  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 149
5 3.36
3 2.01
2 1.34
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
201  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 75
4 5.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
202  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
203  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
204  โรงเรียนบ้านนาวัง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
205  โรงเรียนบ้านวังโพน 182
5 2.75
0 0.00
5 2.75
0 0.00
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
206  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 245
2 0.82
5 2.04
5 2.04
1 0.41
0 0.00
232 94.69
13 5.31%
207  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 124
5 4.03
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
208  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 177
2 1.13
0 0.00
5 2.82
1 0.56
0 0.00
169 95.48
8 4.52%
209  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 100
1 1.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
211  โรงเรียน บ้านโนนลาน 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
212  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
213  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 164
0 0.00
0 0.00
2 1.22
4 2.44
0 0.00
158 96.34
6 3.66%
214  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 86
1 1.16
0 0.00
1 1.16
1 1.16
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
215  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 120
2 1.67
1 0.83
1 0.83
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
216  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 128
0 0.00
0 0.00
4 3.13
0 0.00
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
217  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 234
2 0.85
1 0.43
4 1.71
0 0.00
0 0.00
227 97.01
7 2.99%
218  โรงเรียนบ้านนาฮี 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
219  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 163
0 0.00
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
162 99.39
1 0.61%
220  โรงเรียน บ้านกุดเวียน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
221  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านท่าฉาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านนางแดด 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านโสกหว้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
228  โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,415 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,851 6.29
เตี้ย  926 3.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,474 8.41
ผอมและเตี้ย  1,076 3.66
อ้วนและเตี้ย  972 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,116 75.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,299 คน


24.81%


Powered By www.thaieducation.net