ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 156
19 12.18
16 10.26
13 8.33
10 6.41
36 23.08
62 39.74
94 60.26%
2  โรงเรียนเทพรัตน์ 171
36 21.05
14 8.19
32 18.71
4 2.34
3 1.75
82 47.95
89 52.05%
3  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 76
9 11.84
3 3.95
16 21.05
1 1.32
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
4  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 70
6 8.57
1 1.43
18 25.71
1 1.43
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
5  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 25
6 24.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
6  โรงเรียนวัดกรุณา 25
3 12.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 175
19 10.86
7 4.00
18 10.29
10 5.71
9 5.14
112 64.00
63 36.00%
8  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 160
30 18.75
0 0.00
25 15.63
0 0.00
0 0.00
105 65.63
55 34.38%
9  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 83
4 4.82
0 0.00
14 16.87
4 4.82
6 7.23
55 66.27
28 33.73%
10  โรงเรียนวัดหอระฆัง 45
2 4.44
0 0.00
12 26.67
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 30
4 13.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
12  โรงเรียนวัดหัวเด่น 130
5 3.85
1 0.77
36 27.69
1 0.77
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
13  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2342
79 3.37
43 1.84
595 25.41
34 1.45
8 0.34
1583 67.59
759 32.41%
14  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 68
3 4.41
1 1.47
15 22.06
3 4.41
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
15  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 127
8 6.30
3 2.36
29 22.83
1 0.79
0 0.00
86 67.72
41 32.28%
16  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 59
6 10.17
1 1.69
7 11.86
1 1.69
4 6.78
40 67.80
19 32.20%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 165
18 10.91
9 5.45
22 13.33
3 1.82
1 0.61
112 67.88
53 32.12%
18  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 107
7 6.54
0 0.00
27 25.23
0 0.00
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
19  โรงเรียนวัดคลองเกษม 86
6 6.98
3 3.49
7 8.14
2 2.33
9 10.47
59 68.60
27 31.40%
20  โรงเรียนวัดโรงวัว 115
18 15.65
0 0.00
18 15.65
0 0.00
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
21  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 117
9 7.69
5 4.27
8 6.84
14 11.97
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
22  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
7 17.95
27 69.23
12 30.77%
23  โรงเรียนวัดท่า 102
10 9.80
3 2.94
10 9.80
8 7.84
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
24  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 165
19 11.52
4 2.42
25 15.15
2 1.21
0 0.00
115 69.70
50 30.30%
25  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 65
3 4.62
0 0.00
8 12.31
3 4.62
5 7.69
46 70.77
19 29.23%
26  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 55
0 0.00
2 3.64
13 23.64
0 0.00
1 1.82
39 70.91
16 29.09%
27  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 106
9 8.49
2 1.89
9 8.49
9 8.49
1 0.94
76 71.70
30 28.30%
28  โรงเรียนบ้านหนองแจง 93
2 2.15
5 5.38
14 15.05
5 5.38
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
29  โรงเรียนวัดจันทน์ 90
2 2.22
1 1.11
15 16.67
2 2.22
5 5.56
65 72.22
25 27.78%
30  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 18
1 5.56
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
31  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 144
12 8.33
8 5.56
17 11.81
2 1.39
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
32  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 120
3 2.50
0 0.00
28 23.33
1 0.83
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
33  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 57
4 7.02
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
34  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 23
3 13.04
3 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 127
1 0.79
0 0.00
32 25.20
0 0.00
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
36  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 58
4 6.90
2 3.45
5 8.62
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
37  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 31
3 9.68
0 0.00
4 12.90
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
38  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 129
12 9.30
3 2.33
17 13.18
1 0.78
0 0.00
96 74.42
33 25.58%
39  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
2 3.92
2 3.92
38 74.51
13 25.49%
40  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 75
5 6.67
1 1.33
13 17.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
41  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 105
2 1.90
4 3.81
19 18.10
1 0.95
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
42  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 97
4 4.12
1 1.03
19 19.59
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
43  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
7 3.98
4 2.27
30 17.05
2 1.14
0 0.00
133 75.57
43 24.43%
44  โรงเรียนวัดนางลือ 150
3 2.00
8 5.33
20 13.33
3 2.00
2 1.33
114 76.00
36 24.00%
45  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 144
12 8.33
8 5.56
14 9.72
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
46  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
3 4.41
0 0.00
13 19.12
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
47  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 115
5 4.35
0 0.00
22 19.13
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
48  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 162
16 9.88
1 0.62
21 12.96
0 0.00
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
49  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 111
8 7.21
6 5.41
10 9.01
2 1.80
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
50  โรงเรียนวัดคลองธรรม 56
3 5.36
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
51  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 61
2 3.28
0 0.00
9 14.75
3 4.92
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
52  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 48
7 14.58
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
53  โรงเรียนวัดโคกหมู 88
4 4.55
4 4.55
6 6.82
0 0.00
6 6.82
68 77.27
20 22.73%
54  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 226
10 4.42
4 1.77
22 9.73
5 2.21
10 4.42
175 77.43
51 22.57%
55  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 133
2 1.50
1 0.75
27 20.30
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
56  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 40
3 7.50
1 2.50
3 7.50
1 2.50
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
57  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 99
7 7.07
7 7.07
8 8.08
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
58  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 113
8 7.08
3 2.65
8 7.08
4 3.54
2 1.77
88 77.88
25 22.12%
59  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 127
4 3.15
3 2.36
18 14.17
3 2.36
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
60  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 64
1 1.56
0 0.00
12 18.75
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
61  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 78
4 5.13
3 3.85
6 7.69
2 2.56
2 2.56
61 78.21
17 21.79%
62  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
63  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
64  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 171
8 4.68
4 2.34
14 8.19
7 4.09
4 2.34
134 78.36
37 21.64%
65  โรงเรียนวัดสนามชัย 88
2 2.27
1 1.14
16 18.18
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
66  โรงเรียนวัดท่ากระแส 51
1 1.96
1 1.96
9 17.65
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
67  โรงเรียนวัดโพธาราม 103
2 1.94
5 4.85
12 11.65
0 0.00
3 2.91
81 78.64
22 21.36%
68  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 122
7 5.74
2 1.64
17 13.93
0 0.00
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
69  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 67
0 0.00
0 0.00
13 19.40
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 58
6 10.34
3 5.17
2 3.45
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 88
2 2.27
7 7.95
9 10.23
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
72  โรงเรียนวัดหนองตาตน 89
3 3.37
3 3.37
12 13.48
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
73  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 114
10 8.77
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
74  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 124
6 4.84
6 4.84
10 8.06
1 0.81
2 1.61
99 79.84
25 20.16%
75  โรงเรียนวัดหนองแขม 90
5 5.56
4 4.44
3 3.33
4 4.44
2 2.22
72 80.00
18 20.00%
76  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 143
6 4.20
5 3.50
3 2.10
8 5.59
6 4.20
115 80.42
28 19.58%
77  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 93
2 2.15
1 1.08
14 15.05
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
78  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 509
16 3.14
8 1.57
69 13.56
3 0.59
2 0.39
411 80.75
98 19.25%
79  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 182
9 4.95
2 1.10
15 8.24
4 2.20
5 2.75
147 80.77
35 19.23%
80  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 73
4 5.48
2 2.74
3 4.11
3 4.11
2 2.74
59 80.82
14 19.18%
81  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 167
5 2.99
10 5.99
17 10.18
0 0.00
0 0.00
135 80.84
32 19.16%
82  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 94
4 4.26
4 4.26
4 4.26
3 3.19
3 3.19
76 80.85
18 19.15%
83  โรงเรียนวัดมะปราง 97
2 2.06
1 1.03
15 15.46
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
84  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 143
4 2.80
10 6.99
12 8.39
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
85  โรงเรียนวัดคลองบุญ 117
3 2.56
1 0.85
17 14.53
0 0.00
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
86  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 126
6 4.76
4 3.17
12 9.52
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
87  โรงเรียนวัดธรรมามูล 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
88  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 128
4 3.13
1 0.78
16 12.50
1 0.78
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
89  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 41
1 2.44
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
90  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 150
5 3.33
7 4.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
91  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 78
6 7.69
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
92  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 127
5 3.94
5 3.94
8 6.30
2 1.57
1 0.79
106 83.46
21 16.54%
93  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 206
3 1.46
5 2.43
25 12.14
0 0.00
0 0.00
173 83.98
33 16.02%
94  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
95  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 63
3 4.76
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
96  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 76
1 1.32
0 0.00
6 7.89
2 2.63
3 3.95
64 84.21
12 15.79%
97  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 103
7 6.80
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
98  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
99  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 113
2 1.77
4 3.54
5 4.42
2 1.77
4 3.54
96 84.96
17 15.04%
100  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 121
3 2.48
1 0.83
14 11.57
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
101  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
102  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
103  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 88
6 6.82
1 1.14
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
104  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 761
35 4.60
2 0.26
67 8.80
4 0.53
4 0.53
649 85.28
112 14.72%
105  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 68
2 2.94
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
106  โรงเรียนวัดวังหมัน 144
6 4.17
4 2.78
10 6.94
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
107  โรงเรียนวัดหนองจิก 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
108  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 120
5 4.17
0 0.00
5 4.17
4 3.33
3 2.50
103 85.83
17 14.17%
109  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 188
6 3.19
0 0.00
20 10.64
0 0.00
0 0.00
162 86.17
26 13.83%
110  โรงเรียนวัดหนองน้อย 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
111  โรงเรียนวัดหัวหว้า 89
3 3.37
1 1.12
5 5.62
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
112  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 149
7 4.70
7 4.70
4 2.68
2 1.34
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
113  โรงเรียนบ้านคลองยาง 82
2 2.44
3 3.66
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
114  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 84
1 1.19
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
115  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 338
4 1.18
1 0.30
36 10.65
2 0.59
0 0.00
295 87.28
43 12.72%
116  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
117  โรงเรียนวัดฝาง 128
6 4.69
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
118  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
119  โรงเรียนพระยาตาก 81
2 2.47
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
120  โรงเรียนบ้านหัวถนน 74
5 6.76
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
121  โรงเรียนบ้านหนองแค 124
2 1.61
0 0.00
12 9.68
0 0.00
1 0.81
109 87.90
15 12.10%
122  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 25
0 0.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
123  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 150
7 4.67
3 2.00
2 1.33
5 3.33
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
124  โรงเรียนวัดพร้าว 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
1 1.89
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
125  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 98
4 4.08
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
126  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
127  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 78
2 2.56
1 1.28
2 2.56
2 2.56
1 1.28
70 89.74
8 10.26%
128  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
129  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
130  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 54
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
131  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
132  โรงเรียนวัดพระแก้ว 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
133  โรงเรียนวัดสระดู่ 145
8 5.52
0 0.00
5 3.45
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
134  โรงเรียนบ้านหนองยาง 146
5 3.42
1 0.68
7 4.79
0 0.00
0 0.00
133 91.10
13 8.90%
135  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
136  โรงเรียนวัดหาดอาษา 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
137  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
138  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 119
3 2.52
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
139  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 167
2 1.20
0 0.00
11 6.59
0 0.00
1 0.60
153 91.62
14 8.38%
140  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 120
0 0.00
1 0.83
9 7.50
0 0.00
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
141  โรงเรียนวัดโคกสุก 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
2 5.41
34 91.89
3 8.11%
142  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
143  โรงเรียนวัดดอนตาล 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
144  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
145  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 151
2 1.32
1 0.66
7 4.64
1 0.66
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
146  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
147  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
148  โรงเรียนบ้านเก่า 48
2 4.17
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
149  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 184
1 0.54
0 0.00
10 5.43
0 0.00
0 0.00
173 94.02
11 5.98%
150  โรงเรียนวัดดอนรังนก 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
151  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
152  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
62 95.38
3 4.62%
153  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 133
1 0.75
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
155  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 224
3 1.34
0 0.00
4 1.79
0 0.00
3 1.34
214 95.54
10 4.46%
156  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
157  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
158  โรงเรียนวัดวงเดือน 105
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
159  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
160  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
161  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
2 2.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
162  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  839 4.57
เตี้ย  369 2.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,238 12.19
ผอมและเตี้ย  231 1.26
อ้วนและเตี้ย  176 0.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,509 79.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,853 คน


20.98%


Powered By www.thaieducation.net