ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 11
2 18.18
2 18.18
3 27.27
2 18.18
1 9.09
1 9.09
10 90.91%
2  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) 452
58 12.83
63 13.94
83 18.36
22 4.87
32 7.08
194 42.92
258 57.08%
3  โรงเรียนบ้านโค้งดารา 242
24 9.92
18 7.44
24 9.92
33 13.64
38 15.70
105 43.39
137 56.61%
4  โรงเรียน วัดหนองจับเต่า 585
43 7.35
34 5.81
71 12.14
77 13.16
72 12.31
288 49.23
297 50.77%
5  โรงเรียนวัดอัมพวัน 638
44 6.90
38 5.96
74 11.60
82 12.85
77 12.07
323 50.63
315 49.37%
6  โรงเรียนบ้านเขาบายศรี 348
16 4.60
24 6.90
44 12.64
40 11.49
44 12.64
180 51.72
168 48.28%
7  โรงเรียน อนุบาลบางละมุง 780
114 14.62
42 5.38
77 9.87
60 7.69
57 7.31
430 55.13
350 44.87%
8  โรงเรียน วัดตโปทาราม 258
21 8.14
6 2.33
37 14.34
27 10.47
23 8.91
144 55.81
114 44.19%
9  โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 485
20 4.12
22 4.54
63 12.99
42 8.66
57 11.75
281 57.94
204 42.06%
10  โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม 314
13 4.14
12 3.82
47 14.97
25 7.96
34 10.83
183 58.28
131 41.72%
11  โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 913
60 6.57
32 3.50
100 10.95
92 10.08
91 9.97
538 58.93
375 41.07%
12  โรงเรียนบ้านห้วยกรุ 155
13 8.39
15 9.68
14 9.03
8 5.16
5 3.23
100 64.52
55 35.48%
13  โรงเรียนบ้านเขาดิน 571
32 5.60
42 7.36
32 5.60
54 9.46
42 7.36
369 64.62
202 35.38%
14  โรงเรียน วัดโป่ง 475
21 4.42
31 6.53
112 23.58
2 0.42
0 0.00
309 65.05
166 34.95%
15  โรงเรียนวัดหนองคล้า 547
40 7.31
33 6.03
80 14.63
32 5.85
0 0.00
362 66.18
185 33.82%
16  โรงเรียน วัดพิบูลสัณหธรรม 469
43 9.17
50 10.66
39 8.32
19 4.05
1 0.21
317 67.59
152 32.41%
17  โรงเรียน บ้านหุบบอน 227
25 11.01
10 4.41
35 15.42
3 1.32
0 0.00
154 67.84
73 32.16%
18  โรงเรียน บ้านมาบฟักทอง 345
13 3.77
37 10.72
24 6.96
18 5.22
18 5.22
235 68.12
110 31.88%
19  โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) 594
52 8.75
42 7.07
31 5.22
32 5.39
18 3.03
419 70.54
175 29.46%
20  โรงเรียน บ้านกม.ห้า 278
30 10.79
14 5.04
36 12.95
1 0.36
0 0.00
197 70.86
81 29.14%
21  โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ 542
33 6.09
7 1.29
40 7.38
40 7.38
33 6.09
389 71.77
153 28.23%
22  โรงเรียนวัดนาจอมเทียน 317
32 10.09
15 4.73
37 11.67
4 1.26
0 0.00
229 72.24
88 27.76%
23  โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) 792
59 7.45
34 4.29
119 15.03
6 0.76
1 0.13
573 72.35
219 27.65%
24  โรงเรียนบ้านเขาตะแบก 192
3 1.56
15 7.81
33 17.19
0 0.00
0 0.00
141 73.44
51 26.56%
25  โรงเรียนบ้านบางละมุง 155
10 6.45
6 3.87
25 16.13
0 0.00
0 0.00
114 73.55
41 26.45%
26  โรงเรียน บ้านมาบประชัน 213
18 8.45
8 3.76
30 14.08
0 0.00
0 0.00
157 73.71
56 26.29%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 321
28 8.72
13 4.05
10 3.12
12 3.74
20 6.23
238 74.14
83 25.86%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 910
40 4.40
34 3.74
111 12.20
50 5.49
0 0.00
675 74.18
235 25.82%
29  โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 888
82 9.23
20 2.25
127 14.30
0 0.00
0 0.00
659 74.21
229 25.79%
30  โรงเรียน บ้านเขาคันทรง 207
11 5.31
14 6.76
27 13.04
1 0.48
0 0.00
154 74.40
53 25.60%
31  โรงเรียนบ้านหินวง 154
6 3.90
12 7.79
21 13.64
0 0.00
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
32  โรงเรียนบ้านเขาหิน 458
21 4.59
18 3.93
67 14.63
6 1.31
2 0.44
344 75.11
114 24.89%
33  โรงเรียน บ้านขลอด 516
31 6.01
30 5.81
62 12.02
1 0.19
1 0.19
391 75.78
125 24.22%
34  โรงเรียนบ้านชากยายจีน 611
15 2.45
24 3.93
22 3.60
39 6.38
48 7.86
463 75.78
148 24.22%
35  โรงเรียนวัดเขาฉลาก 148
15 10.14
1 0.68
14 9.46
5 3.38
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
36  โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1576
103 6.54
51 3.24
203 12.88
7 0.44
1 0.06
1211 76.84
365 23.16%
37  โรงเรียน วัดแหลมฉบัง 207
7 3.38
8 3.86
29 14.01
0 0.00
3 1.45
160 77.29
47 22.71%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 512
23 4.49
27 5.27
61 11.91
2 0.39
1 0.20
398 77.73
114 22.27%
39  โรงเรียนห้วยใหญ่ 445
31 6.97
12 2.70
24 5.39
18 4.04
11 2.47
349 78.43
96 21.57%
40  โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า 158
12 7.59
4 2.53
18 11.39
0 0.00
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
41  โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก 298
22 7.38
8 2.68
34 11.41
0 0.00
0 0.00
234 78.52
64 21.48%
42  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 991
40 4.04
23 2.32
142 14.33
2 0.20
2 0.20
782 78.91
209 21.09%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งกลม 358
3 0.84
10 2.79
27 7.54
13 3.63
21 5.87
284 79.33
74 20.67%
44  โรงเรียน บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 860
40 4.65
40 4.65
93 10.81
3 0.35
1 0.12
683 79.42
177 20.58%
45  โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ 380
23 6.05
9 2.37
43 11.32
2 0.53
0 0.00
303 79.74
77 20.26%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน 135
6 4.44
5 3.70
5 3.70
7 5.19
4 2.96
108 80.00
27 20.00%
47  โรงเรียน วัดสุทธาวาส 1195
70 5.86
47 3.93
49 4.10
30 2.51
38 3.18
961 80.42
234 19.58%
48  โรงเรียนบ้านอำเภอ 386
17 4.40
7 1.81
51 13.21
0 0.00
0 0.00
311 80.57
75 19.43%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 480
26 5.42
10 2.08
54 11.25
3 0.63
0 0.00
387 80.63
93 19.38%
50  โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) 239
13 5.44
6 2.51
27 11.30
0 0.00
0 0.00
193 80.75
46 19.25%
51  โรงเรียนจุกเสม็ด 227
18 7.93
1 0.44
21 9.25
3 1.32
0 0.00
184 81.06
43 18.94%
52  โรงเรียน วัดหนองเกตุน้อย 571
23 4.03
16 2.80
31 5.43
19 3.33
19 3.33
463 81.09
108 18.91%
53  โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 288
17 5.90
17 5.90
18 6.25
1 0.35
0 0.00
235 81.60
53 18.40%
54  โรงเรียนบ้านบ่อวิน 903
26 2.88
23 2.55
31 3.43
28 3.10
54 5.98
741 82.06
162 17.94%
55  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 151
3 1.99
6 3.97
17 11.26
1 0.66
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
56  โรงเรียน เกล็ดแก้ว 340
16 4.71
0 0.00
42 12.35
0 0.00
0 0.00
282 82.94
58 17.06%
57  โรงเรียนบ้านชากนอก 436
24 5.50
2 0.46
43 9.86
3 0.69
0 0.00
364 83.49
72 16.51%
58  โรงเรียนบ้านระเวิง 69
3 4.35
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 597
44 7.37
0 0.00
51 8.54
0 0.00
0 0.00
502 84.09
95 15.91%
60  โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ 159
3 1.89
7 4.40
15 9.43
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
61  โรงเรียนวัดมโนรม 790
15 1.90
25 3.16
27 3.42
27 3.42
27 3.42
669 84.68
121 15.32%
62  โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง 282
10 3.55
10 3.55
22 7.80
1 0.35
0 0.00
239 84.75
43 15.25%
63  โรงเรียน บ้านวังค้อ 335
12 3.58
14 4.18
19 5.67
2 0.60
0 0.00
288 85.97
47 14.03%
64  โรงเรียน บ้านสันติคาม 375
9 2.40
13 3.47
14 3.73
7 1.87
7 1.87
325 86.67
50 13.33%
65  โรงเรียนบ้านเนินตอง 150
0 0.00
0 0.00
20 13.33
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
66  โรงเรียน วัดใหม่เนินพยอม 649
14 2.16
9 1.39
30 4.62
12 1.85
14 2.16
570 87.83
79 12.17%
67  โรงเรียน ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 421
10 2.38
8 1.90
32 7.60
0 0.00
0 0.00
371 88.12
50 11.88%
68  โรงเรียน บ้านนอก 106
2 1.89
2 1.89
8 7.55
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
69  โรงเรียนวัดบ้านนา 979
22 2.25
15 1.53
30 3.06
11 1.12
15 1.53
886 90.50
93 9.50%
70  โรงเรียนวัดนาพร้าว 626
21 3.35
11 1.76
25 3.99
0 0.00
2 0.32
567 90.58
59 9.42%
71  โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 398
16 4.02
0 0.00
20 5.03
0 0.00
0 0.00
362 90.95
36 9.05%
72  โรงเรียนบ้านนาวัง 240
6 2.50
5 2.08
8 3.33
0 0.00
0 0.00
221 92.08
19 7.92%
73  โรงเรียนวัดวังหิน 215
2 0.93
3 1.40
7 3.26
5 2.33
0 0.00
198 92.09
17 7.91%
74  โรงเรียนวัดพระประทานพร 277
0 0.00
1 0.36
15 5.42
0 0.00
4 1.44
257 92.78
20 7.22%
75  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 195
4 2.05
1 0.51
7 3.59
2 1.03
0 0.00
181 92.82
14 7.18%
76  โรงเรียนบ้านทางตรง 140
2 1.43
1 0.71
4 2.86
1 0.71
1 0.71
131 93.57
9 6.43%
77  โรงเรียนบ้านสัตหีบ 591
10 1.69
9 1.52
9 1.52
3 0.51
3 0.51
557 94.25
34 5.75%
78  โรงเรียน บ้านภูไทร 260
2 0.77
2 0.77
1 0.38
1 0.38
0 0.00
254 97.69
6 2.31%
79  โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 895
6 0.67
4 0.45
7 0.78
3 0.34
0 0.00
875 97.77
20 2.23%
80  โรงเรียนบ้านโรงหีบ 295
1 0.34
0 0.00
2 0.68
0 0.00
0 0.00
292 98.98
3 1.02%
81  โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย 631
0 0.00
0 0.00
3 0.48
0 0.00
1 0.16
627 99.37
4 0.63%

 

จำนวนนักเรียน  35,922 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,865 5.19
เตี้ย  1,291 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,216 8.95
ผอมและเตี้ย  1,053 2.93
อ้วนและเตี้ย  944 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,553 76.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,369 คน


23.30%


Powered By www.thaieducation.net