ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 61
17 27.87
12 19.67
3 4.92
25 40.98
4 6.56
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 14
1 7.14
3 21.43
5 35.71
0 0.00
5 35.71
0 0.00
14 100.00%
3  โรงเรียนบือดองพัฒนา 130
37 28.46
23 17.69
64 49.23
6 4.62
0 0.00
0 0.00
130 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 102
15 14.71
24 23.53
21 20.59
21 20.59
20 19.61
1 0.98
101 99.02%
5  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 122
21 17.21
18 14.75
6 4.92
39 31.97
23 18.85
15 12.30
107 87.70%
6  โรงเรียนบ้านคูวอ 219
53 24.20
70 31.96
12 5.48
39 17.81
3 1.37
42 19.18
177 80.82%
7  โรงเรียนบ้านเกะรอ 228
63 27.63
54 23.68
7 3.07
16 7.02
44 19.30
44 19.30
184 80.70%
8  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 772
83 10.75
129 16.71
33 4.27
212 27.46
143 18.52
172 22.28
600 77.72%
9  โรงเรียนบ้านกูวา 203
36 17.73
87 42.86
8 3.94
13 6.40
3 1.48
56 27.59
147 72.41%
10  โรงเรียนวัดลำใหม่ 64
7 10.94
17 26.56
6 9.38
14 21.88
2 3.13
18 28.13
46 71.88%
11  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 209
91 43.54
37 17.70
0 0.00
17 8.13
3 1.44
61 29.19
148 70.81%
12  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 101
26 25.74
23 22.77
1 0.99
16 15.84
3 2.97
32 31.68
69 68.32%
13  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 174
48 27.59
35 20.11
3 1.72
26 14.94
0 0.00
62 35.63
112 64.37%
14  โรงเรียนบ้านสะเอะ 401
98 24.44
91 22.69
10 2.49
55 13.72
0 0.00
147 36.66
254 63.34%
15  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2149
4 0.19
150 6.98
378 17.59
573 26.66
206 9.59
838 38.99
1311 61.01%
16  โรงเรียนบ้านกือแล 140
16 11.43
59 42.14
2 1.43
0 0.00
0 0.00
63 45.00
77 55.00%
17  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 75
14 18.67
22 29.33
1 1.33
4 5.33
0 0.00
34 45.33
41 54.67%
18  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 308
55 17.86
56 18.18
5 1.62
52 16.88
0 0.00
140 45.45
168 54.55%
19  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 146
28 19.18
47 32.19
4 2.74
0 0.00
0 0.00
67 45.89
79 54.11%
20  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 160
47 29.38
13 8.13
5 3.13
16 10.00
0 0.00
79 49.38
81 50.63%
21  โรงเรียนบ้านปาโจ 189
10 5.29
34 17.99
3 1.59
44 23.28
3 1.59
95 50.26
94 49.74%
22  โรงเรียนบ้านรามัน 479
57 11.90
81 16.91
32 6.68
43 8.98
25 5.22
241 50.31
238 49.69%
23  โรงเรียนบ้านสะโต 130
18 13.85
29 22.31
3 2.31
9 6.92
3 2.31
68 52.31
62 47.69%
24  โรงเรียนสันติวิทยา 334
55 16.47
68 20.36
12 3.59
21 6.29
0 0.00
178 53.29
156 46.71%
25  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 234
52 22.22
54 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 54.70
106 45.30%
26  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 182
16 8.79
7 3.85
16 8.79
23 12.64
20 10.99
100 54.95
82 45.05%
27  โรงเรียนบ้านตะโละ 170
10 5.88
18 10.59
1 0.59
28 16.47
19 11.18
94 55.29
76 44.71%
28  โรงเรียนบ้านจือนือแร 207
18 8.70
33 15.94
15 7.25
12 5.80
11 5.31
118 57.00
89 43.00%
29  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 191
20 10.47
13 6.81
15 7.85
28 14.66
6 3.14
109 57.07
82 42.93%
30  โรงเรียนบ้านพรุ 102
21 20.59
18 17.65
4 3.92
0 0.00
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
31  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36
12 33.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
21 58.33
15 41.67%
32  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 179
40 22.35
21 11.73
2 1.12
9 5.03
0 0.00
107 59.78
72 40.22%
33  โรงเรียนบ้านไทรงาม 137
6 4.38
44 32.12
4 2.92
1 0.73
0 0.00
82 59.85
55 40.15%
34  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 236
56 23.73
25 10.59
6 2.54
4 1.69
0 0.00
145 61.44
91 38.56%
35  โรงเรียนบ้านพงยือไร 135
13 9.63
20 14.81
5 3.70
10 7.41
4 2.96
83 61.48
52 38.52%
36  โรงเรียนธารแร่ 65
8 12.31
8 12.31
1 1.54
8 12.31
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
37  โรงเรียนบ้านบือยอง 175
11 6.29
13 7.43
5 2.86
24 13.71
14 8.00
108 61.71
67 38.29%
38  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 160
18 11.25
15 9.38
4 2.50
19 11.88
3 1.88
101 63.13
59 36.88%
39  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 78
7 8.97
13 16.67
7 8.97
0 0.00
1 1.28
50 64.10
28 35.90%
40  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 146
7 4.79
10 6.85
9 6.16
15 10.27
11 7.53
94 64.38
52 35.62%
41  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 198
25 12.63
29 14.65
7 3.54
5 2.53
4 2.02
128 64.65
70 35.35%
42  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 80
12 15.00
6 7.50
8 10.00
2 2.50
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
43  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 243
19 7.82
33 13.58
6 2.47
17 7.00
6 2.47
162 66.67
81 33.33%
44  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 88
8 9.09
7 7.95
5 5.68
4 4.55
5 5.68
59 67.05
29 32.95%
45  โรงเรียนบ้านโฉลง 296
30 10.14
41 13.85
3 1.01
20 6.76
2 0.68
200 67.57
96 32.43%
46  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 273
12 4.40
37 13.55
12 4.40
20 7.33
6 2.20
186 68.13
87 31.87%
47  โรงเรียนบ้านเกียรติ 129
1 0.78
3 2.33
5 3.88
32 24.81
0 0.00
88 68.22
41 31.78%
48  โรงเรียนประชาอุทิศ 136
11 8.09
20 14.71
5 3.68
7 5.15
0 0.00
93 68.38
43 31.62%
49  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 205
24 11.71
36 17.56
2 0.98
0 0.00
0 0.00
143 69.76
62 30.24%
50  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 90
8 8.89
12 13.33
3 3.33
4 4.44
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
51  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 100
7 7.00
17 17.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
52  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 207
16 7.73
18 8.70
23 11.11
4 1.93
0 0.00
146 70.53
61 29.47%
53  โรงเรียนบ้านปงตา 163
16 9.82
8 4.91
7 4.29
17 10.43
0 0.00
115 70.55
48 29.45%
54  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 137
16 11.68
0 0.00
3 2.19
16 11.68
4 2.92
98 71.53
39 28.47%
55  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 336
34 10.12
35 10.42
13 3.87
13 3.87
0 0.00
241 71.73
95 28.27%
56  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 93
4 4.30
11 11.83
0 0.00
11 11.83
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
57  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 109
16 14.68
7 6.42
5 4.59
2 1.83
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
58  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 73
4 5.48
8 10.96
4 5.48
4 5.48
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
59  โรงเรียนบ้านจาหนัน 154
2 1.30
34 22.08
5 3.25
0 0.00
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
60  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 96
6 6.25
12 12.50
5 5.21
2 2.08
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
61  โรงเรียนบ้านบาโด 47
3 6.38
4 8.51
5 10.64
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
62  โรงเรียนบ้านยือโระ 141
20 14.18
8 5.67
4 2.84
4 2.84
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
63  โรงเรียนบ้านบือมัง 210
16 7.62
9 4.29
3 1.43
20 9.52
5 2.38
157 74.76
53 25.24%
64  โรงเรียนบ้านละแอ 97
7 7.22
11 11.34
4 4.12
1 1.03
1 1.03
73 75.26
24 24.74%
65  โรงเรียนบ้านมาแฮ 262
35 13.36
17 6.49
3 1.15
5 1.91
2 0.76
200 76.34
62 23.66%
66  โรงเรียนบ้านลือมุ 184
5 2.72
13 7.07
19 10.33
6 3.26
0 0.00
141 76.63
43 23.37%
67  โรงเรียนบ้านจำปูน 177
25 14.12
7 3.95
5 2.82
2 1.13
2 1.13
136 76.84
41 23.16%
68  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 130
16 12.31
9 6.92
5 3.85
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
69  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 193
16 8.29
11 5.70
10 5.18
7 3.63
0 0.00
149 77.20
44 22.80%
70  โรงเรียนบ้านตาเซะ 135
16 11.85
9 6.67
1 0.74
3 2.22
1 0.74
105 77.78
30 22.22%
71  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 631
54 8.56
61 9.67
22 3.49
3 0.48
0 0.00
491 77.81
140 22.19%
72  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 114
3 2.63
14 12.28
5 4.39
3 2.63
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
73  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1711
83 4.85
26 1.52
264 15.43
0 0.00
0 0.00
1338 78.20
373 21.80%
74  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 80
9 11.25
6 7.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
75  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 499
19 3.81
29 5.81
7 1.40
23 4.61
26 5.21
395 79.16
104 20.84%
76  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 78
6 7.69
4 5.13
1 1.28
5 6.41
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
77  โรงเรียนบ้านกาลอ 147
0 0.00
30 20.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
78  โรงเรียนบ้านตาโละ 144
10 6.94
13 9.03
6 4.17
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
79  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 191
5 2.62
7 3.66
4 2.09
12 6.28
10 5.24
153 80.10
38 19.90%
80  โรงเรียนบ้านยะลา 254
30 11.81
15 5.91
4 1.57
0 0.00
0 0.00
205 80.71
49 19.29%
81  โรงเรียนวัดลำพะยา 116
5 4.31
2 1.72
11 9.48
4 3.45
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
82  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 124
15 12.10
7 5.65
1 0.81
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
83  โรงเรียนบ้านท่าสาป 311
15 4.82
20 6.43
21 6.75
1 0.32
0 0.00
254 81.67
57 18.33%
84  โรงเรียนบ้านสาคอ 60
1 1.67
7 11.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
85  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 209
13 6.22
0 0.00
13 6.22
4 1.91
8 3.83
171 81.82
38 18.18%
86  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 94
1 1.06
9 9.57
6 6.38
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
87  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 62
6 9.68
3 4.84
0 0.00
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
88  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 187
18 9.63
9 4.81
4 2.14
2 1.07
0 0.00
154 82.35
33 17.65%
89  โรงเรียนบ้านบาโงย 97
4 4.12
7 7.22
4 4.12
2 2.06
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
90  โรงเรียนบ้านพร่อน 181
30 16.57
0 0.00
1 0.55
0 0.00
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
91  โรงเรียนบ้านกาดือแป 88
6 6.82
6 6.82
0 0.00
3 3.41
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
92  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 85
3 3.53
2 2.35
9 10.59
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
93  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 140
9 6.43
5 3.57
7 5.00
1 0.71
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
94  โรงเรียนบ้านนาเตย 91
9 9.89
3 3.30
0 0.00
2 2.20
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
95  โรงเรียนบ้านแบหอ 223
15 6.73
10 4.48
2 0.90
0 0.00
4 1.79
192 86.10
31 13.90%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 44
3 6.82
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
97  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 172
4 2.33
8 4.65
10 5.81
1 0.58
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
98  โรงเรียนบ้านปุโรง 139
5 3.60
6 4.32
3 2.16
4 2.88
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
99  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 377
21 5.57
12 3.18
4 1.06
3 0.80
4 1.06
333 88.33
44 11.67%
100  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 162
8 4.94
6 3.70
0 0.00
4 2.47
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
101  โรงเรียนบ้านตาสา 117
2 1.71
6 5.13
2 1.71
1 0.85
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
102  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 66
0 0.00
3 4.55
1 1.52
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
103  โรงเรียนบ้านปูลัย 99
3 3.03
4 4.04
0 0.00
2 2.02
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
104  โรงเรียนบ้านคลองทราย 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
105  โรงเรียนบ้านวังพญา 101
2 1.98
4 3.96
2 1.98
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
106  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 178
3 1.69
2 1.12
2 1.12
5 2.81
2 1.12
164 92.13
14 7.87%
107  โรงเรียนบ้านบุดี 243
8 3.29
6 2.47
1 0.41
0 0.00
0 0.00
228 93.83
15 6.17%
108  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 94
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
109  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
110  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,878 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,073 9.48
เตี้ย  2,321 10.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,330 6.08
ผอมและเตี้ย  1,765 8.07
อ้วนและเตี้ย  671 3.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,718 62.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,160 คน


37.30%


Powered By www.thaieducation.net