ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 136 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลางา 80
31 38.75
27 33.75
1 1.25
15 18.75
0 0.00
6 7.50
74 92.50%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 173
63 36.42
39 22.54
6 3.47
31 17.92
0 0.00
34 19.65
139 80.35%
3  โรงเรียนบ้านตาหมน 101
25 24.75
23 22.77
0 0.00
17 16.83
0 0.00
36 35.64
65 64.36%
4  โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 97
19 19.59
25 25.77
4 4.12
11 11.34
1 1.03
37 38.14
60 61.86%
5  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 62
9 14.52
5 8.06
6 9.68
10 16.13
3 4.84
29 46.77
33 53.23%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 404
55 13.61
43 10.64
13 3.22
83 20.54
0 0.00
210 51.98
194 48.02%
7  โรงเรียนบ้านแคนา 65
10 15.38
8 12.31
5 7.69
8 12.31
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
8  โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 387
63 16.28
84 21.71
15 3.88
13 3.36
6 1.55
206 53.23
181 46.77%
9  โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 201
53 26.37
19 9.45
4 1.99
17 8.46
0 0.00
108 53.73
93 46.27%
10  โรงเรียนบ้านบูดี 618
106 17.15
92 14.89
10 1.62
57 9.22
16 2.59
337 54.53
281 45.47%
11  โรงเรียนบ้านกาฮง 252
44 17.46
40 15.87
4 1.59
24 9.52
2 0.79
138 54.76
114 45.24%
12  โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 151
11 7.28
12 7.95
4 2.65
25 16.56
15 9.93
84 55.63
67 44.37%
13  โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 86
26 30.23
7 8.14
1 1.16
4 4.65
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
14  โรงเรียนพัฒนศึกษา 151
18 11.92
1 0.66
2 1.32
43 28.48
1 0.66
86 56.95
65 43.05%
15  โรงเรียนบ้านท่าด่าน 144
20 13.89
11 7.64
5 3.47
25 17.36
0 0.00
83 57.64
61 42.36%
16  โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 81
11 13.58
15 18.52
3 3.70
3 3.70
1 1.23
48 59.26
33 40.74%
17  โรงเรียนบ้านกือยา 115
17 14.78
16 13.91
8 6.96
4 3.48
1 0.87
69 60.00
46 40.00%
18  โรงเรียนบ้านตะโละ 153
21 13.73
24 15.69
0 0.00
12 7.84
3 1.96
93 60.78
60 39.22%
19  โรงเรียนวัดสุวรรณากร 229
2 0.87
41 17.90
37 16.16
0 0.00
7 3.06
142 62.01
87 37.99%
20  โรงเรียนบ้านบางราพา 151
9 5.96
23 15.23
8 5.30
13 8.61
3 1.99
95 62.91
56 37.09%
21  โรงเรียนบ้านกูวิง 119
24 20.17
13 10.92
5 4.20
2 1.68
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
22  โรงเรียนบ้านยือริง 38
5 13.16
6 15.79
3 7.89
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
23  โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 136
20 14.71
21 15.44
3 2.21
5 3.68
0 0.00
87 63.97
49 36.03%
24  โรงเรียนบ้านบางหมู 84
13 15.48
9 10.71
0 0.00
8 9.52
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
25  โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 123
13 10.57
10 8.13
4 3.25
10 8.13
6 4.88
80 65.04
43 34.96%
26  โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 135
25 18.52
21 15.56
1 0.74
0 0.00
0 0.00
88 65.19
47 34.81%
27  โรงเรียนบ้านตูเวาะ 222
54 24.32
11 4.95
1 0.45
6 2.70
1 0.45
149 67.12
73 32.88%
28  โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 221
28 12.67
25 11.31
7 3.17
10 4.52
2 0.90
149 67.42
72 32.58%
29  โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 80
2 2.50
19 23.75
0 0.00
2 2.50
3 3.75
54 67.50
26 32.50%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 376
39 10.37
25 6.65
22 5.85
19 5.05
17 4.52
254 67.55
122 32.45%
31  โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 228
35 15.35
17 7.46
3 1.32
17 7.46
0 0.00
156 68.42
72 31.58%
32  โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 74
8 10.81
7 9.46
6 8.11
2 2.70
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
33  โรงเรียนบ้านเตราะหัก 145
14 9.66
27 18.62
1 0.69
2 1.38
0 0.00
101 69.66
44 30.34%
34  โรงเรียนบ้านคาโต 320
19 5.94
39 12.19
14 4.38
23 7.19
1 0.31
224 70.00
96 30.00%
35  โรงเรียนพระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี 50
15 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
36  โรงเรียนบ้านตันหยง 207
27 13.04
24 11.59
2 0.97
8 3.86
1 0.48
145 70.05
62 29.95%
37  โรงเรียนบ้านบางมะรวด 519
61 11.75
0 0.00
11 2.12
67 12.91
15 2.89
365 70.33
154 29.67%
38  โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 145
17 11.72
12 8.28
6 4.14
8 5.52
0 0.00
102 70.34
43 29.66%
39  โรงเรียนบ้านแบรอ 102
8 7.84
9 8.82
3 2.94
9 8.82
1 0.98
72 70.59
30 29.41%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 411
48 11.68
42 10.22
6 1.46
24 5.84
0 0.00
291 70.80
120 29.20%
41  โรงเรียนบ้านท่ากุน 96
25 26.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.13
68 70.83
28 29.17%
42  โรงเรียนบ้านเฑียรยา 128
6 4.69
15 11.72
10 7.81
6 4.69
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
43  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 205
23 11.22
18 8.78
9 4.39
9 4.39
0 0.00
146 71.22
59 28.78%
44  โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 146
10 6.85
26 17.81
1 0.68
4 2.74
1 0.68
104 71.23
42 28.77%
45  โรงเรียนบ้านกลาง 112
1 0.89
23 20.54
5 4.46
0 0.00
3 2.68
80 71.43
32 28.57%
46  โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 102
13 12.75
5 4.90
4 3.92
6 5.88
1 0.98
73 71.57
29 28.43%
47  โรงเรียนบ้านดอนนา 67
5 7.46
3 4.48
0 0.00
11 16.42
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 480
42 8.75
58 12.08
10 2.08
22 4.58
4 0.83
344 71.67
136 28.33%
49  โรงเรียนบ้านสระมาลา 172
27 15.70
16 9.30
3 1.74
0 0.00
2 1.16
124 72.09
48 27.91%
50  โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 514
45 8.75
34 6.61
22 4.28
41 7.98
0 0.00
372 72.37
142 27.63%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 349
44 12.61
30 8.60
11 3.15
11 3.15
0 0.00
253 72.49
96 27.51%
52  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 129
9 6.98
23 17.83
1 0.78
1 0.78
1 0.78
94 72.87
35 27.13%
53  โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 144
14 9.72
16 11.11
2 1.39
4 2.78
3 2.08
105 72.92
39 27.08%
54  โรงเรียนบ้านปาเระ 122
13 10.66
12 9.84
5 4.10
3 2.46
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
55  โรงเรียนบ้านท่ายามู 82
6 7.32
11 13.41
5 6.10
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
56  โรงเรียนบ้านเคียน 76
8 10.53
5 6.58
4 5.26
3 3.95
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
57  โรงเรียนบ้านใหม่ 88
1 1.14
17 19.32
3 3.41
1 1.14
1 1.14
65 73.86
23 26.14%
58  โรงเรียนบ้านบางปู 486
77 15.84
26 5.35
13 2.67
10 2.06
0 0.00
360 74.07
126 25.93%
59  โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 85
8 9.41
7 8.24
4 4.71
2 2.35
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
60  โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 144
15 10.42
5 3.47
15 10.42
2 1.39
0 0.00
107 74.31
37 25.69%
61  โรงเรียนบ้านโคกหมัก 152
10 6.58
15 9.87
12 7.89
2 1.32
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
62  โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 129
13 10.08
9 6.98
6 4.65
3 2.33
2 1.55
96 74.42
33 25.58%
63  โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 110
8 7.27
5 4.55
15 13.64
0 0.00
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
64  โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 87
14 16.09
8 9.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
65  โรงเรียนบ้านปรัง 108
5 4.63
2 1.85
3 2.78
17 15.74
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
66  โรงเรียนยะหริ่ง 750
66 8.80
53 7.07
61 8.13
7 0.93
0 0.00
563 75.07
187 24.93%
67  โรงเรียนบ้านบานา 137
16 11.68
4 2.92
5 3.65
9 6.57
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
68  โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 208
27 12.98
2 0.96
9 4.33
13 6.25
0 0.00
157 75.48
51 24.52%
69  โรงเรียนบ้านโคกโตนด 264
6 2.27
44 16.67
11 4.17
2 0.76
0 0.00
201 76.14
63 23.86%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 165
15 9.09
9 5.45
0 0.00
0 0.00
15 9.09
126 76.36
39 23.64%
71  โรงเรียนบ้านหนองแรต 187
25 13.37
12 6.42
7 3.74
0 0.00
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
72  โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1786
135 7.56
49 2.74
192 10.75
38 2.13
3 0.17
1369 76.65
417 23.35%
73  โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 183
9 4.92
20 10.93
12 6.56
1 0.55
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
74  โรงเรียนวัดควน 48
2 4.17
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
75  โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 92
10 10.87
6 6.52
3 3.26
1 1.09
1 1.09
71 77.17
21 22.83%
76  โรงเรียนบ้านกาหยี 93
11 11.83
4 4.30
4 4.30
2 2.15
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
77  โรงเรียนบ้านดาลอ 129
8 6.20
14 10.85
4 3.10
3 2.33
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
78  โรงเรียนบ้านจือโระ 98
7 7.14
9 9.18
5 5.10
1 1.02
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
79  โรงเรียนเมืองปัตตานี 705
68 9.65
48 6.81
31 4.40
8 1.13
2 0.28
548 77.73
157 22.27%
80  โรงเรียนบ้านมะปริง 203
18 8.87
22 10.84
2 0.99
3 1.48
0 0.00
158 77.83
45 22.17%
81  โรงเรียนรัชดาภิเษก 158
5 3.16
13 8.23
11 6.96
6 3.80
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
82  โรงเรียนบ้านคลองมานิง 137
21 15.33
2 1.46
3 2.19
2 1.46
1 0.73
108 78.83
29 21.17%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 601
54 8.99
52 8.65
19 3.16
2 0.33
0 0.00
474 78.87
127 21.13%
84  โรงเรียนบ้านมูหลง 96
8 8.33
6 6.25
5 5.21
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
85  โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 130
9 6.92
3 2.31
8 6.15
2 1.54
5 3.85
103 79.23
27 20.77%
86  โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 582
61 10.48
49 8.42
4 0.69
6 1.03
0 0.00
462 79.38
120 20.62%
87  โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
88  โรงเรียนบ้านจะรัง 83
8 9.64
0 0.00
7 8.43
2 2.41
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
89  โรงเรียนบ้านราวอ 148
9 6.08
7 4.73
13 8.78
1 0.68
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
90  โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 235
31 13.19
14 5.96
2 0.85
0 0.00
0 0.00
188 80.00
47 20.00%
91  โรงเรียนบ้านบางทัน 101
8 7.92
4 3.96
2 1.98
6 5.94
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
92  โรงเรียนบ้านทุ่ง 52
0 0.00
8 15.38
2 3.85
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
93  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 115
6 5.22
5 4.35
2 1.74
6 5.22
3 2.61
93 80.87
22 19.13%
94  โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 63
3 4.76
5 7.94
2 3.17
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
95  โรงเรียนบ้านสายหมอ 116
17 14.66
2 1.72
3 2.59
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
96  โรงเรียนบ้านท่าพง 140
9 6.43
5 3.57
6 4.29
6 4.29
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
97  โรงเรียนบ้านฝาง 211
12 5.69
12 5.69
10 4.74
5 2.37
0 0.00
172 81.52
39 18.48%
98  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 396
21 5.30
28 7.07
16 4.04
8 2.02
0 0.00
323 81.57
73 18.43%
99  โรงเรียนบ้านยาบี 225
23 10.22
0 0.00
3 1.33
15 6.67
0 0.00
184 81.78
41 18.22%
100  โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 86
5 5.81
0 0.00
5 5.81
5 5.81
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
101  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 214
12 5.61
1 0.47
16 7.48
1 0.47
7 3.27
177 82.71
37 17.29%
102  โรงเรียนบ้านบากง 148
9 6.08
7 4.73
5 3.38
4 2.70
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 191
19 9.95
12 6.28
1 0.52
0 0.00
0 0.00
159 83.25
32 16.75%
104  โรงเรียนบ้านควนดิน 186
17 9.14
8 4.30
6 3.23
0 0.00
0 0.00
155 83.33
31 16.67%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 156
5 3.21
21 13.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
106  โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 187
14 7.49
9 4.81
4 2.14
4 2.14
0 0.00
156 83.42
31 16.58%
107  โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 69
4 5.80
3 4.35
2 2.90
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
108  โรงเรียนบ้านไผ่มัน 96
7 7.29
7 7.29
1 1.04
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
109  โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 169
16 9.47
4 2.37
4 2.37
2 1.18
0 0.00
143 84.62
26 15.38%
110  โรงเรียนบ้านปะแดลางา 105
10 9.52
1 0.95
1 0.95
4 3.81
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
111  โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 153
7 4.58
11 7.19
1 0.65
3 1.96
1 0.65
130 84.97
23 15.03%
112  โรงเรียนบ้านดอนรัก 415
28 6.75
21 5.06
12 2.89
0 0.00
0 0.00
354 85.30
61 14.70%
113  โรงเรียนบ้านปุลากง 178
8 4.49
1 0.56
0 0.00
17 9.55
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
114  โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 303
18 5.94
24 7.92
0 0.00
1 0.33
0 0.00
260 85.81
43 14.19%
115  โรงเรียนบ้านสะบารัง 603
31 5.14
24 3.98
23 3.81
5 0.83
0 0.00
520 86.24
83 13.76%
116  โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 255
10 3.92
9 3.53
7 2.75
7 2.75
2 0.78
220 86.27
35 13.73%
117  โรงเรียนบ้านท่าสู 133
7 5.26
6 4.51
0 0.00
3 2.26
2 1.50
115 86.47
18 13.53%
118  โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 104
4 3.85
2 1.92
8 7.69
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
119  โรงเรียนบ้านค่าย 105
9 8.57
2 1.90
1 0.95
2 1.90
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
120  โรงเรียนบ้านรามง 85
6 7.06
2 2.35
0 0.00
3 3.53
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
121  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 109
3 2.75
6 5.50
3 2.75
2 1.83
0 0.00
95 87.16
14 12.84%
122  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 222
9 4.05
8 3.60
7 3.15
4 1.80
0 0.00
194 87.39
28 12.61%
123  โรงเรียนบ้านเปียะ 230
0 0.00
0 0.00
10 4.35
19 8.26
0 0.00
201 87.39
29 12.61%
124  โรงเรียนบ้านควนคูหา 124
3 2.42
6 4.84
2 1.61
3 2.42
1 0.81
109 87.90
15 12.10%
125  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 333
8 2.40
5 1.50
2 0.60
24 7.21
0 0.00
294 88.29
39 11.71%
126  โรงเรียนบ้านนอก 115
8 6.96
0 0.00
0 0.00
5 4.35
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
127  โรงเรียนวัดมหิงษาราม 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
128  โรงเรียนบ้านชะเอาะ 213
10 4.69
5 2.35
1 0.47
2 0.94
0 0.00
195 91.55
18 8.45%
129  โรงเรียนบ้านบาโลย 176
2 1.14
5 2.84
3 1.70
3 1.70
0 0.00
163 92.61
13 7.39%
130  โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 239
5 2.09
2 0.84
5 2.09
2 0.84
0 0.00
225 94.14
14 5.86%
131  โรงเรียนบ้านตือระ 126
0 0.00
1 0.79
0 0.00
6 4.76
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
132  โรงเรียนบ้านบือเจาะ 104
2 1.92
0 0.00
1 0.96
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
133  โรงเรียนบ้านลดา 137
2 1.46
0 0.00
0 0.00
3 2.19
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
134  โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 172
6 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 96.51
6 3.49%
135  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
136  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
174 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,980 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,565 9.51
เตี้ย  2,006 7.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,007 3.73
ผอมและเตี้ย  1,091 4.04
อ้วนและเตี้ย  172 0.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,139 74.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,841 คน


25.36%


Powered By www.thaieducation.net