ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพรุพ้อ 162
15 9.26
19 11.73
8 4.94
31 19.14
13 8.02
76 46.91
86 53.09%
2  โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ 66
15 22.73
6 9.09
5 7.58
6 9.09
0 0.00
34 51.52
32 48.48%
3  โรงเรียนวัดโพธิยาราม 75
8 10.67
5 6.67
19 25.33
3 4.00
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
4  โรงเรียนวัดบางขวน 150
15 10.00
16 10.67
19 12.67
15 10.00
4 2.67
81 54.00
69 46.00%
5  โรงเรียนวัดหัวควน 181
25 13.81
15 8.29
25 13.81
16 8.84
2 1.10
98 54.14
83 45.86%
6  โรงเรียนวัดปลักปอม 43
5 11.63
4 9.30
10 23.26
0 0.00
0 0.00
24 55.81
19 44.19%
7  โรงเรียนวัดหานโพธิ์ 85
8 9.41
10 11.76
12 14.12
4 4.71
2 2.35
49 57.65
36 42.35%
8  โรงเรียนวัดท่าควาย 100
11 11.00
6 6.00
18 18.00
2 2.00
5 5.00
58 58.00
42 42.00%
9  โรงเรียนบ้านควนยวน 276
24 8.70
14 5.07
46 16.67
10 3.62
21 7.61
161 58.33
115 41.67%
10  โรงเรียนบ้านด่านโลด 212
26 12.26
17 8.02
17 8.02
12 5.66
13 6.13
127 59.91
85 40.09%
11  โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 458
48 10.48
41 8.95
61 13.32
30 6.55
3 0.66
275 60.04
183 39.96%
12  โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 317
53 16.72
22 6.94
26 8.20
9 2.84
13 4.10
194 61.20
123 38.80%
13  โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 209
3 1.44
8 3.83
31 14.83
10 4.78
26 12.44
131 62.68
78 37.32%
14  โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 156
18 11.54
10 6.41
11 7.05
12 7.69
0 0.00
105 67.31
51 32.69%
15  โรงเรียนบ้านยางขาคีม 161
12 7.45
21 13.04
19 11.80
0 0.00
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
16  โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ 138
5 3.62
8 5.80
18 13.04
4 2.90
8 5.80
95 68.84
43 31.16%
17  โรงเรียนวัดควนเพ็ง 172
5 2.91
6 3.49
19 11.05
11 6.40
12 6.98
119 69.19
53 30.81%
18  โรงเรียนบ้านพน 154
14 9.09
6 3.90
20 12.99
7 4.55
0 0.00
107 69.48
47 30.52%
19  โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน 292
10 3.42
6 2.05
34 11.64
16 5.48
23 7.88
203 69.52
89 30.48%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) 102
3 2.94
3 2.94
18 17.65
6 5.88
1 0.98
71 69.61
31 30.39%
21  โรงเรียนบ้านน้ำตก 158
3 1.90
8 5.06
16 10.13
3 1.90
16 10.13
112 70.89
46 29.11%
22  โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ 125
6 4.80
4 3.20
13 10.40
1 0.80
12 9.60
89 71.20
36 28.80%
23  โรงเรียนบ้านปากพล 80
7 8.75
7 8.75
6 7.50
2 2.50
1 1.25
57 71.25
23 28.75%
24  โรงเรียนวัดท่านางพรหม 49
5 10.20
2 4.08
6 12.24
1 2.04
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
25  โรงเรียนบ้านม่วงทวน 150
14 9.33
9 6.00
7 4.67
7 4.67
5 3.33
108 72.00
42 28.00%
26  โรงเรียนบ้านวังปริง 91
0 0.00
10 10.99
13 14.29
2 2.20
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
27  โรงเรียนวัดแหลมดินสอ 117
10 8.55
3 2.56
18 15.38
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
28  โรงเรียนบ้านทอนตรน 292
8 2.74
25 8.56
24 8.22
15 5.14
4 1.37
216 73.97
76 26.03%
29  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 150
16 10.67
6 4.00
17 11.33
0 0.00
0 0.00
111 74.00
39 26.00%
30  โรงเรียนวัดโคกตะเคียน 62
8 12.90
5 8.06
3 4.84
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
31  โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 320
19 5.94
17 5.31
21 6.56
13 4.06
12 3.75
238 74.38
82 25.63%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 349
24 6.88
17 4.87
42 12.03
6 1.72
0 0.00
260 74.50
89 25.50%
33  โรงเรียนวัดหวัง 146
16 10.96
5 3.42
14 9.59
1 0.68
1 0.68
109 74.66
37 25.34%
34  โรงเรียนวัดพระเกิด 125
6 4.80
6 4.80
15 12.00
4 3.20
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
35  โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 171
12 7.02
8 4.68
21 12.28
1 0.58
0 0.00
129 75.44
42 24.56%
36  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร 111
3 2.70
9 8.11
13 11.71
1 0.90
1 0.90
84 75.68
27 24.32%
37  โรงเรียนบ้านควนหมอทอง 133
9 6.77
6 4.51
11 8.27
5 3.76
1 0.75
101 75.94
32 24.06%
38  โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 71
4 5.63
4 5.63
8 11.27
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
39  โรงเรียนปากพะยูน 106
11 10.38
3 2.83
11 10.38
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
40  โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ 315
23 7.30
15 4.76
24 7.62
8 2.54
4 1.27
241 76.51
74 23.49%
41  โรงเรียนวัดพังกิ่ง 103
3 2.91
3 2.91
12 11.65
6 5.83
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
42  โรงเรียนบ้านควนโคกยา 116
9 7.76
6 5.17
12 10.34
0 0.00
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
43  โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 422
29 6.87
17 4.03
34 8.06
8 1.90
10 2.37
324 76.78
98 23.22%
44  โรงเรียนบ้านเกาะเสือ 69
7 10.14
4 5.80
4 5.80
1 1.45
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
45  โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 130
7 5.38
0 0.00
23 17.69
0 0.00
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
46  โรงเรียนบ้านหนองธง 360
19 5.28
16 4.44
27 7.50
21 5.83
0 0.00
277 76.94
83 23.06%
47  โรงเรียนบ้านโคกทราย 109
7 6.42
1 0.92
17 15.60
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
48  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 193
7 3.63
9 4.66
17 8.81
1 0.52
10 5.18
149 77.20
44 22.80%
49  โรงเรียนวัดเขาวงก์ 111
5 4.50
8 7.21
9 8.11
3 2.70
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
50  โรงเรียนบ้านควนแหวง 244
16 6.56
7 2.87
27 11.07
4 1.64
0 0.00
190 77.87
54 22.13%
51  โรงเรียนวัดควนเคี่ยม 112
5 4.46
4 3.57
14 12.50
1 0.89
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
52  โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 168
17 10.12
4 2.38
14 8.33
1 0.60
0 0.00
132 78.57
36 21.43%
53  โรงเรียนบ้านท่าเชียด 159
14 8.81
9 5.66
10 6.29
1 0.63
0 0.00
125 78.62
34 21.38%
54  โรงเรียนบ้านท่าวา 66
6 9.09
2 3.03
5 7.58
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
55  โรงเรียนบ้านพรุนายขาว 185
10 5.41
6 3.24
19 10.27
4 2.16
0 0.00
146 78.92
39 21.08%
56  โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 166
11 6.63
16 9.64
6 3.61
2 1.20
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
57  โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 893
43 4.82
17 1.90
121 13.55
5 0.56
1 0.11
706 79.06
187 20.94%
58  โรงเรียนบ้านควนนกหว้า 147
7 4.76
6 4.08
17 11.56
0 0.00
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
59  โรงเรียนบ้านท่าลาด 229
10 4.37
5 2.18
31 13.54
0 0.00
0 0.00
183 79.91
46 20.09%
60  โรงเรียนบ้านไสนายขัน 45
1 2.22
2 4.44
4 8.89
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
61  โรงเรียนบ้านโคกสัก 235
28 11.91
2 0.85
17 7.23
0 0.00
0 0.00
188 80.00
47 20.00%
62  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ 151
12 7.95
8 5.30
10 6.62
0 0.00
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
63  โรงเรียนวัดท่าดินแดง 137
9 6.57
5 3.65
4 2.92
7 5.11
2 1.46
110 80.29
27 19.71%
64  โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 97
7 7.22
0 0.00
11 11.34
1 1.03
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
65  โรงเรียนบ้านช่องฟืน 111
11 9.91
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
66  โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) 273
8 2.93
9 3.30
33 12.09
1 0.37
0 0.00
222 81.32
51 18.68%
67  โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน 71
3 4.23
4 5.63
6 8.45
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
68  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 175
4 2.29
5 2.86
8 4.57
8 4.57
7 4.00
143 81.71
32 18.29%
69  โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 93
4 4.30
3 3.23
5 5.38
3 3.23
2 2.15
76 81.72
17 18.28%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย 126
3 2.38
4 3.17
12 9.52
4 3.17
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
71  โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 599
26 4.34
20 3.34
15 2.50
22 3.67
26 4.34
490 81.80
109 18.20%
72  โรงเรียนวัดนาปะขอ 61
6 9.84
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
73  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ 158
7 4.43
8 5.06
13 8.23
0 0.00
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
74  โรงเรียนบ้านหน้าวัง 131
0 0.00
8 6.11
15 11.45
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
75  โรงเรียนวัดควนขี้แรด 86
3 3.49
0 0.00
9 10.47
3 3.49
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
76  โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 138
4 2.90
8 5.80
11 7.97
0 0.00
1 0.72
114 82.61
24 17.39%
77  โรงเรียนบ้านแหลม 119
7 5.88
3 2.52
7 5.88
1 0.84
2 1.68
99 83.19
20 16.81%
78  โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 449
23 5.12
11 2.45
36 8.02
3 0.67
1 0.22
375 83.52
74 16.48%
79  โรงเรียนวัดปัณณาราม 61
4 6.56
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
80  โรงเรียนมิตรมวลชน 1 44
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
81  โรงเรียนวัดลอน 171
6 3.51
6 3.51
12 7.02
0 0.00
3 1.75
144 84.21
27 15.79%
82  โรงเรียนวัดไทรพอน 109
7 6.42
1 0.92
7 6.42
2 1.83
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
83  โรงเรียนบ้านควนอินนอโม 225
11 4.89
7 3.11
7 3.11
6 2.67
4 1.78
190 84.44
35 15.56%
84  โรงเรียนบ้านควนหินแท่น 118
4 3.39
2 1.69
8 6.78
2 1.69
2 1.69
100 84.75
18 15.25%
85  โรงเรียนวัดควนเผยอ 150
9 6.00
6 4.00
1 0.67
3 2.00
3 2.00
128 85.33
22 14.67%
86  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช 69
5 7.25
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
87  โรงเรียนอนุบาลกงหรา 237
7 2.95
2 0.84
22 9.28
3 1.27
0 0.00
203 85.65
34 14.35%
88  โรงเรียนวัดสังฆวราราม 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
89  โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 251
19 7.57
4 1.59
11 4.38
1 0.40
0 0.00
216 86.06
35 13.94%
90  โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 148
10 6.76
5 3.38
5 3.38
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
91  โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ 70
2 2.86
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
92  โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 213
13 6.10
0 0.00
13 6.10
1 0.47
0 0.00
186 87.32
27 12.68%
93  โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
94  โรงเรียนบ้านควนประกอบ 283
11 3.89
9 3.18
11 3.89
1 0.35
3 1.06
248 87.63
35 12.37%
95  โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง 246
7 2.85
3 1.22
10 4.07
7 2.85
3 1.22
216 87.80
30 12.20%
96  โรงเรียนวัดฝาละมี 82
2 2.44
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
97  โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง 124
3 2.42
0 0.00
11 8.87
1 0.81
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
98  โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม 95
0 0.00
2 2.11
9 9.47
0 0.00
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
99  โรงเรียนบ้านบางมวง 130
2 1.54
0 0.00
12 9.23
1 0.77
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
100  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 134
4 2.99
5 3.73
4 2.99
2 1.49
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
101  โรงเรียนบ้านเกาะหมาก 83
4 4.82
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
102  โรงเรียนบ้านต้นสน 84
3 3.57
1 1.19
4 4.76
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
103  โรงเรียนวัดโรจนาราม 76
1 1.32
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
104  โรงเรียนบ้านคู 155
1 0.65
5 3.23
10 6.45
0 0.00
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
105  โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) 114
2 1.75
2 1.75
7 6.14
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
106  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 189
13 6.88
0 0.00
5 2.65
0 0.00
0 0.00
171 90.48
18 9.52%
107  โรงเรียนบ้านเกาะโคบ 32
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
109  โรงเรียนวัดแหลมจองถนน 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
110  โรงเรียนวัดโตนด 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
111  โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
112  โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ 138
3 2.17
0 0.00
2 1.45
1 0.72
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
113  โรงเรียนบ้านเทพราช 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
114  โรงเรียนบ้านท่าเนียน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,185 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,087 5.98
เตี้ย  725 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,610 8.85
ผอมและเตี้ย  424 2.33
อ้วนและเตี้ย  283 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,056 77.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,129 คน


22.71%


Powered By www.thaieducation.net