ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 112 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 112 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 128
16 12.50
9 7.03
22 17.19
7 5.47
0 0.00
74 57.81
54 42.19%
2  โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า 292
37 12.67
37 12.67
37 12.67
6 2.05
1 0.34
174 59.59
118 40.41%
3  โรงเรียน บ้านสามแยก 105
8 7.62
3 2.86
21 20.00
8 7.62
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
4  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 798
42 5.26
16 2.01
126 15.79
58 7.27
58 7.27
498 62.41
300 37.59%
5  โรงเรียน วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 270
13 4.81
27 10.00
52 19.26
6 2.22
0 0.00
172 63.70
98 36.30%
6  โรงเรียนวัดป่าแก้ว 160
6 3.75
3 1.88
28 17.50
2 1.25
16 10.00
105 65.63
55 34.38%
7  โรงเรียนวัดเนินตามาก 68
13 19.12
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
8  โรงเรียน บ้านสระนา 128
21 16.41
3 2.34
14 10.94
2 1.56
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
9  โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 221
14 6.33
7 3.17
10 4.52
21 9.50
17 7.69
152 68.78
69 31.22%
10  โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข 45
2 4.44
0 0.00
9 20.00
3 6.67
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
11  โรงเรียน วัดท่าบุญมี 94
7 7.45
7 7.45
15 15.96
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
12  โรงเรียนบ้านหนองข่า 116
8 6.90
3 2.59
22 18.97
0 0.00
2 1.72
81 69.83
35 30.17%
13  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 906
37 4.08
18 1.99
88 9.71
56 6.18
63 6.95
644 71.08
262 28.92%
14  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 118
5 4.24
11 9.32
17 14.41
0 0.00
1 0.85
84 71.19
34 28.81%
15  โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 207
5 2.42
2 0.97
27 13.04
7 3.38
16 7.73
150 72.46
57 27.54%
16  โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ 114
8 7.02
3 2.63
19 16.67
1 0.88
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
17  โรงเรียนบ้านหนองพรหม 178
8 4.49
13 7.30
26 14.61
0 0.00
0 0.00
131 73.60
47 26.40%
18  โรงเรียนบ้านคลองยาง 58
1 1.72
7 12.07
7 12.07
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
19  โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1031
48 4.66
39 3.78
176 17.07
0 0.00
0 0.00
768 74.49
263 25.51%
20  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง 111
9 8.11
7 6.31
10 9.01
2 1.80
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
21  โรงเรียนบ้านเนิน 97
3 3.09
8 8.25
7 7.22
3 3.09
3 3.09
73 75.26
24 24.74%
22  โรงเรียน บ้านบึงตะกู 74
6 8.11
3 4.05
4 5.41
4 5.41
1 1.35
56 75.68
18 24.32%
23  โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 874
9 1.03
20 2.29
168 19.22
8 0.92
0 0.00
669 76.54
205 23.46%
24  โรงเรียน สวนป่าคลองตาเพชรบน 91
7 7.69
6 6.59
7 7.69
1 1.10
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
25  โรงเรียนวัดแหลมแค 273
10 3.66
5 1.83
44 16.12
3 1.10
1 0.37
210 76.92
63 23.08%
26  โรงเรียน บ้านหนองขยาด 281
19 6.76
9 3.20
36 12.81
0 0.00
0 0.00
217 77.22
64 22.78%
27  โรงเรียนวัดพานทอง 431
23 5.34
24 5.57
51 11.83
0 0.00
0 0.00
333 77.26
98 22.74%
28  โรงเรียน อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3227
154 4.77
58 1.80
510 15.80
6 0.19
3 0.09
2496 77.35
731 22.65%
29  โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 181
9 4.97
9 4.97
12 6.63
6 3.31
5 2.76
140 77.35
41 22.65%
30  โรงเรียน บ้านหนองไผ่ 72
3 4.17
1 1.39
12 16.67
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
31  โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 109
9 8.26
1 0.92
14 12.84
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
32  โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 82
5 6.10
5 6.10
8 9.76
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
33  โรงเรียนวัดโป่งตามุข 369
21 5.69
17 4.61
43 11.65
0 0.00
0 0.00
288 78.05
81 21.95%
34  โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ 75
1 1.33
5 6.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
35  โรงเรียน บ้านบางหัก 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
2 6.06
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
36  โรงเรียน วัดแก้วศิลาราม 174
3 1.72
7 4.02
15 8.62
7 4.02
4 2.30
138 79.31
36 20.69%
37  โรงเรียน บ้านธรรมรัตน์ 112
19 16.96
2 1.79
2 1.79
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
38  โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 104
7 6.73
4 3.85
10 9.62
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
39  โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 144
5 3.47
4 2.78
14 9.72
4 2.78
2 1.39
115 79.86
29 20.14%
40  โรงเรียน บ้านเขาดินวังตาสี 159
3 1.89
9 5.66
20 12.58
0 0.00
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
41  โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 135
4 2.96
7 5.19
16 11.85
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
42  โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 180
9 5.00
7 3.89
20 11.11
0 0.00
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
43  โรงเรียนวัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 100
3 3.00
2 2.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
44  โรงเรียน บ้านย่านซื่อ 303
17 5.61
13 4.29
16 5.28
14 4.62
0 0.00
243 80.20
60 19.80%
45  โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 230
11 4.78
9 3.91
11 4.78
7 3.04
7 3.04
185 80.43
45 19.57%
46  โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 113
2 1.77
0 0.00
20 17.70
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
47  โรงเรียนวัดนาวังหิน 58
2 3.45
5 8.62
3 5.17
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
48  โรงเรียน บ้านหนองเกตุ 202
12 5.94
4 1.98
20 9.90
2 0.99
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
49  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 48
0 0.00
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
50  โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น 158
7 4.43
5 3.16
17 10.76
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
51  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 315
19 6.03
0 0.00
37 11.75
0 0.00
0 0.00
259 82.22
56 17.78%
52  โรงเรียน วัดศรีประชาราม 531
31 5.84
8 1.51
53 9.98
1 0.19
1 0.19
437 82.30
94 17.70%
53  โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 170
8 4.71
6 3.53
15 8.82
1 0.59
0 0.00
140 82.35
30 17.65%
54  โรงเรียน บ้านบางแสม 57
3 5.26
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
55  โรงเรียนวัดทรงธรรม 293
15 5.12
9 3.07
27 9.22
0 0.00
0 0.00
242 82.59
51 17.41%
56  โรงเรียน บ้านน้ำซับ 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
57  โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 298
6 2.01
8 2.68
22 7.38
4 1.34
11 3.69
247 82.89
51 17.11%
58  โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน 95
5 5.26
2 2.11
9 9.47
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
59  โรงเรียนวัดหนองกะขะ 155
3 1.94
5 3.23
17 10.97
1 0.65
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
60  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 156
7 4.49
2 1.28
17 10.90
0 0.00
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
61  โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 146
8 5.48
7 4.79
9 6.16
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
62  โรงเรียน บ้านขุนชำนาญ 153
7 4.58
7 4.58
10 6.54
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
63  โรงเรียน บ้านโปร่งเกตุ 105
7 6.67
3 2.86
7 6.67
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
64  โรงเรียน วัดบางนาง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
65  โรงเรียนวัดบ้านกลาง 221
2 0.90
5 2.26
28 12.67
0 0.00
0 0.00
186 84.16
35 15.84%
66  โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 141
7 4.96
8 5.67
6 4.26
1 0.71
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
67  โรงเรียน บ้านคลองใหญ่ 103
10 9.71
2 1.94
4 3.88
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
68  โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ 97
6 6.19
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 98
1 1.02
1 1.02
13 13.27
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
70  โรงเรียนวัดหนองสังข์ 173
7 4.05
5 2.89
5 2.89
5 2.89
4 2.31
147 84.97
26 15.03%
71  โรงเรียน บ้านโค้งประดู่ 74
5 6.76
3 4.05
2 2.70
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
72  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 148
5 3.38
5 3.38
10 6.76
2 1.35
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
73  โรงเรียน วัดโคกเพลาะ 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
74  โรงเรียน บ้านทุ่งน้อย 83
2 2.41
0 0.00
9 10.84
0 0.00
1 1.20
71 85.54
12 14.46%
75  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 285
5 1.75
2 0.70
32 11.23
2 0.70
0 0.00
244 85.61
41 14.39%
76  โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์ 70
1 1.43
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
77  โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด 120
3 2.50
4 3.33
3 2.50
4 3.33
3 2.50
103 85.83
17 14.17%
78  โรงเรียน วัดแปลงเกต 143
6 4.20
3 2.10
11 7.69
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
79  โรงเรียน วัดบ้านศาลา 108
4 3.70
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
80  โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 151
6 3.97
5 3.31
6 3.97
2 1.32
1 0.66
131 86.75
20 13.25%
81  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 1123
28 2.49
20 1.78
90 8.01
6 0.53
1 0.09
978 87.09
145 12.91%
82  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 97
1 1.03
1 1.03
6 6.19
4 4.12
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
83  โรงเรียนบ้านทรายมูล 154
2 1.30
3 1.95
14 9.09
0 0.00
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
84  โรงเรียน บ้านเนินถาวร 74
3 4.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 8.11
65 87.84
9 12.16%
85  โรงเรียนบ้านทับร้าง 292
13 4.45
2 0.68
19 6.51
1 0.34
0 0.00
257 88.01
35 11.99%
86  โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว 109
4 3.67
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
87  โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 213
10 4.69
4 1.88
11 5.16
0 0.00
0 0.00
188 88.26
25 11.74%
88  โรงเรียน บ้านหนองเสม็ด 78
1 1.28
0 0.00
2 2.56
1 1.28
5 6.41
69 88.46
9 11.54%
89  โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
90  โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 127
3 2.36
4 3.15
7 5.51
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
91  โรงเรียนบ้านคลองปริง 83
1 1.20
2 2.41
5 6.02
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
92  โรงเรียนวัดเนินสัก 112
5 4.46
4 3.57
3 2.68
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
93  โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
94  โรงเรียน วัดหนองกาน้ำ 73
0 0.00
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
95  โรงเรียน บ้านทับสูง 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
96  โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 75
4 5.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
97  โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 65
1 1.54
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
98  โรงเรียนบ้านคลองโค 111
6 5.41
0 0.00
0 0.00
1 0.90
3 2.70
101 90.99
10 9.01%
99  โรงเรียน บ้านคลองกุ่ม 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
100  โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย 230
0 0.00
0 0.00
20 8.70
0 0.00
0 0.00
210 91.30
20 8.70%
101  โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
102  โรงเรียน วัดทุ่งเหียง 187
2 1.07
1 0.53
11 5.88
0 0.00
0 0.00
173 92.51
14 7.49%
103  โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง 97
2 2.06
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 418
5 1.20
7 1.67
11 2.63
3 0.72
0 0.00
392 93.78
26 6.22%
105  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 206
0 0.00
1 0.49
0 0.00
10 4.85
1 0.49
194 94.17
12 5.83%
106  โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
107  โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 215
3 1.40
1 0.47
1 0.47
2 0.93
4 1.86
204 94.88
11 5.12%
108  โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
109  โรงเรียนบ้านหนองยาง 170
0 0.00
0 0.00
7 4.12
0 0.00
0 0.00
163 95.88
7 4.12%
110  โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 126
1 0.79
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
111  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
112  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,277 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  988 4.24
เตี้ย  630 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,528 10.86
ผอมและเตี้ย  302 1.30
อ้วนและเตี้ย  246 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,583 79.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,694 คน


20.17%


Powered By www.thaieducation.net