ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 193 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนมหิดล 114
27 23.68
9 7.89
21 18.42
15 13.16
3 2.63
39 34.21
75 65.79%
2  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(จะนะ) 61
11 18.03
12 19.67
5 8.20
9 14.75
1 1.64
23 37.70
38 62.30%
3  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 376
21 5.59
55 14.63
37 9.84
56 14.89
57 15.16
150 39.89
226 60.11%
4  โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว 204
44 21.57
6 2.94
8 3.92
50 24.51
9 4.41
87 42.65
117 57.35%
5  โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 270
64 23.70
49 18.15
21 7.78
10 3.70
9 3.33
117 43.33
153 56.67%
6  โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ 124
3 2.42
6 4.84
35 28.23
3 2.42
22 17.74
55 44.35
69 55.65%
7  โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ 59
7 11.86
6 10.17
6 10.17
12 20.34
0 0.00
28 47.46
31 52.54%
8  โรงเรียนบ้านควนขี้แรด 65
3 4.62
3 4.62
13 20.00
4 6.15
11 16.92
31 47.69
34 52.31%
9  โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 232
38 16.38
19 8.19
40 17.24
9 3.88
15 6.47
111 47.84
121 52.16%
10  โรงเรียนบ้านนาทวี 1758
160 9.10
118 6.71
417 23.72
148 8.42
56 3.19
859 48.86
899 51.14%
11  โรงเรียนบ้านควนหรัน(เทพา) 101
0 0.00
30 29.70
0 0.00
10 9.90
5 4.95
56 55.45
45 44.55%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
3 6.00
8 16.00
28 56.00
22 44.00%
13  โรงเรียนบ้านป่ากอ 151
16 10.60
8 5.30
36 23.84
3 1.99
2 1.32
86 56.95
65 43.05%
14  โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 138
21 15.22
10 7.25
24 17.39
3 2.17
1 0.72
79 57.25
59 42.75%
15  โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 78
10 12.82
1 1.28
7 8.97
10 12.82
4 5.13
46 58.97
32 41.03%
16  โรงเรียนบ้านถํ้าตลอด 175
13 7.43
7 4.00
16 9.14
20 11.43
13 7.43
106 60.57
69 39.43%
17  โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 254
27 10.63
19 7.48
5 1.97
27 10.63
22 8.66
154 60.63
100 39.37%
18  โรงเรียนบ้านนา 1229
65 5.29
34 2.77
121 9.85
99 8.06
155 12.61
755 61.43
474 38.57%
19  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 112
21 18.75
4 3.57
5 4.46
6 5.36
5 4.46
71 63.39
41 36.61%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน 133
12 9.02
3 2.26
12 9.02
15 11.28
6 4.51
85 63.91
48 36.09%
21  โรงเรียนบ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) 186
10 5.38
15 8.06
6 3.23
27 14.52
5 2.69
123 66.13
63 33.87%
22  โรงเรียนบ้านม้างอน 158
14 8.86
19 12.03
18 11.39
2 1.27
0 0.00
105 66.46
53 33.54%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งครก 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
4 14.81
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
24  โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา 169
20 11.83
11 6.51
18 10.65
5 2.96
2 1.18
113 66.86
56 33.14%
25  โรงเรียนบ้านลําลอง 382
60 15.71
47 12.30
17 4.45
2 0.52
0 0.00
256 67.02
126 32.98%
26  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 153
8 5.23
8 5.23
15 9.80
9 5.88
10 6.54
103 67.32
50 32.68%
27  โรงเรียนบ้านปลักบ่อ 96
4 4.17
18 18.75
8 8.33
1 1.04
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
28  โรงเรียนบ้านโต้นนท์ 144
12 8.33
12 8.33
22 15.28
0 0.00
0 0.00
98 68.06
46 31.94%
29  โรงเรียนบ้านพรุหวา 337
37 10.98
26 7.72
11 3.26
22 6.53
11 3.26
230 68.25
107 31.75%
30  โรงเรียนบ้านโคกม้า 106
13 12.26
13 12.26
2 1.89
3 2.83
1 0.94
74 69.81
32 30.19%
31  โรงเรียนบ้านเลียบ 114
9 7.89
15 13.16
8 7.02
2 1.75
0 0.00
80 70.18
34 29.82%
32  โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 317
10 3.15
7 2.21
34 10.73
17 5.36
26 8.20
223 70.35
94 29.65%
33  โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 95
4 4.21
8 8.42
16 16.84
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
34  โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน 75
0 0.00
11 14.67
9 12.00
1 1.33
1 1.33
53 70.67
22 29.33%
35  โรงเรียนบ้านทับยาง 369
26 7.05
52 14.09
7 1.90
21 5.69
2 0.54
261 70.73
108 29.27%
36  โรงเรียนบ้านเทพา 621
29 4.67
22 3.54
68 10.95
22 3.54
36 5.80
444 71.50
177 28.50%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) 254
19 7.48
7 2.76
20 7.87
6 2.36
20 7.87
182 71.65
72 28.35%
38  โรงเรียนบ้านนาจะแหน 244
48 19.67
10 4.10
9 3.69
2 0.82
0 0.00
175 71.72
69 28.28%
39  โรงเรียน บ้านกระอาน 216
22 10.19
22 10.19
6 2.78
9 4.17
0 0.00
157 72.69
59 27.31%
40  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 154
29 18.83
7 4.55
4 2.60
2 1.30
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
41  โรงเรียนบ้านท่า 301
17 5.65
51 16.94
14 4.65
0 0.00
0 0.00
219 72.76
82 27.24%
42  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 958
26 2.71
23 2.40
93 9.71
49 5.11
70 7.31
697 72.76
261 27.24%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 202
23 11.39
13 6.44
17 8.42
2 0.99
0 0.00
147 72.77
55 27.23%
44  โรงเรียนบ้านเคลียง 169
15 8.88
13 7.69
9 5.33
5 2.96
3 1.78
124 73.37
45 26.63%
45  โรงเรียนบ้านตูหยง 113
15 13.27
7 6.19
3 2.65
4 3.54
1 0.88
83 73.45
30 26.55%
46  โรงเรียนวัดช่องเขา 129
3 2.33
3 2.33
25 19.38
3 2.33
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
47  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 118
3 2.54
4 3.39
12 10.17
4 3.39
8 6.78
87 73.73
31 26.27%
48  โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 123
9 7.32
8 6.50
8 6.50
6 4.88
1 0.81
91 73.98
32 26.02%
49  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 328
29 8.84
19 5.79
30 9.15
7 2.13
0 0.00
243 74.09
85 25.91%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเต่า 166
10 6.02
10 6.02
6 3.61
12 7.23
5 3.01
123 74.10
43 25.90%
51  โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 66
9 13.64
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
52  โรงเรียนบ้านระตะ 98
3 3.06
9 9.18
8 8.16
5 5.10
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น 248
27 10.89
7 2.82
10 4.03
9 3.63
9 3.63
186 75.00
62 25.00%
54  โรงเรียนบ้านบ่อโชน 140
8 5.71
13 9.29
13 9.29
1 0.71
0 0.00
105 75.00
35 25.00%
55  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 144
10 6.94
5 3.47
13 9.03
8 5.56
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
56  โรงเรียนวัดท่าประดู่ 152
16 10.53
9 5.92
12 7.89
1 0.66
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
57  โรงเรียนบ้านมุนี 121
7 5.79
19 15.70
4 3.31
0 0.00
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
58  โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว 93
1 1.08
2 2.15
0 0.00
8 8.60
12 12.90
70 75.27
23 24.73%
59  โรงเรียนบ้านนาม่วง 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
0 0.00
13 15.85
62 75.61
20 24.39%
60  โรงเรียน บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 239
16 6.69
6 2.51
36 15.06
0 0.00
0 0.00
181 75.73
58 24.27%
61  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 132
5 3.79
9 6.82
16 12.12
2 1.52
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
62  โรงเรียนบ้านควนตานี 227
16 7.05
20 8.81
14 6.17
1 0.44
4 1.76
172 75.77
55 24.23%
63  โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา 178
9 5.06
5 2.81
9 5.06
14 7.87
6 3.37
135 75.84
43 24.16%
64  โรงเรียนบ้านนาจวก 158
13 8.23
3 1.90
4 2.53
17 10.76
1 0.63
120 75.95
38 24.05%
65  โรงเรียนวัดนาปรือ 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
3 4.00
3 4.00
57 76.00
18 24.00%
66  โรงเรียนบ้านบาโหย 409
11 2.69
19 4.65
15 3.67
31 7.58
20 4.89
313 76.53
96 23.47%
67  โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ 82
8 9.76
3 3.66
5 6.10
1 1.22
2 2.44
63 76.83
19 23.17%
68  โรงเรียน บ้านโมย 182
12 6.59
6 3.30
14 7.69
10 5.49
0 0.00
140 76.92
42 23.08%
69  โรงเรียนบ้านพระพุทธ 343
22 6.41
17 4.96
34 9.91
5 1.46
0 0.00
265 77.26
78 22.74%
70  โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง 44
1 2.27
4 9.09
4 9.09
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
71  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 49
4 8.16
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
72  โรงเรียนบ้านแม่ที 397
15 3.78
16 4.03
41 10.33
17 4.28
0 0.00
308 77.58
89 22.42%
73  โรงเรียนบ้านลำชิง 273
8 2.93
14 5.13
20 7.33
6 2.20
13 4.76
212 77.66
61 22.34%
74  โรงเรียนบ้านลำไพล 273
10 3.66
8 2.93
12 4.40
10 3.66
20 7.33
213 78.02
60 21.98%
75  โรงเรียนบ้านคูหา 283
17 6.01
8 2.83
32 11.31
5 1.77
0 0.00
221 78.09
62 21.91%
76  โรงเรียนวัดประจ่า 224
11 4.91
13 5.80
12 5.36
8 3.57
5 2.23
175 78.13
49 21.88%
77  โรงเรียนบ้านเกาะค่าง 385
22 5.71
25 6.49
30 7.79
5 1.30
2 0.52
301 78.18
84 21.82%
78  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 226
7 3.10
17 7.52
25 11.06
0 0.00
0 0.00
177 78.32
49 21.68%
79  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 176
4 2.27
11 6.25
6 3.41
11 6.25
6 3.41
138 78.41
38 21.59%
80  โรงเรียนบ้านตาแปด 65
5 7.69
7 10.77
2 3.08
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
81  โรงเรียนบ้านพังลา 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
82  โรงเรียนทองอยู่นุตกุล 61
7 11.48
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
83  โรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) 114
11 9.65
3 2.63
9 7.89
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
84  โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 129
4 3.10
7 5.43
16 12.40
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
85  โรงเรียน ชุมชนบ้านปาดัง 1176
55 4.68
92 7.82
99 8.42
0 0.00
0 0.00
930 79.08
246 20.92%
86  โรงเรียนบ้านประกอบ 177
11 6.21
11 6.21
12 6.78
3 1.69
0 0.00
140 79.10
37 20.90%
87  โรงเรียนบ้านกะทิง 249
8 3.21
7 2.81
26 10.44
6 2.41
5 2.01
197 79.12
52 20.88%
88  โรงเรียนบ้านสํานักหว้า 88
3 3.41
3 3.41
12 13.64
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
89  โรงเรียนอุทยานอุทิศ 163
8 4.91
17 10.43
6 3.68
2 1.23
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
90  โรงเรียนบ้านบ่อนํ้าส้ม 89
10 11.24
2 2.25
2 2.25
4 4.49
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
91  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 208
15 7.21
13 6.25
12 5.77
2 0.96
0 0.00
166 79.81
42 20.19%
92  โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 744
50 6.72
48 6.45
26 3.49
24 3.23
1 0.13
595 79.97
149 20.03%
93  โรงเรียนบ้านสะพานหัก 142
6 4.23
6 4.23
8 5.63
8 5.63
0 0.00
114 80.28
28 19.72%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งไพล 537
15 2.79
18 3.35
44 8.19
24 4.47
4 0.74
432 80.45
105 19.55%
95  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 104
4 3.85
3 2.88
13 12.50
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
96  โรงเรียนบ้านท่าหมาก 69
5 7.25
0 0.00
5 7.25
1 1.45
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
97  โรงเรียนบ้านควนหมาก 203
8 3.94
15 7.39
15 7.39
0 0.00
0 0.00
165 81.28
38 18.72%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว 139
6 4.32
3 2.16
12 8.63
4 2.88
1 0.72
113 81.29
26 18.71%
99  โรงเรียนบ้านโคกตก 257
11 4.28
17 6.61
7 2.72
13 5.06
0 0.00
209 81.32
48 18.68%
100  โรงเรียนบ้านคลองขุด 130
13 10.00
7 5.38
4 3.08
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
101  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 126
8 6.35
0 0.00
10 7.94
5 3.97
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
102  โรงเรียนบ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) 159
4 2.52
7 4.40
10 6.29
8 5.03
0 0.00
130 81.76
29 18.24%
103  โรงเรียนบ้านแซะ 44
5 11.36
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
104  โรงเรียนสะบ้าย้อย 957
90 9.40
0 0.00
79 8.25
4 0.42
0 0.00
784 81.92
173 18.08%
105  โรงเรียนบ้านป่างาม 218
13 5.96
19 8.72
7 3.21
0 0.00
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
106  โรงเรียนบ้านทรายขาว 224
11 4.91
10 4.46
19 8.48
0 0.00
0 0.00
184 82.14
40 17.86%
107  โรงเรียนวัดทุ่งพระ 56
3 5.36
3 5.36
3 5.36
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
108  โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง 192
13 6.77
12 6.25
9 4.69
0 0.00
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ 114
4 3.51
1 0.88
9 7.89
6 5.26
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
110  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 4 41
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
111  โรงเรียนบ้านนํ้าลัด 206
19 9.22
3 1.46
8 3.88
3 1.46
2 0.97
171 83.01
35 16.99%
112  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 236
22 9.32
10 4.24
7 2.97
1 0.42
0 0.00
196 83.05
40 16.95%
113  โรงเรียนบ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) 36
1 2.78
4 11.11
1 2.78
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
114  โรงเรียนบ้านโคกกอ 90
4 4.44
3 3.33
6 6.67
2 2.22
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
115  โรงเรียนบ้านป่าโอน 255
8 3.14
26 10.20
7 2.75
1 0.39
0 0.00
213 83.53
42 16.47%
116  โรงเรียนบ้านวังบวบ 73
4 5.48
1 1.37
4 5.48
3 4.11
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
117  โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ 215
8 3.72
7 3.26
13 6.05
7 3.26
0 0.00
180 83.72
35 16.28%
118  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรํา 105
3 2.86
0 0.00
10 9.52
3 2.86
1 0.95
88 83.81
17 16.19%
119  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 81
7 8.64
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
120  โรงเรียนบ้านหัวถนน 132
7 5.30
3 2.27
8 6.06
1 0.76
2 1.52
111 84.09
21 15.91%
121  โรงเรียนบ้านล่องควน 228
19 8.33
16 7.02
1 0.44
0 0.00
0 0.00
192 84.21
36 15.79%
122  โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 261
7 2.68
9 3.45
18 6.90
7 2.68
0 0.00
220 84.29
41 15.71%
123  โรงเรียนบ้านลำเปา 219
2 0.91
16 7.31
9 4.11
5 2.28
2 0.91
185 84.47
34 15.53%
124  โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ 84
5 5.95
5 5.95
3 3.57
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
125  โรงเรียนบ้านสะกอม 221
7 3.17
7 3.17
16 7.24
4 1.81
0 0.00
187 84.62
34 15.38%
126  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 185
4 2.16
9 4.86
15 8.11
0 0.00
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
127  โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 119
6 5.04
0 0.00
6 5.04
4 3.36
2 1.68
101 84.87
18 15.13%
128  โรงเรียนบ้านม่วงถํ้า 67
0 0.00
6 8.96
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
129  โรงเรียนบ้านคลองแงะ(สะเดา) 604
16 2.65
24 3.97
26 4.30
16 2.65
8 1.32
514 85.10
90 14.90%
130  โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ 122
8 6.56
2 1.64
2 1.64
4 3.28
2 1.64
104 85.25
18 14.75%
131  โรงเรียนบ้านสะพานเคียน 110
3 2.73
4 3.64
8 7.27
1 0.91
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
132  โรงเรียนบ้านสวรรค์ 91
9 9.89
0 0.00
3 3.30
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
133  โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา) 91
1 1.10
3 3.30
9 9.89
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
134  โรงเรียนวัดทุ่งข่า 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
135  โรงเรียนบ้านนนท์ 71
2 2.82
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
136  โรงเรียน วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 150
8 5.33
0 0.00
12 8.00
1 0.67
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
137  โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 89
2 2.25
3 3.37
6 6.74
0 0.00
1 1.12
77 86.52
12 13.48%
138  โรงเรียนบ้านฉลุง 186
5 2.69
1 0.54
5 2.69
14 7.53
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ 83
3 3.61
3 3.61
3 3.61
2 2.41
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
140  โรงเรียนบ้านม่วง 212
10 4.72
7 3.30
8 3.77
3 1.42
0 0.00
184 86.79
28 13.21%
141  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 61
5 8.20
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
142  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 84
6 7.14
1 1.19
2 2.38
0 0.00
2 2.38
73 86.90
11 13.10%
143  โรงเรียนบ้านนํ้าเค็ม 178
4 2.25
9 5.06
10 5.62
0 0.00
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
144  โรงเรียนบ้านเกาะทาก 225
7 3.11
1 0.44
12 5.33
0 0.00
8 3.56
197 87.56
28 12.44%
145  โรงเรียนบ้านช้างคลอด 49
0 0.00
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
146  โรงเรียนบ้านสุโสะ 263
13 4.94
10 3.80
2 0.76
7 2.66
0 0.00
231 87.83
32 12.17%
147  โรงเรียนบ้านกรงอิตํา 151
12 7.95
3 1.99
3 1.99
0 0.00
0 0.00
133 88.08
18 11.92%
148  โรงเรียนบ้านใหม่(สะเดา) 168
4 2.38
0 0.00
11 6.55
3 1.79
2 1.19
148 88.10
20 11.90%
149  โรงเรียนบ้านลางา 382
13 3.40
22 5.76
7 1.83
2 0.52
0 0.00
338 88.48
44 11.52%
150  โรงเรียนวัดนาหมอศรี 61
0 0.00
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
151  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 241
11 4.56
6 2.49
9 3.73
1 0.41
0 0.00
214 88.80
27 11.20%
152  โรงเรียนบ้านคลองประดู่ 127
4 3.15
4 3.15
5 3.94
0 0.00
1 0.79
113 88.98
14 11.02%
153  โรงเรียนชาติตระการโกศล 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
154  โรงเรียนบ้านใหม่(เทพา) 129
5 3.88
2 1.55
5 3.88
2 1.55
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
155  โรงเรียนเหมืองควนกรด 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
156  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 122
0 0.00
0 0.00
13 10.66
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
157  โรงเรียนวัดวังไทร 304
7 2.30
1 0.33
18 5.92
6 1.97
0 0.00
272 89.47
32 10.53%
158  โรงเรียนบ้านท่าไทร 115
2 1.74
2 1.74
4 3.48
2 1.74
2 1.74
103 89.57
12 10.43%
159  โรงเรียนลําไพลราษฎร์อุทิศ 108
2 1.85
3 2.78
5 4.63
1 0.93
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
160  โรงเรียนบ้านหว้าหลัง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
161  โรงเรียนบ้านป็อง 104
2 1.92
1 0.96
7 6.73
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
162  โรงเรียนบ้านสุเหร่า 279
4 1.43
0 0.00
21 7.53
0 0.00
0 0.00
254 91.04
25 8.96%
163  โรงเรียนบ้านควนตีหมุน 103
2 1.94
3 2.91
2 1.94
2 1.94
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
164  โรงเรียนบ้านสํานักขาม 138
9 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.17
126 91.30
12 8.70%
165  โรงเรียนบ้านสม็อง 139
7 5.04
2 1.44
1 0.72
2 1.44
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
166  โรงเรียน วัดคลองยอ 288
0 0.00
2 0.69
10 3.47
12 4.17
0 0.00
264 91.67
24 8.33%
167  โรงเรียนวัดห้วยคู 121
6 4.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.31
111 91.74
10 8.26%
168  โรงเรียนบ้านปากบาง 194
10 5.15
0 0.00
6 3.09
0 0.00
0 0.00
178 91.75
16 8.25%
169  โรงเรียนบ้านโหนด 97
8 8.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
170  โรงเรียนบ้านพรุเตียว 122
5 4.10
2 1.64
2 1.64
1 0.82
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 114
0 0.00
1 0.88
7 6.14
1 0.88
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
172  โรงเรียนบ้านปากช่อง 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
173  โรงเรียนบ้านนาปรัง 234
1 0.43
1 0.43
4 1.71
5 2.14
7 2.99
216 92.31
18 7.69%
174  โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 112
4 3.57
0 0.00
4 3.57
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
175  โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ 238
5 2.10
3 1.26
4 1.68
2 0.84
3 1.26
221 92.86
17 7.14%
176  โรงเรียนบ้านพอบิด 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.02
53 92.98
4 7.02%
177  โรงเรียนบ้านบ่อเตย 127
5 3.94
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
178  โรงเรียนบ้านแพร้ว 97
2 2.06
2 2.06
0 0.00
2 2.06
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
179  โรงเรียนบ้านพรุตู 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
1 1.49
63 94.03
4 5.97%
180  โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 86
0 0.00
1 1.16
2 2.33
2 2.33
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
181  โรงเรียนวัดม่วงก็อง 35
0 0.00
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
182  โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม 137
0 0.00
0 0.00
7 5.11
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
183  โรงเรียนบ้านพรุชิง 159
2 1.26
0 0.00
2 1.26
4 2.52
0 0.00
151 94.97
8 5.03%
184  โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง 143
0 0.00
4 2.80
2 1.40
1 0.70
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
185  โรงเรียน บ้านหนองสาหร่าย 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
1 1.52
63 95.45
3 4.55%
186  โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 139
0 0.00
1 0.72
3 2.16
1 0.72
1 0.72
133 95.68
6 4.32%
187  โรงเรียนบ้านแค 190
1 0.53
2 1.05
3 1.58
2 1.05
0 0.00
182 95.79
8 4.21%
188  โรงเรียนบ้านทับโกบ 120
2 1.67
1 0.83
2 1.67
0 0.00
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
189  โรงเรียนบ้านเก่า(นาทวี) 193
3 1.55
0 0.00
3 1.55
0 0.00
2 1.04
185 95.85
8 4.15%
190  โรงเรียนวัดปริก 88
1 1.14
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
191  โรงเรียน บ้านเมาะลาแต 432
0 0.00
4 0.93
9 2.08
1 0.23
0 0.00
418 96.76
14 3.24%
192  โรงเรียนบ้านยางเกาะ 143
0 0.00
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
193  โรงเรียนบ้านป่าชิง 53
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%

 

จำนวนนักเรียน  37,192 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,180 5.86
เตี้ย  1,767 4.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,725 7.33
ผอมและเตี้ย  1,206 3.24
อ้วนและเตี้ย  796 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,518 76.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,674 คน


23.32%


Powered By www.thaieducation.net