ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 126 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 127 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.79
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดท่าข้าม 54
5 9.26
7 12.96
9 16.67
7 12.96
12 22.22
14 25.93
40 74.07%
2  โรงเรียนบ้านดินลาน 132
27 20.45
15 11.36
22 16.67
3 2.27
0 0.00
65 49.24
67 50.76%
3  โรงเรียนบ้านโคกเมา 534
43 8.05
28 5.24
50 9.36
71 13.30
78 14.61
264 49.44
270 50.56%
4  โรงเรียนวัดรัตนวราราม 170
25 14.71
16 9.41
23 13.53
11 6.47
9 5.29
86 50.59
84 49.41%
5  โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 131
14 10.69
7 5.34
13 9.92
16 12.21
9 6.87
72 54.96
59 45.04%
6  โรงเรียนวัดแม่เตย 86
9 10.47
19 22.09
9 10.47
0 0.00
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 332
43 12.95
24 7.23
42 12.65
18 5.42
14 4.22
191 57.53
141 42.47%
8  โรงเรียนบ้านวังพา 229
15 6.55
17 7.42
8 3.49
32 13.97
25 10.92
132 57.64
97 42.36%
9  โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 806
77 9.55
70 8.68
48 5.96
67 8.31
68 8.44
476 59.06
330 40.94%
10  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 47
4 8.51
0 0.00
15 31.91
0 0.00
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
11  โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 645
172 26.67
36 5.58
48 7.44
0 0.00
0 0.00
389 60.31
256 39.69%
12  โรงเรียน วัดคลองแห 240
18 7.50
6 2.50
25 10.42
24 10.00
20 8.33
147 61.25
93 38.75%
13  โรงเรียนบ้านบางกลํ่า 111
15 13.51
8 7.21
15 13.51
5 4.50
0 0.00
68 61.26
43 38.74%
14  โรงเรียนบ้านห้วยโอน 230
35 15.22
7 3.04
4 1.74
40 17.39
0 0.00
144 62.61
86 37.39%
15  โรงเรียนบ้านหัวปาบ 198
17 8.59
36 18.18
3 1.52
17 8.59
1 0.51
124 62.63
74 37.37%
16  โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 405
40 9.88
13 3.21
53 13.09
20 4.94
25 6.17
254 62.72
151 37.28%
17  โรงเรียนบ้านควนนา 51
1 1.96
4 7.84
14 27.45
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
18  โรงเรียนบ้านเกาะนก 118
27 22.88
7 5.93
9 7.63
0 0.00
0 0.00
75 63.56
43 36.44%
19  โรงเรียนวัดจังโหลน 50
5 10.00
5 10.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
20  โรงเรียนวัดม่วงค่อม 226
12 5.31
12 5.31
14 6.19
24 10.62
19 8.41
145 64.16
81 35.84%
21  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 300
13 4.33
11 3.67
26 8.67
41 13.67
15 5.00
194 64.67
106 35.33%
22  โรงเรียนบ้านยวนยาง 66
10 15.15
2 3.03
10 15.15
1 1.52
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
23  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 154
20 12.99
8 5.19
18 11.69
6 3.90
0 0.00
102 66.23
52 33.77%
24  โรงเรียนวัดดอน 73
10 13.70
5 6.85
4 5.48
4 5.48
1 1.37
49 67.12
24 32.88%
25  โรงเรียนบ้านควนเนียงใน 58
4 6.90
4 6.90
7 12.07
4 6.90
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
26  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 204
22 10.78
19 9.31
17 8.33
5 2.45
2 0.98
139 68.14
65 31.86%
27  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 132
9 6.82
0 0.00
32 24.24
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
28  โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร 863
30 3.48
25 2.90
66 7.65
55 6.37
91 10.54
596 69.06
267 30.94%
29  โรงเรียนบ้านหน้าควน 87
9 10.34
8 9.20
7 8.05
2 2.30
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
30  โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย 433
21 4.85
5 1.15
46 10.62
26 6.00
28 6.47
307 70.90
126 29.10%
31  โรงเรียนบ้านยางงาม(ควนเนียง) 55
4 7.27
4 7.27
2 3.64
4 7.27
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
32  โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 203
18 8.87
2 0.99
31 15.27
7 3.45
1 0.49
144 70.94
59 29.06%
33  โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 83
15 18.07
3 3.61
4 4.82
1 1.20
1 1.20
59 71.08
24 28.92%
34  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 257
33 12.84
7 2.72
27 10.51
5 1.95
0 0.00
185 71.98
72 28.02%
35  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม 204
7 3.43
5 2.45
19 9.31
12 5.88
14 6.86
147 72.06
57 27.94%
36  โรงเรียนบ้านนาแสน 68
13 19.12
0 0.00
5 7.35
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
37  โรงเรียนบ้านควนสะตอ 83
13 15.66
6 7.23
0 0.00
2 2.41
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
38  โรงเรียนวัดโคกเหรียง 114
7 6.14
3 2.63
4 3.51
10 8.77
7 6.14
83 72.81
31 27.19%
39  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 129
5 3.88
3 2.33
26 20.16
0 0.00
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
40  โรงเรียนวัดท่าแซ 153
16 10.46
0 0.00
24 15.69
0 0.00
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
41  โรงเรียนวัดบางทีง 184
17 9.24
6 3.26
20 10.87
5 2.72
0 0.00
136 73.91
48 26.09%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง 86
5 5.81
5 5.81
11 12.79
1 1.16
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
43  โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 208
14 6.73
11 5.29
22 10.58
6 2.88
0 0.00
155 74.52
53 25.48%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งงาย 107
5 4.67
3 2.80
18 16.82
0 0.00
1 0.93
80 74.77
27 25.23%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม 44
2 4.55
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
46  โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 376
41 10.90
13 3.46
35 9.31
4 1.06
0 0.00
283 75.27
93 24.73%
47  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 158
18 11.39
14 8.86
7 4.43
0 0.00
0 0.00
119 75.32
39 24.68%
48  โรงเรียนบ้านคลองปอม 128
9 7.03
4 3.13
9 7.03
7 5.47
2 1.56
97 75.78
31 24.22%
49  โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 128
5 3.91
7 5.47
8 6.25
5 3.91
6 4.69
97 75.78
31 24.22%
50  โรงเรียนบ้านเก่าร้าง 76
8 10.53
0 0.00
6 7.89
4 5.26
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
51  โรงเรียนบ้านกรอบ 221
20 9.05
6 2.71
3 1.36
23 10.41
0 0.00
169 76.47
52 23.53%
52  โรงเรียนวัดบางลึก 34
3 8.82
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
53  โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 61
4 6.56
4 6.56
4 6.56
2 3.28
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
54  โรงเรียนวัดควนเนียง 127
5 3.94
5 3.94
14 11.02
4 3.15
1 0.79
98 77.17
29 22.83%
55  โรงเรียนวัดบางศาลา 136
10 7.35
3 2.21
18 13.24
0 0.00
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
56  โรงเรียนบ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 75
6 8.00
4 5.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
57  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย 142
9 6.34
8 5.63
6 4.23
7 4.93
2 1.41
110 77.46
32 22.54%
58  โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ 173
11 6.36
7 4.05
21 12.14
0 0.00
0 0.00
134 77.46
39 22.54%
59  โรงเรียนวัดเนินพิชัย 234
6 2.56
9 3.85
11 4.70
8 3.42
18 7.69
182 77.78
52 22.22%
60  โรงเรียนบ้านโปะหมอ 492
33 6.71
21 4.27
52 10.57
3 0.61
0 0.00
383 77.85
109 22.15%
61  โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 127
16 12.60
1 0.79
10 7.87
0 0.00
1 0.79
99 77.95
28 22.05%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า 121
9 7.44
2 1.65
7 5.79
8 6.61
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
63  โรงเรียนวัดเขากลอย 140
19 13.57
5 3.57
5 3.57
1 0.71
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
64  โรงเรียนวัดเจริญภูผา 112
10 8.93
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
65  โรงเรียนบ้านควนเนียง 1052
54 5.13
25 2.38
139 13.21
2 0.19
2 0.19
830 78.90
222 21.10%
66  โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 168
6 3.57
0 0.00
18 10.71
6 3.57
5 2.98
133 79.17
35 20.83%
67  โรงเรียนบ้านใต้ 276
19 6.88
17 6.16
19 6.88
1 0.36
0 0.00
220 79.71
56 20.29%
68  โรงเรียนบ้านควน 114
11 9.65
2 1.75
9 7.89
1 0.88
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
69  โรงเรียนบ้านเขาพระ 576
38 6.60
26 4.51
51 8.85
1 0.17
0 0.00
460 79.86
116 20.14%
70  โรงเรียนบ้านชายคลอง 110
8 7.27
3 2.73
10 9.09
1 0.91
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
71  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 61
6 9.84
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
72  โรงเรียนบ้านหัวไทร 56
0 0.00
9 16.07
2 3.57
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
73  โรงเรียนวัดท่าช้าง 56
5 8.93
2 3.57
3 5.36
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
74  โรงเรียนบ้านท่าไทร 46
1 2.17
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
75  โรงเรียนบ้านฉลุง 460
32 6.96
28 6.09
27 5.87
2 0.43
0 0.00
371 80.65
89 19.35%
76  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 326
17 5.21
11 3.37
35 10.74
0 0.00
0 0.00
263 80.67
63 19.33%
77  โรงเรียนบ้านคลองคล้า 83
7 8.43
1 1.20
7 8.43
1 1.20
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
78  โรงเรียนวัดหูแร่ 379
10 2.64
18 4.75
39 10.29
3 0.79
1 0.26
308 81.27
71 18.73%
79  โรงเรียนบ้านปลายละหาน 102
5 4.90
1 0.98
12 11.76
1 0.98
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
80  โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน 98
5 5.10
4 4.08
9 9.18
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
81  โรงเรียนบ้านหินผุด 153
11 7.19
8 5.23
9 5.88
0 0.00
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
82  โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 211
13 6.16
8 3.79
8 3.79
5 2.37
4 1.90
173 81.99
38 18.01%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 106
0 0.00
5 4.72
14 13.21
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
84  โรงเรียนวัดท่าหยี 68
5 7.35
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
85  โรงเรียนบ้านนาลึก 63
2 3.17
5 7.94
1 1.59
3 4.76
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
86  โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 149
11 7.38
0 0.00
13 8.72
2 1.34
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 112
3 2.68
0 0.00
16 14.29
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
88  โรงเรียนบ้านบางแฟบ 325
13 4.00
7 2.15
34 10.46
0 0.00
0 0.00
271 83.38
54 16.62%
89  โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 133
4 3.01
6 4.51
12 9.02
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
90  โรงเรียนบ้านหาร 174
17 9.77
1 0.57
8 4.60
1 0.57
1 0.57
146 83.91
28 16.09%
91  โรงเรียนบ้านเกาะหมี 156
2 1.28
11 7.05
12 7.69
0 0.00
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
92  โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง 403
11 2.73
7 1.74
17 4.22
17 4.22
12 2.98
339 84.12
64 15.88%
94  โรงเรียนวัดพรุเตาะ 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
95  โรงเรียนบ้านไร่ 198
6 3.03
2 1.01
23 11.62
0 0.00
0 0.00
167 84.34
31 15.66%
96  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 313
16 5.11
8 2.56
1 0.32
1 0.32
23 7.35
264 84.35
49 15.65%
97  โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 58
3 5.17
4 6.90
2 3.45
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
98  โรงเรียนบ้านลานควาย 245
16 6.53
0 0.00
22 8.98
0 0.00
0 0.00
207 84.49
38 15.51%
99  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 85
6 7.06
2 2.35
5 5.88
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ 66
7 10.61
3 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
101  โรงเรียนวัดนารังนก 66
5 7.58
1 1.52
2 3.03
0 0.00
2 3.03
56 84.85
10 15.15%
102  โรงเรียนบ้านคลองกั่ว 161
3 1.86
5 3.11
15 9.32
1 0.62
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
103  โรงเรียนบ้านป่ายาง 122
5 4.10
3 2.46
7 5.74
1 0.82
2 1.64
104 85.25
18 14.75%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 134
2 1.49
6 4.48
11 8.21
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
105  โรงเรียนบ้านควนโส 149
5 3.36
3 2.01
11 7.38
2 1.34
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
106  โรงเรียนบ้านควนกบ 86
4 4.65
0 0.00
6 6.98
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
107  โรงเรียนบ้านม่วง 180
5 2.78
4 2.22
11 6.11
4 2.22
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
108  โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
4 5.80
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
109  โรงเรียนบ้านโคกพยอม 97
4 4.12
0 0.00
2 2.06
6 6.19
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
110  โรงเรียนวัดท่านางหอม 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
111  โรงเรียนวัดปรางแก้ว 127
2 1.57
2 1.57
11 8.66
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
112  โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย 113
4 3.54
0 0.00
8 7.08
1 0.88
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
113  โรงเรียนวัดปากจ่า 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
114  โรงเรียนวัดคูหาใน 143
2 1.40
0 0.00
13 9.09
1 0.70
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
115  โรงเรียนวัดทุ่งคา 188
2 1.06
5 2.66
1 0.53
7 3.72
6 3.19
167 88.83
21 11.17%
116  โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) 141
1 0.71
2 1.42
11 7.80
0 0.00
1 0.71
126 89.36
15 10.64%
117  โรงเรียนบ้านควนขัน 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
3 4.92
55 90.16
6 9.84%
118  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ 127
3 2.36
0 0.00
8 6.30
1 0.79
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
119  โรงเรียนวัดเลียบ 87
3 3.45
1 1.15
0 0.00
0 0.00
4 4.60
79 90.80
8 9.20%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย 168
5 2.98
4 2.38
5 2.98
1 0.60
0 0.00
153 91.07
15 8.93%
121  โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
122  โรงเรียนบ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 55
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
123  โรงเรียนบ้านปลักคล้า 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
124  โรงเรียนวัดโคกม่วง 195
4 2.05
1 0.51
4 2.05
2 1.03
0 0.00
184 94.36
11 5.64%
125  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 126
4 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
126  โรงเรียนบ้านคลองต่อ 156
0 0.00
0 0.00
4 2.56
0 0.00
0 0.00
152 97.44
4 2.56%

 

จำนวนนักเรียน  22,319 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,616 7.24
เตี้ย  863 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,890 8.47
ผอมและเตี้ย  712 3.19
อ้วนและเตี้ย  541 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,697 74.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,622 คน


25.19%


Powered By www.thaieducation.net