ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 138 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพังยาง 32
5 15.63
10 31.25
3 9.38
14 43.75
0 0.00
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนบ้านรัดปูน 76
5 6.58
7 9.21
12 15.79
12 15.79
17 22.37
23 30.26
53 69.74%
3  โรงเรียน วัดบ่อแดง 327
47 14.37
25 7.65
41 12.54
63 19.27
39 11.93
112 34.25
215 65.75%
4  โรงเรียนวัดประดู่หอม 66
15 22.73
11 16.67
13 19.70
4 6.06
0 0.00
23 34.85
43 65.15%
5  โรงเรียน วัดโคกโพธิ์ 42
7 16.67
5 11.90
6 14.29
5 11.90
2 4.76
17 40.48
25 59.52%
6  โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 162
23 14.20
19 11.73
10 6.17
16 9.88
9 5.56
85 52.47
77 47.53%
7  โรงเรียนวัดชะแล้ 199
37 18.59
20 10.05
8 4.02
20 10.05
6 3.02
108 54.27
91 45.73%
8  โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 153
35 22.88
7 4.58
21 13.73
3 1.96
1 0.65
86 56.21
67 43.79%
9  โรงเรียนวัดห้วยพุด 99
13 13.13
11 11.11
10 10.10
5 5.05
2 2.02
58 58.59
41 41.41%
10  โรงเรียนวัดเลียบ 100
9 9.00
4 4.00
14 14.00
12 12.00
2 2.00
59 59.00
41 41.00%
11  โรงเรียนบ้านขนุน 208
34 16.35
20 9.62
23 11.06
7 3.37
1 0.48
123 59.13
85 40.87%
12  โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 87
12 13.79
8 9.20
13 14.94
2 2.30
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
13  โรงเรียนวัดหนองหอย 83
15 18.07
4 4.82
13 15.66
0 0.00
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
14  โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 41
4 9.76
1 2.44
10 24.39
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
15  โรงเรียนวัดจาก 61
8 13.11
2 3.28
2 3.28
10 16.39
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
16  โรงเรียนวัดท่าหิน 148
15 10.14
9 6.08
21 14.19
7 4.73
1 0.68
95 64.19
53 35.81%
17  โรงเรียนวัดบ่อปาบ 14
0 0.00
2 14.29
3 21.43
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
18  โรงเรียนบ้านชะแม 54
8 14.81
7 12.96
2 3.70
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
19  โรงเรียนวิเชียรชม 2053
198 9.64
31 1.51
399 19.43
41 2.00
37 1.80
1347 65.61
706 34.39%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 165
12 7.27
11 6.67
11 6.67
11 6.67
11 6.67
109 66.06
56 33.94%
21  โรงเรียนวัดอ่าวบัว 61
6 9.84
4 6.56
7 11.48
2 3.28
1 1.64
41 67.21
20 32.79%
22  โรงเรียนวัดปากแตระ 159
14 8.81
12 7.55
18 11.32
6 3.77
2 1.26
107 67.30
52 32.70%
23  โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง 43
3 6.98
2 4.65
4 9.30
2 4.65
3 6.98
29 67.44
14 32.56%
24  โรงเรียนวัดแม่เปียะ 484
58 11.98
34 7.02
48 9.92
9 1.86
0 0.00
335 69.21
149 30.79%
25  โรงเรียนวัดป่าขวาง 85
6 7.06
2 2.35
6 7.06
4 4.71
8 9.41
59 69.41
26 30.59%
26  โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 99
13 13.13
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
27  โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 342
51 14.91
15 4.39
37 10.82
0 0.00
0 0.00
239 69.88
103 30.12%
28  โรงเรียนในเมือง 245
14 5.71
1 0.41
19 7.76
28 11.43
11 4.49
172 70.20
73 29.80%
29  โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 212
24 11.32
11 5.19
22 10.38
4 1.89
2 0.94
149 70.28
63 29.72%
30  โรงเรียนบ้านกลาง 207
24 11.59
20 9.66
7 3.38
7 3.38
3 1.45
146 70.53
61 29.47%
31  โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 51
5 9.80
3 5.88
7 13.73
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41%
32  โรงเรียนวัดประเจียก 123
12 9.76
6 4.88
11 8.94
0 0.00
7 5.69
87 70.73
36 29.27%
33  โรงเรียนวัดโพธาราม 123
5 4.07
3 2.44
11 8.94
8 6.50
9 7.32
87 70.73
36 29.27%
34  โรงเรียนวัดสามี 80
6 7.50
2 2.50
12 15.00
2 2.50
1 1.25
57 71.25
23 28.75%
35  โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 183
12 6.56
7 3.83
29 15.85
4 2.19
0 0.00
131 71.58
52 28.42%
36  โรงเรียนวัดปะโอ 268
27 10.07
12 4.48
37 13.81
0 0.00
0 0.00
192 71.64
76 28.36%
37  โรงเรียนวัดประดู่ 79
2 2.53
0 0.00
16 20.25
0 0.00
4 5.06
57 72.15
22 27.85%
38  โรงเรียนวัดจันทน์ 47
1 2.13
3 6.38
6 12.77
1 2.13
2 4.26
34 72.34
13 27.66%
39  โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 80
5 6.25
5 6.25
2 2.50
3 3.75
7 8.75
58 72.50
22 27.50%
40  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 198
10 5.05
4 2.02
21 10.61
19 9.60
0 0.00
144 72.73
54 27.27%
41  โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 143
0 0.00
0 0.00
7 4.90
11 7.69
20 13.99
105 73.43
38 26.57%
42  โรงเรียนวัดแหลมวัง 53
7 13.21
0 0.00
6 11.32
0 0.00
1 1.89
39 73.58
14 26.42%
43  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 154
12 7.79
5 3.25
12 7.79
10 6.49
1 0.65
114 74.03
40 25.97%
44  โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 128
8 6.25
4 3.13
5 3.91
9 7.03
7 5.47
95 74.22
33 25.78%
45  โรงเรียนวัดแจ้ง 66
9 13.64
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
46  โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 95
11 11.58
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
47  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 70
0 0.00
0 0.00
17 24.29
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
48  โรงเรียนวัดคลองเป็ด 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
49  โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 33
2 6.06
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
50  โรงเรียนบ้านขี้นาก 46
5 10.87
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
51  โรงเรียนบ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 325
19 5.85
12 3.69
19 5.85
11 3.38
15 4.62
249 76.62
76 23.38%
52  โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 61
0 0.00
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
53  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 404
18 4.46
33 8.17
41 10.15
0 0.00
0 0.00
312 77.23
92 22.77%
54  โรงเรียนบ้านควนจง 115
6 5.22
0 0.00
16 13.91
4 3.48
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
55  โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 639
67 10.49
30 4.69
45 7.04
2 0.31
0 0.00
495 77.46
144 22.54%
56  โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 359
56 15.60
5 1.39
18 5.01
1 0.28
0 0.00
279 77.72
80 22.28%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 178
8 4.49
7 3.93
20 11.24
4 2.25
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
58  โรงเรียนวัดดีหลวง 124
2 1.61
5 4.03
7 5.65
7 5.65
6 4.84
97 78.23
27 21.77%
59  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 99
4 4.04
4 4.04
10 10.10
2 2.02
1 1.01
78 78.79
21 21.21%
60  โรงเรียน วัดกาหรํา 48
4 8.33
0 0.00
5 10.42
0 0.00
1 2.08
38 79.17
10 20.83%
61  โรงเรียนวัดบางเขียด 151
15 9.93
0 0.00
16 10.60
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
62  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 104
4 3.85
4 3.85
13 12.50
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
63  โรงเรียนวัดคูวา 85
2 2.35
5 5.88
8 9.41
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
64  โรงเรียนวัดท้ายยอ 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
65  โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง 66
6 9.09
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
66  โรงเรียนวัดเกาะถํ้า 194
10 5.15
8 4.12
13 6.70
7 3.61
0 0.00
156 80.41
38 19.59%
67  โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 83
4 4.82
4 4.82
6 7.23
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
68  โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 137
5 3.65
11 8.03
7 5.11
3 2.19
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
69  โรงเรียนวัดป่าขาด 117
2 1.71
5 4.27
6 5.13
5 4.27
4 3.42
95 81.20
22 18.80%
70  โรงเรียนบ้านมาบบัว 91
1 1.10
1 1.10
15 16.48
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
71  โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 190
4 2.11
5 2.63
22 11.58
4 2.11
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
72  โรงเรียนวัดเถรแก้ว 104
8 7.69
1 0.96
6 5.77
2 1.92
2 1.92
85 81.73
19 18.27%
73  โรงเรียนวัดทํานบตางหน 133
11 8.27
2 1.50
10 7.52
1 0.75
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
74  โรงเรียนบ้านแหลมหาด 150
5 3.33
5 3.33
16 10.67
1 0.67
0 0.00
123 82.00
27 18.00%
75  โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 638
37 5.80
21 3.29
42 6.58
13 2.04
0 0.00
525 82.29
113 17.71%
76  โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 103
2 1.94
5 4.85
10 9.71
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
77  โรงเรียนบ้านวัดใหม่ 162
7 4.32
1 0.62
11 6.79
2 1.23
7 4.32
134 82.72
28 17.28%
78  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1996
45 2.25
41 2.05
257 12.88
1 0.05
0 0.00
1652 82.77
344 17.23%
79  โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 197
6 3.05
5 2.54
11 5.58
7 3.55
4 2.03
164 83.25
33 16.75%
80  โรงเรียนวัดห้วยลาด 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
5 8.06
52 83.87
10 16.13%
81  โรงเรียนวัดโตนดด้วน 193
7 3.63
4 2.07
19 9.84
1 0.52
0 0.00
162 83.94
31 16.06%
82  โรงเรียนบ้านนาทองสุก 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
83  โรงเรียนวัดคูขุด 125
7 5.60
5 4.00
2 1.60
6 4.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
84  โรงเรียนวัดหัววัง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
85  โรงเรียนวัดกลาง 248
17 6.85
3 1.21
17 6.85
0 0.00
2 0.81
209 84.27
39 15.73%
86  โรงเรียนวัดพังกก 45
0 0.00
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
87  โรงเรียนบ้านรับแพรก 123
8 6.50
5 4.07
6 4.88
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
88  โรงเรียนวัดพังตรี 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
89  โรงเรียนบ้านดอนแบก 99
7 7.07
0 0.00
8 8.08
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
90  โรงเรียนวัดประตูไชย 107
6 5.61
2 1.87
8 7.48
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
91  โรงเรียนวัดขนุน 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
92  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 82
4 4.88
4 4.88
4 4.88
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
93  โรงเรียนวัดอ่างทอง 89
0 0.00
1 1.12
9 10.11
2 2.25
1 1.12
76 85.39
13 14.61%
94  โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 48
1 2.08
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
95  โรงเรียนวัดผักกูด 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
96  โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ 148
2 1.35
5 3.38
4 2.70
6 4.05
4 2.70
127 85.81
21 14.19%
97  โรงเรียนบ้านต้นปริง 64
0 0.00
2 3.13
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
98  โรงเรียน บ้านหัวเขา 378
21 5.56
7 1.85
15 3.97
10 2.65
0 0.00
325 85.98
53 14.02%
99  โรงเรียนวัดกระดังงา 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
100  โรงเรียนวัดสน 63
3 4.76
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
101  โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 144
5 3.47
6 4.17
7 4.86
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 97
3 3.09
1 1.03
8 8.25
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
103  โรงเรียนวัดนางเหล้า 124
5 4.03
0 0.00
10 8.06
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
104  โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 232
5 2.16
4 1.72
10 4.31
5 2.16
4 1.72
204 87.93
28 12.07%
105  โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 85
1 1.18
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
106  โรงเรียนวัดมะขามคลาน 60
6 10.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
107  โรงเรียนวัดทุ่งสงวน 72
0 0.00
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
108  โรงเรียนวัดวาส 72
4 5.56
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
109  โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 103
3 2.91
0 0.00
4 3.88
2 1.94
2 1.94
92 89.32
11 10.68%
110  โรงเรียนวัดโลกา 189
4 2.12
2 1.06
14 7.41
0 0.00
0 0.00
169 89.42
20 10.58%
111  โรงเรียนวัดสามกอง 86
1 1.16
0 0.00
7 8.14
1 1.16
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
112  โรงเรียนวัดทรายขาว 97
6 6.19
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
113  โรงเรียนวัดประตูเขียน 89
4 4.49
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
114  โรงเรียนวัดมหาการ 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
115  โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 120
2 1.67
2 1.67
3 2.50
2 1.67
3 2.50
108 90.00
12 10.00%
116  โรงเรียนบ้านท่าคุระ 62
2 3.23
1 1.61
2 3.23
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
117  โรงเรียนวัดสนามไชย 108
6 5.56
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
118  โรงเรียนวัดหน้าเมือง 119
4 3.36
1 0.84
3 2.52
0 0.00
2 1.68
109 91.60
10 8.40%
119  โรงเรียนวัดใหญ่ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
120  โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม 115
2 1.74
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
121  โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
122  โรงเรียนวัดศรีไชย 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
123  โรงเรียนบ้านบางไหน 87
3 3.45
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
124  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 250
5 2.00
0 0.00
12 4.80
0 0.00
0 0.00
233 93.20
17 6.80%
125  โรงเรียนบ้านหน้าทอง 98
3 3.06
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
126  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 67
1 1.49
0 0.00
1 1.49
2 2.99
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
127  โรงเรียนวัดสีหยัง 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
1 1.37
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
128  โรงเรียนวัดนาหม่อม 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
129  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 269
4 1.49
0 0.00
5 1.86
0 0.00
4 1.49
256 95.17
13 4.83%
130  โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90 116
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
131  โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
132  โรงเรียนวัดหัวเค็ด 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
133  โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
1 1.23
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
134  โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 88
0 0.00
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
135  โรงเรียนบ้านบางดาน 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
136  โรงเรียนวัดตาหลวงคง 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
137  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
138  โรงเรียนวัดทุ่งบัว 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
0 0.00
0 0.00
154 98.72
2 1.28%

 

จำนวนนักเรียน  21,139 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,402 6.63
เตี้ย  664 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,012 9.52
ผอมและเตี้ย  490 2.32
อ้วนและเตี้ย  285 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,286 77.04
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,853 คน


22.96%


Powered By www.thaieducation.net