ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 79 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 79 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทะเลนอก 46
14 30.43
11 23.91
6 13.04
3 6.52
6 13.04
6 13.04
40 86.96%
2  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) 28
2 7.14
3 10.71
9 32.14
3 10.71
3 10.71
8 28.57
20 71.43%
3  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 16
3 18.75
0 0.00
6 37.50
0 0.00
0 0.00
7 43.75
9 56.25%
4  โรงเรียนมัชฌิมวิทยา 240
15 6.25
24 10.00
37 15.42
18 7.50
32 13.33
114 47.50
126 52.50%
5  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก 173
23 13.29
8 4.62
8 4.62
33 19.08
14 8.09
87 50.29
86 49.71%
6  โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ 104
7 6.73
11 10.58
19 18.27
6 5.77
7 6.73
54 51.92
50 48.08%
7  โรงเรียนชาติเฉลิม 358
34 9.50
6 1.68
46 12.85
28 7.82
58 16.20
186 51.96
172 48.04%
8  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม 251
31 12.35
21 8.37
30 11.95
29 11.55
9 3.59
131 52.19
120 47.81%
9  โรงเรียนบ้านหินช้าง 379
17 4.49
47 12.40
29 7.65
47 12.40
14 3.69
225 59.37
154 40.63%
10  โรงเรียนชนม์พัฒนา 72
0 0.00
4 5.56
8 11.11
7 9.72
10 13.89
43 59.72
29 40.28%
11  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 464
27 5.82
44 9.48
37 7.97
26 5.60
35 7.54
295 63.58
169 36.42%
12  โรงเรียนกระบุรี 322
18 5.59
23 7.14
32 9.94
18 5.59
20 6.21
211 65.53
111 34.47%
13  โรงเรียนบ้านราชกรูด 224
11 4.91
16 7.14
27 12.05
23 10.27
0 0.00
147 65.63
77 34.38%
14  โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย 178
21 11.80
20 11.24
19 10.67
0 0.00
0 0.00
118 66.29
60 33.71%
15  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) 162
15 9.26
6 3.70
24 14.81
7 4.32
0 0.00
110 67.90
52 32.10%
16  โรงเรียนบ้านบางปรุ 60
8 13.33
6 10.00
3 5.00
1 1.67
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
17  โรงเรียนประชาอุทิศ 26
2 7.69
3 11.54
1 3.85
1 3.85
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
18  โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 123
6 4.88
8 6.50
13 10.57
5 4.07
5 4.07
86 69.92
37 30.08%
19  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 815
67 8.22
38 4.66
106 13.01
28 3.44
0 0.00
576 70.67
239 29.33%
20  โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 181
7 3.87
7 3.87
12 6.63
10 5.52
17 9.39
128 70.72
53 29.28%
21  โรงเรียนบ้านคลองเงิน 52
7 13.46
2 3.85
4 7.69
2 3.85
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
22  โรงเรียนบ้านบางนอน 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
5 17.86
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
23  โรงเรียนอนุบาลระนอง 1186
96 8.09
15 1.26
227 19.14
0 0.00
0 0.00
848 71.50
338 28.50%
24  โรงเรียนบ้านทรายแดง 96
4 4.17
5 5.21
17 17.71
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
25  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 84
12 14.29
4 4.76
5 5.95
1 1.19
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 162
5 3.09
4 2.47
10 6.17
9 5.56
13 8.02
121 74.69
41 25.31%
27  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) 233
43 18.45
5 2.15
7 3.00
1 0.43
0 0.00
177 75.97
56 24.03%
28  โรงเรียนบ้านหาดจิก 194
8 4.12
2 1.03
31 15.98
5 2.58
0 0.00
148 76.29
46 23.71%
29  โรงเรียนบ้านทับจาก 76
6 7.89
5 6.58
0 0.00
3 3.95
3 3.95
59 77.63
17 22.37%
30  โรงเรียนบ้านหินดาด 54
0 0.00
1 1.85
11 20.37
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
31  โรงเรียนบ้านลำเลียง 144
3 2.08
4 2.78
22 15.28
1 0.69
0 0.00
114 79.17
30 20.83%
32  โรงเรียนบ้านกำพวน 299
28 9.36
14 4.68
6 2.01
5 1.67
9 3.01
237 79.26
62 20.74%
33  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 124
9 7.26
1 0.81
15 12.10
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
34  โรงเรียนบ้านสองแพรก 497
25 5.03
29 5.84
25 5.03
5 1.01
14 2.82
399 80.28
98 19.72%
35  โรงเรียนบ้านบางหิน 250
18 7.20
12 4.80
15 6.00
4 1.60
0 0.00
201 80.40
49 19.60%
36  โรงเรียนบ้านสำนัก 354
38 10.73
17 4.80
14 3.95
0 0.00
0 0.00
285 80.51
69 19.49%
37  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 332
19 5.72
29 8.73
13 3.92
1 0.30
0 0.00
270 81.33
62 18.67%
38  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ 163
7 4.29
2 1.23
21 12.88
0 0.00
0 0.00
133 81.60
30 18.40%
39  โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
40  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 146
5 3.42
9 6.16
8 5.48
2 1.37
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
41  โรงเรียน บ้านห้วยเสียด 134
6 4.48
4 2.99
12 8.96
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
42  โรงเรียนบ้านนา 147
3 2.04
7 4.76
14 9.52
0 0.00
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
43  โรงเรียนบ้านทองหลาง 139
7 5.04
7 5.04
8 5.76
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
44  โรงเรียนบ้านชาคลี 179
12 6.70
1 0.56
15 8.38
0 0.00
0 0.00
151 84.36
28 15.64%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 547
14 2.56
26 4.75
45 8.23
0 0.00
0 0.00
462 84.46
85 15.54%
46  โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 206
7 3.40
4 1.94
18 8.74
1 0.49
1 0.49
175 84.95
31 15.05%
47  โรงเรียนบ้านเกาะสินไห 258
11 4.26
11 4.26
5 1.94
11 4.26
0 0.00
220 85.27
38 14.73%
48  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
3 4.41
4 5.88
58 85.29
10 14.71%
49  โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง 136
5 3.68
6 4.41
5 3.68
2 1.47
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
50  โรงเรียนบ้านบางกลาง 96
2 2.08
0 0.00
6 6.25
1 1.04
3 3.13
84 87.50
12 12.50%
51  โรงเรียนวัดช่องลม 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
52  โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ 130
2 1.54
4 3.08
9 6.92
1 0.77
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
53  โรงเรียนบ้านบางเบน 262
13 4.96
9 3.44
10 3.82
0 0.00
0 0.00
230 87.79
32 12.21%
54  โรงเรียนบ้านขจัดภัย 244
8 3.28
7 2.87
5 2.05
7 2.87
2 0.82
215 88.11
29 11.89%
55  โรงเรียนบ้านบางริ้น 144
0 0.00
0 0.00
14 9.72
3 2.08
0 0.00
127 88.19
17 11.81%
56  โรงเรียนทับไชยาพัฒนา 95
1 1.05
1 1.05
6 6.32
3 3.16
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
57  โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 90
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
5 5.56
80 88.89
10 11.11%
58  โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 105
3 2.86
3 2.86
5 4.76
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
59  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา 77
3 3.90
3 3.90
2 2.60
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
60  โรงเรียน บ้านท่าฉาง 258
9 3.49
4 1.55
9 3.49
3 1.16
0 0.00
233 90.31
25 9.69%
61  โรงเรียนบ้านเกาะเหลา 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
62  โรงเรียนบ้านบางสีกิ้ม 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
63  โรงเรียนบ้านปากแพรก 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
64  โรงเรียนบ้านบกกราย 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
65  โรงเรียนบ้านหนองจิก 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
66  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 64
1 1.56
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
67  โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ 49
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
68  โรงเรียนบ้านแหลมนาว 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
69  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 87
1 1.15
2 2.30
1 1.15
1 1.15
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
70  โรงเรียนบ้านคลองของ 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
71  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 532
6 1.13
9 1.69
8 1.50
2 0.38
0 0.00
507 95.30
25 4.70%
72  โรงเรียนบ้านน้ำขาว 45
0 0.00
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
73  โรงเรียนบ้านบางมัน 218
1 0.46
4 1.83
0 0.00
4 1.83
0 0.00
209 95.87
9 4.13%
74  โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
75  โรงเรียนบ้านหินวัว 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
76  โรงเรียนบ้านนกงาง 358
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
358 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านบางสองรา 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านเกาะพยาม 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,308 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  785 5.49
เตี้ย  589 4.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,151 8.04
ผอมและเตี้ย  387 2.70
อ้วนและเตี้ย  286 2.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,110 77.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,198 คน


22.35%


Powered By www.thaieducation.net