ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 51
9 17.65
3 5.88
9 17.65
16 31.37
14 27.45
0 0.00
51 100.00%
2  โรงเรียนบ้านธารอารี 73
8 10.96
4 5.48
19 26.03
6 8.22
28 38.36
8 10.96
65 89.04%
3  โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 220
44 20.00
38 17.27
19 8.64
27 12.27
13 5.91
79 35.91
141 64.09%
4  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 151
17 11.26
14 9.27
12 7.95
28 18.54
23 15.23
57 37.75
94 62.25%
5  โรงเรียนบ้านห้วยชัน 61
8 13.11
13 21.31
3 4.92
11 18.03
2 3.28
24 39.34
37 60.66%
6  โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 191
20 10.47
24 12.57
30 15.71
12 6.28
29 15.18
76 39.79
115 60.21%
7  โรงเรียนบ้านปากด่าน 41
3 7.32
11 26.83
4 9.76
5 12.20
1 2.44
17 41.46
24 58.54%
8  โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 224
11 4.91
13 5.80
33 14.73
24 10.71
46 20.54
97 43.30
127 56.70%
9  โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 174
4 2.30
12 6.90
33 18.97
16 9.20
33 18.97
76 43.68
98 56.32%
10  โรงเรียนบ้านกอบแกบ 55
10 18.18
1 1.82
7 12.73
9 16.36
1 1.82
27 49.09
28 50.91%
11  โรงเรียนวัดอินทการาม 160
27 16.88
30 18.75
8 5.00
14 8.75
0 0.00
81 50.63
79 49.38%
12  โรงเรียนบ้านไสดง 240
30 12.50
13 5.42
14 5.83
37 15.42
20 8.33
126 52.50
114 47.50%
13  โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 66
12 18.18
5 7.58
13 19.70
1 1.52
0 0.00
35 53.03
31 46.97%
14  โรงเรียนนาสาร 703
80 11.38
67 9.53
60 8.53
62 8.82
35 4.98
399 56.76
304 43.24%
15  โรงเรียนบ้านบางดี 102
5 4.90
8 7.84
21 20.59
0 0.00
8 7.84
60 58.82
42 41.18%
16  โรงเรียนบ้านควนสระ 326
27 8.28
17 5.21
51 15.64
25 7.67
13 3.99
193 59.20
133 40.80%
17  โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 997
45 4.51
89 8.93
78 7.82
89 8.93
89 8.93
607 60.88
390 39.12%
18  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52
15 28.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
19  โรงเรียนบ้านปลายศอก 115
14 12.17
11 9.57
17 14.78
2 1.74
0 0.00
71 61.74
44 38.26%
20  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 340
17 5.00
14 4.12
33 9.71
10 2.94
54 15.88
212 62.35
128 37.65%
21  โรงเรียนบ้านควนสูง 330
41 12.42
24 7.27
50 15.15
6 1.82
2 0.61
207 62.73
123 37.27%
22  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 43
3 6.98
3 6.98
5 11.63
3 6.98
2 4.65
27 62.79
16 37.21%
23  โรงเรียนบ้านห้วยมุด 105
9 8.57
3 2.86
12 11.43
15 14.29
0 0.00
66 62.86
39 37.14%
24  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 164
23 14.02
13 7.93
6 3.66
11 6.71
6 3.66
105 64.02
59 35.98%
25  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 67
5 7.46
0 0.00
15 22.39
3 4.48
1 1.49
43 64.18
24 35.82%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 87
15 17.24
5 5.75
7 8.05
4 4.60
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
27  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 147
20 13.61
8 5.44
21 14.29
2 1.36
1 0.68
95 64.63
52 35.37%
28  โรงเรียนบ้านนาควน 134
20 14.93
8 5.97
19 14.18
0 0.00
0 0.00
87 64.93
47 35.07%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
30  โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 139
7 5.04
5 3.60
8 5.76
9 6.47
19 13.67
91 65.47
48 34.53%
31  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 102
10 9.80
3 2.94
21 20.59
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
32  โรงเรียนบ้านคลองโหยน 218
14 6.42
13 5.96
31 14.22
7 3.21
5 2.29
148 67.89
70 32.11%
33  โรงเรียนบ้านคลองกา 48
6 12.50
2 4.17
4 8.33
3 6.25
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
34  โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 124
10 8.06
9 7.26
6 4.84
4 3.23
9 7.26
86 69.35
38 30.65%
35  โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 132
6 4.55
9 6.82
23 17.42
2 1.52
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
36  โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 248
28 11.29
20 8.06
27 10.89
0 0.00
0 0.00
173 69.76
75 30.24%
37  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 83
13 15.66
2 2.41
6 7.23
4 4.82
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
38  โรงเรียนบ้านไสขรบ 104
2 1.92
0 0.00
3 2.88
5 4.81
21 20.19
73 70.19
31 29.81%
39  โรงเรียนบ้านคลองโร 131
7 5.34
10 7.63
21 16.03
1 0.76
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
40  โรงเรียนบ้านเขาปูน 145
4 2.76
5 3.45
32 22.07
1 0.69
1 0.69
102 70.34
43 29.66%
41  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 146
9 6.16
13 8.90
17 11.64
4 2.74
0 0.00
103 70.55
43 29.45%
42  โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 75
3 4.00
5 6.67
14 18.67
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
43  โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 58
1 1.72
2 3.45
14 24.14
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
44  โรงเรียนบ้านช่องช้าง 141
16 11.35
0 0.00
25 17.73
0 0.00
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
45  โรงเรียนประชาอุทิศ 135
6 4.44
5 3.70
26 19.26
1 0.74
1 0.74
96 71.11
39 28.89%
46  โรงเรียนบ้านควนกลาง 63
3 4.76
4 6.35
5 7.94
4 6.35
2 3.17
45 71.43
18 28.57%
47  โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 151
5 3.31
15 9.93
20 13.25
0 0.00
2 1.32
109 72.19
42 27.81%
48  โรงเรียนบ้านหนองเรียน 116
16 13.79
11 9.48
4 3.45
1 0.86
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
49  โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 135
11 8.15
4 2.96
15 11.11
4 2.96
3 2.22
98 72.59
37 27.41%
50  โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 509
15 2.95
10 1.96
105 20.63
8 1.57
0 0.00
371 72.89
138 27.11%
51  โรงเรียนบ้านเขาตอก 100
6 6.00
9 9.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
52  โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 170
11 6.47
8 4.71
19 11.18
6 3.53
1 0.59
125 73.53
45 26.47%
53  โรงเรียนควนสุบรรณ 189
18 9.52
2 1.06
18 9.52
2 1.06
10 5.29
139 73.54
50 26.46%
54  โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 122
1 0.82
12 9.84
18 14.75
0 0.00
1 0.82
90 73.77
32 26.23%
55  โรงเรียนวัดสามพัน 126
11 8.73
3 2.38
18 14.29
1 0.79
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
56  โรงเรียนบ้านหมาก 124
9 7.26
5 4.03
6 4.84
7 5.65
5 4.03
92 74.19
32 25.81%
57  โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 51
8 15.69
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
58  โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 257
10 3.89
9 3.50
32 12.45
0 0.00
13 5.06
193 75.10
64 24.90%
59  โรงเรียนบ้านไร่ยาว 319
27 8.46
27 8.46
24 7.52
0 0.00
0 0.00
241 75.55
78 24.45%
60  โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 70
0 0.00
0 0.00
9 12.86
5 7.14
3 4.29
53 75.71
17 24.29%
61  โรงเรียนวัดควนศรี 83
7 8.43
4 4.82
7 8.43
2 2.41
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
62  โรงเรียนบ้านควนยอ 121
7 5.79
5 4.13
17 14.05
0 0.00
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
63  โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 96
4 4.17
4 4.17
6 6.25
8 8.33
1 1.04
73 76.04
23 23.96%
64  โรงเรียนบ้านเมรัย 230
12 5.22
10 4.35
31 13.48
2 0.87
0 0.00
175 76.09
55 23.91%
65  โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 252
12 4.76
18 7.14
19 7.54
5 1.98
6 2.38
192 76.19
60 23.81%
66  โรงเรียนมหาราช 2 84
1 1.19
1 1.19
18 21.43
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
67  โรงเรียนบ้านควนสินชัย 156
3 1.92
7 4.49
21 13.46
4 2.56
2 1.28
119 76.28
37 23.72%
68  โรงเรียนบ้านควนนิยม 175
13 7.43
0 0.00
28 16.00
0 0.00
0 0.00
134 76.57
41 23.43%
69  โรงเรียนบ้านทรายทอง 77
5 6.49
1 1.30
10 12.99
1 1.30
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
70  โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 43
2 4.65
5 11.63
1 2.33
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
71  โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 296
20 6.76
0 0.00
21 7.09
0 0.00
27 9.12
228 77.03
68 22.97%
72  โรงเรียนวัดสองแพรก 202
4 1.98
6 2.97
31 15.35
5 2.48
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
73  โรงเรียนบ้านหนองโสน 132
3 2.27
2 1.52
15 11.36
3 2.27
7 5.30
102 77.27
30 22.73%
74  โรงเรียนบ้านในไร่ 66
5 7.58
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
75  โรงเรียนบ้านควนพรุพี 134
5 3.73
3 2.24
22 16.42
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
76  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 76
10 13.16
0 0.00
5 6.58
2 2.63
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
77  โรงเรียนบ้านส้อง 121
3 2.48
7 5.79
17 14.05
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
78  โรงเรียนบ้านกลาง 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
79  โรงเรียนบ้านปลายสาย 87
7 8.05
0 0.00
12 13.79
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
80  โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
3 6.52
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
81  โรงเรียนบ้านควนปราง 97
8 8.25
0 0.00
7 7.22
0 0.00
6 6.19
76 78.35
21 21.65%
82  โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 236
6 2.54
13 5.51
26 11.02
3 1.27
3 1.27
185 78.39
51 21.61%
83  โรงเรียนบ้านคลองปราบ 65
1 1.54
0 0.00
7 10.77
0 0.00
6 9.23
51 78.46
14 21.54%
84  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 154
0 0.00
0 0.00
18 11.69
15 9.74
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
85  โรงเรียนบ้านวังหิน 123
7 5.69
0 0.00
19 15.45
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
86  โรงเรียนศึกษาประชาคม 62
4 6.45
1 1.61
4 6.45
3 4.84
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
87  โรงเรียนบ้านยูงทอง 68
4 5.88
3 4.41
6 8.82
1 1.47
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
88  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 172
3 1.74
7 4.07
23 13.37
2 1.16
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
89  โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 158
7 4.43
4 2.53
18 11.39
1 0.63
2 1.27
126 79.75
32 20.25%
90  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 248
17 6.85
7 2.82
20 8.06
6 2.42
0 0.00
198 79.84
50 20.16%
91  โรงเรียนวัดวิเวการาม 144
3 2.08
10 6.94
16 11.11
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
92  โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 210
26 12.38
5 2.38
8 3.81
2 0.95
1 0.48
168 80.00
42 20.00%
93  โรงเรียนบ้านยางอุง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
94  โรงเรียนบ้านบางหอย 172
3 1.74
7 4.07
14 8.14
8 4.65
2 1.16
138 80.23
34 19.77%
95  โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 84
2 2.38
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
96  โรงเรียนบ้านคลองจัน 111
2 1.80
4 3.60
12 10.81
2 1.80
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
97  โรงเรียนวัดท่าเจริญ 90
2 2.22
3 3.33
9 10.00
3 3.33
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
98  โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 670
13 1.94
10 1.49
102 15.22
0 0.00
0 0.00
545 81.34
125 18.66%
99  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 250
6 2.40
11 4.40
27 10.80
2 0.80
0 0.00
204 81.60
46 18.40%
100  โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 66
3 4.55
3 4.55
5 7.58
0 0.00
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
101  โรงเรียนบ้านดอนทราย 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 116
5 4.31
3 2.59
5 4.31
6 5.17
2 1.72
95 81.90
21 18.10%
103  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 95
4 4.21
1 1.05
8 8.42
3 3.16
1 1.05
78 82.11
17 17.89%
104  โรงเรียนบ้านคลองยา 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
105  โรงเรียนบ้านไสท้อน 242
12 4.96
9 3.72
20 8.26
2 0.83
0 0.00
199 82.23
43 17.77%
106  โรงเรียนวัดเวียงสระ 107
3 2.80
1 0.93
15 14.02
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
107  โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 369
16 4.34
17 4.61
32 8.67
0 0.00
0 0.00
304 82.38
65 17.62%
108  โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1222
23 1.88
19 1.55
168 13.75
0 0.00
0 0.00
1012 82.82
210 17.18%
109  โรงเรียนวัดบางพา 123
3 2.44
0 0.00
16 13.01
2 1.63
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
110  โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 107
4 3.74
4 3.74
10 9.35
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
111  โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 90
0 0.00
3 3.33
12 13.33
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
112  โรงเรียนบ้านไทรห้อง 90
0 0.00
8 8.89
6 6.67
0 0.00
1 1.11
75 83.33
15 16.67%
113  โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 60
2 3.33
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
114  โรงเรียนบ้านบางเหรียง 133
8 6.02
4 3.01
8 6.02
2 1.50
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
115  โรงเรียนวัดคลองฉนวน 128
1 0.78
0 0.00
20 15.63
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
116  โรงเรียนบ้านบางปาน 122
2 1.64
0 0.00
8 6.56
9 7.38
1 0.82
102 83.61
20 16.39%
117  โรงเรียนบ้านควนใหม่ 98
6 6.12
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
118  โรงเรียนบ้านยวนปลา 74
2 2.70
3 4.05
5 6.76
0 0.00
2 2.70
62 83.78
12 16.22%
119  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 213
13 6.10
5 2.35
16 7.51
0 0.00
0 0.00
179 84.04
34 15.96%
120  โรงเรียนวัดคลองตาล 82
3 3.66
3 3.66
5 6.10
2 2.44
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
121  โรงเรียนวัดน้ำพุ 184
9 4.89
0 0.00
19 10.33
0 0.00
1 0.54
155 84.24
29 15.76%
122  โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 216
10 4.63
3 1.39
16 7.41
3 1.39
2 0.93
182 84.26
34 15.74%
123  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 129
5 3.88
1 0.78
14 10.85
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
124  โรงเรียนบ้านลานเข้ 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
125  โรงเรียนบ้านพรุแชง 194
3 1.55
0 0.00
19 9.79
7 3.61
0 0.00
165 85.05
29 14.95%
126  โรงเรียนบ้านหานเพชร 142
2 1.41
0 0.00
19 13.38
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
127  โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 178
15 8.43
0 0.00
10 5.62
1 0.56
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
128  โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 131
4 3.05
1 0.76
14 10.69
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
129  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 69
1 1.45
1 1.45
5 7.25
2 2.90
1 1.45
59 85.51
10 14.49%
130  โรงเรียนบ้านยูงงาม 51
0 0.00
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
131  โรงเรียนบ้านทับใหม่ 341
23 6.74
0 0.00
23 6.74
0 0.00
0 0.00
295 86.51
46 13.49%
132  โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
133  โรงเรียนบ้านบางรูป 267
12 4.49
0 0.00
20 7.49
0 0.00
0 0.00
235 88.01
32 11.99%
134  โรงเรียนทรัพย์ทวี 96
0 0.00
0 0.00
6 6.25
2 2.08
3 3.13
85 88.54
11 11.46%
135  โรงเรียนบ้านห้วยตอ 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
1 1.79
50 89.29
6 10.71%
136  โรงเรียนบ้านควนเนียง 122
2 1.64
3 2.46
7 5.74
0 0.00
1 0.82
109 89.34
13 10.66%
137  โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(นาสาร) 58
5 8.62
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
138  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 87
2 2.30
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
139  โรงเรียนบ้านดอนงาม 78
1 1.28
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
140  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 154
5 3.25
2 1.30
2 1.30
4 2.60
1 0.65
140 90.91
14 9.09%
141  โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1337
27 2.02
20 1.50
67 5.01
3 0.22
1 0.07
1219 91.17
118 8.83%
142  โรงเรียนบ้านไสดง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
143  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 270
17 6.30
2 0.74
2 0.74
0 0.00
1 0.37
248 91.85
22 8.15%
144  โรงเรียนบ้านบางหยด 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
145  โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
146  โรงเรียนบ้านปากสาย 76
0 0.00
1 1.32
1 1.32
3 3.95
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
147  โรงเรียนบ้านประตูพลิก 188
4 2.13
2 1.06
2 1.06
3 1.60
1 0.53
176 93.62
12 6.38%
148  โรงเรียนบ้านสวยศรี 95
2 2.11
0 0.00
3 3.16
0 0.00
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
149  โรงเรียนวัดดอนพยอม 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
150  โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 323
4 1.24
3 0.93
7 2.17
2 0.62
1 0.31
306 94.74
17 5.26%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
152  โรงเรียนวัดบางกำยาน 102
2 1.96
1 0.98
2 1.96
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
153  โรงเรียนบ้านปากหาน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
154  โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,548 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,354 5.52
เตี้ย  967 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,525 10.29
ผอมและเตี้ย  661 2.69
อ้วนและเตี้ย  606 2.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,435 75.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,113 คน


24.90%


Powered By www.thaieducation.net