ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา 71
12 16.90
7 9.86
23 32.39
11 15.49
18 25.35
0 0.00
71 100.00%
2  โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม 108
11 10.19
6 5.56
77 71.30
7 6.48
7 6.48
0 0.00
108 100.00%
3  โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 244
21 8.61
25 10.25
47 19.26
46 18.85
72 29.51
33 13.52
211 86.48%
4  โรงเรียนบ้านควนสูง 58
29 50.00
1 1.72
8 13.79
0 0.00
0 0.00
20 34.48
38 65.52%
5  โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 110
11 10.00
12 10.91
30 27.27
7 6.36
9 8.18
41 37.27
69 62.73%
6  โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 158
26 16.46
17 10.76
33 20.89
10 6.33
13 8.23
59 37.34
99 62.66%
7  โรงเรียนวัดทุ่งเซียด 186
18 9.68
21 11.29
13 6.99
23 12.37
36 19.35
75 40.32
111 59.68%
8  โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 406
54 13.30
38 9.36
41 10.10
18 4.43
90 22.17
165 40.64
241 59.36%
9  โรงเรียนวัดอินทราวาส 243
38 15.64
34 13.99
37 15.23
34 13.99
0 0.00
100 41.15
143 58.85%
10  โรงเรียนบ้านห้วยพุน 104
2 1.92
12 11.54
6 5.77
14 13.46
18 17.31
52 50.00
52 50.00%
11  โรงเรียนวัดชยาราม 573
32 5.58
12 2.09
108 18.85
47 8.20
61 10.65
313 54.62
260 45.38%
12  โรงเรียนบ้านพรุยายชี 294
40 13.61
30 10.20
46 15.65
17 5.78
0 0.00
161 54.76
133 45.24%
13  โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 303
26 8.58
18 5.94
57 18.81
18 5.94
18 5.94
166 54.79
137 45.21%
14  โรงเรียนบ้านคลองรอก 271
22 8.12
16 5.90
19 7.01
35 12.92
30 11.07
149 54.98
122 45.02%
15  โรงเรียนวัดพนม 165
11 6.67
12 7.27
29 17.58
20 12.12
0 0.00
93 56.36
72 43.64%
16  โรงเรียนวัดเขาพนมแบก 88
6 6.82
3 3.41
13 14.77
3 3.41
13 14.77
50 56.82
38 43.18%
17  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 191
20 10.47
14 7.33
41 21.47
4 2.09
3 1.57
109 57.07
82 42.93%
18  โรงเรียนบ้านโตนยาง 100
12 12.00
6 6.00
9 9.00
15 15.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
19  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 134
20 14.93
15 11.19
10 7.46
8 5.97
2 1.49
79 58.96
55 41.04%
20  โรงเรียนบ้านบางขนุน 136
10 7.35
9 6.62
14 10.29
12 8.82
9 6.62
82 60.29
54 39.71%
21  โรงเรียนบ้านบางพระ 138
9 6.52
11 7.97
22 15.94
5 3.62
7 5.07
84 60.87
54 39.13%
22  โรงเรียนบ้านนาค้อ 93
11 11.83
0 0.00
25 26.88
0 0.00
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
23  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 197
9 4.57
16 8.12
43 21.83
6 3.05
0 0.00
123 62.44
74 37.56%
24  โรงเรียนบ้านท่าใหม่ 247
23 9.31
19 7.69
20 8.10
19 7.69
11 4.45
155 62.75
92 37.25%
25  โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 177
20 11.30
12 6.78
27 15.25
6 3.39
0 0.00
112 63.28
65 36.72%
26  โรงเรียนตลาดหนองหวาย 418
51 12.20
19 4.55
76 18.18
4 0.96
0 0.00
268 64.11
150 35.89%
27  โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ 67
16 23.88
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
28  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 510
22 4.31
8 1.57
79 15.49
30 5.88
41 8.04
330 64.71
180 35.29%
29  โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ 238
30 12.61
21 8.82
7 2.94
14 5.88
11 4.62
155 65.13
83 34.87%
30  โรงเรียนบ้านยาง 23
3 13.04
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
31  โรงเรียนวัดพะแสง 92
5 5.43
10 10.87
14 15.22
3 3.26
0 0.00
60 65.22
32 34.78%
32  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด 121
6 4.96
12 9.92
20 16.53
2 1.65
2 1.65
79 65.29
42 34.71%
33  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ 55
2 3.64
7 12.73
7 12.73
3 5.45
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
34  โรงเรียนบ้านนาแค 67
4 5.97
3 4.48
15 22.39
1 1.49
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
35  โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 208
17 8.17
27 12.98
23 11.06
3 1.44
1 0.48
137 65.87
71 34.13%
36  โรงเรียนบ้านคลองพา 118
11 9.32
9 7.63
10 8.47
6 5.08
4 3.39
78 66.10
40 33.90%
37  โรงเรียนบ้านตาขุน 178
17 9.55
10 5.62
31 17.42
0 0.00
1 0.56
119 66.85
59 33.15%
38  โรงเรียนวัดหัวเตย 109
13 11.93
4 3.67
19 17.43
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
39  โรงเรียนบ้านท่าแซะ 230
12 5.22
3 1.30
54 23.48
5 2.17
1 0.43
155 67.39
75 32.61%
40  โรงเรียนบ้านทำเนียบ 361
42 11.63
29 8.03
39 10.80
7 1.94
0 0.00
244 67.59
117 32.41%
41  โรงเรียนบ้านหน้าซึง 68
5 7.35
3 4.41
10 14.71
4 5.88
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
42  โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 131
10 7.63
7 5.34
19 14.50
6 4.58
0 0.00
89 67.94
42 32.06%
43  โรงเรียนวัดแหลมไผ่ 131
13 9.92
4 3.05
24 18.32
0 0.00
1 0.76
89 67.94
42 32.06%
44  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 230
24 10.43
17 7.39
27 11.74
4 1.74
1 0.43
157 68.26
73 31.74%
45  โรงเรียนวัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) 731
66 9.03
25 3.42
140 19.15
0 0.00
0 0.00
500 68.40
231 31.60%
46  โรงเรียนบ้านสามสัก 151
10 6.62
3 1.99
14 9.27
6 3.97
14 9.27
104 68.87
47 31.13%
47  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 145
8 5.52
7 4.83
30 20.69
0 0.00
0 0.00
100 68.97
45 31.03%
48  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 223
16 7.17
6 2.69
33 14.80
11 4.93
3 1.35
154 69.06
69 30.94%
49  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 220
13 5.91
8 3.64
36 16.36
11 5.00
0 0.00
152 69.09
68 30.91%
50  โรงเรียนบ้านกลาง 215
21 9.77
22 10.23
23 10.70
0 0.00
0 0.00
149 69.30
66 30.70%
51  โรงเรียนบ้านควนรา 70
4 5.71
2 2.86
13 18.57
0 0.00
2 2.86
49 70.00
21 30.00%
52  โรงเรียนวัดพุมเรียง 301
28 9.30
13 4.32
31 10.30
11 3.65
7 2.33
211 70.10
90 29.90%
53  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 198
28 14.14
3 1.52
26 13.13
2 1.01
0 0.00
139 70.20
59 29.80%
54  โรงเรียนวัดไตรรัตนากร 44
5 11.36
3 6.82
2 4.55
3 6.82
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
55  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 126
7 5.56
4 3.17
25 19.84
1 0.79
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
56  โรงเรียนวัดนันทาราม 72
7 9.72
3 4.17
5 6.94
4 5.56
2 2.78
51 70.83
21 29.17%
57  โรงเรียนบ้านลูกเดือน 35
4 11.43
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
58  โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน 77
4 5.19
0 0.00
18 23.38
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
59  โรงเรียนบ้านแสนสุข 81
14 17.28
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
60  โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 181
12 6.63
11 6.08
26 14.36
2 1.10
0 0.00
130 71.82
51 28.18%
61  โรงเรียนบ้านคลองวัว 79
4 5.06
6 7.59
6 7.59
2 2.53
4 5.06
57 72.15
22 27.85%
62  โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 179
6 3.35
0 0.00
18 10.06
6 3.35
18 10.06
131 73.18
48 26.82%
63  โรงเรียนวัดอัมพาราม 138
6 4.35
5 3.62
23 16.67
2 1.45
1 0.72
101 73.19
37 26.81%
64  โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 154
18 11.69
4 2.60
16 10.39
3 1.95
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
65  โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 141
4 2.84
6 4.26
10 7.09
15 10.64
2 1.42
104 73.76
37 26.24%
66  โรงเรียนวัดนิลาราม 122
6 4.92
7 5.74
17 13.93
2 1.64
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
67  โรงเรียนบ้านดินก้อง 54
4 7.41
2 3.70
5 9.26
3 5.56
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
68  โรงเรียนวัดเดิมเจ้า 85
4 4.71
2 2.35
14 16.47
2 2.35
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
69  โรงเรียนวัดบ่อมะปริง 123
5 4.07
0 0.00
24 19.51
2 1.63
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
70  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85
4 4.71
4 4.71
10 11.76
3 3.53
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
71  โรงเรียนวัดขจรบำรุง 118
8 6.78
2 1.69
17 14.41
2 1.69
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
72  โรงเรียนบ้านหินดาน 127
8 6.30
8 6.30
15 11.81
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
73  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 41
3 7.32
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
74  โรงเรียนวัดบางน้ำจืด 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
1 2.44
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
75  โรงเรียนบ้านต้นยวน 272
16 5.88
12 4.41
20 7.35
8 2.94
10 3.68
206 75.74
66 24.26%
76  โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ 136
10 7.35
4 2.94
17 12.50
2 1.47
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
77  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 228
28 12.28
16 7.02
11 4.82
0 0.00
0 0.00
173 75.88
55 24.12%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 531
21 3.95
20 3.77
86 16.20
1 0.19
0 0.00
403 75.89
128 24.11%
79  โรงเรียนวัดธัญญาราม 147
10 6.80
7 4.76
14 9.52
4 2.72
0 0.00
112 76.19
35 23.81%
80  โรงเรียนบ้านแม่แขก 95
8 8.42
2 2.11
12 12.63
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
81  โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 121
4 3.31
8 6.61
15 12.40
1 0.83
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
82  โรงเรียนบ้านพัฒนา 200
4 2.00
4 2.00
19 9.50
1 0.50
18 9.00
154 77.00
46 23.00%
83  โรงเรียนบ้านปากทำเรียง 79
7 8.86
2 2.53
9 11.39
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
84  โรงเรียนบ้านบนไร่ 202
4 1.98
2 0.99
36 17.82
4 1.98
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
85  โรงเรียนวัดบางคราม 304
4 1.32
0 0.00
65 21.38
0 0.00
0 0.00
235 77.30
69 22.70%
86  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 63
2 3.17
2 3.17
8 12.70
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
87  โรงเรียนบ้านคันธุลี 185
5 2.70
0 0.00
35 18.92
1 0.54
0 0.00
144 77.84
41 22.16%
88  โรงเรียนบ้านชายท่า 104
6 5.77
5 4.81
11 10.58
1 0.96
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
89  โรงเรียนตชด.ราษฎร์พิทักษ์ 91
3 3.30
5 5.49
12 13.19
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
90  โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง 91
3 3.30
5 5.49
11 12.09
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
91  โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 198
7 3.54
2 1.01
31 15.66
0 0.00
3 1.52
155 78.28
43 21.72%
92  โรงเรียนบ้านหนองมน 97
1 1.03
2 2.06
16 16.49
1 1.03
1 1.03
76 78.35
21 21.65%
93  โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง 130
5 3.85
3 2.31
20 15.38
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
94  โรงเรียนตาขุน 378
19 5.03
4 1.06
36 9.52
2 0.53
20 5.29
297 78.57
81 21.43%
95  โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 281
25 8.90
0 0.00
28 9.96
1 0.36
6 2.14
221 78.65
60 21.35%
96  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 136
12 8.82
1 0.74
16 11.76
0 0.00
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
97  โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม 155
10 6.45
0 0.00
23 14.84
0 0.00
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
98  โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน 142
8 5.63
12 8.45
8 5.63
2 1.41
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
99  โรงเรียนบ้านศรีพนม 76
7 9.21
1 1.32
5 6.58
0 0.00
3 3.95
60 78.95
16 21.05%
100  โรงเรียนวัดโกศาวาส 112
5 4.46
3 2.68
15 13.39
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
101  โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ 64
1 1.56
6 9.38
5 7.81
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
102  โรงเรียนบ้านบางสาน 138
8 5.80
12 8.70
8 5.80
0 0.00
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
103  โรงเรียนบ้านบ่อกรัง 228
7 3.07
11 4.82
26 11.40
1 0.44
1 0.44
182 79.82
46 20.18%
104  โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) 134
4 2.99
9 6.72
13 9.70
1 0.75
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
105  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 189
7 3.70
4 2.12
27 14.29
0 0.00
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
106  โรงเรียนบ้านหนองจอก 50
3 6.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
3 6.00
40 80.00
10 20.00%
107  โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 80
0 0.00
2 2.50
11 13.75
3 3.75
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
108  โรงเรียนวัดชัยธาราวาส 10
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
109  โรงเรียนบ้านมะเลาะ 184
3 1.63
4 2.17
26 14.13
3 1.63
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
110  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 41
1 2.44
1 2.44
5 12.20
1 2.44
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
111  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 82
7 8.54
1 1.22
8 9.76
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 165
13 7.88
8 4.85
11 6.67
0 0.00
0 0.00
133 80.61
32 19.39%
113  โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 390
10 2.56
14 3.59
47 12.05
4 1.03
0 0.00
315 80.77
75 19.23%
114  โรงเรียนสหกรณ์นิคม 302
6 1.99
13 4.30
28 9.27
4 1.32
7 2.32
244 80.79
58 19.21%
115  โรงเรียนวัดตรีธาราราม 105
3 2.86
5 4.76
11 10.48
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
116  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 116
8 6.90
6 5.17
8 6.90
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
117  โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 185
2 1.08
1 0.54
32 17.30
0 0.00
0 0.00
150 81.08
35 18.92%
118  โรงเรียนบ้านคชาธาร 92
5 5.43
3 3.26
9 9.78
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
119  โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
120  โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 186
5 2.69
2 1.08
27 14.52
0 0.00
0 0.00
152 81.72
34 18.28%
121  โรงเรียนบ้านยางงาม 166
7 4.22
3 1.81
20 12.05
0 0.00
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
122  โรงเรียนบ้านน้ำราด 152
8 5.26
9 5.92
8 5.26
2 1.32
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
123  โรงเรียนบ้านคลองราง 96
5 5.21
0 0.00
12 12.50
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
124  โรงเรียนวัดบางปอ 96
3 3.13
7 7.29
6 6.25
1 1.04
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
125  โรงเรียนบ้านใหญ่ 131
10 7.63
4 3.05
8 6.11
1 0.76
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
126  โรงเรียนบ้านท่าไคร 86
2 2.33
1 1.16
7 8.14
5 5.81
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
127  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 162
10 6.17
5 3.09
13 8.02
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
128  โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
129  โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 222
6 2.70
2 0.90
24 10.81
3 1.35
2 0.90
185 83.33
37 16.67%
130  โรงเรียนวัดห้วยกรวด 178
3 1.69
4 2.25
16 8.99
6 3.37
0 0.00
149 83.71
29 16.29%
131  โรงเรียนวัดน้ำรอบ 51
0 0.00
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
132  โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 351
9 2.56
7 1.99
17 4.84
9 2.56
12 3.42
297 84.62
54 15.38%
133  โรงเรียนวัดพระพรหม 61
0 0.00
4 6.56
2 3.28
3 4.92
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
134  โรงเรียนวัดหนองไทร 61
1 1.64
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
135  โรงเรียนบ้านปากโตน 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
136  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 55
1 1.82
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
137  โรงเรียนวัดบางพลา 213
8 3.76
0 0.00
23 10.80
0 0.00
0 0.00
182 85.45
31 14.55%
138  โรงเรียนวัดน้ำพุ 62
1 1.61
0 0.00
7 11.29
1 1.61
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
139  โรงเรียนบ้านบางปรุ 158
4 2.53
7 4.43
11 6.96
0 0.00
0 0.00
136 86.08
22 13.92%
140  โรงเรียนบ้านตะกรบ 103
2 1.94
3 2.91
9 8.74
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
141  โรงเรียนวัดน้ำหัก 142
2 1.41
0 0.00
15 10.56
2 1.41
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
142  โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา 123
3 2.44
7 5.69
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
143  โรงเรียนบ้านไทรงาม 62
3 4.84
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
144  โรงเรียนวัดสุมังคลาราม 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
145  โรงเรียนบ้านป่าตง 134
9 6.72
2 1.49
5 3.73
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
146  โรงเรียนวัดนาคาวาส 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
147  โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 69
0 0.00
1 1.45
7 10.14
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 113
3 2.65
0 0.00
7 6.19
1 0.88
2 1.77
100 88.50
13 11.50%
149  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ 158
4 2.53
1 0.63
13 8.23
0 0.00
0 0.00
140 88.61
18 11.39%
150  โรงเรียนวัดเกษมบำรุง 132
1 0.76
0 0.00
13 9.85
1 0.76
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
151  โรงเรียนบ้านหนองเหรียง 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
152  โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 142
2 1.41
6 4.23
8 5.63
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
153  โรงเรียนบ้านท่าขนอน 484
0 0.00
22 4.55
32 6.61
0 0.00
0 0.00
430 88.84
54 11.16%
154  โรงเรียนบ้านย่านยาว 64
3 4.69
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
155  โรงเรียนบ้านวังพลาย 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
156  โรงเรียนวัดอัมพาวาส 56
0 0.00
1 1.79
5 8.93
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
157  โรงเรียนบ้านนา 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
158  โรงเรียนวัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
159  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
160  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 77
2 2.60
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
161  โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต 112
2 1.79
0 0.00
6 5.36
2 1.79
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
162  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
163  โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 256
2 0.78
2 0.78
14 5.47
2 0.78
1 0.39
235 91.80
21 8.20%
164  โรงเรียนบ้านท่าไท 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
4 3.17
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
165  โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร 139
5 3.60
0 0.00
0 0.00
5 3.60
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
166  โรงเรียนวัดตรณาราม 536
11 2.05
6 1.12
11 2.05
5 0.93
1 0.19
502 93.66
34 6.34%
167  โรงเรียนวัดรัษฎาราม 190
4 2.11
0 0.00
8 4.21
0 0.00
0 0.00
178 93.68
12 6.32%
168  โรงเรียนวัดธารน้ำไหล 66
1 1.52
2 3.03
1 1.52
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
169  โรงเรียนวัดพรุศรี 102
0 0.00
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
170  โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 103
1 0.97
3 2.91
1 0.97
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
171  โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 64
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
172  โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 127
0 0.00
0 0.00
4 3.15
1 0.79
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
173  โรงเรียนบ้านวังขุม 56
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
174  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 200
0 0.00
0 0.00
3 1.50
0 0.00
2 1.00
195 97.50
5 2.50%
175  โรงเรียนบ้านบางหิน 126
1 0.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
123 97.62
3 2.38%
176  โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านเขานาใน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านเบญจา 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนสารภีอุทิศ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,790 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,612 6.02
เตี้ย  1,064 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,214 12.00
ผอมและเตี้ย  684 2.55
อ้วนและเตี้ย  628 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,588 73.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,202 คน


26.88%


Powered By www.thaieducation.net