ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ภูเก็ต
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 49 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านในทอน 7
0 0.00
1 14.29
5 71.43
0 0.00
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางเทา 727
75 10.32
13 1.79
117 16.09
88 12.10
130 17.88
304 41.82
423 58.18%
3  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 796
105 13.19
130 16.33
116 14.57
70 8.79
40 5.03
335 42.09
461 57.91%
4  โรงเรียนวัดเทพนิมิตร 421
36 8.55
30 7.13
102 24.23
29 6.89
29 6.89
195 46.32
226 53.68%
5  โรงเรียนบ้านบางคู 212
44 20.75
21 9.91
18 8.49
18 8.49
0 0.00
111 52.36
101 47.64%
6  โรงเรียนบ้านบางทอง 194
15 7.73
2 1.03
17 8.76
5 2.58
51 26.29
104 53.61
90 46.39%
7  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 223
29 13.00
23 10.31
21 9.42
28 12.56
0 0.00
122 54.71
101 45.29%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 471
49 10.40
17 3.61
30 6.37
66 14.01
47 9.98
262 55.63
209 44.37%
9  โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง 418
71 16.99
31 7.42
61 14.59
17 4.07
1 0.24
237 56.70
181 43.30%
10  โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี 545
39 7.16
20 3.67
85 15.60
31 5.69
53 9.72
317 58.17
228 41.83%
11  โรงเรียนวัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) 429
33 7.69
36 8.39
38 8.86
28 6.53
34 7.93
260 60.61
169 39.39%
12  โรงเรียนบ้านกู้กู 382
28 7.33
33 8.64
33 8.64
35 9.16
5 1.31
248 64.92
134 35.08%
13  โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 310
21 6.77
14 4.52
33 10.65
11 3.55
24 7.74
207 66.77
103 33.23%
14  โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 871
111 12.74
32 3.67
66 7.58
43 4.94
32 3.67
587 67.39
284 32.61%
15  โรงเรียนบ้านม่าหนิก 331
16 4.83
8 2.42
32 9.67
23 6.95
25 7.55
227 68.58
104 31.42%
16  โรงเรียนบ้านสะปำ 468
44 9.40
22 4.70
35 7.48
19 4.06
25 5.34
323 69.02
145 30.98%
17  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 2096
129 6.15
94 4.48
46 2.19
223 10.64
140 6.68
1464 69.85
632 30.15%
18  โรงเรียนบ้านลิพอน 274
32 11.68
9 3.28
16 5.84
9 3.28
10 3.65
198 72.26
76 27.74%
19  โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 227
10 4.41
14 6.17
21 9.25
0 0.00
15 6.61
167 73.57
60 26.43%
20  โรงเรียนท่าฉัตรไชย 135
3 2.22
3 2.22
22 16.30
6 4.44
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
21  โรงเรียนบ้านป่าคลอก 304
15 4.93
0 0.00
20 6.58
15 4.93
20 6.58
234 76.97
70 23.03%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 467
10 2.14
27 5.78
60 12.85
10 2.14
0 0.00
360 77.09
107 22.91%
23  โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) 180
7 3.89
7 3.89
25 13.89
2 1.11
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
24  โรงเรียนบ้านคอเอน 200
19 9.50
16 8.00
3 1.50
6 3.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
25  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 333
31 9.31
1 0.30
0 0.00
37 11.11
0 0.00
264 79.28
69 20.72%
26  โรงเรียนบ้านพรุจำปา 217
14 6.45
1 0.46
29 13.36
0 0.00
0 0.00
173 79.72
44 20.28%
27  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 168
5 2.98
6 3.57
23 13.69
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
28  โรงเรียนวัดมงคลวราราม 246
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 3.25
40 16.26
198 80.49
48 19.51%
29  โรงเรียนเกาะสิเหร่ 629
14 2.23
16 2.54
31 4.93
24 3.82
37 5.88
507 80.60
122 19.40%
30  โรงเรียนบ้านฉลอง 626
17 2.72
14 2.24
32 5.11
27 4.31
30 4.79
506 80.83
120 19.17%
31  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 389
15 3.86
7 1.80
40 10.28
5 1.29
6 1.54
316 81.23
73 18.77%
32  โรงเรียนเกาะมะพร้าว 59
3 5.08
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
33  โรงเรียนบ้านพารา 223
9 4.04
10 4.48
2 0.90
8 3.59
9 4.04
185 82.96
38 17.04%
34  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต 169
6 3.55
7 4.14
6 3.55
5 2.96
3 1.78
142 84.02
27 15.98%
35  โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 177
11 6.21
5 2.82
12 6.78
0 0.00
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
36  โรงเรียนแหลมพันวา 162
7 4.32
7 4.32
5 3.09
4 2.47
2 1.23
137 84.57
25 15.43%
37  โรงเรียนบ้านบางโรง 186
3 1.61
6 3.23
19 10.22
0 0.00
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
38  โรงเรียนบ้านสาคู 106
4 3.77
2 1.89
5 4.72
3 2.83
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
39  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 85
3 3.53
3 3.53
2 2.35
1 1.18
1 1.18
75 88.24
10 11.76%
40  โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 252
7 2.78
2 0.79
13 5.16
4 1.59
3 1.19
223 88.49
29 11.51%
41  โรงเรียนบ้านกะหลิม 178
5 2.81
1 0.56
13 7.30
0 0.00
0 0.00
159 89.33
19 10.67%
42  โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) 273
6 2.20
0 0.00
19 6.96
2 0.73
0 0.00
246 90.11
27 9.89%
43  โรงเรียนวิชิตสงคราม 510
10 1.96
8 1.57
9 1.76
11 2.16
7 1.37
465 91.18
45 8.82%
44  โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ 200
6 3.00
0 0.00
8 4.00
0 0.00
0 0.00
186 93.00
14 7.00%
45  โรงเรียนวัดเมืองใหม่ 135
2 1.48
3 2.22
2 1.48
2 1.48
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
46  โรงเรียน บ้านไม้ขาว 146
1 0.68
2 1.37
6 4.11
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
47  โรงเรียนบ้านหมากปรก 240
4 1.67
4 1.67
3 1.25
0 0.00
0 0.00
229 95.42
11 4.58%
48  โรงเรียนเกาะนาคา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
49  โรงเรียนเกาะโหลน 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,432 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,124 6.84
เตี้ย  708 4.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,309 7.97
ผอมและเตี้ย  923 5.62
อ้วนและเตี้ย  821 5.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,547 70.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,885 คน


29.73%


Powered By www.thaieducation.net