ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวโกรก 12
3 25.00
2 16.67
5 41.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 489
62 12.68
51 10.43
84 17.18
95 19.43
5 1.02
192 39.26
297 60.74%
3  โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 568
80 14.08
76 13.38
94 16.55
21 3.70
5 0.88
292 51.41
276 48.59%
4  โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1158
106 9.15
79 6.82
275 23.75
37 3.20
65 5.61
596 51.47
562 48.53%
5  โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 172
16 9.30
15 8.72
28 16.28
11 6.40
6 3.49
96 55.81
76 44.19%
6  โรงเรียนวัดบางเป้ง 186
9 4.84
23 12.37
39 20.97
5 2.69
6 3.23
104 55.91
82 44.09%
7  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 176
21 11.93
25 14.20
8 4.55
14 7.95
8 4.55
100 56.82
76 43.18%
8  โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) 370
25 6.76
21 5.68
13 3.51
46 12.43
25 6.76
240 64.86
130 35.14%
9  โรงเรียนบ้านมาบกรูด 149
15 10.07
17 11.41
18 12.08
1 0.67
0 0.00
98 65.77
51 34.23%
10  โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 144
13 9.03
9 6.25
11 7.64
7 4.86
8 5.56
96 66.67
48 33.33%
11  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 725
41 5.66
31 4.28
128 17.66
17 2.34
22 3.03
486 67.03
239 32.97%
12  โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 1237
110 8.89
37 2.99
115 9.30
66 5.34
72 5.82
837 67.66
400 32.34%
13  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) 246
22 8.94
11 4.47
41 16.67
0 0.00
1 0.41
171 69.51
75 30.49%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 123
15 12.20
6 4.88
16 13.01
0 0.00
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
15  โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 239
9 3.77
6 2.51
23 9.62
15 6.28
16 6.69
170 71.13
69 28.87%
16  โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) 104
1 0.96
22 21.15
7 6.73
0 0.00
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
17  โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) 115
8 6.96
3 2.61
19 16.52
3 2.61
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
18  โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 955
70 7.33
35 3.66
156 16.34
3 0.31
3 0.31
688 72.04
267 27.96%
19  โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 780
48 6.15
27 3.46
102 13.08
2 0.26
39 5.00
562 72.05
218 27.95%
20  โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 369
34 9.21
23 6.23
44 11.92
1 0.27
1 0.27
266 72.09
103 27.91%
21  โรงเรียนบ้านชากนา 173
8 4.62
12 6.94
26 15.03
0 0.00
0 0.00
127 73.41
46 26.59%
22  โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 116
12 10.34
6 5.17
11 9.48
1 0.86
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
23  โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) 669
36 5.38
16 2.39
38 5.68
42 6.28
40 5.98
497 74.29
172 25.71%
24  โรงเรียนบ้านท่าจาม 121
15 12.40
6 4.96
10 8.26
0 0.00
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
25  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 221
31 14.03
8 3.62
11 4.98
6 2.71
0 0.00
165 74.66
56 25.34%
26  โรงเรียนวัดบุญญราศรี 305
19 6.23
17 5.57
39 12.79
2 0.66
0 0.00
228 74.75
77 25.25%
27  โรงเรียนนาป่ามโนรถ 160
9 5.63
5 3.13
25 15.63
0 0.00
0 0.00
121 75.63
39 24.38%
28  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์) 1098
56 5.10
41 3.73
143 13.02
26 2.37
1 0.09
831 75.68
267 24.32%
29  โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 592
15 2.53
15 2.53
35 5.91
30 5.07
44 7.43
453 76.52
139 23.48%
30  โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 227
6 2.64
11 4.85
18 7.93
10 4.41
7 3.08
175 77.09
52 22.91%
31  โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม 197
3 1.52
15 7.61
26 13.20
1 0.51
0 0.00
152 77.16
45 22.84%
32  โรงเรียนวัดหนองยาง 136
10 7.35
8 5.88
11 8.09
2 1.47
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
33  โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 231
10 4.33
8 3.46
26 11.26
2 0.87
3 1.30
182 78.79
49 21.21%
34  โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) 128
3 2.34
2 1.56
22 17.19
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
35  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 62
7 11.29
3 4.84
1 1.61
1 1.61
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
36  โรงเรียนวัดสำนักบก 217
16 7.37
0 0.00
13 5.99
0 0.00
15 6.91
173 79.72
44 20.28%
37  โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 178
9 5.06
6 3.37
17 9.55
3 1.69
1 0.56
142 79.78
36 20.22%
38  โรงเรียนบ้านหนองเขิน 288
7 2.43
15 5.21
36 12.50
0 0.00
0 0.00
230 79.86
58 20.14%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 217
22 10.14
7 3.23
10 4.61
4 1.84
0 0.00
174 80.18
43 19.82%
40  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 81
2 2.47
6 7.41
8 9.88
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
41  โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 98
4 4.08
3 3.06
5 5.10
7 7.14
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
42  โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 93
4 4.30
7 7.53
7 7.53
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
43  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ 112
2 1.79
1 0.89
17 15.18
0 0.00
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
44  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 235
3 1.28
7 2.98
34 14.47
0 0.00
0 0.00
191 81.28
44 18.72%
45  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 124
2 1.61
3 2.42
18 14.52
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
46  โรงเรียนบ้านวังตะโก 131
7 5.34
3 2.29
12 9.16
0 0.00
2 1.53
107 81.68
24 18.32%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 493
23 4.67
12 2.43
51 10.34
2 0.41
0 0.00
405 82.15
88 17.85%
48  โรงเรียนบ้านเขาดิน 348
21 6.03
10 2.87
31 8.91
0 0.00
0 0.00
286 82.18
62 17.82%
49  โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 305
15 4.92
4 1.31
32 10.49
3 0.98
0 0.00
251 82.30
54 17.70%
50  โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) 59
4 6.78
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
51  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 92
6 6.52
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
52  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 100
6 6.00
4 4.00
5 5.00
1 1.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
53  โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 145
4 2.76
9 6.21
8 5.52
2 1.38
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
54  โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) 246
15 6.10
5 2.03
15 6.10
2 0.81
0 0.00
209 84.96
37 15.04%
55  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 148
2 1.35
0 0.00
18 12.16
2 1.35
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
56  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 340
15 4.41
0 0.00
35 10.29
0 0.00
0 0.00
290 85.29
50 14.71%
57  โรงเรียนบ้านชากพุดซา 277
1 0.36
5 1.81
7 2.53
10 3.61
15 5.42
239 86.28
38 13.72%
58  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 111
3 2.70
2 1.80
10 9.01
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
59  โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) 226
14 6.19
0 0.00
16 7.08
0 0.00
0 0.00
196 86.73
30 13.27%
60  โรงเรียนบ้านเนินโมก 182
6 3.30
11 6.04
5 2.75
2 1.10
0 0.00
158 86.81
24 13.19%
61  โรงเรียนบ้านตาลดำ 148
0 0.00
0 0.00
19 12.84
0 0.00
0 0.00
129 87.16
19 12.84%
62  โรงเรียนบ้านโสม 141
3 2.13
7 4.96
5 3.55
3 2.13
0 0.00
123 87.23
18 12.77%
63  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 217
9 4.15
7 3.23
11 5.07
0 0.00
0 0.00
190 87.56
27 12.44%
64  โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 461
8 1.74
11 2.39
36 7.81
0 0.00
0 0.00
406 88.07
55 11.93%
65  โรงเรียนวัดเตาปูน 173
3 1.73
4 2.31
13 7.51
0 0.00
0 0.00
153 88.44
20 11.56%
66  โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 138
6 4.35
6 4.35
3 2.17
0 0.00
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
67  โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 227
4 1.76
6 2.64
14 6.17
0 0.00
0 0.00
203 89.43
24 10.57%
68  โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 503
3 0.60
5 0.99
38 7.55
4 0.80
0 0.00
453 90.06
50 9.94%
69  โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 95
5 5.26
3 3.16
1 1.05
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
70  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 127
3 2.36
2 1.57
4 3.15
3 2.36
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
71  โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 86
3 3.49
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
72  โรงเรียนบ้านเขาแรต 108
1 0.93
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
73  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 123
3 2.44
0 0.00
7 5.69
1 0.81
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
74  โรงเรียนวัดตาลล้อม 142
0 0.00
2 1.41
8 5.63
2 1.41
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
75  โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 156
4 2.56
0 0.00
8 5.13
0 0.00
0 0.00
144 92.31
12 7.69%
76  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3166
40 1.26
45 1.42
75 2.37
26 0.82
50 1.58
2930 92.55
236 7.45%
77  โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 169
1 0.59
3 1.78
5 2.96
3 1.78
0 0.00
157 92.90
12 7.10%
78  โรงเรียนบ้านมาบคล้า 115
2 1.74
0 0.00
6 5.22
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 268
4 1.49
4 1.49
5 1.87
2 0.75
0 0.00
253 94.40
15 5.60%
80  โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) 221
0 0.00
2 0.90
9 4.07
0 0.00
0 0.00
210 95.02
11 4.98%
81  โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
82  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 104
0 0.00
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
102 98.08
2 1.92%

 

จำนวนนักเรียน  24,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,263 5.14
เตี้ย  922 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,376 9.67
ผอมและเตี้ย  551 2.24
อ้วนและเตี้ย  462 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,005 77.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,574 คน


22.68%


Powered By www.thaieducation.net