ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 89 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 494
63 12.75
50 10.12
93 18.83
42 8.50
28 5.67
218 44.13
276 55.87%
2  โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 101
15 14.85
9 8.91
21 20.79
10 9.90
0 0.00
46 45.54
55 54.46%
3  โรงเรียนบ้านหนองหอย 237
13 5.49
10 4.22
32 13.50
23 9.70
33 13.92
126 53.16
111 46.84%
4  โรงเรียนวัดนาห้วย 145
20 13.79
12 8.28
18 12.41
10 6.90
6 4.14
79 54.48
66 45.52%
5  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 794
59 7.43
28 3.53
164 20.65
16 2.02
80 10.08
447 56.30
347 43.70%
6  โรงเรียนบ้านหาดขาม 230
10 4.35
14 6.09
18 7.83
24 10.43
32 13.91
132 57.39
98 42.61%
7  โรงเรียนบ้านไร่บน 124
23 18.55
6 4.84
13 10.48
3 2.42
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
8  โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 287
26 9.06
6 2.09
24 8.36
32 11.15
16 5.57
183 63.76
104 36.24%
9  โรงเรียนบ้านทับใต้ 317
29 9.15
21 6.62
42 13.25
11 3.47
11 3.47
203 64.04
114 35.96%
10  โรงเรียนบ้านสามกระทาย 66
1 1.52
5 7.58
13 19.70
1 1.52
2 3.03
44 66.67
22 33.33%
11  โรงเรียนบ้านปรือน้อย 189
10 5.29
5 2.65
36 19.05
10 5.29
0 0.00
128 67.72
61 32.28%
12  โรงเรียนบ้านหนองกา 84
5 5.95
5 5.95
13 15.48
4 4.76
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
13  โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 65
5 7.69
3 4.62
7 10.77
3 4.62
2 3.08
45 69.23
20 30.77%
14  โรงเรียนบ้านหนองเกด 139
3 2.16
5 3.60
34 24.46
0 0.00
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
15  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 139
13 9.35
8 5.76
20 14.39
0 0.00
0 0.00
98 70.50
41 29.50%
16  โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 143
5 3.50
5 3.50
31 21.68
1 0.70
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
17  โรงเรียนบ้านวังข่อย 86
4 4.65
5 5.81
15 17.44
0 0.00
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
18  โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 116
10 8.62
0 0.00
14 12.07
8 6.90
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
19  โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 274
30 10.95
0 0.00
44 16.06
0 0.00
1 0.36
199 72.63
75 27.37%
20  โรงเรียนบ้านหนองบัว 55
6 10.91
5 9.09
3 5.45
1 1.82
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
21  โรงเรียนวัดกุยบุรี 213
12 5.63
14 6.57
2 0.94
0 0.00
30 14.08
155 72.77
58 27.23%
22  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 145
9 6.21
5 3.45
25 17.24
0 0.00
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
23  โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 237
15 6.33
2 0.84
44 18.57
1 0.42
0 0.00
175 73.84
62 26.16%
24  โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 312
7 2.24
9 2.88
60 19.23
3 0.96
0 0.00
233 74.68
79 25.32%
25  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 141
6 4.26
16 11.35
8 5.67
5 3.55
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
26  โรงเรียนบ้านหนองซอ 122
8 6.56
6 4.92
12 9.84
4 3.28
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
27  โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 415
32 7.71
13 3.13
51 12.29
3 0.72
1 0.24
315 75.90
100 24.10%
28  โรงเรียนบ้านวังยาว 73
7 9.59
2 2.74
8 10.96
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
29  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 116
10 8.62
3 2.59
12 10.34
2 1.72
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
30  โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 145
14 9.66
0 0.00
19 13.10
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
31  โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 53
2 3.77
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
32  โรงเรียน อานันท์ 374
27 7.22
12 3.21
25 6.68
20 5.35
0 0.00
290 77.54
84 22.46%
33  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 166
18 10.84
0 0.00
10 6.02
0 0.00
8 4.82
130 78.31
36 21.69%
34  โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 210
15 7.14
4 1.90
23 10.95
2 0.95
0 0.00
166 79.05
44 20.95%
35  โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 154
8 5.19
3 1.95
20 12.99
1 0.65
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
36  โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 224
23 10.27
8 3.57
15 6.70
0 0.00
0 0.00
178 79.46
46 20.54%
37  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 103
3 2.91
0 0.00
16 15.53
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
38  โรงเรียนบ้านหนองเหียง 123
11 8.94
3 2.44
11 8.94
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
39  โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 706
16 2.27
34 4.82
46 6.52
13 1.84
31 4.39
566 80.17
140 19.83%
40  โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 76
7 9.21
0 0.00
5 6.58
3 3.95
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
41  โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 71
5 7.04
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
42  โรงเรียนบ้านลาดวิถี 107
3 2.80
0 0.00
16 14.95
2 1.87
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
43  โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 107
3 2.80
5 4.67
10 9.35
3 2.80
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
44  โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 82
4 4.88
2 2.44
7 8.54
2 2.44
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
45  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 202
8 3.96
3 1.49
25 12.38
3 1.49
0 0.00
163 80.69
39 19.31%
46  โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 136
1 0.74
4 2.94
20 14.71
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
47  โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 490
29 5.92
23 4.69
37 7.55
0 0.00
0 0.00
401 81.84
89 18.16%
48  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 134
6 4.48
3 2.24
15 11.19
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
49  โรงเรียนบ้านรวมไทย 176
6 3.41
4 2.27
16 9.09
5 2.84
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
50  โรงเรียนบ้านเขาแดง 97
3 3.09
1 1.03
11 11.34
2 2.06
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
51  โรงเรียนบ้านพุน้อย 178
0 0.00
2 1.12
29 16.29
0 0.00
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
52  โรงเรียนบ้านหนองหมู 88
1 1.14
1 1.14
9 10.23
4 4.55
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
53  โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 63
5 7.94
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
54  โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 114
10 8.77
3 2.63
4 3.51
1 0.88
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 148
12 8.11
0 0.00
11 7.43
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
56  โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 356
13 3.65
0 0.00
42 11.80
0 0.00
0 0.00
301 84.55
55 15.45%
57  โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 112
8 7.14
1 0.89
7 6.25
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
58  โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 114
4 3.51
0 0.00
12 10.53
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
59  โรงเรียนวัดดอนยายหนู 112
1 0.89
3 2.68
11 9.82
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
60  โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 13.21
46 86.79
7 13.21%
61  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 137
0 0.00
1 0.73
15 10.95
1 0.73
1 0.73
119 86.86
18 13.14%
62  โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 244
10 4.10
1 0.41
21 8.61
0 0.00
0 0.00
212 86.89
32 13.11%
63  โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 155
2 1.29
0 0.00
17 10.97
0 0.00
0 0.00
136 87.74
19 12.26%
64  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 99
5 5.05
3 3.03
4 4.04
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
65  โรงเรียนบ้านหนองคร้า 101
3 2.97
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
66  โรงเรียนละเมาะ 85
0 0.00
1 1.18
8 9.41
1 1.18
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
67  โรงเรียนบ้านหนองจิก 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
68  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 91
2 2.20
2 2.20
6 6.59
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
69  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
70  โรงเรียนบ้านหนองคาง 140
4 2.86
3 2.14
4 2.86
1 0.71
0 0.00
128 91.43
12 8.57%
71  โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 80
1 1.25
1 1.25
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
73  โรงเรียนบ้านบางปู 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
74  โรงเรียนบ้านเนินกรวด 102
3 2.94
2 1.96
2 1.96
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
75  โรงเรียนวไลย 180
4 2.22
4 2.22
3 1.67
0 0.00
0 0.00
169 93.89
11 6.11%
76  โรงเรียนบ้านยางชุม 149
4 2.68
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
140 93.96
9 6.04%
77  โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
78  โรงเรียนบ้านบน 110
0 0.00
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
79  โรงเรียนบ้านสำโหรง 112
0 0.00
0 0.00
6 5.36
0 0.00
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
80  โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 256
5 1.95
0 0.00
8 3.13
0 0.00
0 0.00
243 94.92
13 5.08%
81  โรงเรียนบ้านใหม่ 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
82  โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
83  โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 69
1 1.45
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
84  โรงเรียนบ้านศาลาลัย 138
0 0.00
0 0.00
6 4.35
0 0.00
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
85  โรงเรียนบ้านหนองไทร 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
86  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 173
0 0.00
0 0.00
6 3.47
0 0.00
0 0.00
167 96.53
6 3.47%
87  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
88  โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 136
0 0.00
1 0.74
3 2.21
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
89  โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,262 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  770 5.40
เตี้ย  410 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,538 10.78
ผอมและเตี้ย  285 2.00
อ้วนและเตี้ย  290 2.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,969 76.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,293 คน


23.09%


Powered By www.thaieducation.net