ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 303
110 36.30
47 15.51
59 19.47
37 12.21
50 16.50
0 0.00
303 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 25
1 4.00
6 24.00
11 44.00
3 12.00
4 16.00
0 0.00
25 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 134
24 17.91
46 34.33
20 14.93
0 0.00
0 0.00
44 32.84
90 67.16%
4  โรงเรียนบ้านท่าฝาง 171
34 19.88
15 8.77
27 15.79
18 10.53
0 0.00
77 45.03
94 54.97%
5  โรงเรียนบ้านคลองลอย 259
21 8.11
15 5.79
33 12.74
36 13.90
31 11.97
123 47.49
136 52.51%
6  โรงเรียนบ้านบางเบิด 87
11 12.64
7 8.05
14 16.09
11 12.64
2 2.30
42 48.28
45 51.72%
7  โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 583
56 9.61
34 5.83
133 22.81
23 3.95
44 7.55
293 50.26
290 49.74%
8  โรงเรียนบ้านหนองระแวง 290
29 10.00
19 6.55
73 25.17
9 3.10
2 0.69
158 54.48
132 45.52%
9  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 168
31 18.45
10 5.95
29 17.26
2 1.19
0 0.00
96 57.14
72 42.86%
10  โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 171
8 4.68
1 0.58
35 20.47
9 5.26
19 11.11
99 57.89
72 42.11%
11  โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1635
84 5.14
30 1.83
300 18.35
114 6.97
160 9.79
947 57.92
688 42.08%
12  โรงเรียนบ้านบางเจริญ 303
54 17.82
22 7.26
32 10.56
14 4.62
4 1.32
177 58.42
126 41.58%
13  โรงเรียนบ้านดอนสง่า 153
10 6.54
13 8.50
29 18.95
0 0.00
11 7.19
90 58.82
63 41.18%
14  โรงเรียนบางสะพาน 892
19 2.13
49 5.49
88 9.87
68 7.62
137 15.36
531 59.53
361 40.47%
15  โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 82
17 20.73
2 2.44
8 9.76
5 6.10
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
16  โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) 117
13 11.11
11 9.40
19 16.24
1 0.85
1 0.85
72 61.54
45 38.46%
17  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 72
9 12.50
8 11.11
7 9.72
3 4.17
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 847
66 7.79
10 1.18
106 12.51
76 8.97
57 6.73
532 62.81
315 37.19%
19  โรงเรียนธนาคารออมสิน 759
34 4.48
50 6.59
98 12.91
28 3.69
69 9.09
480 63.24
279 36.76%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 105
4 3.81
3 2.86
11 10.48
7 6.67
13 12.38
67 63.81
38 36.19%
21  โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 61
6 9.84
7 11.48
2 3.28
2 3.28
4 6.56
40 65.57
21 34.43%
22  โรงเรียนบ้านหินเทิน 84
7 8.33
6 7.14
15 17.86
0 0.00
0 0.00
56 66.67
28 33.33%
23  โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 54
6 11.11
8 14.81
4 7.41
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
24  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 241
13 5.39
15 6.22
17 7.05
12 4.98
22 9.13
162 67.22
79 32.78%
25  โรงเรียนบ้านไร่ใน 73
1 1.37
3 4.11
18 24.66
0 0.00
1 1.37
50 68.49
23 31.51%
26  โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 112
13 11.61
3 2.68
13 11.61
6 5.36
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
27  โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 48
0 0.00
2 4.17
6 12.50
2 4.17
5 10.42
33 68.75
15 31.25%
28  โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 81
8 9.88
5 6.17
9 11.11
2 2.47
1 1.23
56 69.14
25 30.86%
29  โรงเรียนบ้านหนองหิน 26
1 3.85
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
30  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 177
11 6.21
18 10.17
24 13.56
0 0.00
0 0.00
124 70.06
53 29.94%
31  โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 102
12 11.76
2 1.96
1 0.98
5 4.90
10 9.80
72 70.59
30 29.41%
32  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 81
7 8.64
5 6.17
11 13.58
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
33  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 119
6 5.04
8 6.72
16 13.45
2 1.68
0 0.00
87 73.11
32 26.89%
34  โรงเรียนบ้านในล็อค 355
24 6.76
28 7.89
34 9.58
9 2.54
0 0.00
260 73.24
95 26.76%
35  โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 154
19 12.34
0 0.00
22 14.29
0 0.00
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
36  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 95
1 1.05
2 2.11
21 22.11
0 0.00
1 1.05
70 73.68
25 26.32%
37  โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 57
5 8.77
3 5.26
4 7.02
3 5.26
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
38  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 451
17 3.77
20 4.43
65 14.41
8 1.77
8 1.77
333 73.84
118 26.16%
39  โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 136
17 12.50
3 2.21
13 9.56
1 0.74
1 0.74
101 74.26
35 25.74%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 79
6 7.59
0 0.00
13 16.46
0 0.00
1 1.27
59 74.68
20 25.32%
41  โรงเรียนบ้านดอนใจดี 111
0 0.00
11 9.91
17 15.32
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
42  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 987
5 0.51
112 11.35
120 12.16
11 1.11
0 0.00
739 74.87
248 25.13%
43  โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 129
7 5.43
7 5.43
17 13.18
1 0.78
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
44  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 49
3 6.12
3 6.12
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 131
7 5.34
4 3.05
5 3.82
5 3.82
10 7.63
100 76.34
31 23.66%
46  โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) 102
10 9.80
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
47  โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 103
8 7.77
3 2.91
11 10.68
2 1.94
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
48  โรงเรียนบ้านยางเขา 74
5 6.76
2 2.70
8 10.81
2 2.70
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
49  โรงเรียนวัดนาผักขวง 61
2 3.28
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
50  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 160
8 5.00
1 0.63
26 16.25
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
51  โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 68
0 0.00
4 5.88
11 16.18
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
52  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 439
22 5.01
19 4.33
52 11.85
1 0.23
2 0.46
343 78.13
96 21.87%
53  โรงเรียนบ้านคลองชายธง 78
3 3.85
3 3.85
6 7.69
0 0.00
5 6.41
61 78.21
17 21.79%
54  โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) 457
11 2.41
13 2.84
28 6.13
16 3.50
31 6.78
358 78.34
99 21.66%
55  โรงเรียนบ้านไชยราช 416
34 8.17
20 4.81
36 8.65
0 0.00
0 0.00
326 78.37
90 21.63%
56  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 135
8 5.93
8 5.93
10 7.41
3 2.22
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
57  โรงเรียนวัดดอนยาง 214
5 2.34
9 4.21
28 13.08
3 1.40
0 0.00
169 78.97
45 21.03%
58  โรงเรียนบ้านดอนทราย 120
9 7.50
4 3.33
5 4.17
4 3.33
2 1.67
96 80.00
24 20.00%
59  โรงเรียนบ้านปากแพรก 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
2 5.71
1 2.86
28 80.00
7 20.00%
60  โรงเรียนบ้านคั่นกระได 171
0 0.00
0 0.00
32 18.71
2 1.17
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
61  โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 154
8 5.19
9 5.84
4 2.60
5 3.25
4 2.60
124 80.52
30 19.48%
62  โรงเรียนบ้านท่าขาม 151
12 7.95
6 3.97
6 3.97
3 1.99
2 1.32
122 80.79
29 19.21%
63  โรงเรียนบ้านดอนสูง 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
64  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 116
1 0.86
2 1.72
15 12.93
4 3.45
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
65  โรงเรียนบ้านห้วยสัก 64
5 7.81
4 6.25
3 4.69
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
66  โรงเรียนวัดนาหูกวาง 96
6 6.25
2 2.08
3 3.13
2 2.08
4 4.17
79 82.29
17 17.71%
67  โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 80
4 5.00
1 1.25
9 11.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
68  โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 237
17 7.17
5 2.11
19 8.02
0 0.00
0 0.00
196 82.70
41 17.30%
69  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 261
14 5.36
0 0.00
30 11.49
0 0.00
0 0.00
217 83.14
44 16.86%
70  โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 74
2 2.70
2 2.70
3 4.05
2 2.70
3 4.05
62 83.78
12 16.22%
71  โรงเรียนบ้านบึง 97
2 2.06
0 0.00
13 13.40
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
72  โรงเรียนประชาพิทักษ์ 149
0 0.00
7 4.70
0 0.00
4 2.68
12 8.05
126 84.56
23 15.44%
73  โรงเรียนวังมะเดื่อ 156
4 2.56
3 1.92
11 7.05
5 3.21
1 0.64
132 84.62
24 15.38%
74  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 85
6 7.06
0 0.00
6 7.06
0 0.00
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
75  โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 263
6 2.28
8 3.04
26 9.89
0 0.00
0 0.00
223 84.79
40 15.21%
76  โรงเรียน บ้านทรายทอง 53
3 5.66
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
77  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 106
3 2.83
0 0.00
10 9.43
2 1.89
1 0.94
90 84.91
16 15.09%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 146
3 2.05
6 4.11
12 8.22
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
79  โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 50
2 4.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
80  โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 79
5 6.33
5 6.33
0 0.00
0 0.00
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
81  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 82
4 4.88
1 1.22
5 6.10
1 1.22
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
82  โรงเรียนบ้านพุตะแบก 112
3 2.68
6 5.36
6 5.36
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
83  โรงเรียนบ้านวังยาว 101
0 0.00
0 0.00
11 10.89
2 1.98
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
84  โรงเรียนบ้านช้างเผือก 232
5 2.16
5 2.16
18 7.76
1 0.43
0 0.00
203 87.50
29 12.50%
85  โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
86  โรงเรียนวัดหนองหอย 242
9 3.72
2 0.83
14 5.79
2 0.83
2 0.83
213 88.02
29 11.98%
87  โรงเรียนวัดกำมะเสน 76
2 2.63
2 2.63
5 6.58
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
88  โรงเรียนประชารังสรรค์ 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
0 0.00
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
89  โรงเรียนบ้านหนองกก 124
5 4.03
4 3.23
4 3.23
1 0.81
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
90  โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
91  โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 99
4 4.04
0 0.00
7 7.07
0 0.00
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 127
3 2.36
1 0.79
6 4.72
1 0.79
3 2.36
113 88.98
14 11.02%
93  โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง 533
4 0.75
6 1.13
27 5.07
8 1.50
13 2.44
475 89.12
58 10.88%
94  โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
95  โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 158
4 2.53
3 1.90
3 1.90
3 1.90
3 1.90
142 89.87
16 10.13%
96  โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
97  โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 81
1 1.23
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
98  โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 303
12 3.96
4 1.32
7 2.31
2 0.66
3 0.99
275 90.76
28 9.24%
99  โรงเรียนบ้านทองมงคล 472
9 1.91
7 1.48
8 1.69
8 1.69
10 2.12
430 91.10
42 8.90%
100  โรงเรียนด่านสิงขร 160
3 1.88
2 1.25
5 3.13
2 1.25
2 1.25
146 91.25
14 8.75%
101  โรงเรียนบ้านดอนทอง 115
2 1.74
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
102  โรงเรียนบ้านวังยาง 131
0 0.00
0 0.00
10 7.63
1 0.76
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
103  โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 231
4 1.73
5 2.16
6 2.60
2 0.87
2 0.87
212 91.77
19 8.23%
104  โรงเรียนบ้านหินกอง 173
2 1.16
3 1.73
9 5.20
0 0.00
0 0.00
159 91.91
14 8.09%
105  โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
106  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 80
3 3.75
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
107  โรงเรียนอุดมราชภักดี 60
2 3.33
0 0.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
108  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
109  โรงเรียนบ้านมรสวบ 209
6 2.87
3 1.44
4 1.91
0 0.00
0 0.00
196 93.78
13 6.22%
110  โรงเรียนบ้านทางหวาย 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
111  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 83
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
1 1.20
78 93.98
5 6.02%
112  โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 55
0 0.00
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
113  โรงเรียนบ้านยุบพริก 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
114  โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
115  โรงเรียนบ้านชะม่วง 126
5 3.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.79
120 95.24
6 4.76%
116  โรงเรียนบ้านเขามัน 120
0 0.00
0 0.00
2 1.67
3 2.50
0 0.00
115 95.83
5 4.17%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 81
0 0.00
0 0.00
2 2.47
1 1.23
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
118  โรงเรียนวัดนาล้อม 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
1 1.22
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
119  โรงเรียนบ้านสีดางาม 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
36 97.30
1 2.70%
120  โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,308 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,166 5.47
เตี้ย  881 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,289 10.74
ผอมและเตี้ย  640 3.00
อ้วนและเตี้ย  780 3.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,552 72.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,756 คน


27.01%


Powered By www.thaieducation.net