ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 123 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 123 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่ามะริด 91
8 8.79
23 25.27
20 21.98
16 17.58
13 14.29
11 12.09
80 87.91%
2  โรงเรียนวัดท่าเหว 122
23 18.85
11 9.02
23 18.85
29 23.77
21 17.21
15 12.30
107 87.70%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 75
10 13.33
15 20.00
18 24.00
14 18.67
3 4.00
15 20.00
60 80.00%
4  โรงเรียนบ้านรางจิก 52
7 13.46
5 9.62
7 13.46
6 11.54
12 23.08
15 28.85
37 71.15%
5  โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) 41
8 19.51
7 17.07
6 14.63
4 9.76
4 9.76
12 29.27
29 70.73%
6  โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) 158
15 9.49
9 5.70
37 23.42
9 5.70
37 23.42
51 32.28
107 67.72%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 98
13 13.27
0 0.00
14 14.29
18 18.37
0 0.00
53 54.08
45 45.92%
8  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 173
18 10.40
10 5.78
34 19.65
9 5.20
1 0.58
101 58.38
72 41.62%
9  โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 59
7 11.86
4 6.78
4 6.78
4 6.78
5 8.47
35 59.32
24 40.68%
10  โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 35
3 8.57
2 5.71
5 14.29
2 5.71
2 5.71
21 60.00
14 40.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 34
0 0.00
0 0.00
13 38.24
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
12  โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 55
4 7.27
7 12.73
10 18.18
0 0.00
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
13  โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 118
27 22.88
6 5.08
5 4.24
6 5.08
1 0.85
73 61.86
45 38.14%
14  โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 852
61 7.16
71 8.33
81 9.51
46 5.40
65 7.63
528 61.97
324 38.03%
15  โรงเรียนวัดวังไคร้ 153
11 7.19
8 5.23
25 16.34
7 4.58
6 3.92
96 62.75
57 37.25%
16  โรงเรียนบ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์) 381
45 11.81
30 7.87
57 14.96
9 2.36
0 0.00
240 62.99
141 37.01%
17  โรงเรียนบ้านซ่อง 281
19 6.76
0 0.00
63 22.42
9 3.20
5 1.78
185 65.84
96 34.16%
18  โรงเรียนบ้านหันตะเภา 42
4 9.52
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
19  โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 143
13 9.09
1 0.70
30 20.98
1 0.70
1 0.70
97 67.83
46 32.17%
20  โรงเรียนบ้านในดง 234
14 5.98
14 5.98
20 8.55
20 8.55
7 2.99
159 67.95
75 32.05%
21  โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 155
11 7.10
3 1.94
34 21.94
1 0.65
0 0.00
106 68.39
49 31.61%
22  โรงเรียนบ้านร่องระกำ 108
8 7.41
14 12.96
12 11.11
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
23  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 43
4 9.30
7 16.28
0 0.00
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
24  โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) 131
11 8.40
9 6.87
16 12.21
0 0.00
2 1.53
93 70.99
38 29.01%
25  โรงเรียนบ้านหนองขาม 14
0 0.00
0 0.00
4 28.57
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
26  โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 112
5 4.46
5 4.46
13 11.61
7 6.25
2 1.79
80 71.43
32 28.57%
27  โรงเรียนชาวไร่ 170
15 8.82
0 0.00
33 19.41
0 0.00
0 0.00
122 71.76
48 28.24%
28  โรงเรียนบ้านพุหวาย 162
18 11.11
4 2.47
23 14.20
0 0.00
0 0.00
117 72.22
45 27.78%
29  โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) 138
15 10.87
6 4.35
16 11.59
0 0.00
1 0.72
100 72.46
38 27.54%
30  โรงเรียนวัดหนองบัว 51
2 3.92
4 7.84
6 11.76
1 1.96
1 1.96
37 72.55
14 27.45%
31  โรงเรียน บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 1476
59 4.00
16 1.08
322 21.82
8 0.54
0 0.00
1071 72.56
405 27.44%
32  โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 92
8 8.70
1 1.09
14 15.22
2 2.17
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
33  โรงเรียนบ้านบางเก่า 59
0 0.00
2 3.39
14 23.73
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
34  โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 117
5 4.27
4 3.42
20 17.09
2 1.71
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
35  โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 167
8 4.79
9 5.39
26 15.57
1 0.60
0 0.00
123 73.65
44 26.35%
36  โรงเรียนบ้านพุเข็ม 50
4 8.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
37  โรงเรียน เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) 51
3 5.88
2 3.92
5 9.80
3 5.88
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
38  โรงเรียนบ้านบางเกตุ 48
4 8.33
4 8.33
0 0.00
4 8.33
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
39  โรงเรียนบ้านหนองโรง 178
13 7.30
5 2.81
25 14.04
0 0.00
1 0.56
134 75.28
44 24.72%
40  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 113
8 7.08
7 6.19
10 8.85
1 0.88
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
41  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 188
16 8.51
9 4.79
18 9.57
0 0.00
0 0.00
145 77.13
43 22.87%
42  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 107
17 15.89
0 0.00
5 4.67
0 0.00
2 1.87
83 77.57
24 22.43%
43  โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 130
6 4.62
0 0.00
21 16.15
2 1.54
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
44  โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 64
4 6.25
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
45  โรงเรียนวัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) 115
3 2.61
0 0.00
12 10.43
0 0.00
10 8.70
90 78.26
25 21.74%
46  โรงเรียนบ้านสระพระ 153
4 2.61
7 4.58
21 13.73
1 0.65
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
47  โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 196
33 16.84
0 0.00
8 4.08
0 0.00
0 0.00
155 79.08
41 20.92%
48  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 391
19 4.86
15 3.84
45 11.51
0 0.00
0 0.00
312 79.80
79 20.20%
49  โรงเรียนบ้านดอน 15
3 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
50  โรงเรียนวัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 101
4 3.96
3 2.97
11 10.89
2 1.98
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
51  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 132
5 3.79
2 1.52
15 11.36
4 3.03
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
52  โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
53  โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
54  โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 63
1 1.59
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
55  โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 90
4 4.44
8 8.89
5 5.56
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
56  โรงเรียนบ้านหุบกะพง 122
7 5.74
6 4.92
7 5.74
3 2.46
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
57  โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) 131
5 3.82
2 1.53
15 11.45
1 0.76
1 0.76
107 81.68
24 18.32%
58  โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) 187
0 0.00
0 0.00
23 12.30
11 5.88
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
59  โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 146
8 5.48
0 0.00
16 10.96
2 1.37
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
60  โรงเรียนวัดหว้า 74
4 5.41
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
61  โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 70
4 5.71
2 2.86
3 4.29
3 4.29
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
62  โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 54
0 0.00
1 1.85
7 12.96
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
63  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 80
2 2.50
1 1.25
10 12.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
64  โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 147
5 3.40
2 1.36
16 10.88
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
65  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 90
6 6.67
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
66  โรงเรียนบ้านด่านโง 142
6 4.23
6 4.23
10 7.04
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
67  โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
68  โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง) 59
2 3.39
2 3.39
3 5.08
2 3.39
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
69  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
70  โรงเรียนบ้านพุตุม 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
71  โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
72  โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 223
2 0.90
10 4.48
21 9.42
0 0.00
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
73  โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
74  โรงเรียนบ้านยางชุม 138
4 2.90
0 0.00
14 10.14
1 0.72
1 0.72
118 85.51
20 14.49%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 43
0 0.00
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
76  โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 195
11 5.64
1 0.51
15 7.69
0 0.00
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
77  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) 233
8 3.43
0 0.00
24 10.30
0 0.00
0 0.00
201 86.27
32 13.73%
78  โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 95
2 2.11
1 1.05
10 10.53
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
79  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 99
0 0.00
1 1.01
12 12.12
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
80  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 100
6 6.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
81  โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
82  โรงเรียนบ้านหนองแขม 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
83  โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
84  โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) 120
4 3.33
1 0.83
5 4.17
4 3.33
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
85  โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) 146
1 0.68
0 0.00
17 11.64
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
86  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 122
4 3.28
1 0.82
9 7.38
1 0.82
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
87  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
88  โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 160
0 0.00
0 0.00
19 11.88
0 0.00
0 0.00
141 88.13
19 11.88%
89  โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 151
7 4.64
0 0.00
10 6.62
0 0.00
0 0.00
134 88.74
17 11.26%
90  โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 82
5 6.10
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
91  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) 57
0 0.00
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
92  โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 86
2 2.33
0 0.00
4 4.65
0 0.00
3 3.49
77 89.53
9 10.47%
93  โรงเรียนบ้านท่าโล้ 116
2 1.72
0 0.00
9 7.76
1 0.86
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
94  โรงเรียนบ้านต้นเกด 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.56
35 89.74
4 10.26%
95  โรงเรียนวัดม่วงงาม 70
0 0.00
2 2.86
4 5.71
0 0.00
1 1.43
63 90.00
7 10.00%
96  โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 91
0 0.00
0 0.00
1 1.10
4 4.40
4 4.40
82 90.11
9 9.89%
97  โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 92
1 1.09
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
98  โรงเรียน บ้านเขาอ่างแก้ว 104
2 1.92
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
99  โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
100  โรงเรียนบ้านวังนางนวล 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
101  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 86
2 2.33
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
102  โรงเรียนบ้านเนินทราย 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
103  โรงเรียนบ้านเขากระปุก 80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
104  โรงเรียนบ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) 136
0 0.00
0 0.00
10 7.35
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
105  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
106  โรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
107  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
108  โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
109  โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
110  โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
111  โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.22
2 2.22
86 95.56
4 4.44%
112  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
113  โรงเรียนบ้านสารเห็ด 162
0 0.00
0 0.00
6 3.70
0 0.00
0 0.00
156 96.30
6 3.70%
114  โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
115  โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 140
1 0.71
0 0.00
2 1.43
0 0.00
1 0.71
136 97.14
4 2.86%
116  โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
117  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
118  โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
119  โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
121  โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
139 99.29
1 0.71%
122  โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนวัดช่อม่วง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  775 5.41
เตี้ย  427 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,685 11.76
ผอมและเตี้ย  290 2.02
อ้วนและเตี้ย  218 1.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,932 76.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,395 คน


23.70%


Powered By www.thaieducation.net